Blog

Lattest News Aroud Business

Previous Next

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić u posjeti Općini Ilijaš

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić posjetio je Općinu Ilijaš. Ministra Dedića, pomoćnika ministra Nijaza Brkovića, šeficu odsjeka za vode Elmu Kuldiju, direktora Agencije za vodno područje rijeke Save Sejada Delića i rukovodioca sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save Mirzu Bezdroba primio je općinski načelnik Akif Fazlić.

Posjeti Općini Ilijaš su prisustvovali i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević, pomoćnica načelnika u službi za privredu i finansije Merima Osmanović i direktorica JKP "Vodostan" Ilijaš Belma Zukić.

U kabinetu načelnika je održan radni sastanak na kojem se razgovaralo o projektima iz oblasti vodoprivrede, tačnije zaštita rijeke Misoče i uređenje vodotoka rijeke Bosne, te o podsticajima i kreiranju boljeg ambijenta za poljoprivredne proizvođače.

Načelnik Fazlić zahvalio se ministru Dediću na posjeti i upoznao ga sa realiziranim i planiranim projektima iz oblasti vodoprivrede i poljoprivrede na području općine Ilijaš.

 

"Jedna od ključnih oblasti važna za našu općinu jeste vodoprivreda. U tom segmentu smo razgovarali prije svega o zaštiti vodotoka rijeke Misoče, kao ključnog vodnog potencijala, odakle se građani općine Ilijaš snabdijevaju pitkom vodom. Dogovorili smo niz aktivnosti koje će biti operativne u narednih petnaestak dana.

 

Sljedeća važna stvar iz vodoprivrede jeste zaštita i uređenje vodotoka rijeke Bosne. Danas smo definisali nastavak projekta uređenja vodotoka rijeke Bosne. Razgovarali smo i o tome na što nas iskustvo iz poplava upućuje, a to su uralgične tačke u naseljima Malešići, Luka i Balbegovići koje treba staviti u prioritete u smislu vodozaštitnih zona i pojaseva.

 

Općina Ilijaš je lider i u poljoprivrednoj proizvodnji u Kantonu Sarajevo. Naši poljoprivrednici ostvaruju značajne rezultate i povlače značajna sredstva. Federacija kroz svoj budžet podržava poljoprivredu i danas smo govorili o tome koji je to najbolji ambijent u smislu kreiranja odluka kroz koje će se definisati podsticaj poljoprivrednim proizvođačima. Na tragu diskusije sa poljoprivrednim proizvođačima, njihovih prijedloga i diskusija došla do jako korektnih prijedloga. Ti će prijedlozi itekako doprinijeti kvalitetu i pravljenju boljeg ambijenta našim poljoprivrednim proizvođačima. Danas je definisano nekoliko značajnih operativnih aktivnosti koje ćemo u narednom periodu odmah započeti sa realizacijom. Globalno je pitanje učestvovanja Općine Ilijaš u implementaciji i međunarodnih projekata IFAD-a, projekata preko UNDP-a, koji su vezani za ruralni razvoj i poljoprivrednu proizvodnju što će naše resorne službe sa ministarstvom dalje definisati i aplicirati na sve moguće projekte", rekao je Fazlić.

Nakon sastanka u kabinetu upriličen je i razgovor ministra i načelnika sa 30 poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Ilijaš.

Ministar Dedić upoznao je načelnika sa planovima Ministarstva za ovu godinu, a nakon sastanka je kazao:

"Bilo je riječi o projektima koje realizira Općina Ilijaš, a koje sufinansira ili finansira Agencija za slivova rijeke Save i Federalno ministrastvo poljoprivrede i naše projektne jedinice. Razgovarali smo i o budućim projektima koje Općina planira kandidirati.

Nakon toga upriličili smo sastanak sa poljoprivrednicima koji je bio jako kvalitetan. Poljoprivrednici su postavljali pitanja i pokazali interesovanje za planove u predstojećem periodu ali i mene informisali o realiziranim projektima podrške. Moram kazati da smo ispunili sve obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima. Nakon isplata izvršit ćemo sve obaveze koje su ranije planirane. U pripremi je plan programa za tekuću godinu i budžet za 2022. godinu.

 

Naša ideja je da povećamo sredstva za poljoprivredne proizvođače jer su poskupjeli svi repromaterijali. Poljoprivredna cijena proizvoda nije više onakva kakva je bila u prošloj godini. Pored federalnog nivoa, pozivam i ostale da damo podršku poljoprivrednim proizvođačima kako bismo održali poljoprivrednu proizvodnju i stvorili pretpostavku za njen dalji razvoj. Načelnik Fazlić nam je iznio planove kada je u pitanju kandidiranje projekata za podizanje plasteničkih kapaciteta na ovom području, projekte za regulisanje otpadnih voda i druge.“

Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić osvrnuo se na projekte koje je Agencija do sada realizovala i najavio nove.

"Posmatrajući ulaganja u uređenje korita rijeke Bosne na području općine Ilijaš od 2014. do kraja 2021. godine Agencija za vodno područje rijeke Save je uložila 2.300.000 KM. To su značajna sredstva koja su pomogla u prevenciji poplava. Na sastanku smo razgovarali o nastavku ulaganja u uređenje korita rijeke Bosne uzvodno, koji ovisi od rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Načelnik je najavio da će uspjeti riješiti imovisnko pravne odnose na pomenutoj dionici u dužini od 250 metara", rekao je Delić.

Posjeta je završena obilaskom farme poljoprivrednog proizvođača Admira Kahrimana u naselju Misoča.

"U protekloj godini sam uložio znatna sredstva u razvoj farme, tačnije nabavio sam 27 komada niskostevonih junica, traktor, prikolicu i dodatnu opremu. Trenutno je na farmi 39 grla, u karantinu je još pet grla i sa ostavljenim podmaltkom to čini ukupno 55 grla na farmi. Težim da na farmi bude 35 krava u muži. Proizvodnja mlijeka je od 18 do 20 tona na mjesečnom nivou. Trenutni plasman mlijeka je zagarantovan, odnosno firma koja vrši sabir mlijeka na području KS i od mene otkupljuje i to trenutno funkcioniše uredno, osim visine cijene mlijeka.

 

Na današnjem sastanku smo sa ministrom razgovarali da se otkupna cijena mlijeka poveća. Svaki poljoprivredni proizvođač ako je u proizvodnoj cijeni mlijeka na nuli on je jako uspješan jer ne ide u minus. Cijena koncentrata doseže do pribiližno 90 feninga, a cijena mlijeka je 60 feninga. Kada izračunate sve troškove na farmi ako smo na nuli onda je to stvarno uspjeh.

Rješenje ovakve situacije je da se poticajna sredstva trebaju planirati na naredne četiri godine, a ne na godinu dana kao što je to sada slučaj", rekao je Admir Kahriman, poljoprivredni proizvođač i predjsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača FBiH.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba
opacity: 0;