KULTURNO – SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ

Hašima Spahića broj 23.

Image

Radio Ilijaš je jedna od najstarijih lokalnih radio stanica u BiH, počela sa radom 06. aprila 1978. godine kao prvo i jedino glasilo na području općine Ilijaš. No, veoma brzo prerasta u medij regionalnog karaktera sa prepoznatljivom programskom orjentacijom ka zabavno-muzičkom programu koji je preferirao uglavnom narodnu muziku. Postao je nezaobilazna radio stanica ze sve pjevače sa prostora bivše Jugoslavije koji su htjeli promovirati svoje nove muzičke materijale. Tako je postignuta velika slušanost ovog radija uz činjenicu da u to vrijeme i nije bilo puno radio stanica i konkurencija je (za razliku od danas), bila prilično slaba. Ipak, i u takvoj konkurenciji prvi je uvijek prvi.

U okviru JU "KULTURNO – SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" također djeluje biblioteka koja  nudi školsku lektiru i beletristiku, potom sportska dvorana koja je počela sa radom 2006. godine te kino dvorana.

Kontakt informacije


Nermin Hodžić - direktor JU KSC i Radio Ilijaš
+387(0)33 400 477
Fadila Fazlić - Stručni savjetnik za kulturu
+387(0)33 428 946
Aida Muratović - Stručni savjetnik za informisanje
+387(0)33 428-945
Benis Fazlić - Upravnik Sportske dvorane
Nermina Durić-Kahvedžić - Glavni i odgovorni urednik
+387(0)33 428 946
Nermina Avdibegović - Tehnički sekretar i računovodstvo
+387(0)33 428 945

Marketing služba - 
e-mail: radioilijas@gmail.com
+387(0)33 400-801
Redakcija Radio Ilijaša - 
radioilijas@gmail.com
+387(0)33 400 800
Image
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba