PRAVILNICI

   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zraku

   Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija

   Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka

   Pravilnik o kategorijama otpada sa listama

   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Ilijaš

   Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine

   Pravilnik o postupanju po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja

   Pravilnik o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u općini Ilijaš

   Pravilnik o održavanju premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina

   Izmjena Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina 14-09 (hr)

   Izmjena Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina 54-09 (bs)

   Izmjena Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina 85-10 (bs)

   Pravilnik o bazi podataka katastra nekretnina (bs)

   Kartografsko-topografski ključ

   Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja

   Pravilnik o izvođenju geodetsko-tehničkih radova i radova na procjeni zemljišta na komasacionom području

   Pravilnik o katastarskom klasiranju zemljišta

   Pravilnik o osnovnim geodetskim radovima

   Pravilnik o primjeni satelitskih mjerenja u geodeziji 18-12 (hr)

   Pravilnik o snimanju detalja (Službene novine FBiH, broj 03_22)

   Pravilnik o temeljnoj topografskoj bazi podataka

   Pravilnik za izradu planova i računanje površina

   Poslovnik o radu komisije za javne nabavke

   Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinu provedbe Odluke o podsticaju prema pojedinim djelatnostima fizičkih lica (obrtima i obrtu srodnim djelatnostima) početnicima u biznisu u 2022. godini

   Pravilnik o blagajničkom poslovanju

   Pravilnik o donošenju odluke o internoj preraspodjeli odobrenih Budžetskih Sredstava

   Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima

   Pravilnik o knjigovodstvu Budžeta Općine Ilijaš

   Pravilnik o kretanju finansijske dokumentacije u okviru Općine Ilijaš

   Pravilnik o materijalnom poslovanju

   Pravilnik o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura

   Pravilnik o načinu stvaranja obaveza

   Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja

   Pravilnik o obračunu, naplati i kontroli javnih prihoda općine

   Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

   Pravilnik o proceduri za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora općine

   Pravilnik o procesu izrade budžetskog zahtjeva za organizacione jedinice u okviru Općine Ilijaš

   Pravilnik o provođenju popisa sredstava i izvora Sredstava

   Pravilnik o reprezentaciji i poklonima

   Pravilnik o uslovima, načinu zaključivanja i provedbi ugovora o djelu

   Pravilnik o uspostavi registra budžetskih korisnika Općine Ilijaš

   Poslovnik o radu Općinskog štaba civilne zaštite Općine Ilijaš

   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Općinskog štaba civilne zaštite Općine Ilijaš

   Pravilnik o zašiti od požara

   Pravilnik i Izmjene Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja općine Ilijaš

   Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe

   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata

   Pravilnik o korištenju Prostora za mlade

   Pravilnik o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata

   Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijale potrebe

   Pravilnik Općine Ilijaš o vođenju spiska omladinskih udruženja

   PRAVILNIK o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava iz transfera za mobilnost mladih Općine Ilijaš

   Poslovnik o radu Zdravstvenog savjeta Općine Ilijaš

   Pravilnik kriterijima, načinu i postupku raspodjele finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Ilijaš

   Pravilnik o kriterijima za finansiranje javnog interesa Općine Ilijaš u oblasti sporta

   Pravilnik za izbor sportiste godine Općine Ilijaš

   Poslovnik o radu Općinskog štaba civilne zaštite Općine Ilijaš

   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Općinskog štaba civilne zaštite Općine Ilijaš

   Pravilnik o zašiti od požara

   Krizni plan rada jedinstvenog Općinskog organa uprave Općine Ilijaš u vrijeme Covid 19

   Normativ o potrošnji goriva za službena vozila u općini Ilijaš

   Pravilnik o uslovima i načinu korištenja motornih vozila

   Povelja interne revizije

   Pravilnik o internoj reviziji

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba