Home Odluke Opcinskog vijeca Odluka o ustupanju prava korištenja nad zemljištem
Odluka o ustupanju prava korištenja nad zemljištem

Na osnovu člana 8. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06), člana 55. Statuta Općine Ilijaš, prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/09), člana 99. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/10), Općinsko vijeće Ilijaš, na svojoj redovnoj 17. sjednici održanoj dana 27.marta 2014.godine donijelo je:

pdfsmall Odluka o ustupanju prava korištenja nad zemljištem Udruženju "Sportska akademija Ilijaš" u svrhu izgradnje malonogomentnog igrališta sa umjetnom travom