Blog

Lattest News Aroud Business

Previous Next

Obilježena 28. godišnjica napada na Crnoriječku visoravan

U organizaciji udruženja boraca "Patriotska liga 91." Ilijaš obilježena je 28. godišnjica napada na Crnoriječku visoravan. Tog kobnog 9. novembra 1993. godine izvršen je agresorski napad na Crnu Rijeku, a počela je patnja, progon i stradanje stanovništva ovog kraja.

Obilježavanje je započelo vjerskim programom u džamiji u Crnoj Rijeci, gdje je proučen tevhid svim šehidima, poginulim borcima Patriotske lige, civilnim žrtvama rata i borcima koji su umrli poslije rata. Potom je uslijedilo polaganje cvijeća na spomen obilježju na Kamenici.

"Na današnji dan ovdje se desio stravičan zločin, 68 ljudi Jje zaroblejno, a 15 pripadnika Armije RBiH dalo je svoje živote za odbranu ovog područja, tri pripadnika Armije RBiH i tri civilne žrtve rata još uvijek su nestali. Ovaj datum koincidira sa datumom rušenja Starog mosta u Mostaru i oba ova napda govore o karakteru rata. Sa ovim aktivnostima u Crnoj Rijeci ili u Mostaru htjel ose postići klasično etničko čišćenje i agresija. Hvala Bogu da su Armija Republike BiH i građani BiH odbranili ovu državu i da danas živimo u slobodnoj i demokrataskoj BiH i zbog toga je jako važno da gajimo sjećanja na ovaj i slične datume, te da prenosimo sjećanja na mlađe i da znamo cijeniti sve ono što su ti ljudi u sudbonosnim trenucima radili i dali svoje živote kako bismo mi danas živjeli u slobodi", rekao je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.

Načelnik je također dodao kako se život na ovo područje u potpunosti vratio te da se stvaraju uslovi za još bolje funkcionisanje društvenog sistema.

"Crna Rijeka bila je potpuno devastirana, ali život se ovdje u potpunosti vratio. Od 1996. godine počeo je povratak i obnova. Ovdje je lokalna zajednica puno radila na obnovi stambenog fonda i infrastrukture. Možemo kazati da je dosta toga obnovljeno. Naravno uvijek postoje novi projekti koje treba realizovati. Ono što je trenutno najvažnije jeste funkcionisanje samog društvenog i komunalanog sistema. Prije svega mislim na aspekt javnog prevoza, bolji rad područne ambulante i još neke stvari koje bi omogučile da život u ovoj mjesnoj zajednici bude na nivou potreba svakog građanina u današnjim uslovima života."

Akif Šehić, predsjednik Savjeta MZ Kamenica, prisjetio se događaja prije 28 godina kao direktni učesnik u odbrani Crne Rijeke.

"Jutros kada sam ustao sve slike su mi prošle kroz glavu. Nije lako podsjetiti se dešavanja od prije 28 godina. Mnogi ljudi su stradali, narod je taj dan ovdje preživio pakao. Napad je počeo rano ujutru. Taj dan tenkova je bilo na svakih 100 metara, granate su padale. Civilno stanovništvo se pod granatama uspijelo izvuči. Moja djeca i žena su izašli kada su prestale granate, a krenuo pješadijski napad. Hvala Bogu dosta je naroda uspjelo preživjeti, ali i dosta je stradalo. Tješi nas što je Crna Rijeka nakon nepunih godinu dana osobođena. Crna Rijeka je okupirana 9. novembra 1993. godine, a oslobođena je 6. novembra 1994. godine. Dobro se sjećam, bio sam na liniji na Mačku kada je rahmetli Beli poginuo. On je provalio liniju na koti Mačak i to veče agresor se povukao od Brgula do Nišića. Crna Rijeka je oslobođena, a danas je bolja i ljepša nego ikada. Koliko god je težak ovaj datum opet sam sretan što se većina stanovništva, a posebno mladih ljudi vratilo", rekao je Šehić.

Obilježavanje se nastavilo u prostorijama MZ Kamenica. Gdje je održan čas histroije, a nakon toga prisutnima se obratio ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović.

"Na ovom području su se vodile važne bitke. Moram napomenuti da je bitna kultura sjećanja. Narod koji nema svoju historiju nema ni budućnost, a vidimo da nam nije neka blistava budućnost. Moramo se sjećati žrtava koji su dali svoje živote za domovinu BiH. Drago mi je što je danas organizovan i historijski čas, a žao mi je što nema više ljudi na ovakavim obilježavanjima."

Ahmo Arnautović, direktni učesnik odbrane Crne Rijeke naglasio je kako ga brine sigurnosan situacija u BiH.

"Sve što se tada događalo bilo je stravično, 47 naših mještana je ostalo zarobljeno i oni su prošli torture od Solane i Kule, pa do logora Sokolac. Oko 15 boraca je izgubilo svoje živote. Još uvijek imamo probleme sa pronalaskom nestalih osoba. Danas, 28 godina poslije, a s obzirom na trenutno stanje, osjećam se nesigunro, zvecka se oružjem na sve strane, sve je zabrinjavajuće. Brine me najviše naša mladost, ne znam kakva je njihova perspektiva."

Na samom kraju upriličena je posjeta ztvoru "Solana" na Nišićima, gdje su delgacije položile cvijeće. Obilježavanju godišnjice stradanja u Crnoj Rijeci pored građana, porodica šehida, predstavnika boračkih organizacija, prisustvovali su i predstavnici političkog i vjerskog života kao i predstavnici Općine Ilijaš.

Pokrovitelj obilježavanja godišnjice je Općina Ilijaš na čelu sa Općinskim načelnikom.

Previous Next

Aktivnosti na otklanjanju štete prouzrokovane poplavama na području općine Ilijaš

U toku su aktivnosti na otklanjanju štete prouzrokovane poplavama na području općine Ilijaš. Informacije sa terena pokazuju da je trenutna situacija stabilna.

Ekipe na terenu vrše čišćenje putne komunikacije. Također, ekipe JKP "Vodostan" i Civilne zaštite konstantno vrše aktivnosti na ispumpavanju vode ispod podvožnjaka na pravcu Stari Ilijaš – Bioča.

Trenutno su na dva lokaliteta uslijed obilinih padavina aktivirana klizišta i to u Ljubnićima i Ribarićima.

"Zbog stalnih padavina očekuju se daljnje erozije tla i eventualno pokretanje klizišta. Situacija je trenutno pod kontrolom. Pratimo stanje i poduzet će se sve potrebne mjere shodno stanju na terenu", rekao je Jasmin Šuvalija stručni saradnik operativnog centra u Službi CZ Općine Ilijaš.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Ljubnići Dževad Alispahić kazao je da je trenutna situacija pod kontrolom te da je operativa na terenu i mašine dežuraju u slučaju potrebe.

Na području mjesne zajednica Luka, prema riječima predsjednika Savjeta MZ Elmina Brkića, bila su ugrožena tri naselja i to Ribarići, Donja Luka i Gornja Luka.

"Na lokalitetu Gornje Luke rijeka Bosna je probila nasip koji je izgrađen 2014. godine kako bi se zaštitile kuće Šehića. Brzom intervencijom nasip je vraćen u prvobitno stanje. Tako da smo spriječili ulazak vode u kuće.

Na području naselja Ribarići bila je ugrožena putna komunikacija naselja. Korišteni su alternativni putevi preko Gornjih Malešića. Imamo i jedno registrovano klizište u Ribarićima, kojim je ugrožen jedan stamebni objekat. Civilna zaštita je izašla na teren i konstatovali su da je uzrok klizišta podzemena voda. Čekamo da se smiri trenutna situacija i da krenemo u rješavanje ovog problema.

U naselju Donja Luka kuće Suša su bile poplavljenje, voda je ušla u podrume. Predstavinci Agencije za vodno područje rijeke Save su ovdje izlazili na teren prije dva dana i detektovali smo neke od problema. Nadam se da ćemo sa riješavanjem tih problema krenuti naredne godine", rekao je Brkić.

Fikret Šehić, stanovnik naselja Gornja Luka, kazao je kako je brzom intervencijom ekipe Civilne zaštite i usposlenih firme Niskogradnja Durmić spašena njegova kuća.

"Voda je počela prijetiti te sam odmah obavijestio Civilnu zaštitu Općine Ilijaš. Došli su zajedno sa radnicima firme Niskogradnja Durmić i spasili nas. Voda bi ušla u stambene objekte da nisu brzinski navukli metar nasipa te tako spasili kuće. Rijeka Bosna je često plavila na ovom području i 2014. godine smo bili poplavljeni. Ovaj put zahvaljujući brzoj interveniciji mi smo spašeni", rekao je Šehić.

Belma Zukić direktorica JKP "Vodostan" Ilijaš naglasila je kako ulaganje u infrastrukturu nije trošak već investicija koja se višestruko vraća.

"Ova godina je zaista bila teška. Prvo su bile ekstremne suše, a potom velike poplave. Zahvaljujući projektima koje smo realizovali prethodnih nekoliko godina nismo imali nikakvih problema sa vodosnabdijevanjem, ni sa aspekta količine, niti sa aspekta kvalitete. Uredno vodosnabdijevanje rezultat je filter postrojenja, regulacije korita iznad rijeke Misoče, drenažnih sistema i svega onoga u šta je investirano u prethodnom periodu. Od petka smo iz predostrožnosti uveli i dodatne kontrole vode. Uzeti su dodatni uzorci posebno na poplavljenim predijelima i svi ti uzorci pokazali su da je voda zdravstveno ispravna.

Pored centralnog vodovoda mi imamo i pet loklanih vodovoda i pratimo njihovu ispravnost. Sve je uredno snabdijeveno sa izuzetkom mutnoće na lokalnom vodovodu u Crnoj Rijeci. Građani se vodosnabdijevaju putem cisterni sa pitkom vodom, a na toj mjesnoj zajednici se radi novo filter postrojenje koje će otkloniti ovaj problem", kazala je Zukić.

Načelnik Općine Ilijaš obišao je teren, te podcrtao značaj sanacije vodotoka prve i druge kategorije u proteklim godinama.

"Sve ono što je rađeno godinama unazad u smislu regulacije korita upravo je sada dalo efekte. Naravno dalo je efekte i 2014. godine, ali tada je bio manji obim uređenih korita. Ove poplave nisu donijele probleme na vodotocima druge kategorije i bujičnim potocima. Jer se na njihovoj sanaciji puno toga uradilo kroz male projkte zajedno sa Kantonalnom upravom civilne zaštite. Također projekat koji Općina vodi zajedno sa Agencijom za vodono područje rijeke Save na potezu između mosta u Kadrićima i ušća rijeke Gnionice je u potpunosti pokazao svu opravdanost investicije. Zaštićena je regionalana cesta i veliki kompleks poljoprivrednog zemljišta. Na tom lakalitetu nije bilo problema iako je vodostaj rijeke Bosne bio veći nego onaj 2014. godine.

Želim istaći da je cijeli sistem, počevši od Civlne zaštite, vatrogasnih društava, Policijske uprave, JKP "Vodostan" i firmi koje su angažovane, zaista odradio dobar posao i da nije bilo nekih incidentnih i ozbiljnijih situacija. Već drugi dan intenzivno saniramo štete od poplava, te da ćemo I i dalje raditi na sanaciji. Sa prestankom padavina ćemo vršitit procjenu šteta koje su nastale na poslovnim i stambenim objektima te poljoprivrednim dobrima kako bimo pomogli građanaima u saniranju štete", zaključio je Fazlić.

Odluka o proglašenju stanja prirodnih nesreća na području općine Ilijaš

Odluka o proglašenju stanja prirodnih nesreća na području općine Ilijaš

Na osmovu člana 29. tačka7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH" , broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i Prijedloga Općinskog štaba civilne zaštite Općine Ilijaš za donošenje Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće od 05.11.2021. godine, Općinski načelnik, d o n o s i:

 

O D L U K U
o proglašenju stanja priorodnih nesreća na području općine Ilijaš


 

Stabilna situacija na području općine Ilijaš nakon poplava - Ekipe na terenu saniraju štetu

Stabilna situacija na području općine Ilijaš nakon poplava - Ekipe na terenu saniraju štetu

Vikend iza nas donio je kišu koja je neprestano padala i uslovila nagli porast vodostaja ilijaških rijeka. Nakon što je vodostaj opao vidljive su posljedice poplava i to materijalna šteta na putnoj komunikaciji, domoćinstvima, privrednim objektima i poljoprivrednim usjevima.

Prema riječima pomoćnika načelnika u Službi civline zaštite Zdravka Barića na području općine Ilijaš trenutno stanje je pod kontrolom, vodostaj rijeke Bosne se povukao za dva metra.

"Trenutno su ekipe na terenu i provode aktivnosti na otklanjanju šteta nastalim poplavama. Radnici JKP "Vodostan" Ilijaš i pripadnici civilne zaštete ispumpavaju vodu ispod podvožnjaka na pravcu Stari Ilijaš – Bioča. Čisti se i sapira putna komunikacija", rekao je Barić.

Ekipe Službe civilne zaštite tokom vikenda stalno su bile na ternu i na raspolaganju građanima. Najugroženija područja obišao je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović.

Uz sve što smo radili i što radimo na uređenju korita rijeke Bosne, nažalost vodostaj je bio toliki da je došlo do izlijevanja iz korita. To se najviše manifestiralo u Ribarićima, dijelom u naselju Malešići, i na još nekoliko lokacija. Bitno je kazati da stalnim ulaganjem i preventivnim djelovanjem možemo spriječiti ovakve situacije. Općina Ilijaš je uvijek iznalazila načine da u ovakvim situacijama pomogne našim privrednicima. Želimo poslati poruku građanima, ali i privrednicima da ćemo nakon ove situacije analizirati cjelokupno stanje i identificirati uska grla koja treba tretirati na preventivan način”, rekao je načelnik Fazlić.

Za danas, 8. novembar, Federalni hidrometerološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog intenzivih padavina.

Napomenuto da građani poduzmu mjere opreza i budu u toku sa najnovijom vremenskom prognozom, te djeluju u skladu sa savjetima koje su dali ovlaštene organi.

Svi oni koji imaju dodatna pitanja, potrebe i prijavu mogu kontaktirati:

  • predsjednika savjeta mjesne zajednice kojoj pripadaju,
  • Službu civilne zaštite (+387 33 400 785 i +387 61 838 988),
  • Službu za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje (+387 61 689 323),
  • Policiju (+387 33 401 000) i
  • predstavnike firmi koji rade na terenu ("Niskogradnja Durmić" doo +387 61 807 961 i "Halilović" doo +387 61 198 864).
Saopćenje za građane općine Ilijaš povodom trenutnog stanja izazvanog obilnim padavinama

Saopćenje za građane općine Ilijaš povodom trenutnog stanja izazvanog obilnim padavinama

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić održao je sastanak sa predstavnicima Sedme policijske uprave povodom trenutnog stanja na području općine Ilijaš izazvanog obilnim padavinama i to načelnikom VII Policijske uprave Bensadom Efendićem, komandirom Policijske stanice Ilijaš Suvadom Kuldija i načelnikom Odjeljenja kriminalističke policije Ilijaš Kenanom Gačanovićem.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik načelnika u Službi civilne zaštite Zdravko Barić te pomoćnik u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić.

Analizirana je trenutna situacija povodom obilnih padavina na prostoru cijele općine Ilijaš. Ustanovljeno je da su policijski službenici od ranih jutarnjih sati na terenu i da pružaju pomoć stanovništvu, kao i privrednim subjektima. Dogovoreno je da će nastaviti sa ovim aktivnostima sve dok postoji potreba.

Osim toga donesen je zaključak da se putem Službe za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje i Službe civilne zaštite obavljaju svi poslovi i aktivnosti u vezi sa trenutnom situacijom enormno visokog vodostaja na rijeci Bosni.

Svi oni koji imaju dodatna pitanja, potrebe i prijavu mogu kontaktirati:

  • predsjednika savjeta mjesne zajednice kojoj pripadaju,
  • Službu civilne zaštite (+387 33 400 785 i +387 61 838 988),
  • Službu za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje (+387 61 689 323),
  • Policiju (+387 33 401 000) i
  • predstavnike firmi koji rade na terenu ("Niskogradnja Durmić" doo +387 61 807 961 i "Halilović" doo +387 61 198 864).
Stanje na području općine Ilijaš uslijed obilnih padavina

Stanje na području općine Ilijaš uslijed obilnih padavina

Na području općine Ilijaša, uslijed kiše koja neprestano pada, ugroženo je nekoliko lokalnih puteva. Najviše problema prouzrokovala je rijeka Bosna koja se izlila iz svog korita. Najugroženija naselja su Donja Luka i Ribarići te područje oko biočkog mosta. Problem prave i arapska naselja u Lješevu, Mrakovu i Novom Naselju zbog neregulisane mreže za odvodnju oborinskih voda.

Zdravko Barić, pomoćnik načelnika u Službi civilne zaštite kazao je kako je rijeka Bosna došla do kritične tačke na nekim područjima naše općine, a ostale rijeke još nisu dostigle kritičnu tačku. Fotografije Bosne pokazuju visok vodostaj i tendenciju stalnog rasta, s obzirom da kiša i dalje pada.

Sve ekipe službe civilne zaštite Općine Ilijaš su na terenu kao i policija.

Za sva dodatna pitanja, potrebe i prijave, građani i građanke mogu kontaktirati Službu civilne zaštite na sljedeći kontakt telefon: +387 33 580 695

Općina Ilijaš je u proteklom periodu poduzela aktivnosti na čišćenju korita rijeka i potoka. Međutim zabilježene količine padavina, prema nezvaničnim podacima premašuju padavine i nivo vode iz 2014. godine.

Zabrinjava činjenica da meteorolozi za danas prognoziraju nastavak padavina na našem području.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba