KOMISIJA ZA KULTURU I SPORT PRI OPĆINSKOM VIJEĆU

Poslovnikom Općinskog vijeća Ilijaš prema članu 32. definisana su stalna radna tijela komisije. Shodno odredbama Člana 36. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš, definisane nadležnosti komisije za kulturu i sport su da razmatra pitanja koja se odnose na: praćenje i analizu stanja u oblasti kulture i sporta, te Vijeću predlaže preduzimanje mjera i donošenje posebnih akata radi unapređenja kulture i sporta na području općine; predlaganje mjera za unapređenje uslova rada kulturnih udruženja i sportskih klubova, kao i nadarenih pojedinaca u oblasti sporta i razmatranje materijala upućenih Vijeću, koji su u sebi obređuju pitanja iz oblasti kulture i sporta, te Vijeću daju svoje mišljenje u vezi s tim. Komisija broji pet (5) članova, između kojih Općinsko vijeće bira predsjednika i zamjenika predsjednika. Mandat Komisije za kulturu i sport traje četiri godine i vezan je za mandat Općinskog vijeća.

Više informacija o Komisiji za kulturu i sport: Radna tijela Općinskog vijeća Ilijaš.

Sportska infrastruktura:

Značajna ulaganje u sportsku infrastrukturu opredjeljenje je i jedan od ključnih prioriteta Općine Ilijaš. U prilog tome govore mnogobrojni projekti koji su realizovani, a koji će u konačnici značiti još bolji i kvalitetniji uslovi za trenažni i takmičarski proces naših sportista.

Najvrijedniji, ali i najzahtjevniji projekat je izgradnja tribina sa pratećim sadržajima u okviru Sportsko-rekreativnog centra Banovac u Ilijašu. Novi objekat vrijedi preko 5 miliona konvertibilnih maraka. Izgradnja objekta započela je u februaru 2019.godine a završena u septembru 2022.godine. Predmetni objekat je sportsko-rekreacijske namjene, sa poslovnim prostorima, te sa stadionom čini jedinstvenu cjelinu. Orjentacija objekata prati orjentaciju stadiona, te je dužnim stranicama orjentisan prema istoku i zapadu sa manjim otklonom. Kapacitet tribine je 1.800,00 sjedećih mjesta.

U sklopu “KULTURNO- SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” djeluje i Sportska dvorana Ilijaš. Najpopularniji dvoranski sportovi imat će mogućnost obavljanja trenažnog procesa i odigravanju utakmica u Sportskoj dvorani Ilijaš, na kojoj su završeni radovi na povećanju energijske efikasnosti. Svi sportski klubovi koji egzistiraju na području općine Ilijaš koriste besplatne termine u Dvorani. Više informacija o Sportskoj dvorani na: www.radioilijas.ba

Realizovani su radovi neophodne intervencije i nabavka opreme za dječija i sportska igrališta na cijelom području općine Ilijaš.

Kontinuirani rad na poboljšanju uslova za sport bit će i u budućim prioritetima Općine Ilijaš.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba