Previous Next

Općina Ilijaš izdvojila 10.000 KM za Službu socijalne zaštite općine Ilijaš

Općinski načelnik Akif Fazlić održao je radni sastanak sa direktorom JU „Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo“ Mahirom Delićem i šeficom Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš Amrom Bučan. Sastanku je prisustvovao i Nijaz Spahić pomoćnik načelnika u Službi za boračko – invalidsku zaštitu.

Budžetom Općine za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za JU “Kantonalni centar za socijalni rad” za nabavku informatičke opreme i kancelarijskog namještaja Službe socijalne zaštite općine Ilijaš.

"Ove godine kada smo kreirali Nacrt budžeta Općine Ilijaš naša Služba je aplicirala sa zahtjevom za sredstava informatičke opreme što je Općinsko vijeće i odobrilo. Računarska oprema je planirana u svrhu boljeg funkcionisanja Centra za socijalni rad u Ilijašu", rekao je pomoćnik načelnika u Službi za boračko – invalidsku Nijaz Spahić.

Direktor JU „Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo“ Mahir Delić je kazao kako mu je ovo prvi zvanični kontak sa Općinom Ilijaš, te da se nada uspješnoj saradnji i u budnućnosti.

„Ovo je naš prvi kontakt sa Općinom Ilijaš. Do sada su druge općine na teritoriji Kantona Sarajevo pružale podršku našoj ustanovi, a to nije bio slučaj sa Općinom Ilijaš. Nadam se da će i u buduće Općina Ilijaš pomagati jer u ovom momentu Centar nema dovoljno sredstava za nabavku potrebne informatičke opreme koja će nam dobro doći“, rekao je Delić.

Amra Bučan, šefica Službe socijalne zašitite općine Ilijaš spomenula je da na godišnjem nivou preko 6.500 lica koja zatraži pomoć u Centru.

„Kada su u pitanju podaci o našim korisnicima možemo reći da je ove godine povećam broj korisnika koji se obraćaju za pomoć. Kada su u pitanju ostvarena prava i usluge nije došlo do znatnog povećanja. Pružamo usluge našim korisnicima, dodjeljujemo novčane pomoći i pokušavamo ih osnažiti kroz razne projekte“, istakla je Bučan.

Previous Next

Sastanak općinskog načelnika i direktora OŠ "Hašim Spahić": Potpisan ugovor vrijedan 15.000 KM

Općinski načelnik Akif Fazlić održao je radni sastanak sa direktorom OŠ "Hašim Spahić" Nihadom Salkićem. Sastanku je prisustvovala i pomoćnica načelnika u službi za društevne djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić.

Sastanak je održan u cilju potpisivanja Odluke o odobravanju finansijkih sredstava u iznosu od 15.000 KM. Riječ je o sredstvima koja će biti doznačena za sufiansiranje projekata u 2022. godini i to za nabavku računarske opreme u svrhu opremanja kabineta u iznosu od 4.536,04 KM, nabavku zebra zavjesa za kabinet informatike i muzičke kulture u iznosu od 1.597,05 KM, nabavku pancerica za učenike (školu skijanja) u iznosu od 1.922,90 KM te demontažu postojeće i montažu nove podne površine u kabinetu biologije u iznosu od 6.782,43 KM.

Pomoćnica načelnika Sanja Zagorac – Jozić je kazala da je trajno opredjeljenje Općine Ilijaš podrška malim projektima u školama.

"Općinski načelnik i Općinsko vijeće je prepoznalo da je potrebna podrška pri realizaciji malih projekata u školama. Sredstva će zaista biti iskorištena za prave namjene. Posebno mi je zadovljstvo da su pored aplikacije na budžet Općine Ilijaš škole uvele jednu novu praksu da apliciraju na javne pozive viših nivoa vlasti. Zadovoljstvo mi je što su OŠ "Hašim Spahić" i OŠ "Srednje" prošle prvi krug kvalifikacija kod Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica i evo ulaze u drugi krug ocjena te se nadmao da će kandidovani projekti biti odobreni", kazala je Zagorac – Jozić.

Općinski načelnik još jednom je istaknuo važnost ulaganja u obrazovanje te pružanje podrške u stvaranju što boljih uslova za rad i nastavu. “I ove godine Općine Ilijaš izdvojit će finansijska sredstva za projekte u Osnovnoj školi "Hašim Spahić", kao vid podrške u poboljšanju uslova za kvalitetan odgojno – obrazovni proces. Iako obrazovne institucije nisu u direktnoj nadležnosti lokalne zajednice, naš cilj jest dobrobit naše djece i prosvjetnih radnika. Vjerujemo da ćemo uspješnu saradnju sa menadžmentom ove škole nastaviti i kroz realizaciju nadlazećih projekata”, rekao je Fazlić.

Direktor Salkić je pohvalio nastavak kontinuirane saradnje i podršku koju Općina Ilijaš pruža OŠ "Hašim Spahić".

"Koristim priliku da se zahvalim načelniku i Općinskom vijeću Ilijaš što su prepoznali značaj ulaganja u obrazovanje jer je obrazovanje naša budućnost. Zadovoljan sam kontinuiranom saradnjom. Naša škola je također aplicirala na projekte viših nivoa vlasti. Trenutno smo kandidovali tri projekta kod Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica i prošli prvi krug. Prvi projekat je opremanje senzorne sobe za inkluzivnu nastavu, drugi projekat podrazumijeva opremanje kabineta hemije i treći opremanje kabineta fizike", rekao je direktor Salkić.

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada i odvojeno prikupljenog otpada

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada i odvojeno prikupljenog otpada

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada i odvojeno prikupljenog otpada na području općine Ilijaš planirana je u periodu od 14. do 20. maja 2022. godine. Akcija podrazumijeva prikupljanja kabastog otpada, odvojeno prikupljanje elektronskog i elektroničkog otpada na mobilnim reciklažnim dvorištima u terminima koji će biti objavljeni, odvojeno prikupljanje staklene ambalaže na četiri lokacije po općini te prikupljanje papira i plastike na mobilnim reciklažnim dvorištima, uređenja školskih dvorišta, odvojeno prikupljanje otpada te edukacije učenika o postupanju sa otpadom i hortikulturom u dvije škole po općini, čišćenje i uređenje javnih površina.

 Raspored iznošenja kabastog otpada po mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš je sljedeći:

Mjesna zajednica

Lokacija

Datum iznošenja kabastog otpada

MZ Luka

kod spomen obilježja

14.-15.05.2022.

kod prodavnice

14.-15.05.2022.

MZ Gajevi

kod trgovine

14.-15.05.2022.

MZ Ilijaš - Grad

kod kontejnera

14.-15.05.2022.

Zeleni otok

14.-15.05.2022.

MZ Stari Ilijaš

iza "Jahorine"

14.-15.05.2022.

iza samoposluge

14.-15.05.2022.

kod kontejnera

14.-15.05.2022.

MZ Kamenica

Plato kod autobuske stanice

14.-15.05.2022.

MZ Lješevo

Plato kod stadiona

14.-15.05.2022.

MZ Lješevo

Plato staro selo

14.-15.05.2022.

Željeznička stanica

14.-15.05.2022.

MZ Malešići

Preko puta Mjesne zajednice

14.-15.05.2022.

Plato kod Ozrenke

14.-15.05.2022.

MZ Misoča

Plato kod mosta

14.-15.05.2022.

Plato preko puta kasarne

14.-15.05.2022.

MZ Mrakovo

Kod trafostanice

14.-15.05.2022.

Salkanov han – plato kod doma zdravlja

14.-15.05.2022.

Plato - Popovići

14.-15.05.2022.

MZ Podlugovi

Plato kod Željezničke stanice

14.-15.05.2022.

Plato preko puta osnovne škole

14.-15.05.2022.

MZ Srednje

Kod kontejnera

14.-15.05.2022.

 

Plan akcije odvojenog prikupljanja elektronskog i elektroničkog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Datum

Lokacija – mjesto reciklažnog dvorišta

Vrijeme odlaganja otpada

17.05.2022.

MZ Lješevo - Staro selo

od 12 do 15 h

17.05.2022.

MZ Podlugovi - O.Š. Podlugovi

od 15 do 18 h

18.05.2022.

MZ Ilijaš Grad - O.Š. Hašim Spahić

od 12 do 15 h

18.05.2022.

MZ Stari Ilijaš - O.Š. Stari Ilijaš

od 15 do 18 h

19.05.2022.

MZ Malešići - Plato kod društvenog doma

od 12 do 15 h

19.05.2022.

MZ Srednje - Centralni plato

od 15 do 18 h

 

Na lokacijama gdje će biti locirano mobilno reciklažno dvorište građani će imati mogućnost:

 • odvojeno odlaganje elektronskog i elektroničkog otpada;
 • odvojeno odlaganje ambalažnog otpada: papira, kartona, PET ambalaže, najlona i stakla;
 • popunjavanja upitnika sa kojim će učestvovati u nagradnoj igri ZEOS-a koji će na kraju akcije

izvući dobitnike koji će dobiti nagrade u vidu novog električnog aparata;

 • dobiti informacije o odvojenom prikupljanju svih vrsta otpada od strane uposlenika KJKP RAD-a.

 

Plan akcije odvojenog prikupljanja ambalažnog stakla u zelenim zvonastim kontejnerima

Lokacija

Mjesna zajednica

Termin odlaganja staklene ambalaže

Banovac

Ilijaš Grad

14.-20.05.2022. godine

Centralni plato

Srednje

14.-20.05.2022. godine

 

KJKP RAD I EKOPAK će na četiri lokacije na općini tokom sedam dana postaviti zvonaste zelene kontejnere za prikupljanja stakla gdje će građani i pravna lica moći donijeti i odložiti staklo iz podruma, garaža ili iz drugih objekata.

Plan akcije u osnovnim školama

Osnovna/srednja škola

Termin akcije

Osnovna škola Hašim Spahić (Ilijaš)

18.05.2022. godine u 10 h

 

U odabrane dvije osnovne škole tokom akcije će se uraditi sljedeće:

 • Orezivanje žive ograde i uređenje hortikulture u dvorištu od strane KJKP PARK;
 • Čišćenje i pranje asfaltiranih površina u školi i odvoz otpadaka od strane KJKP RAD;
 • Postavljanje posuda za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada od strane EKOPAK;
 • Postavljanje kanti za prikupljanje elektronskog i elektroničkog otpada od strane ZEOS;
 • Edukacija ekološke sekcije od strane KJKP RAD;
 • Na dan akcije učenici trebaju donijeti u školu elektronski, elektronički otpad i ambalažni otpad: papir, karton, PET ambalažu;
 • Najbolja i najaktivnija škola će na kraju akcije dobiti prigodan poklon od strane partnera.
Previous Next

Dekan Fakulteta za upravu UNSA u posjeti Općini Ilijaš

Pomoćnik načelnika u službi za opću upravu, boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Nijaz Spahić, šefica odsjeka za opću upravu Muvedeta Fazlić, šef službe za zajedničke poslove Senad Čustović i stručni savjetnik za informacione sisteme Mirza Dinar ugostili su u Općini Ilijaš dekana Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Emira Tahirovića.

Povod sastanka bio je razmjena iskustava i mogućnost unapređenja saradnje između Fakulteta za upravu i Općine Ilijaš. Dekan je iskoristio priliku da prezentuje novi dvogodišnji stručni studijski program "Informacione tehnologije u upravi".

Šefica odsjeka za opću upravu Općine Ilijaš je naglasila kako je Općina otvorena za saradnju i kako je upravna reforma moguća samo sa dobrim obrazovnim osobljem te se zato kao jedna od pretpostavki uspješnih upravnih reformi ističu promjene u tipu upravnog obrazovanja.

Na Fakultetu za upravu pored četverogodišnjeg dodiplomskog programa "Uprava" postoje i master programi "Poslovna uprava", "Javne nabavke u upravi" i "Upravljanje projektima Evropske unije".

Previous Next

Završeno asfaltiranje 120 metara saobraćajnice na Karašnici

Dolaskom lijepog vremena počeli su i brojni projekti cestovne infrastrukture na području općine Ilijaš. Danas je završeno je asfaltiranje puta za Karašnicu u MZ Ilijaš Grad, koji je u obuhvatu Regulacionog plana Alića Gaj.

Dužina asfaltiranog puta je 120 metara, a širina saobraćajnice je pet metara. Projekat je također obuhvatio izgradnju potpornog zida u dužini od 24 metra i trotoara sa jedne strane sabaraćajnice širine 1,5 metar. Investitor projekta je Općina Ilijaš sa 85.494,38 KM. Izvođač radova je firma Halilović d.o.o. Ilijaš.

Krajem prošle godine na ovoj dionici završen je projekat fekalne i oborisnke kanalizacione mreže. Radove je tada izvodio JKP “Vodostan” Ilijaš, a cjelokupan projekat finansirala Općina Ilijaš sa 58.429,10 KM.

Previous Next

Obavještenje o nastavku suđenja za zločine u Lješevu 1992. godine

 Obavještavamo građane općine Ilijaš da je nastavak suđenja u Sudu Bosne i Hercegovine za zločin protiv čovječnosti na području Lješeva u junu 1992. godine najavljen za srijedu 11. maja 2022. godine u periodu od 13 do 16 sati.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba