Općina Ilijaš finansira projekte u vrijednosti 10.000 KM u OŠ “Hašim Spahić”

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i pomoćnica načelnika za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić održali su sastanak sa direktorom JU OŠ "Hašim Spahić" Nihadom Salkićem i tom prilikom potpisan je Ugovor o finansiranju projekata škole za 2021. godinu u iznosu od 10 hiljada KM.

DSC 1790Direktor škole upoznao je načelnika sa radom i aktivostima škole, te je istakao da će se kroz Ugovor o sufinansiranju realizovati tri projekta i to sanacija kvara na glavnoj vodovodnoj mreži, opremanje biblioteke sa čitaonicom i informatičkog kabineta.

"Prije svega želim se zahvaliti Općinskom vijeću Ilijaš, općinskom načelniku i nadležnoj službi što su prepoznali značaj ulaganja u obrazovanje, jer je to ulaganje u budućnost. Doznačena sredstva ćemo iskorisitit za finansiranje popravke kvara na vodovodnoj mreži, za opremanje bibliotke sa čitaonicom, te za opremanje još jednog kabineta informatike. Od ove školske godine počeo je sa radom i produženi boravak koji koristi 22 učenika. Ono što do sada mogu reći je da su roditelji i učenici zadovoljni uslugama produženog boravka", rekao je Salkić.

Općinski načelnik Akif Fazlić je još jednom iskazao opredjeljenost Općine da podržava aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje obrazovnog procesa.

“Kroz Budžet općine Ilijaš za 2021. godinu podržali smo niz projekata svih osnovnih škola i time pokazujemo našu opredjeljenost stalanog ulaganja u stvaranje najkvalitenijih uslova u oblasti obrazovanja. Do sada su ta sredstva implementirana u SŠC "Nedžad Ibrišimović", OŠ "Stari Ilijaš" i OŠ "Srednje". Ovak vid pomoći znatno pomaže školama jer sredstva za tekuće održavanje objekata praktično i nemaju”, istakao je načelnik Fazlić.

U srijedu počinju radovi na popločavanju ulice pored zgrade A1 u Ilijašu

U srijedu počinju radovi na redizajnu i popločavanju dijela ulice 126. Ilijaške brigade u Ilijašu u dužini 90 metara. Riječ je o ulici iz koje se ulazi u haustore i poslovne prostore u zgradi A1.

ULICA A1 ZGRADA 3Radovi podrazumijevaju uklanjanje postojećeg asfalta i popločavanje ulice betonskim pločama. Vrijednost radova je 46.683 KM. Općina Ilijaš u potpunosti finansira projekat.

Završetkom radova pomenuta ulica će biti zatvorena za saobraćaj i pretvorena u pješačku zonu.

ULICA A1 ZGRADA 4Izvođač radova je Fazum gradnja, a nadzor je firma Radis. Rok za izvođenje radova je 60 dana.

Radni sastanak na temu prijevoza učenika na području općine Ilijaš

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić održao je radni sastanak sa predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica Ilijaš grad, Podlugovi, Luka, Misoča, Gajevi i Dragorad, šefom poslovnice Centrotrans Ilijaš te saradnicima iz Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica. Tema sastanka bila je funkcionisanje prijevoza učenika na području općine Ilijaš.

sastanak prijevoz djaka 1Prijevoz učenika na području općine Ilijaš organizuje se u skladu sa zaključenim ugovorom o vršnju usluge prijevoza, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke usluga koji raspisuje Općina, i koji je i ove godine dobila kompanija Centrotrans.

U odnosu na provedeni tender početak školske godine je donio povećanu potrebu za dodatnim linijama. Prvenstveno zbog toga što je od ove školske godine nastava u OŠ "Stari Ilijaš" organizovana u dvije smjene, tako da se razgovaralo o povećanju broja polazaka i povrataka kako bi svi učenici došli bez problema na nastavu u drugoj smjeni.

Na sastanku se razgovaralo i o dodatnim zahtjevima za uvođenjem autobuskih linija na novim lokalitetima.

Usaglašene su sve potrebe građana i predstavnici mjesnih zajednica su iskazali zadovoljstvo novopredloženim redom vožnje.

Općina Ilijaš će u narednom periodu zajedno sa kompanijom Centrotrans iznaći riješenje kako da se sa aspekta procedura i osiguranja finansijskih sredstava realizuje povećan broj autobuskih linija, te kako da se pojedina naselja uključe u obuhvat prijevoza.

sastanak prijevoz djaka 2Također je jednoglasno prihvaćen zaključak da se u uslovima stabilne epidemiološke situacije sve đačke linije koriste i za prijevoz ostalih građana, iz razloga što na većini tih pravaca nema organizovanog redovnog javnog prijavoza građana.

Načelnik obišao radove na regionalnoj cesti Stari Ilijaš – Malešići

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić sa saradnicima iz Službe za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje obišao je radove na rekonstrukciji regionalne ceste R455.

DSC 1759   1Riječ je dionici od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom Ilijašu. Projekat podrazumijeva rekonstrukciju ceste u dužini 1.300 metara, sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije.

Radi se o modernoj saobraćajnici sa širinom saobraćajne trake 2 x 3,5 metra i obostrane asfaltne trotoare širine 2 x 1,5 metar.

DSC 1760Izvođač radova je firma “MGBH”d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad radovima vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Najava projekta koji će riještiti problem otpadnih voda u potoku Gnionica

Neugodni miris koji se, ovih dana, širi iz potoka Gnionica predstavlja problem za građane koji žive u neposrednoj blizini.

Iz nadležne općinske službe navode kako kanalizacija koja se izljeva u Gnionicu predstavlja jedan od najvećih problema u djelatnosti tretmana otpadnih voda na području općine Ilijaš. Pogoršanju trenutne situacije doprinosi vrlo sušan period zbog kojeg je potok praktično presušio.

6135eebbdf87aTakođer navode da razumiju građane, ali i da se do sada odradio veliki dio posla kako bi se ovaj problem trajno i kvalitetno riješio.
 
Naime, na putu ka rješenju dva su projekta ključna. Prvi projekat je izgradnja kanalizacione mreže na potezu Alića rampa – Gnionica. Projekat kojim će se obuhvatiti i ucjeviti kanalizacija iz svih stambenih objekata na pomenutom potezu je u fazi tenderske procedure.

Drugi ključni projekat za rješenje ovog problema dogovoren je prilikom nedavne posjete menadžmenta Agencije za vodno područje rijeke Save na čelu sa generalnim direktorom Sejadom Delićem. Projekat podrazumijeva ucjevljenje potoka paraboličnim elementima. Dogovoreno je da Agencija finansira projekat i provede sve neophodne procedure za njegovu realizaciju.

Okončanjem ova dva projekta trajno će se riješiti problem otpadnih voda u potoku Gnionica.

Saopćenje za javnost: Cyber napad na informacioni sistem Općine Ilijaš

Poštovani,

Ovom prilikom Vas upozoravamo da je otkriven cyber napad i "upad" u informacioni sistem Općine Ilijaš. Prema dosadašnjim analizama napad se odrazio na e-mail account-e. O svemu navedenom su obavještene nadležne sigurnosne institucije, sa svim relevantnim podacima.

Upozoravamo Vas da u narednom periodu više obratite pažnju na e-mail poruke koje dobijete sa domena-e "ilijas.ba", te svaku sumnjivu provjerite ili prijavite IT osoblju Općine Ilijaš na broj telefona +387 33 580 630.

U narednom periodu će se svakako vršiti i detaljnija analiza i provjere, vršiti dodatne zaštite sistema, a o svim novim informacijama ćemo se svakako javno oglasiti putem web stranice.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba