Previous Next

Javni poziv za izbor volontera/ke općine Ilijaš za 2023. godinu

ŠTA JE NAGRADA “VOLONTER/KA GODINE“?

To je nagrada koju dodjeljuje Omladinska organizacija “Iskoristi dan-Carpe Diem” u saradnji sa Općinom Ilijaš, a koja prepoznaje ključnu ulogu volontera i volonterki u lokalnoj zajednici. Putem ove nagrade zahvaljujemo se volonterima/kama na nesebičnom trudu i radu za zajednicu te ih se nagrađuje za njihovu inicijativu.

KO MOŽE BITI NOMINOVAN/A?

 • Osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Osoba koja je svoje volonterske aktivnosti provodila na području općine Ilijaš;
 • Prijaviti se mogu svi mladi, uzrasta od 15 do 30 godina sa područja općine Ilijaš bez obzira da li su članovi omladinske organizacije ili udruženja;
 • Kandidate/kinje za izbor Volontera/ke godine mogu nominovati podjednicu, omladinske organizacije i udruženja sa područja općine Ilijaš.

OCJENJIVAČKI KRITERIJI

 • Komisija će se pri odabiru nominovane osobe voditi sljedećim kriterijima:
 • Koristi za organizaciju i lokalnu zajednicu od volontiranja nominovane osobe;
 • Koristi od volontiranja nominovane osobe za ciljane skupine/lokalnu zajednicu prema kojima je organizacija usmjerena;
 • Posebnosti u radu nominovane osobe koje ju razlikuju od drugih volontera/ki;
 • Prepreke koje je nominovana osoba morala savladati kako bi ostvarila zadatak;
 • Vlastita znanja/vještine koja je nominovana osoba prenijela na druge u organizaciji ili izvan nje;
 • Prilikom odabira nagrađenih volontera/ki, uzimat će se u obzir je li osoba već bila nagrađena istom nagradom;
 • Volonterskim aktivnostima nominovane osobe tokom 2023. godine.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA ZA NOMINACIJE

Javni poziv se otvara 22.11.2023. godine objavom na Facebook stranici Omladinske ogranizacije “Iskoristi dan-Carpe Diem“ te je otvoren deset dana, odnosno do 02.12.2023. godine. Sve nominacije pristigle nakon navedenog datuma neće se razmatrati (osim u slučaju produženja roka za nominaciju).

KAKO NOMINOVATI?

Nominacijski obrazac potrebno je što detaljnije popuniti na kompjuteru, budući da će se na osnovu informacija iz obrasca izabrati osoba za nagradu „Volonter/ka godine“. Podaci u obrascu trebaju pružiti što više informacija o osobi kako bi komisija mogla donijeti što informiraniju odluku, stoga je potrebno obrazac popuniti detaljno i jasno.
Nominacijski obrazac pupunjavate na sljedećem linku: https://forms.gle/R6EZBL6jwsiWZQ8w9

OBJAVA REZULTATA NOMINACIJA

Osobe koje su nominovane  za nagradu “Volonter/ka godine“ bit će obaviještene o rezultatima izbora do 04.12.2023. godine (osim u slučaju produženja roka za nominaciju), a za nagrađene volontere/ke organizirat će se javno uručivanje nagrada. O mjestu i datumu dodjele nagrade svi će biti pravovremeno obaviješteni.

Koji su primjeri osoba koje mogu biti nominovane?
To mogu biti osobe koje:

 • volontiraju s djecom i mladima,
 • volontiraju na očuvanju okoliša,
 • pomažu starijim i nemoćnim osobama u zajednici,
 • pomažu drugima u obrazovanju,
 • pomažu socijalno ugroženim skupinama,
 • volontiraju u području kulture i umjetnosti,
 • i svi oni koji na bilo koji drugi način pomažu zajednici nesebično poklanjajući svoje vrijeme, znanje i vještine.
Previous Next

Javna prezentacija Nacrta Budžeta i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu

Služba za privredu i finansije Općine Ilijaš poziva građane, te predstavnike javnih preduzeća, javnih ustanova, mjesnih zajednica, političkih stranaka i ostalih asocijacija i udruženja građana da prisustvuju javnoj raspravi i javnoj prezentaciji Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu, a koja će se održati dana 01.12.2023. godina sa početkom u 14:00 sati u Sali Općinskog vijeća Ilijaš.

Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu
Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu
Budžet za građane za 2024. godinu

Previous Next

Javna rasprava na Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu

Općinsko vijeće Ilijaš na 32. redovnoj sjednici, održanoj 21.11.2023. godine, usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu.

U skladu sa zaključcima Općinskog vijeća navedeni dokumenti se stavljaju na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 22.11.2023. godine do 06.12.2023. godine.

U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana.

Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedloge će se dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi na protokolu Općine Ilijaš ili putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem aplikacije E-citizen, najkasnije do 08.12.2023. godine, do 12:00 sati. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu
Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu
Budžet za građane za 2024. godinu

Previous Next

Na 32. sjednici Općinskog vijeća usvojen Nacrt Budžeta Općine Ilijaš u iznosu od 19.042.100 KM

U utorak 21. novembra 2023. godine održana je redovna 32. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodila predsjedavajuća OV Alma Mešić. Vijećnici su odlučivali i raspravljali o 15 tačaka dnevnog reda.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, te usvajanja izvještaja o realizaciji zaključaka i akata sa prethodne sjednice, predstavljena je Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za prvih devet mjeseci ove godine.

Budžet u ovom periodu bilježi 12. 961.425 KM ostvarenih prihoda, što je 62 posto od planiranih prihoda u Budžetu za ovu godinu. S druge strane ostvareni su izdaci u iznosu od 10. 508.533 što predstavlja 50 posto od planiranih. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 2.452.892 KM. Nakon duge rasprave, primjedbi, prijedloga, mnogobrojnih odgovora načelnika i pomoćnika načelnika na vijećnička pitanja o utrošku sredstava, Informaciju su vijećnici primili k znanju.

Nakon ove tačke vijećnici su razmatrali i raspravljali o Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu. Nacrt Budžeta obrazložio je Nedžad Masnopita, šef odsjeka za budžet i trezor. Pojašnjeno je da je Nacrt je urađen prema novoj metodologiji-programsko budžetiranje.

– Projicirani prihodi za 2024. godinu iznose 19.042.100 KM, a što je za 8,74 posto manje u odnosu na aktuelni plan prihoda za 2023. godinu. Sam Nacrt urađen je u skladu sa aktuelnom Strategijom razvoja Općine Ilijaš, planiranim tekućim transferima, zahtjevima javnih preduzeća, planiranim projektima. U Nacrtu je jasno definisano da je budžet podijeljen u kategorije, kako bi se lakše provodio i pratio, pojasnio je Masnopita.

Nakon mnogobrojnih pitanja vijećnika i duge rasprave, problematiziranja brojnih predloženih stavki i davanja novih prijedloga, a potom obrazloženja predlagača Nacrt Budžeta Općine Ilijaš usvojen je većinom glasova vijećnika.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta općine Ilijaś za 2024. godinu se određuje u trajanju od 15 dana, počevši od 22.11.2023. godine do 06.12.2023. godine. Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedlozi će se dostaviti Slużbi za privredu i finansije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 08.12.2023. godine – 12:00 sati. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Nakon usvajanja Nacrta Budžeta, usvojen je i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu. Javna rasprava o Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš određuje se u trajanju od 15 dana, od 22.11. 2023. do 06.12.2023. godine.

Vijećnici su u nastavku podržali Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Izmjena Odluke je donesena u cilju proširivanja kategorija kojima bi se omogućilo korištenje ovog vida subvencije. Podsjetimo, usvajanje Odluke proizašlo je iz odredaba ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području općine Ilijaš, koji je potpisan između Općine Ilijaš i JKP Vodostan Ilijaš, što je rezultat MEG projekta kojeg finansira Vlada Švicarske a u koji je uključena Općina Ilijaš.

U nastavku su usvojene i sljedeće tačke dnevnog reda: Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2024. godinu, Prijedlog Odluke o utvrđivanju granice katastarskih općina Bioča (llijaš) i Vlakovo (Ilidža), Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarske općine Bioča (Općina Ilijaš) sa katastarskom općinom Vlakovo (Općina Ilidža). Nakon toga, usvojeni su i: Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice Donja Misoča – Put za Pušine, Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije “Jelik”.

Potom su podržani i Nacrt Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” Ilijaš. Javni uvid na Nacrt Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I”, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” bit će održan u periodu od 01.12.2023. do 15.12.2023 godine u sobi 25 Općine llijaś II sprat , a Javna rasprava na Nacrt Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I”, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” održat će se 15. decembra 2023. godine u sobi 21 Općine Ilijaš /lI sprat/ sa početkom u 14 sati i 30 minuta.

U nastavku su usvojena rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja. Vijećnici su na kraju sjednice primili k znanju Informaciju o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja na području općine Ilijaš.

Previous Next

Mališani na svečanosti povodom Dana državnosti BiH poručili – Želimo rasti u miru

Javna ustanova "Djeca Sarajeva" u saradnji sa JU Kulturno - sportski centar i Radio Ilijaš večeras su u kino sali organizovali centralnu svečanost povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine pod nazivom ”Svima želimo mir”. Učešće u programu uzelo je šest vrtića i to “Ilijaš”, ”Trešnjica”, “Ljiljani”, “Slavuj”, “Aneks”,”Rosica”, te dvije grupe iz obaveznog predškolskog programa. Također, ovaj događaj je bio i humanitarnog karaktera, a sav novčani prihod koji je prikupljen bit će uplaćen za djecu Palestine.

Svečanosti je prisustvovao veliki broj gostiju, između ostalih i ambasador države Palestine u Bosni i Hercegovini Rezeq Namoura, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić sa saradnicima, predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Mešić, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović, zastupnik u skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević, direktorica JU "Djeca Sarajevo“ Ilda Bekrić, direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Senada Salihović, direktor JU KSC i Radio Ilijaš Nermin Hodžić, vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, odgajatelji, roditelji, te mnogobrojni građani Ilijaša.

Direktorica JU "Djeca Sarajevo“ Ilda Bekrić poželjela je dobrodošlicu prisutnima, te istakla da odgajatelji vrijedno rade sa djecom i kroz različite aktivnosti djeci približavaju pojam Dan državnosti.
"U svim našim vrtićima JU "Djeca Sarajevo“ obilježavamo sve praznike, a posebno rođendan naše domovine Dan državnosti BiH. Ove godine Centralnu svečanost smo odredili da obilježimo na malo drugačiji način, s obzirom na to da je jučer bio Međunarodni dan djeteta i da smo promovisali prava djece ovim putem želimo poručiti svima da svako dijete ima pravo na porodicu, život i dom. Odlučili smo da naša svečanosti ima humanitarni karakter gdje će se prikupljena sredstva uplatiti za pomoć djeci Palestine. Oko 220 djece učestvuje, šest vrtića i dvije grupe iz obavezno predškolskog programa“, kazala je Bektić.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić nije krio sreću i zadovoljstvo što se ova svečanosti održava u Ilijašu.
"Sretan sam što ova svečanost nosi naziv "Svima želimo mir“ i ovo je univerzalna poruka koju šaljemo cijelom svijetu. Mir je svetinja, a mi u BiH to znamo. Mi smo se opredjelili za mir potpisujući Dejtonski sporazum. Godinama koje su prošle od potpisivanja možda smo došli u dilemu da li je taj sporazum dobar, a onda je došla Gaza i vidjeli smo ubijanje djece i sve dileme su nestale, jer život svakog djeteta je važniji od bilo čega. Zbog toga ne treba da imamo dilema, mir moramo čuvati i za mir se moramo boriti i moramo biti na strani civilizacijskih opredjeljenja“ istakao je načelnik Fazlić.

Premijer KS Nikad Uk iskazao je zadovoljstvo što prisustvuje svečanosti u prepunoj sali i što se na ovakav način obilježava značajan dan za BiH.
"U ovom trenutku mi imamo svoju državnost za koju smo se borili i koju treba da gradimo upravo iz vrtića, da naše najmlađe učimo šta je BiH i koliko se treba voljeti, jer u ovom trenutku nažalost djeca Palestine nemaju tu priliku. Zadovoljstvo mi je da sam na čelu Vlade Kantona Sarajevo koja je proteklih godina učinila generacijske projekte što se tiče predškolskog obrazovanja i nastavljamo tim intenzitetom. Širimo kapacitete naše JU, iduće godine tri nova vrtića će biti uspostavljena u KS. Činimo sve kako bi djeca i roditelji uživali u našem KS i našoj BiH na jedan kvalitetan način“ rekao je Uk.

Rezeq Namoura palestinski ambasador u Bosni i Hercegovini obratio se prisutima, te čestitao Dan državnosti BiH i zahvalio na podršci palestinskom narodu.
"Nikada neće palestinski narod zaboraviti vaše stavove i podršku koju nam pružate. Jučer je obilježen Međunarodni dan djeteta, ne želim da vas rastužim, ali to je istina i realnost da je do ovoga trenutak preko 5.000 djece ubijeno. Broj naših šehida je 20.000 i još oko 6.000 pod ruševinama", poručio je Namoura.

Direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajeva Senada Salihović istakla je da djecu moramo učiti od najranijeg uzrasta o Danu državnosti i mirno stajati pored zastave sa rukom na srcu.
"Svi mi koji smo radili tokom rata i bili ratni učitelji i profesori znamo kako je bilo živjeti u Sarajevu i kakav je osjećaj kada danas održite čas, a sutra vas dočeka prazna stolica i prazna klupa. Mi smo to osjetili na svom srcu. Čestitam direktorici i svima koji su učestvovali u organizaciji ovog događaja, da na ovakav humanitaran način obilježimo Dan državnosti BiH koji nosimo u srcu i da djecu učimo od najranijeg uzrasta tome“, istakla je Salihović.

Program je počeo recitalom "Bosanska dobrodošlica“ vrtića "Ilijaš“, nakon toga uslijedile su tačke "Sva su djeca ista“, “Fina tišina“ "Ratu stop“ i "Oda zastavi“. Nakon vrtića "Ilijaš“ na sceni su se prudružili mališani iz vrtića "Aneks“ sa svojim tačkama recital o miru i recital "Bosanska jela“. Djeca O.Š. "Zajko Delić“ izveli su recital "Mi djeca dižemo glas“. Djeca vrtića "Slavuj“ otpjevali su pjesmu “Djeca su vojska najjača“, vrtić "Trešnjica“ ples "Kad kažeš Bosna“, vrtić "Rosica“ ples uz pjesmu "Djeca su vojska najjača“, iz vrtić "Ljiljan“ nastupao je hor sa pjesmom "Pjesma suncokreta“, te su izveli i igrokaz "Domovina“ uz kratak ples "Ne dam kamen zemlje ove“, opet su na scenu izašli mališani vrtića "Ilijaš“ i zaplesali uz pjesmu “Najljepša je domovina kada ima sretnu djecu“ . Na kraju svečanosti izveli su zajedničku pjesmu "Samo da rata ne bude“.

Previous Next

Općina Ilijaš ove godine izdvaja 420.000 KM za stipendiranje učenika i studenata

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2023/2024. godini objavljen je 20. novembra 2023. godine. Dvije kategorije učenika i studenata mogu aplicirati za stipendiju: izuzetno nadareni učenici i studenti i učenici i studenti u stanju socijalne potrebe.

Ove školske godine povećan je budžet za stipendiranje učenika i studenata. Visina mjesečne stipendije je 90 KM za učenike srednjih škola, 150 KM za studente visokoškolskih ustanova i isplaćuje se devet mjeseci. Planirano je stipendirati 140 nadarenih učenika i 177 studenata. Za učenike i studente u stanju socijalne potrebe planirana je dodjela 44 stipendije za učenike i 22 stipendije za studente. Budžetska stavka za stipendiranje iznosi 420.000,00 KM.

Sanja Zagorac - Jozić, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš, gostovala je u Jutarnjem programu Radio Ilijaša.

“Iz godine u godinu Budžet Općine Ilijaš za stipendiranje se povećava. Planirana sredstva za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2023/2024 godinu iznose 352.350 KM i to za učenike 113.400 KM i studente 238.950 KM. Planirana sredstva za stipendiranje učenika i studenata u ovoj kategoriji iznose 65.340 KM i to za učenike 35.640 KM i za studente 29.700 KM. U odnosu na prethodnu školsku godinu upisano je 1969 učenika u ilijaškim osnovnim školama, što je za četiri učenika više. Pred nama je veliki posao. Sve prijave treba otvoriti, pregledati dokumentaciju i provjeriti da li je sa uslovima objavljenog konkursa” kazala je Sanja Zagorac - Jozić.

Ugovori o stipendiranju, tradicionalno će se dodjelit na Dan Općine, nakon svečane sjednice Općinskog vijeća.

U 2023. godini realizovan je značajan broj infrastrukturnih projekata iz nadležnosti Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš.

“Uređenje dvorišta PŠ “Ljubnići”, uređenje dvorišta OŠ “Podlugovi”, izgradnja košarkaškog igrališta u dvorištu SŠC ”Nedžad Ibrišimović”, izgradnja sportske plohe i tribine u dvorištu OŠ “Hašim Spahić”, tu je također i izgradnja plohe kod PŠ “Gajevi”, uređenje dvorišta i izgradnja sportske plohe PŠ “Bioča”, Društveni centar Lješevo, oprema za održavanje SRC Banovac, tu su i sportski rekviziti, teren s umjetnom travom izgrađen u saradnji sa Nogometnim/Fudbalskim savezom BiH sa ograđivanjem, naravno nabavka ruksaka za učenika prvih razreda osnovih škola, nabavka vozila za potrebe ambulantne u Srednjem, radovi na Starom Gradu Durovnik – južna kula”, rekla je Zagorac- Jozić.

Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš nastavit će i dalje raditi na projektima obezbjeđenja što boljih uslova rada za savjeta MZ i građane sa kojima ova Služba ima odličnu saradnju.

Izvor: radioilijas.ba

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba