OPĆINA ILIJAŠ I SPORT

Sport je složena, javna društvena djelatnost kojoj se u svim razvijenim zemljama svijeta poklanja velika pažnja. Razlog za takav odnos je njegov izuzetno veliki utjecaj na sve segmente života čovjeka. Sport, u smislu pozitivnih zakonskih propisa kojima je regulisana ova bitna oblast društvenog života, podrazumijeva niz sportskih aktivnosti kojima se postiže unapređenje zdravlja građana a posebno djece i omladine i osoba sa tjelesnim invaliditetima te sportske aktivnosti kojima se postižu vrhunski takmičarski rezultati. Sport i fizička kultura su na području općine Ilijaš organizovani kroz sportska udruženja odnosno klubove.

Općina Ilijaš izdvaja značajna sredstva za razvoj sporta i sportske infrastrukture. Oblici podrške Općine za poboljšanje u oblasti sporta, sportskih aktivnosti i infrastrukture ogledaju se u sljedećem:

 • Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih sportskih objekata;
 • Finansiranje sportskih kolektiva;
 • Finansiranje reprezentativnih nastupa;
 • Finansiranje memorijalnih i tradicionalnih turnira.

Na području općine Ilijaš djeluju sljedeći sportski klubovi i kolektivi:

 • Nogometni klub "Jedinstvo" Ljubnići;
 • Nogometni klub "Ilijaš";
 • KOŠARKAŠKI KLUB "MLADOST";
 • Odbojkaški klub "ILIJAŠ";
 • Stonoteniski klub "Hašim Spahić" Ilijaš;
 • Taekwondo klub "ILIJAŠ";
 • "ATLETSKI KLUB ILIJAŠ";
 • Karate klub "Rašid Buća";
 • Udruženje građana "Bistro!";
 • Centar borilačkih vještina "BUNKAI" Ilijaš;
 • Sportska akademija Ilijaš;
 • Auto-moto klub Ilijaš;
 • "ŠKOLA FUDBALA TEMPO ILIJAŠ";
 • Planinarsko društvo “Bijambare”.

Registar udruženja iz oblasti sporta: Registar sportskih udruženja

Ovi sportski klubovi i kolektivi svoje aktivnosti sprovode u sportskim objektima i na sportskim površinama, koje ujedno služe i za rekreacijsko-sportske aktivnosti građana:

 • Sportsko-rekreativni centar Banovac u Ilijašu koji se sastoji od glavnog nogometnog terena, terena za nogomet sa umjetnom travom, atletske staze sa borilištima u izgradnji, pomoćnog terena, objekta tribina sa pratećim sadržajima;
 • Nogometni stadion u Ljubnićima;
 • Gradska sportska dvorana;
 • Fiskulturne sale u: OŠ „Stari Ilijaš“, OŠ „Hašim Spahić“, OŠ „Podlugovi“, OŠ „Srednje“, „Perzijsko-bosanskom koledžu“ Lješevo, Srednjoškolskom centru „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš;
 • Asfaltne plohe: ispred osnovnih škola;
 • Asfaltne plohe u mjesnim zajednicama: Luka, Ljubina, Crna Rijeka, Misoča, Lješevo, Stari Ilijaš, Srednje i Dragoradi;
 • Otvoreno košarkaško igralište ispred Srednjoškolskog centra „Nedžad Ibrišimović“;
 • Planinarski domovi: na Bijambarama, Ozrenu i Krivajevićima.

Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš, kao služba nadležna za sport, kontinuirano radi na obezbjeđenju materijalno-tehničkih uslova za rad udruženja iz oblasti sporta. Svim sportskim klubovima, a posebno onim klubovima koji rade sa mladim pruža značajnu pomoć u radu.

Općina Ilijaš kroz svoj Budžet izdvaja značajna sredstva koja se dodjeljuju na osnovu člana 46. stav 4. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 12. Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 38/16), te tačke 20. Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 15/18).

Dodjeljivanje godišnjeg granta za projekte iz oblasti sporta vrši se, putem Javnog poziva sa kriterijima utvrđenim: Pravilnik o kriterijima za finansiranje javnog interesa Općine Ilijaš u oblasti sporta.

U povodu Dana reintegracije općine Ilijaš, održava se tradicionalni “Izbor sportiste godine općine Ilijaš”, to je izvanredna prilika da se istaknu najbolji sportski rezultati ostvareni u prethodnoj godini i dodijele nagrade istaknutim pojedincima i sportskim kolektivima. U izboru najboljih sportista i sportašica učešće uzimaju svi sportski klubovi. Najboljim sportistima i sportašicama kao i sportisti invalidu obezbijeđene su od strane Općine Ilijaš zahvalnice, pehari i novčane nagrade. Izbor se vrši putem Javnog poziva sa kriterijima utvrđenim: Pravilnik za izbor sportiste godine Općine Ilijaš .

Općina Ilijaš u kategoriji stipendija, dodjeljuje stipendije učenicima i studentima sportistima sa područja općine Ilijaš, koji postižu zapažene sportske rezultate.

Odabir učenika i studenata sportista korisnika općinske stipendije vrši se prema kriterijima utvrđenim: Pravilnik i izmjene Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Ilijaš.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba