• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održan radni sastanak sa generalnim direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Petak, 29 Svi 2020 12:02

domz3Danas je u kabinetu Općinskog načelnika Akifa Fazlića, održan radni sastanak sa generalnim direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dr.Muhamedom Ahmićem, spec. neuropsihijatrije. Pored općinskog načelnika i generalnog direktora, sastanku su prisustvovali šef kabineta generalnog direktora Javne ustanove Adis Mulahasanović, direktorica OJ Dom zdravlja Ilijaš dr.Amra Matoruga, predsjednik Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš dr. Anel Bumbulović i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica, Sanja Zagorac-Jozić.

Sastanak je organizovan na inicijativu općinskog načelnika Akifa Fazlića s ciljem da predstavnike JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo upozna sa problemima u funkcionisanju zdravstvene zaštite na području općine Ilijaš.
Kao najveći problem istaknut je nedostatak medicinskog kadra. U OJ Dom zdravlja Ilijaš prije epidemije Covid -19, od tadašnjih 11 timova porodične medicine sa 11 ljekara specijalista porodične medicine, danas je raspoloživo 7 timova sa 7 ljekara, prvenstveno zbog odlaska ljekara na specijalizaciju i jednog ljekara u penziju. Nakon ponovnog uspostavljanja rada područnih ambulanti porodične medicine u centralnom objektu bi ostala svega tri ljekara. Zbog toga je urgentno potrebno obezbijediti tri ljekara što bi omogućilo optimalne uslove rada, mada u idealnim uslovima bilo bi potrebno obezbijediti 5 ljekara.

Direktorica OJ Dom zdravlja Ilijaš je istakla da od 2017.godine Centar za fizikalnu rehabilitaciju radi u jednoj smjeni mada postoji potreba za radom u dvije smjene. Za rad druge smjene trebalo bi obezbijediti još jednog specijalistu fizikalne medicine, a na nivou Javne ustanove postoji višak od 78 fizioterapeuta od kojih bi trebalo obezbijediti fizioterapeute za rad u drugoj smjeni. Također, direktorica dr.Matoruga istakla je nedostatak jednog stomatologa spec. pedodoncije, nedostatak pulmologa, koji bi se mogao nadomjestiti na način da pulmolog iz DZ Vogošća dva puta sedmično radi u Ilijašu ili da se primi ljekar po Konkursu koji je započet prije pandemije. U Centru za mentalno zdravlje nedostaje specijalista neuropsihijatrije, a ubrzo ističe i ugovor psihologu, tako da je i za rad ovog centra potrebno obezbijediti nedostajući kadar.domz2

Generalni direktor je istakao da na nivou cijele ustanove nedostaje medicinski kadar, čemu je značajno doprinjeo i izvjesni moratorij na zapošljavanje, angažovanje kadra na određeni kraći vremenski period, nedostatak prijema kadra umjesto uposlenika koji su otišli u penziju i slično. Direktor Ahmić je izrazio nadu da će od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo biti odobren zahtjev za upošljavanje 60 novih uposlenika od čega većinu čini medicinsko osoblje.

Dr.Anel Bumbulović je istakao da je neophodno urgentno nabaviti jedno specijalizovano savremeno sanitetsko vozilo, jer Domu zdravlja Ilijaš već nekoliko godina nedostaje sanitetsko vozilo.Posljednje vozilo ove vrste nabavljeno 2011.godine putem Kantonalne uprave civilne zaštite, koje je zbog čestih kvarova više bilo izvan funkcije, nego u funkciji. Sama rasprostranjenost i konfiguracija terena općine Ilijaš bi podrazumijevala nabavku najmanje dva sanitetska vozila, što dovoljno govori o neophodnosti hitnog rješavanja ovog problema.

Općinski načelnik je izrazio spremnost općine Ilijaš da sufinansira nabavku novog sanitetskog vozila.Kao zahvalnost prema općini Ilijaš generalni direktor Domova zdravlja KS uručio je općinskom načelniku zahvalnicu za dugogodišnju uspješnu saradnju i podršku koju općina Ilijaš pruža za unaprjeđenje kvaliteta zdravstvenih usluga koje Domovi zdravlja pružaju građanima naše općine.

 
OBAVJEŠTENJE Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Petak, 29 Svi 2020 06:57

kantonsa1sarajevogas1

OBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE OPĆINE ILIJAŠ DA JE U TOKU

I. Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu


II. Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije vlasnicima individualnih stambenih jedinica/objekata koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu do 31.12.2019.godine


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Maksimalan iznos subvencioniranja troškova iznosi 1.000 KM ( bez PDV-a ) po stambenoj jedinici;

Zahtjev za subvenciju mogu podnijeti svi građani Kantona Sarajevo koji ispunjavaju opće uslove;

Sadržaj kompletnih Javnih poziva je dostupan na linkovima :

https://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/konkursijavni-pozivi/javni-poziv-za-izbor-korisnika-subvencioniranja-troskova-izgradnje-4

https://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/konkursijavni-pozivi/javni-poziv-za-izbor-korisnika-subvencioniranja-troskova-3

Javni poziv za izbor korisnika subvencije za troškove izgradnje novih priključaka na distributivnu mrežu ostaje otvoren do 15.07.2020.godine, a za izbor korisnika subvencioniranja troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije do 15.06.2020.godine.

 
Potpisan sporazum o sufinansiranju proljetne sjetve Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Četvrtak, 28 Svi 2020 12:22

setva

Dana 28.05.2020 u prostorijama Vlade FBiH potpisan je sporazuma između Ministrastva polojoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade FBiH i Općine Ilijaš o sufinansiranju proljetne sjetve na području Općine Ilijaš. Sporazum su potpisali Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić. Vrijednost sporazuma iznosi 150.000 KM od čega će resorno ministarstvo obezbjediti 90.000 KM, a Općina Ilijaš preostalih 60.000 KM. Potpisivanjem ovog sporazuma stvoreni su uslovi za početak realizacije projekta sufinansiranja proljetne sjetve.

 
Održana 42. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Četvrtak, 28 Svi 2020 11:44

ov42Majska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog četvrtka uz prisustvo XX vijećnika. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović, a na dnevnom redu se našlo devet tačaka.

Informacija o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za period od 01.01. do 31.03.2020.godine sačinajava prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka. Budžet općine Ilijaš u navedenom perodu bilježi 5.651.642,00 KM ostvarenih prihoda, što je 36% od planiranih za 2020.godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period od 3.706.869,00 KM.

Informacija iz oblasti šumarstva je urađena na bazi podataka Ministarstva privrede KS i KJP „Sarajevo –šume“. Između Općine Ilijaš i JKP „Sarajevo –šume“ na snazi je Sporazum o načinu izmirenja duga po osnovu naknade za korištenje državnih šuma za prvi, drugi i treći kvartal 2019. godine u ukupnom iznosu od 175.600,00 KM u jednakim mjesečnim ratama od po 29.266,73 KM.Prema utvrđenoj dinamici otplate, izmirene obaveze za mjesec januar i februar, dok za mjesec mart i april nije ispoštovana dinamika utvrđena sporazumom. Zaključeno je da je obim bespravnih sječa šuma na teritoriji općine Ilijaš značajan kada je u pitanju količina bespravnih sječa na teritoriji KS u posljednjih nekoliko godina.

Općinsko vijeće je podržalo Zaključak kojim se usvaja Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Lješevo – Željeznička stanica“ i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „ Lješevo – Željeznička stanica“.
Javni uvid na Nacrt Odluke o usvajanju RP „Lješevo – Željeznička stanica“ i Nacrt Odluke o provođenju RP „Lješevo – Željeznička stanica“ održat će se u periodu od 29. maja do 29. juna 2020. godine, u zgradi Općine Ilijaš, na II spratu u kancelariji broj 20.
Javna rasprava na na Nacrt Odluke o usvajanju RP „Lješevo – Željeznička stanica“ i Nacrt Odluke o provođenju RP „Lješevo – Željeznička stanica“ održat će se 3. jula 2020. godine u sali Općinskog vijeća Ilijaš sa početkom u 14:30 sati.
Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja svih zainteresovanih subjekata planiranja, MZ-a, potencijalnih investitora, građana, vijećnika Općinskog vijeća Ilijaš dostavljaju se Općini Ilijaš, Službi za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu.
Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša dužna je nakon sprovedene javne rasprave da podnese izvještaj Općinskom vijeću Ilijaš o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da obrazloži razloge zbog kojih pojedine primjedbe, prijedloui i mišljenja nisu prihvaćeni.Usvojen je i prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za dio lokaliteta Banovac i prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta .

 
Održan četvrti sastanak Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Enisa Mešetović   
Srijeda, 27 Svi 2020 00:00
Strategija-640x335U cilju izrade Strategije razvoja Općine Ilijaš, u srijedu 27.05.2020. godine u prostorijama Općine Ilijaš održan je četvrti sastanak Komisije za izradu Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027. godina. Na sastanku se prezentirao dosadašnji rad na izradi Strategije te su se definirali zadaci kojima će se pristupiti u narednom periodu.
Rok za izradu prijedloga ovog veoma bitnog dokumenta za našu općinu 30. novembar 2020. godine a sljedeći sastanak održat će se 03. juna 2020. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Ilijaš.
Iz Komisije za izradu Strategije podsjećaju da je postupak izrade Strategije je u potpunosti otvore, javan i svim sastancima Komisije, tematskim raspravama radnih grupa, te okruglim stolovima mogu prisustvovati sve zainteresovane stranke u svojstvu partnera, i to kao pojedinci – građani ili kao predstavnici grupe građana, kao što su predstavnici institucija i organizacija, predstavnici nevladinog sektora, medija, javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova, razvojnih agencija i sl. na način da u postupku izrade Strategije mogu jednakopravno davati usmene ili pismene sugestije, preporuke i mišljena, te predlagati strateške ciljeve, mjere, programe i projekte za koje smatraju da trebaju biti tretirani unutar Strategije.
 
<< Početak < « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 
JAVNI OGLAS
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog
nadmetanja – licitacije
 

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas3246
mod_vvisit_counterJuče4436
mod_vvisit_counterOva sedmica7682
mod_vvisit_counterOvaj mjesec39678