• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Općina Ilijaš dobila donaciju od 110.000,00 KM za projekte deminiranja Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 20 Ožu 2017 11:30
Vlada Japana dodijelila je 314.787 eura (više od 615.000 KM) za projekt podrške aktivnostima deminiranja u Ilijašu i Busovači, a u Ambasadi Japana u Sarajevu održana je ceremonija potpisivanja ugovora.
 
deminiranje3Potpisivanju ugovora prisustvovao je pomoćnik načelnika u Službi za civilnu zaštitu Općine Ilijaš Zdravko Barić koji je izrazio zadovoljstvo ovom donacijom, koja će svakako doprinijeti rješavanju dugogodišnjeg problema zagađenosti minama.
 
–Ovim sporazumom Općina Ilijaš je dobila tri projekta koja će finansirati Vlada Japana, ATF i Vlada SAD-a. Radi se o površini od 110 hiljada kvadratnih metara, cijena se kreće oko jedne marke po kvadratnom metru. Jedan je projekat deminiranja, a dva projekta odnose se na tehničko izviđanje na lokacijama Lepa Luka-Srednje, zaseok Milavac i lokacija na Krivajevićima-Krivajevići 5. Slijedi raspisivanje ugovora za izvođače radova, nadamo se da će projekti biti realizirani u sljedećih pola godine. Ovo je veoma značajna donacija, znate da je općina Ilijaš imala liniju od 50 kilometara linije razgraničenja između Armije BiH i Vojske RS-a i da imamo 25 kilometara kvadratnih sumnjive površine te da su potrebna ogromna sredstva za čišćenje koja Općina Ilijaš bez donacija ne može obezbjediti, kazao je Barić za Radio Ilijaš.
 
Barić na kraju dodaje da će ova godina biti uspješna što se tiče projekata deminiranja na području Ilijaša jer se očekuju projekti koje će finansirati Njemačka Ambasada, kao i pomoć Vlade SAD-a.
 
Implementacijom ovog projekta ukupno 295.638 kvadratnih metara zagađenih minama bit će oslobođeno putem metoda deminiranja i tehničkog izviđanja te predato lokalnom stanovništvu na korištenje. Sve to doprinijet će poboljšanju životnih uslova, poljoprivrede, javne bezbjednosti i ostalih privrednih aktivnosti u obje općine. Projekt sufinansira Ambasada SAD-a u BiH sa 18.000 eura.
 
Japan je na bilateralnom nivou jedan od najvećih donatora u BiH. Unutar GAGP-a, pomoć Japana u BiH je dostigla više od 17 miliona eura ili oko 35 miliona KM u proteklih 20 godina, koja pokriva vitalne sektore kao što su primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje, deminiranje, vodosnabdijevanje, poljoprivreda, zaštita okoliša, infrastruktura, kultura i sl.
 
Održano općinsko takmičenje iz fizike Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 15 Ožu 2017 14:50
fizika17Domaćin ovogodišnjeg općinskog takmičenja iz fizike za učenike VIII i IX razreda, koje je održano danas bila je Osnovna škola "Đulistan" Lješevo.
 
Učenici su se takmičili za prva tri mjesta koje vode na kantonalno takmičenje, i mogućnost nastavka takmičenja iz fizike na višim nivoima. 
U kategoriji osmih razreda prvo mjesto osvojia je Emina Muratović učenica OŠ "Stari Ilijaš", drugo mjesto Ivona Jozić učenica JU OŠ "Stari Ilijaš", a treće mjesto zauzela je Zarean Merdijja učenica OŠ "Đulistan"  
U kategoriji devetih razreda prvo mjesto zauzeola je Ajla Planinčić učenica OŠ "Đulistan",  drugo mjesto Alma Ademović učenica JU OŠ "Stari Ilijaš", a treće mjesto Ema Ibrišević učenica OŠ "Đulistan" Lješevo. 
Općina Ilijaš je obezbijedila sendviče i sokove za učesnike takmičenja, a za osvojena prva tri mjesta i novčane nagrade.
fizika172Osim takmičenja za učenike, ovakva okupljanja su svakako prava prilika za druženje među učenicima i nastavnicima iz svih škola. Tako su osim zvaničnog natjecateljskog karaktera sklopljena mnoga prijateljstva među učenicima, ali i razmjenjena brojna iskustva među nastavnicima. 
Svim učenicima i nastavnicima čestitamo na ostvarenim uspjesima, te želimo puno sreće na kantonalnom takmičenju.
 
Održane konsultacije predstavnika Kantona o izmjenama Ustava KS i Zakona o lokalnoj samoupravi Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 14 Ožu 2017 11:44
MinPravdeUstavU organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i OSCE-a jučer je, uz supredsjedavanje premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića  i resornog ministra Marija Nenadića, održan  sastanak na kojem su  prezentirani pripremljeni amandmani na Ustav Kantona Sarajevo i prednacrt Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo.
 
Zbog važnosti teme sastanku je prisustvovala većina  ministara u Vladi Kantona Sarajevo, predsjedateljica Skupštine KS Ana Babić, kao i predstavnici Grada Sarajevo, općina u sastavu Kantona Sarajevo, Saveza općina i gradova FBiH, Pravobranilaštva KS i nadležnih međunarodnih institucija i organizacija (Misije OSCE-a, Delegacije Evropske unije i OHR-a).
 
Cilj sastanka je pokrenuti najavljene ustavne reforme, kako bi se lokalna samoouprava u Kantonu Sarajevo uredila u skladu sa međunarodnom Poveljom o lokalnoj samoupravi, Ustavom FBiH, Zakonom o principima lokalne samouprave u FBIH i sa relevantnim odlukama Ustavnog suda FBIH koje govore o određenim neusklađenostima propisa i povredama prava jedinica lokalne samouprave kada se radi o lokalnoj samoupravi i drugim pitanjima.
 
Premijer Konaković i ministar Nenadić su obrazlagali najpraktičnija rješenja i ona koja su u postojećoj pravnoj situaciji najbrža i najprihvatljivija za sve.
 
Ministar Nenadić naglasio je problem rizika od neustavnosti određenih propisa koji se moraju donijeti u Kantonu u najskorije vrijeme, a pravni osnov je upitan do predmetne reforme Ustava.
 
Po riječima premijera Konakovića, očekuju su hrabrija i brža rješenja i od načelnika općina. Istakao je da određena pitanja stoje već duži niz godina kao neriješena i da ova Vlada i Skupština imaju kapacitet da se suoče sa ovim složenim problemima.  
 
Kako je naglasio ministar Nenadić, moguća rješenja su eventualno utvrđivanje novog teritorijalnog obuhvata Grada Sarajeva u  Ustavu Kantona Sarajevo (provođenje Djelimične presude Ustavnog suda Federacije BiH) i utvrđivanje nadležnosti Grada Sarajeva u Ustavu Kantona Sarajevo (usklađivanje sa članom VI.B. Organizacija Sarajevo Ustava Federacije BiH) ili zadržavanje postojećeg teritorijalnog obuhvata Grada Sarajevo sa četiri općine i utvrđivanje nadležnosti Grada Sarajeva u Ustavu Kantona (usklađivanje sa članom VI.B. Organizacija Sarajevo Ustava Federacije BiH) .
 
Kako najavljuje ministar Nenadić, radi se o najvećoj poslijeratnoj ustavno-pravnoj reformi u Kantonu Sarajevo, a konačan cilj jeste iznalaženje trajnog i održivog rješenja kada se radi o nadležnostima i odnosima između Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, te općina u sastavu i izvan sastava Grada Sarajevo.
 
MinPravdeUstav2Pored amandmana na Ustav Kantona Sarajevo, ova reforma podrazumijeva i donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Zakona o imovini Kantona Sarajevo, izmjena Statuta Grada Sarajevo i općina, kao i čitavog niza drugih zakona i propisa iz oblasti komunalne privrede, obrazovanja i drugih.
 
"Plan je do ljeta usvojiti izmjene Ustava Kantona Sarajevo, a prije kraja godine donijeti Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o pripadnosti javnih prihoda, čime reforma i u praktičnom smislu počinje", istakao je ministar Nenadić.
 
Kako naglašava, proces je utoliko složeniji  jer život teče, procesi u Kantonu, Gradu i općinama se svakodnevno odvijaju, ne smiju se zaustaviti, tako da treba puno vještina da se nadležnosti promijene i urede na potreban način, a da se to na terenu ne osjeti. Jednom kada reforma krene, nema stajanja, mora se dovesti do kraja na svim nivoima.    
    
Veliku podršku ministru Nenadiću i Vladi Kantona u pokrenutim reformama pružaju i gradske i općinske vlasti, ali i opozicija.   
 
Na sastanku su, s tim u vezi, načelnici općina Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad,  Trnovo, Ilijaš, Ilidža i Hadžići Nedžad  Ajnadžić, Nedžad Koldžo, Semir Efendić, Ibro Berilo, Akif Fazlić, Senaid Memić i Hamdo Ejubović iznosili svoje vizije trenutne situacije i posebno se referirali na, po njihovom mišljenju, potrebnu reformu u organizaciji Kantona, Grada i općina.
 
Bilo je stavova od potrebe ukidanja Kantona, Grada, ulaska u sastav Grada svih ili pojedinih općina koje su danas izvan grada.
 
Načelnici su također iznijeli svoje stavove o potrebi razjašnjenja i propisivanja pitanja pripadnosti javnih prihoda općinama i o motivima da bi općine eventualno ušle u sastav Grada. Išlo se i dalje, sa idejama o potrebi izmjena Ustava FBiH kako bi se formirao Grad bez općina, po uzoru na Zagreb ili slično.
 
Premijer Konaković i ministar Nenadić zatražili su da načelnici općina vode aktivniji međusobni dijalog i u narednim danima predlože usaglašena rješenja koja će analizirati i uporediti sa drugim predloženim rješenjima.
 
Svi općinski načelnici i drugi sudionici skupa koji su sudjelovali u raspravi čestitali su Vladi Kantona Sarajevo, premijeru Konakoviću i ministru Nenadiću na hrabrosti i odlučnosti, odlično pripremljenim materijalima, uz prijedloge da se i stavovi izneseni u raspravama, ozbiljno razmotre i u najskorije vrijeme ponude u daljnju ustavnopravnu i zakonodavnu proceduru.
 
Direktor Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH Fermin Cordoba istakao je da OSCE ozbiljno prati proces reforme, te je izrazio zadovoljstvo što ih je Vlada KS-a  započela i čestitao joj na tom koraku.
 
Pohvalio je vrlo transparentan i otvoren pristup o podjeli kompetencije između grada, općina i kantona te je naglasio da će Misija OSCE-a podržavati dijalog između ovih nivoa vlasti u korist građana.
 
Uskoro nabavka novog ultrazvučnog aparata za Ambulantu ginekologije Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 10 Ožu 2017 08:03
KurtovicOpćinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti Sanja Zagorac-Jozić jučer su održali sastanak sa direktorom JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo prim.mr.sci.dr. Mithatom Kurtovićem. 
Tema sastanka je bila nabavka novog ultrazvučnog aparata za JU Zavod za zaštitu žena i materinstva – ambulanta ginekologije Ilijaš za koji je Općina Ilijaš u 2017. godini u Budžetu obezbijedila sredstva u iznosu od 60.000,00 KM.  
 
Postojeći aparat je ograničenih tehničkih mogućnosti: loša rezolucija, nemogućnost uvećanja, nemogućnost pračenja protoka fetalne i materne krvi te patoloških tumora, nedostatak sonde i softvera koji će podatke izbaciti u standardni sistem i potvrditi fetalni razvoj, te izdiferencirati benigne i maligne promjene, također otežano otkrivanje rane trudnoće što ograničava dijagnostiku i rano poduzimanje mjera o liječenju i tretmanu pacijentica koje su često prisiljene da putuju i potvrde dijagnozu u daljim zdravstvenim ustanovama u Sarajevu.
 
Savremeni aparat koji se planira nabaviti pored toga što će imati savremene mogućnosti praćenja prenatalnog razvoja ploda, ranog otkrivanja benignih i malignih promjena imat će mogućnost i UZV pregleda dojke. Rezultate UZV pregleda dojke će očitavati specijalista radiolog JU ZZŽM.
 
Budući da Općina Ilijaš pokriva područje od 324 km2, sa 20.500 stanovnika, sa velikim brojem brakova i žena u reproduktivnoj dobi i da bilježi najveću stopu nataliteta na području Kantona Sarajevo - tokom 2016.godine na području općine rođeno je 300 beba, nabavka jednog savremenog ultrazvučnog aparata je neophodna jer primjena ultrazvuka zauzima značajno mjesto u dijagnostičkoj i interventnoj proceduri u svim oblastima medicinske struke.
 
Također, na sastanku je dogovoreno da ponovo počne sa radom i ambulanta ginekologije u Srednjem koja će raditi po potrebi u skladu s brojem naručenih pacijentica.
 
Održano općinsko takmičenje iz matematike Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 09 Ožu 2017 13:20
MatematikaTakmicenjeJU Osnovna škola "Hašim Spahić", bila je domaćin općinskog takmičenja iz matematike koje je održano danas. Takmičenje je organizovano za učenike VII, VIII i IX razreda iz pet osnovnih škola s područja Općine Ilijaš, a prema Kalendaru takmičenja, smotri i drugih manifestacija u organizaciji i učešću u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo za školsku 2016./2017. godinu. Takmičenje se održava u svim općinama Sarajevskog kantona u isto vrijeme, a zadatke za takmičenje pripremaju saradnici Prosvjetno-pedagoškog zavoda. 
Učenici su se takmičili za prva tri mjesta koja vode na kantonalno takmičenje, i mogućnost za nastavak takmičenja iz matematike na višim nivoima. 
Učenici sedmih razreda JU Osnovne škole "Hašim Spahić" zauzeli su prva tri mjesta i to: Amina Salkanović prvo mjesto, drugo mjesto Šaćir Mešetović i treće mjesto Sendin Pašović. 
Učenici osmih razreda Osnovne škole "Đulistan" Lješevo na današnjem takmičenju pokazali su najviše znanja i zauzeli prva tri mjesta, a to su: Merdijja Zarean prvo mjesto, drugo mjesto Medina Bečić i treće mjesto Muhamed Fejzić. 
Kada su u pitanju IX razredi najuspješnija je bila učenica JU Osnovne škole "Stari Ilijaš" Nudžejma Matoruga, drugo mjesto osvojila je Ema Ibišević učenica OŠ "Đulistan" Lješevo, a treće mjesto Amna Hodžić učenica JU Osnovne škole "Srednje".  
 
Općina Ilijaš je učenicima takmičarima obezbijedila osvježenje, novčane nagrade i priznanja za osvojena prva tri mjesta. 
Osim takmičenja za učenike, ovakva okupljanja su svakako prava prilika za druženje među učenicima i nastavnicima iz svih škola. Tako su osim zvaničnog natjecateljskog karaktera sklopljena mnoga prijateljstva među učenicima, ali i razmjenjena brojnih iskustava među nastavnicima.
 
Svim učenicima i nastavnicima čestitamo na postignutim rezultatima i želimo puno sreće na Kantonalnom takmičenju koje će se održati 07.04.2017. godine u Sarajevu.
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas185
mod_vvisit_counterJuče921
mod_vvisit_counterOva sedmica4860
mod_vvisit_counterOvaj mjesec27075