Previous Next

Načelnik Fazlić obišao radove na regulaciji i uređenju potoka Gnionica: Vrijednost prve faze projekta 497.583,45 KM

U toku su radovi na realizaciji projekta regulacije potoka Gnionica. Tim povodom načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i pomoćnica načelnika za privredu Merima Osmanović obišli su ovaj lokalitet. Riječ je o projektu čiji početak realizacije ima poseban značaj, a koji obuhvata dionicu od ušća potoka Gnionica u rijeku Bosnu i uzvodno pored Gradskog stadiona u dužini cca 300 metara. Projekat regulacije je uradila Općina Ilijaš i obzirom na vrijednost sredstava koje je potrebno osigurati projekat će se realizovati fazno u skladu sa visinom obezbjeđenih sredstava. Vrijednost prve faze ovog projekta je 497.583,45 KM.

Korito Gnionice je izrazito neuređno, obraslo grmljem i travom, a usljed taloženja različitih nanosa koji voda donosi i nemarnog odnosa pojedinaca došlo je i do meandririanja potoka, kao i njegovog sužavanja – zatrpavanja usljed nasipanja različitim otpadnim materijalima. U ovoj godini realizuje se prva faza od ušća potoka Gnionica u rijeku Bosnu, dakle od profila P0 – P6 u dužini cca 100 metara. Na planiranoj dionic su nalaze i dva mosta i to most na regionalnoj cesti Sarajevo – Visoko i željeznički most na pruzi Šamac – Sarajevo. Na lijevoj obali od željezničkog mosta formirano je klizište tako da su kosine izrazito nestabilne i dodatno ugrožavaju materijal koji rijeka Bosna pri većim protocima deponuje na ušće Gnionice. Na narednoj dionici nalaze se i brojni ispusti otpadnih voda koje je također neophodno riješiti.

Rukovodilac gradnje Jakub Hašimović kazao je kako se trenutno izvode radovi na iskopu i zamjeni podtla, izradi podložnog betona te armiranje i betoniranje temeljne ploče paraboličnog propusta.

"U narednom periodu planirana je montaža otplate i armature te betoniranje svoda paraboličnog propusta. Vremenske prilike nam idu na ruku, u narednih pet ili šest dana bi trebalo da završimo ključni dio posla, koji podrazumijeva izradu podložnog betona i time bi se uticaj vremenskih prilika na radove sveo na minimum. Radovi idu planiranom dinamikom", kazao je Hašimović.

Projektno rješenje je zasnovano na ucjevljenju ove dionice potoka Gnionica sa armirano – betonskim paraboličnim propustom duž trase u već posotojećem koritu sa ispravkom devijacija. Odabrani profil ucjevljenja potoka je predemet uređenja u obuhvatu RP Banovac. Ucjevljenje je jedino ispravno rješenje, kako bi se postigla što veća iskoristivost navedenog lokaliteta. Samo uređenje ovog lokaliteta doprinijet će zaštiti od uticaja velikih voda, ali i ljepšem izgledu grada.

Godinama unazad u cilju zaštite od poplava Općina Ilijaš i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo svake godine po principu sufinansiranja realizuju projekte regulacije i čišćenja vodotoka iz druge kategorije koji su nadležnosti Kantona Sarajevo.

U ovoj godini realizuju se sljedeći projekti:

  • Regulacija potoka Gnionica od profila P0 do P6;
  • Hitne intervencije na potoku Bijela u MZ Kamenica, Moševačom potoku i dijelu potoka Ljubine u MZ Srednje, na potoku Povača kod spomen obilježja u MZ Ljubina, na potoku u Širokoj Njivi u MZ Misoča i potoku kod spomen obilježja u Bioči MZ Luka;
  • Regulacija potoka Morava u Salkanovom Hanu započeta u 2021. godini.

U završnoj je fazi i realizacija projekta hitnih intervencija čija vrijednost iznosi 77.478,12 KM.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba