Blog

Lattest News Aroud Business

Važnost sistemskog usaglašavanja podataka o nekretninama između evidencije katastra i zemljišne knjige i dobrobiti za korisnike

Važnost sistemskog usaglašavanja podataka o nekretninama između evidencije katastra i zemljišne knjige i dobrobiti za korisnike

Realizacijom aktivnosti na sistemskog usaglašavanju podataka o nekretninama između evidencije katastra i zemljišne knjige, a koje se na teritoriju Federacije BiH provode u okviru Projekta registracije nekretnina – dodatno finasiranje, stvara se potpuno novi i moderan okvir za razvoj tržišta nekretnina kao i okvir za sveukupni ekonomski razvoj Federacije BiH.

Ključni elemet funkcionalnog sistema evidencije o nekretninama i pravima na nekretninama je da za svaku transakciju nad nekretninama postoje usaglašeni i tačni podaci. Nedostatak usaglašene i tačne evidencije o nekretninama rezultuje propuštanjem prilika za investicije, jer preduzeća i poslovanja kojima su potrebni podaci za hipoteke, kupovinu i prodaju nekretnina često odustaju od investiranja zbog neusaglašenosti evidencije. U slučajevima gdje podaci nisu usklađeni fizička ili pravna lica nisu u mogućnosti pribaviti građevinske dozvole niti slobodno prometovati nekretninam zbog čega se i pokreće uspostava i zamjena zemljišne knjige.

Proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje provode općinski sudovi, dok su općine/gradove, entiteti i država Bosna i Hercegovina stranke u postupkukao i svi ostali građani i privredni subjekti. Postupak započinje tako što nadležni općinski sud javnim oglasom (na oglasnoj ploči suda, u službenim novinama BiH i Federacije BiH, te u najmnaje dva dnevna lista koja su dostupna u cijeloj BiH) najavi uspostavljanje zemljišne knjige za određenu katastarsku općinu. Najava postupka uspostave i zamjene zemljišne knjige će dodatno biti objavljena i na oglasnoj ploči općine/grada, u lokalnim elektronskim medijima i na mjestima uobičajenim za oglašavanje u predmetnoj katastarskoj općini i mjesnoj zajednici. Najava postupka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige dodatno je podržana i obaveznim provođenjem Kampanje javnog informisanja kroz objavljivanje animiranih video spotova i klipova/jinglova o aktivnostima Projekta na najgledanijim televizijskim i radio stanicama, te objavljivanjem oglasa na najčitanijim web portalima.

Za dobrobit korisnika projektnih aktivnosti važno je napomenuti da vlasnikom nekretnine postaje tek upisom u zemljišnu knjigu kao vlasik ili suvlasnik, a svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine u kojima se vrši uspostava/zamjena zemljišne knjige u okviru Projekta se provode bez naplate sudskih taksi. Društvo u cjelini ima veliku korist od usaglašenih evidencija o vlasništvu na nekretninama, podržanih ažurnim i lako dostupnim prostornim informacijama o nekretninama i transakcijama nekretninama, i to: javnost koja ima u vlasništvu, iznajmljuje, drži pod hipotekom ili koristi nekretnine pod zaštitom pravne registracije; poslovna zajednica koja investira i može se osloniti na siguran pristup nekretninama i poboljšanu dosupnost kredita; vladine institucije i općine/gradove koje mogu koristiti pristup tačnim prostornim podacima preko mreže za povećanje svojih prihoda i efikasnije upravljanje.

U konačnici, uknjižbom svog vlasništva i suvlasništva na nekretninama se stvaraju pretopostavke za ekonomsku samostalnost i povećaju vrijednost nekretnine.

Previous Next

Održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Deseta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog četvrtka, 28. oktobra 2021. godine, u sali Općinskog vijeća. Sjednicu je vodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Akif Bešlija.

Sastavni dio i ove sjednice bio je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Općinskog vijeća, kao i vijećnička pitanja i inicijative.

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku kojom se usvaja Strategija razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Ilijaš za period od 2021. do 2031. godine.

Usvojena je Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na regulaciji potoka Morava u naselju Salkanov Han.

Općinsko vijeće je podržalo i pet Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u katastarskoj općini Ilijaš Grad.

Usvojeno je i Rješenje kojim se odbija prijedlog Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš od 29. septembra 2020. godine kao neosnovano.

Vijeće je podržalo Plan stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini.

Planirana sredstva iznose 51.750 KM za 115 učenika i 154.800 KM za 172 studenta. U konačnici planirana sredstva za obje kategorije iznose 206.550 KM.

Potom je podržan i Plan stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj 2021./2022. godini. Planirana sredstva za 44 učenika i 22 studenta iznose 39.600 KM.

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50 KM, za studente 100 KM, a isplaćivat će se devet mjeseci.

Planom se ostavlja mogućnost da ukoliko iz određenog razreda ili godine studija  nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije iz Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata, stipendija se može dodijeliti učeniku ili studentu koji ispunjava kriterije, pri čemu bi prednost imali učenici viših razreda ili studenti viših godina studija.

Na kraju sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2020./2021. godini.

Previous Next

Završeno asfaltiranje 500 metara lokalnog puta u Gornjim Malešićima

Završeno je asfaltiranje lokalnog put u naselju Gornji Malešići dužine 500 metara. Projekat je finansirala Općina Ilijaš u iznosu od 61.755,52 KM.

Zahvaljujući aktivnostima nadležnih općinskih službi kao i Savjeta mjesne zajednice Malešići realiziran je još jedan infrastrukturni projekat na području općine Ilijaš. Realizacija ovog projekta poboljšala je infrastrukturu ovog naselja.

"Kao predsjednik MZ Malešići imam potrebu da se zahvalim prvenstveno općinskom načelniku na  urađenim projektima u našoj mjesnoj zajednici, a koji su urađeni u proteklih mjesec dana.

Naime, zajedničkim radom savjeta MZ i općinkih službi uspjeli smo realizovati dva veoma značajna projekta. Prvi je izgradnja nove kanalizacione mreže na brdu Gradac dužine cca 600 metara. Tim projektom smo obezbjedili svim građanima ove podružnice gradsku kanalizaciju.

Drugi značajan projekat je rekonstrukcija puta u Gornjim Malešićima dužine 500 metara. Za ovaj projekat moram naglasiti da su građani bili itekako strpljivi, jer su na rekonstrukciju čekali skoro dvije godine i ovom prilikom bi se zahvalio i njima na strpljenju, a nastojat ćemo da se ovaj put u naredom periodu asfaltira u cjelosti.

Raduje me da je ova dionica konačno završena, jer sam svakodnevno bio na 'udaru' građana. Nadam se da ćemo i dalje nastaviti ovakve pozitivne priče u našoj MZ i još jednom bi se zahvalio svima koji su učestvovali u ovim prijektima", rekao je Senad Tabaković, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Malešići.

Javni poziv Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine

Javni poziv Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je dva Javna poziv i to:
- Javni poziv Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine
-Javni poziv Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština Republike Srpske
Javne pozive i obrasce za prijavu možete preuzeti na stranici Ministarstva:
ili ovdje:
 
 
 
 
Previous Next

Općina Ilijaš provodi projekat "Unapređenje i daljnji razvoj e-Uprave i informacionog sistema kroz procese digitalne transformacije"

U Općini Ilijaš je u toku implementacija projekta "Unapređenje i daljnji razvoj e-Uprave i informacionog sistema kroz procese digitalne transformacije".

Projekat podrazumijeva uspostavljanje novog modernog web portala, unapređenje postojećih servisa te reorganizaciju Centra za pružanje usluga i Info pulta.

Ukupna vrijednost projekta je 70.300,15 KM od kojih je kroz Grant shemu Projekta obezbjeđeno 48.518,73 KM, a učešće Općine Ilijaš je 21.781,42 KM.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić kazao je kako je digitalna transforamcija neupitna i neminovna te kako je zadovoljan dosadašnjom realizacijom ovog projekta. Također se zahvalio UNDP-u na podršci u realizaciji procesa digitalizacije.

"Općina Ilijaš je na bazi aplikacije prošla sve procedure i započeli smo ovaj jako važan projekat. Zateklo nas je stanje na tržištu informatičke opreme i zbog toga imamo kašnjenja u realizaciji. Međutim projekat je u finalnoj fazi i nadam se da ova kašnjenja neće negativno utjecati na ukupne efekte projekta.

 

Projekat ne podrazumijeva samo nabavku informatičke opreme on podrazumijeva edukaciju naših uposlenika, reorganizaciju i modernizaciju centra za pružanje usluga i Info pulta. Završetkom projekta Općina Ilijaš će biti osposbljena za narednu fazu realizacije digitalne transformacije.

 

Digitalna transformacija je neminovnost, to je proces koji će podrazumijevati potpuno digitalnu transformaciju kompletnog javnog sektora i jako je bitno da smo na vrijeme krenuli u ovaj proces. Zbog toga sam iskazao zadovoljstvo da smo ostvarili neke temeljne pretpostavke za narednu fazu ovog projekta.

 

Digitalizacija donosi velike benefite. Ona je neupitna i kroz naše planove tako je i postavljena. Da u  što bržim roku pređemo potpuno na ovaj sistem i dođemo do pozicije da više ne vodimo dva paralelna procesa, jedan kroz papire, a drugi digitalni", rekao je Fazlić.

Iako projekat još nije zvanično završen građani su primjetili novosti i podržavaju digitalizaciju usluga.

"Što se tiče digitalizacije usluga smatram da je ovo izuzetno pozitivan pomak i proces za koji se Općina Ilijaš opredijelila i to je svakako primjer dobre prakse. Vidjela sam i novu oficijelnu web stranicu Općine koja je puštena u rad i koja omogaćava građanima da se lakše snađu i na jednostavniji način dođu do informacija. Također i proces u samoj zgradi Općini za jednog građanina će biti pojednostavljen. Ako je nekome potrebna urbanistička saglasnost ili studentima i školarcima obrasci za apliciranje za stipendiju ovo je jednostavniji i lakši način da prikupe potrebnu dokumentaciju," kazala je stanovnica općine Ilijaš Belma Avdić.

Planirane aktivnosti su dio strateškog razvoja i proistekli su iz ciljeva i aktivnosti uvrštenih dokument Strategija održivog razvoja općine ilijaš za period od 2018. do 2022. godine.

Počelo asfaltiranje lokalnog puta u naselju Gornji Malešići

Počelo asfaltiranje lokalnog puta u naselju Gornji Malešići

Nakon što je izvršena priprema terena i podloge danas je počelo asfaltiranje lokalnog puta u naselju Gornji Malešići.

Dužina puta koja će biti asfaltirana je 500 metara prosječne širine tri metra. Asfaltiranje bi trebalo biti završeno do kraja dana.

Projekat finansira Općina Ilijaš u iznosu od 61.755,52 KM. Radove u naselju Gornji Malešići obišli su predstavnici nadležne općinske službe. Izvođač radova je firma Halilović.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba