Blog

Lattest News Aroud Business

Sastanak načelnika Fazlića i direktora Fonda Memorijala KS

Sastanak načelnika Fazlića i direktora Fonda Memorijala KS

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u službi za boračko – invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica Nijaz Spahić održali su sastanak sa direktorom Fonda Memorijala Kantona Sarajevo Ahmedom Kulanićem. Nedavno imenovani direktor Kulanić i načelnik Fazlić dogovorili su nastavak dugogodišnje dobre saradnje.

Fond Memeorijala godinama unazad finansira postavljanje nišana šehidima koji su ukopani na šehidskim i porodičnim mezarjima na području općine Ilijaš. Fond je finansirao uređenje šehidskih mezarja u Lješevu, Starom Ilijašu i Misoči, postavljanje kapija na porodična mezarja u Solakovićima i u Srednjem, te je sufinansirao izgradnju spomen – obilježja u Mrakovu, Lješevu i Bioči i spomenika u Gornjim Čevljanovićima.

Fond Memorijala osnovan je 1997. godine od strane Skupštine Kantona Sarajevo kao Fond Kantona Sarajevo za izgradnju, a kasnije i očuvanje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen – obilježja žrtava genocida.

Prvobitna misija Fonda bila je upravo to, da se sistemski riješi izgradnja i postavljanje, te na koncu i očuvanje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, ali i nadgrobnih spomenika za veterane, pripadnike Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, kao i ostala spomen-obilježja.

Očigledno da je Fond Memorijala Kantona Sarajevo završio, odnosno priveo kraju svoju primarnu djelatnost, međutim direktor Kunalić najavljuje mnogo planova za budućnost. „Mi sada moramo da idemo u pravcu izgradnje kulture pamćenja, u naučnom razvoju. Želimo da Fond memorijala KS bude nosilac ili ustanova u BiH kojoj je primarna zadaća izgradnja kulture sjećanja i pamćenja,“ kazao je Kulanić.

Načelnik Fazlić je kazao kako Općina Ilijaš svake godine izdvaja finansijska sredstva za podršku u organizaciji manifestacije "Odbrana BiH". Također, svake godine Općina Ilijaš i Fond organizuju posjetu Tunelu spasa za učenike devetih razreda ilijaških osnovnih škola. Općina Ilijaš je spremna da u budućnosti podrži ostale značajne projekte Fonda, a koje su primarno vezani za izgradnju kulture sjećanja i pamćenja.

Čišćenje korita rijeke Misoče u MZ Stari Ilijaš

Čišćenje korita rijeke Misoče u MZ Stari Ilijaš

Protekli vikend počeli su radovi na čišćenju korita i obale rijeke Misoče u dužini 710 metara, na lokalitetu kod Jahorine u mjesnoj zajednici Stari Ilijaš.

Radovi su nastavljeni i danas, a podrazumijevaju otklanjanje različitih prepreka duž korita rijeke, visokog rastinja, nanosa smeća i ostalog otpada.

Vrijednost radova je 15.585,00 KM, a provode se u okviru projekta sanacije vodotoka II kategorije na području općine Ilijaš.

Projekat se provodi u pet mjesnih zajednica. Riječ je o sanaciji rijeke Stavinje u Podlugovima, rijeke Misoče, rijeke Ljubine i potoka Rače u Srednjem, zatim sanacija potoka Kraljevac i potoka Morava u MZ Mrakovo, te sanacija potoka u naselju Kamenica.

Cjelokupni projekat finansira Općina Ilijaš u vrijednosti od 60.224,75 KM.

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

U utorak, 28. septembra 2021. godine sa početkom u 10:00 sati planirana je 9. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 8. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

3. Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Ilijaš za period 2021. - 2021. godine;

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma;

5. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Ilijaš;

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prometovanje nepokretnosti - zemljište označeno kao k.č.br.362/7 K.O. Ilijaš Grad;

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu;

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu;

9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta – obuhvat Industrijske zone "Luke" Ilijaš;

10. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se mijenja i dopunjuje tačka I dispozitiva Rješenja Općinskog vijeća Ilijaš broj:01/1-02-1334-9/21 od 26.06.2021. godine;

11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata - prečišćeni tekst;
12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe - prečišćeni tekst;

13. Informacija po Izvještaju o reviziji Ureda za reviziju Federacije BiH.

Mladi na kafi sa načelnikom Općine Ilijaš

Mladi na kafi sa načelnikom Općine Ilijaš

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić bio je gost i učesnik aktivnosti “Kafa sa...” koju je organizovala Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” u okviru projekta “Let's Talk”.

Mladi ljudi sa područja općine Ilijaš bili su također učesnici ove aktivnosti. Oni su kroz neformalno druženje sa načelnikom postavljali pitanja za koja smatraju da su od važnosti za mlade u Ilijašu.

Općinski načelnik je kazao kako ga raduje proaktivan odnos mladih ljudi prema lokalnoj zajednici, te njihove ideje, inicijative i uključivanje u izradu nove Strategije za mlade.

"Zadovoljstvo je danas bilo razgovarati sa mladim ljudima. Sretan sam da su odabrali mene za prvu kafu i druženje. Zaista puno inicijativa, pitanja, produktivnog i smislenog razgovora, a sve to govori o grupi koja je danas ovdje bila i koja je iskazala proaktivan odnos prema lokalnoj zajednici, te njenom razvoju i budućnosti. Teme o kojima smo razgovarali direktno se tiču mladih, od onih kakva je budućnost i perspektiva mladih ljudi, ne samo u Ilijašu nego i u BiH, pa do konkretnijih pitanja o uslovima za bavljenje sportom i o uslovima u obrazovnim ustanovama. Razgovarali smo kako mladima osigurati još bolje materijalne i prostorne uslove. Bilo je riječi i otome kako poboljšati korištenje postojeće infrastrukture, od društvenih i sportskih objekata i svih onih koji mogu biti u funkciji aktivnosti mladih ljudi. Upućene su i različite inicijative koje ćemo razmotriti i pokušati riješiti na sistemski način. Predstoji nam izrada nove Strategije za mlade tako da me raduje da imamo proaktivne mlade ljude koji će se uključiti u izradu ovog dokumenta. Najbolja Strategija će biti ona koju mladi ljudi predlože", rekao je Fazlić.

Nakon kafe sa općinskim načelnikom, o prvim utiscima je kazala nešto više mlada i perspektivna Aiša Valjevac, studentica prve godine Akademije scenskih umjetnosti.

„Mislim da smo mi mladi danas imali lijepu interakciju sa načelnikom i bilo bi lijepo da se nešto ovako često organizuje kako bi mladi upoznali neku drugu sferu politike jednog normalnog čovjeka koji samo radi svoj posao. Mladi su danas imali dosta pitanja i mislim da su se riješile neke dileme. Drago mi je što sam bila dio ovog projekta, a već sljedeća kafa će biti sa općinskim vijećnicima kada ćemo razgovarati o angažmanu mladih“, rekla je Valjevac.

U ime omladinske organizacije „Iskoristi dan – Carpe Diem“ Hrustem Beširević je kazao da će u okviru ove aktivnosti gosti biti i iz drugih sfera.

„Sam projekat se zasniva na razgovoru. Drago nam je što je načelnik Fazlić danas bio naš gost, što je razgovarao sa mladim i što su mladi po prvi put imali priliku da otvoreno razgovaraju sa načelnikom kroz jedan opušten razgovor. Naš cilj je da u budućnosti u okviru projekta ugostimo i ljude iz drugih sfera života. Planiramo organizovati kafu sa općinskim vijećnicima, ali i ljudima iz cijele države. U okviru ovog projekta biće održane i dvije debate. Prva debata je planirana početkom oktobra, a cilj debate će biti razgovor mladih o odlasku ili ostanku u našoj državi što je svakako jedan od najvećih problema. Krajem oktobra će biti održana i radionica, a nju će voditi psiholog“, kazao je Beširević.

Općina Ilijaš podržala rad Memorijalnog centra Potočari sa 10.000 KM

Općina Ilijaš podržala rad Memorijalnog centra Potočari sa 10.000 KM

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović ugostili danas u Općini Ilijaš predsjednika upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari Ševketa Hafizovića.

Posjeta je iskorištena kako bi uručili Odluku o dodjeli 10.000 KM za rad Memorijalnog centra u Potočarima s ciljem osiguranja održivosti, razvoja i kontinuiteta institucije posvećene kulturi pamćenja i učenja o genocidu.

"Zadovoljstvo mi je ugostiti predsjednika Upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari. Razgovarali smo o aktivnostima Centra i o onome šta Općina Ilijaš i generalno šira društvena zajednica može doprinijeti u smislu funkionisanja istog. Općina Ilijaš je prošle godine potpisala Memorandum o razumijevanju gdje smo prihvatili određene obaveze u smislu finansijske pomoći prema Memorijalnom centru. Želim kazati da ćemo kao Općina ostati trajno vezani za rad Memorijalnog centra Potočari, te vezani i opredjeljeni da pomažemo njegovo funkcionisanje. To je naša stalna obaveza i nadam se da ćemo kroz podršku doprinijeti da Memorijalni centar Potočari još kvalitetnije i snažnije govori o onome zbog čega je osnovan", rekao je Fazlić.

Ševket Hafizović predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari istakao je da je ovaj vid podrške najadekvatniji odgovor za negiranje genocida.

„Danas je Memorijalni centar Potočari bogatiji za još jednu Odluku načelnika Općine Ilijaš i Općinskog vijeća. Ta institucionalna uključenost Općine Ilijaš u podršci Memorijalnom centru je zapravo najbolji način da se adekvatno odgovori na negiranje genocida, na veličanje zločina i zločinaca. Memorijalni centar u suštini je institucija koja treba da njeguje i mlade generacije uči da istražuju i promiču istinu po svijetu, tako da bez ove finansijske pomoći mi ne bismo mogli angažovati puno mladih ljudi raznoraznih profila koji su jednoj takvoj instituciji potrebni“, istakao je Hafizović.

Memorijalni centar izgrađen je na inicijativu članova porodica žrtava genocida u Srebrenici, prije svega majki, koje su istrajale u svojoj ideji da svoje najmilije vrate na mjesto gdje su posljednji put viđeni živi.

Nakon faze u kojoj je bio posvećen, pronalasku, identifikaciji i pokopavanju žrtava genocida u novoj fazi „stadija sjećanja“ posvetiće se prikupljanju, konzerviranju, čuvanju predmeta, video zapisa, izjava preživjelih i drugih dokaza koji su temelj jednog jedinstvenog narativa o genocidu u Srebrenici, odnosno u Bosni i Hercegovini.

Krajem 2019. godine Općina Ilijaš je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potpisala Memorandum o razumijevanju s ciljem podrške radu Memorijalnog centra.

Sanacija vodotoka II kategorije na području općine Ilijaš

Sanacija vodotoka II kategorije na području općine Ilijaš

U toku su radovi na čišćenju potoka u naselju Salkanov Han u MZ Mrakovo i potoka Zenik u Misoči. Radovi se izvode u okviru projekta sanacije vodotoka II kategorije na području općine Ilijaš.

Projekat se provodi u pet mjesnih zajednica. Riječ je o sanaciji rijeke Stavinje u Podlugovima, rijeke Misoče, rijeke Ljubine i potoka Rače u Srednjem, zatim sanacija potoka Kraljevac i potoka Morava u MZ Mrakovo, te sanacija potoka u naselju Kamenica.

Cjelokupni projekat finansira Općina Ilijaš u vrijednosti od 60.224,75 KM.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba
opacity: 0;