Previous Next

Konkurs za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2023/2024.godinu

Općina Ilijaš raspisala je Konkurs za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2023/2024.godinu, koji ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranici Općine Ilijaš (www.ilijas.ba) odnosno do 05.12.2023. godine do 16:00 sati.

Zahtjev za dodjelu stipendije se podnosi obavezno na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilijaš ili na web stranici Općine Ilijaš). Zahtjev se pričvršćuje na zapečaćenu kovertu u kojoj se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova Konkursa. Koverta sa zahtjevom se predaje lično na Protokol općine Ilijaš, ul. ”126. Ilijaške brigade” br. 6, sa naznakom: "Konkursna komisija za dodjelu stipendija za izuzetno nadarene učenike/studente" - ne otvarati!"
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.
Tekst konkursa kao i ostalu dokumentaciju možete peuzeti OVDJE.

Previous Next

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe za školsku/akademsku 2023/2024. godinu

Općina Ilijaš raspisala je Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe za školsku/akademsku 2023/2024. godinu, koji ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranici Općine Ilijaš (www.ilijas.ba) odnosno do 05.12.2023. godine do 16:00 sati.

Zahtjev za dodjelu stipendije se podnosi obavezno na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilijaš ili na web stranici Općine Ilijaš). Zahtjev se pričvršćuje na zapečaćenu kovertu u kojoj se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova Konkursa. Koverta sa zahtjevom se predaje lično na Protokol općine Ilijaš, ul. ”126. Ilijaške brigade” br. 6, sa naznakom: "Konkursna komisija za dodjelu stipendija učenicima i studentima u stanju socijalne potrebe"- ne otvarati!"
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.
Tekst konkursa kao i ostalu dokumentaciju možete peuzeti OVDJE.

Previous Next

Općina Ilijaš donirala 20.000 KM palestinskom narodu u Gazi

Općina Ilijaš, na čelu sa općinskim načelnikom Akifom Fazlićem, donirala je 20.000,00 KM palestinskom narodu u Gazi. Donacija je uplaćena na račun Ambasade Države Palestine u Bosni i Hercegovini.

Ambasador Države Palestine u BiH Rezeq Namoora u zahvalnici je napisao:

“U ime palestinskog rukovodstva, Vlade Države Palestine i palestinskog naroda, kao i u svoje ime i ime Ambasade, najiskrenije se zahvaljujem Vama lično, kao i Općini Ilijaš, na donaciji za palestinski narod u Gazi.

Cijenimo Vašu velikodušnost i hrabrost da u ovim teškim trenucima stanete uz potlačeni palestinski narod koji je svakodnevno izložen zločinima razne vrste i genocidu od strane izraelskog okuptora”, napisao je ambasador Namoora.

Previous Next

Općina Ilijaš aktivirala mobilnu aplikaciju eCitizen

U cilju što veće transparentnosti lokalne samouprave i uključivanja građana u rješavanje problema u lokalnoj zajednici Općina Ilijaš je aktivirala mobilnu aplikaciju eCitizen.

Primarna svrha eCitizen mobilne aplikacije jeste omogućavanje jednostavne i transparentne komunikacije građana i lokalne uprave. Aplikacija građanima omogućava slanje žalbi ili upita lokalnoj upravi u svega 5 klikova nakon čega dobiju odgovor uprave u roku od 48 sati. Pored toga, eCitizen mobilna aplikacija ima za cilj i obavještavanje javnosti o nepredviđenim i vanrednim situacijama, poput prekida usluga i servisnih informacija.

Mobilna aplikacija je prilagođena za Android i IOS, te se može preuzeti putem stranica Google Play i App Store.

Ovo softversko rješenje je dostupno i kao online platforma na adresi www.ecitizen.ba. Na online platformi aktivni su i moduli za komunikaciju građana sa vijećnicima, modul za javne rasprave, modul za pripremu sjednica vijeća i slično. Dodatne mogućnosti će biti dostupne samo na online platformi.

Aplikacija je kreirana u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG2) koji finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Previous Next

Zajednički sastanak službenika za mlade sa područja KS

Kvalitet života i mogućnosti mladih u lokalnim zajednicama uveliko ovise o značaju koje općine pridaju mladima, ali i postojanju osobe koja će imati posredničku funkciju između lokalne uprave/vijeća, mladih i odraslih, te osiguravati odgovarajuću podršku mladima. Prateći moderne trendove zemalja Europske unije i važnost mladih za svaku lokalnu zajednicu, sve veći broj općina u sistematizaciji radnih mjesta ima i službenika/cu za mlade.

U cilju unapređenja saradnje između službenika za mlade na području Kantona Sarajevo, u prostorijama Općine Ilijaš održan je sastanak službenika za mlade jedinica lokalne samouprave sa područja ovog kantona, kojem su prisustvovali predstavnici općina Hadžići, Trnovo, Novo Sarajevo, Centar, Novi Grad, Ilidža i Ilijaš.

Na sastanku je razgovarano o mehanizmima politika prema mladima, ali i važnosti informisanja mladih o aktivnostima koje se provode u njihovim općinama te promociji službenika/ca za mlade. Sastanak je organizovan na inicijativu stručne savjetnice za obrazovanje, pitanja mladih i NVO sektor Općine Ilijaš Enise Mešetović, koja je istakla značaj kontinuirane saradnje između službenika za mlade, ali i razmjene primjera dobrih praksi koje postoje u svim općinama na području Kantona Sarajevo.

„Službenici za mlade su najvažnija spona između lokalnih vlasti i mladih, a samim tim i između obrazovnih ustanova, udruženja mladih i svih drugih mehanizama, koji rade sa mladima i za mlade. U tom kontekstu naša uloga je od izuzetnog značaja, kao i aktivnosti koje realizujemo svakodnevno, a sve u cilju poboljšanja položaja mladih. Danas smo razgovarali i o mnogobrojim izazovima sa kojima se susrećemo u radu sa mladima, ali i predstavili mnogobrojne primjere dobrih praksi koje provodimo u našim općinama. O tome se vrlo malo govori u javnosti te se najčešće ističu negativne stastistike“, kazala je Mešetović.

“Drago nam je što smo otpočeli niz sastanaka službenika za mlade, a inicijatorica je bila Enisa Mešetović iz Općine Ilijaš. Dogovorili smo kvartalno zasjedanje kako bismo razmijenili iskustva, dobre prakse, primjere i mehanizme rada sa mladima. Budući sastanci će nam dobro doći da općine koje nemaju razvijene mahanizme preuzmu dobre prakse od općina koje ih primjenjuju. Općina Hadžić prati rad Općine Ilijaš na polju rada sa mladima, jer ste primjer dobre prakse u Federaciji BiH. Želimo ići vašim stopama i raduje nas naša buduća saradnja te vas očekujemo i u Općini Hadžići”, kazala je Mirela Dupovac viša saradnica za pitanje mladih u Općini Hadžići.

Prisutni predstavnici općina na kraju su se složili da će nastaviti saradnju, razmjenu prakse i iskustava, ali i mogućnosti realizacije zajedničkih projekata, a sve u cilju pružanja podrške mladima.

Previous Next

Najava 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 32. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 21. novembra (utorak) 2023. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 31. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

3. Izvještaj o realizaciji akata sa 31. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

4. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01. - 30.09.2023. godine;

5. Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu;

6. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu;

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda;

8. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2024. godinu;

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju granice katastarskih općina Bioča (llijaš) i Vlakovo (Ilidža);

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarske općine Bioča (Općina Ilijaš) sa katastarskom općinom Vlakovo (Općina Ilidža);

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice Donja Misoča - Put za Pušine;

12. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije "Jelik";

13. Nacrt Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I" Ilijaš
b) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I" Ilijaš;

14. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
b) izboru člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
c) razrješenju člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
d) izboru člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja;

15. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba