Home Javne nabavke Odluke o poništenju Odluka o poništenju konkurentnog postupka za nabavku radova na izgradnj zelenih otoka na 12 lokacija