e-UPRAVA

Servisi e-Uprave predstavljaju jedan vid "dvosmjerne komunikacije" građana sa organom uprave koja za cilj ima brži protok informacija, odnosno ostvarivanje određenog prava (u cijelosti ili djelimično) putem interneta.
Od ranije postojećim servisima "WEB provjera statusa predmeta", "SMS provjera statusa predmeta" , "On-Line uvjerenja" i "On-Line pravna pomoć", kreiran je i servis "Pitanja i pritužbe".

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba