Održana konstituirajuća sjednica Uredničkog vijeća Radio Ilijaša

U  prostorijama Radio Ilijaša održana je konstituirajuća sjednica Uredničkog vijeća ovog javnog emitera u novom sazivu. Prema rješenju Općinskog načelnika Akifa Fazlića članovi Uredničkog vijeća sljedeće dvije godine su: Aida Krhan, Sanja Filipović, Salkuna Salihović, Dženan Mahmutović i Elma Glamoč.

urednicko-300x225

Na sjednici je za predsjedavajuću Vijeća jednoglasno izabrana profesorica Aida Krhan, a mandat traje godinu dana.

Sastanak je iskorišten za upoznavanje sa trenutnom programskom shemom Radio Ilijaša, kao i za razgovor o unapređenju i poboljšanju programskih segmenata, kako bi se još bolje zadovoljio interes javnosti, povećala slušanost posebno među mladom populacijom, u programsku shemu uvele nove edukativne, kulturne, vjerske i naučne emisije.

Novi sadržaji i nove informativne, edukativne, ali i zabavne emisije slušatelje Radio Ilijaša očekuju već od septembra, kada počinje realizacija jesenske programske sheme.

Prema Pravilima Regulatorne agencije za komunikacije Uredničko vijeće savjetuje glavnog i odgovornog urednika o načinima poboljšanja zadovoljavanja potreba zajednice kroz emitovanje programa. Uredničko vijeće također ukazuje rukovodstvu javne radio stanice na eventualne probleme vezane za programe. Dogovoreno je da se sjednice održavaju tromjesečno, a da urednik podnosi izvještaj o realizaciji prijedloga članovima Uredničkog vijeća.

Danas ispraćaj kolone sa tabutima žrtava genocida u Srebrenici

I ove godine tužna kolona kreće iz Visokog u 10 sati s prigodnim vjerskim programom, a nastavlja svoj put ka Ilijašu, Vogošći te Predsjedništvu BiH u Sarajevu. Od Predsjedništva BiH kolona preko Romanije ide ka Potočarima, a dženaza će biti reducirana dok prevoza autobusima neće biti.

Ispracaj-4-1024x683

Kamion sa devetnaest tijela koja će pronaći smiraj u Memorijalnom centru u Potočarima zaustavit će se i u Ilijašu.

Gradska groblja Visoko od 2003. godine učestvuju u organizaciji prijevoza i ukopa žrtava genocida u Memorijalnom centru u Potočarima. U prvim godinama organizacije kolektivnih dženaza više od 700 tijela prevozila su po tri kamiona, a ove godine će to biti još jedna tužna kolona.

U 10:45 sati predviđen je prolazak i ispraćaj konvoja kroz Ilijaš.

SAOPŠTENJE JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

Zbog povoljne epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo od ponedjeljka, 12.07.2021. godine pacijente sa simptomima Korona virusa primat će isključivo COVID Centar Saraj – Polje, dok ostale COVID ambulante u sastavu JU Dom zdravlja KS privremeno prestaju s radom.

Menadžment JU Dom zdravlja KS u saradnji sa Kriznim štabom KS donio je ovu odluku nakon opserviranja cjelokupne situacije koju već duže vremena karakterizira mali broja pregleda u Covid ambulantama, te niska razina lokalne transmisije virusa COVID 19 u Kantonu Sarajevo.

Krizni štab KS i u narednom periodu pratit će epidemiološko stanje, te će u skladu sa pokazateljima na terenu, po potrebi, donositi nove odluke.

loudspeaker covid

Održan radni sastanak sa v.d. generalnom direktoricom JU Dom zdravlja KS

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika Akifa Fazlića, održan radni sastanak sa v.d. generalnom direktoricom JU Dom zdravlja KS, Mr. sci. med. dr. Amelom Kečo. Pored općinskog načelnika i generalne direktorice, sastanku su prisustvovali predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović, dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Akif Bešlija, direktor OJ Dom zdravlja Ilijaš Prim.dr. Nijaz Štitkovac, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić, predsjednik Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš i općinski vijećnik dr. Anel Bumbulović te vijećnici Halid Dizdarević, Alen Arnautović i Almir Špiodić.

DSC 1039

Na sedmoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, održanoj 24. juna 2021. godine usvojen je Zaključak o održavanju sastanaka sa v.d. generalnom direktoricom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a u cilju unapređenja rada specijalističko-konsultativne službe u Domu zdravlja Ilijaš.

Tokom sastanaka, razgovarano je i nedostatku medicinskog kadra te saradnji JU Dom zdravlja KS sa Općinom Ilijaš. Općinski načelnik Akif Fazlić, istakao je da je jako važno održati stalnu komunikaciju sa zdrvastvenim institucijama te da će ishod sastanaka biti poboljšanje organizacije i funkcionisanje zdravsta na području općine Ilijaš.

“Mi kao lokalna zajednica danas smo iznijeli svoje stavove i probleme koji su delegirali građani općine Ilijaš kao najbitnije. Smatram da je sastanak bio konstruktivan te da su prihvaćene sve one inicijative koje su realno provodive te shodno tome očekujemo i konkretne korake. Nama je jako bitno da pričamo i o strateškom opredjeljenju, odnosno da organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš ima potpuno isti status kao i ostale organizacione jedinice u Kantonu Sarajevo te da imamo stalnu dobru kadrovsku zastupljenost osoba iz zdravstvenog sektora. Bitno je da imamo i stalna poboljšanja kada su u pitanju oprema i materijalni uslovi ljekara, kao i pružanja dobrih zdravstvenih usluga“, rekao je načelnik Fazlić.

V.d. generalna direktorica JU Dom zdravlja KS mr. sci. dr. med. prim. Amela Kečo istakla je važnost porodične medicine te jednake dostupnosti zdravstvene zaštite svim stanovicima, kao projekat otvorenja Centra za rani rast i razvoj koji će se ralizovati u saradnji sa UNICEFOM.

„I prije pojave pandemije Covid - 19, unutar Doma zdravlja Kantona Sarajevo bili smo deficitarni, naročito kad su u pitanju ljekari iz primarne zdravstvene zaštite. Jedna od organizacionih jedinica Doma zdravlja je i specijalističko-konsultativna služba, kojoj također nedostaje kadra. Ove službe pružaju usluge u svih devet općina Kantona Sarajevo, odnosno u svim domovima zdravlja. Ono što je standard u oblasti zdravstvene zaštite specijalističko-konsultativne službe jeste da rade u jednom domu zdravlja do tri dana, što smatram da možda i nije primjereno. Smatram da se prema procjeni zdravstvenog stanja stanovništva na području jedne općine treba odlučivati o broju dana rada ove službe. Mislim da se to treba rješavati u perspektivi, u smislu da Općina i Dom zdravlja sarađuju u pogledu planiranja i zapošljavanja kadra te zajendičkih inicijatica prema ministarstvima i vladi, a sve u cilju bolje zaštite zdravlja stanovništva u perifernim općinama. U eri pandemije, spomenula bih jednu svijetlu tačku, odnosno projekat Centra za rani raast i razcoj koji realizujemo sa UNICEFOM. Prilikom obilaska Domova zdravlja, vidjela sam da Dom zdravlja Ilijaš ima jako lijep prostor, jedan od najboljih Centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini, tako sam i odlučila da ovaj centar smjestimo u Dom zdravlja Ilijaš. UNICEF će donirati opremu i urediti prostor, a mi ćemo obezbijediti kadar koji je potreban za Centar za rani rast i razvoj te će nam biti uzor kako da razvijamo ovakve vrste centara i u drugim općinama. Potpisali smo jedan okvirni plan, sada su u toku tenderske procedure koje bi trebale bit gotove do septembra 2021. godine. Nakon toga očekujemo da nam dostave opremu i onda se nadamo da će do novembra 2021. godine Centar početi sa radom“, kazala je direktorica Kečo.

DSC 1046

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović govorila je o važnosti podrške zdravstvenom sektoru, iako to nije u nadležnosti lokalne zajednice. “Kao predstavnici glasa građana u Općinskom vijeću Ilijaš, mi smo prva adresa, kojoj iznose probleme i potrebe sa kojima se svakodnevno susreću, a tiču se zdravstvene usluge. Nažalost, mi često nismo u mogućnosti da rješavamo te probleme jer oblast zdravsta nije u nadležnosti lokalne zajednice, ali zasigurno jesmo na raspolaganju kroz usvajanje Budžeta općine Ilijaš i svih inicijativa prema zdravstvenim ustanovama, a koje će poboljšati kvalitetu usluge za naše građane. Kolega, dr. Anel Bumbulović iznio je niz potreba naših građana, koji se prije svega odnose na prisustvo pulmologa, ofatmologa i neuropsihijatra u Domu zdravlja Ilijaš. Sve su to iskazane potrebe naših građana kako bi imali što kvalitetniju zdravstvenu uslugu u Ilijašu. Kao ishod ovog sastanaka, očekujemo značajne pomake kada je u pitanju poboljšanje zdravstene usluge u Domu zdravlja Ilijaš“, istakla je Omerović.

DSC 1034

Dr. Anel Bumbulović, predsjednik Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš i vijećnik u OV Ilijaš iznio je niz problema sa kojima se pacijenti i građani općine Ilijaš svakodnevno susreću i koje je potrebno riješiti u što skorije vrijeme. „Mi kao Općinsko vijeće pokazali smo odgovornost prema našim građanima i jednim zaključkom smo incirali današnji sastanak sa Generalnom direktoricom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Kao liječnik i građanim općine Ilijaš brine me veliki broj problema u funkcionisanju zdravstvenog sistema na području Ilijaša i danas smo iznijeli goruće probleme, kao što je problem kadrovskog deficita. Naime, prema iskaznim potrebama našeg stanovništa, najpotrebniji nam je doktor pulmolog. Naime, već unazad dvije godine u Ilijašu nemamo usluge pulmologa te građani za ostvarivanje ove usluge moraju da idu u druge općine i putuju po 50km. Pored toga, tražili smo da se unaprijedi rad specijalističko-konsultativne službe, prije svega neurologa, oftamologa i Centra za metalno zdravlje. Upozorili smo i na neke probleme koji nas čekaju u budućnosti, a koje se odnose na nivo primarne zdravstvene zaštite, gdje imamo naznake da će doći do dodatog deficita kadra te smo ukazali na značaj upošljavanja kadra u oblasti porodične medicine“, reako je dr. Bumbulović.

DSC 1042

Tokom sastanak, razgovarano je i o mikrobilološkim analizama, koje građani Ilijaša rade na lokalitetu Ilidže i općine Stari Grad. Općinsko vijeće Ilijaš kroz stalne inicijative i zaključke pokušavalo je da riješi ovu problematiku te da se ovi nalazi rade u Ilijašu, ali do sada ovaj problem još uvijek nije riješen.

U cilju realizacije inicijativa održan sastanak sa predstavnicima JP Željeznice FBiH

U kabinetu Općinskog načelnika Akifa Fazlića održan je sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, koji je za cilj imao razmatranje inicijativa privrednika i građana općine Ilijaš.

IMG-1f20d930e9aaa8efed168fd5704c7a5c-V

Pored načelnika Akifa Fazlića, sastanku su prisustovali član uprave i izvršni direktor za infrastrukturu u JPŽ FBiH Mario Kozina i savjetnik Vahid Đozo, pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj stambeno-komunalne poslove i građenje Općine Ilijaš Aziz Fazlić te predstavnik privrednika Dževad Halilović.

U proteklom periodu privrednici i građani općine Ilijaš uputili su Željeznicima FBiH dvije inicijative, koje se odnose na uspostavljanje staničnog mjesta u Ilijašu te da se zadnji kolosijek, koji se nalazi naspram stanične zgrade, pretvori u pretovarni.

U cilju rješavanja prve inicijative, dogovoreno je da Općina Ilijaš pristupi rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te uklanjaju objekta na lokaciju gdje je planirana izgradnja staničnog perona. Također, zaključeno je da se tokom naredne godine u saradnji sa Željeznicama FBiH izradi projektno rješenje i tehnička dokumentacija, kako bi se moglo pristupiti realizaciji ove inicijative.

Predstavnici Željeznica FBiH prihvatli su inicijativu pretvaranja kolosijeka u pretovarni te je dogovoreno da se izrade sve tehničke pretpostavke za funkconisanje. U narednom periodu, u saradnji sa Općinom Ilijaš pristupit će izradi manipulativne površne, koja je nepohodna za upravljanje kamiona i mašina za utvora i istovar robe, kao i za uključenje te iskuljučenje na postojeću saobraćajnicu.

U okviru projekta “Magična penjališta” općina Ilijaš dobila dva certificirana sportska penjača

U okviru projekta “Magična penjališta Bosne i Hercegovine“ u periodu od 28.07. do 04.07.2021. održana je obuka i promocija prve generacije polaznika edukacije za zvanje „Sportski penjač“. Također održana je i promocija vještačke stijene za penjaštvo, prve takve u BiH površine 120 m2 izrađene od posebnog materijala koji ne dozvoljava klizanje prilikom penjanja.

penjališta

Ovo je jedna od aktivnosti u okviru projekta kojeg zajednički provode Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo, Planinarsko društvo „FASTO“ te IT kompanija „Rebus“ d.o.o Sarajevo. Projekat se implementira 18 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost je 384.152 KM od čega su veći dio bespovratna sredstva izdvojena od strane Europske unije.

Jedna od deset partnerskih općina na projektu “Magična penjališta BiH“ je i Općina Ilijaš. Projektom je predviđeno postavljanje sportskog penjališta sa više smjerova na lokalitetu kanjona Misoče, nedaleko od samog centra Ilijaša. Višednevnu edukaciju za zvanje „Sportski penjač“ ispred naše općine prošli su Muhamed Kadrić i Omer Semić. Edukacija je provedena u nekoliko faza: online predavanjima, teoretskim predavanjima na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu te praktičnim dijelom nastave na vještačkim i prirodnim stijenama (na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu i Ormanju kod Pazarića).

muhamed i omer

Projekat je dio EU4Business projekta Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 milion eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba