SLUŽBENIK/CA ZA MLADE

Enisa Mešetović, MA Političkih nauka

E-mail: enisa.mesetovic@ilijas.ba

Kontakt telefon: 033/580-691

Kancelarija broj: 31 (drugi sprat)

Prema Članu 12. Zakon o mladima Federacije BiH, općinski i gradski nivo vlasti dužni su samostalno odrediti službenika/cu za pitanja mladih koji obavljaju zadatke u smislu Zakona.

Službenik/ca za mlade definiran je kao državni službenik, koji je stručno osposobljen za rad s mladima i posjeduje ceritifkat o znanju o politici prema mladima i radu sa mladima. Dakle, službenik/ca za mlade je osoba koja radi u institucijama vlasti, a koja se bavi pitanjima mladih.

Shodno Zakon o mladima Federacije BiH, od juna 2018. godine u Općini Ilijaš zaposlena je i certifikovana Službenica za mlade, koja pruža stalnu podršku mladima u vidu savjetovanja, informisanja te edukovanja mladih. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općine Ilijaš definisano je radno mjesto Stručnog savjetnika za obrazovanje, pitanja mladih i NVO sektor.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba