• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Dan osoba sa invaliditetom: Općina Ilijaš i Udruženje Budi mi drug primjeri dobre prakse i saradnje Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Srijeda, 04 Pro 2019 06:46

 

parlament bih enisa melihaU organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine održana je tematska sjednica povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Općina Ilijaš i Udruženje "Budi mi drug" prepozanti su kao primjeri dobre prakse saradnje organizacija osoba sa invaliditetom i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Predsjednica Udruženja "Budi mi drug" iz Ilijaša Meliha Mešetović i stručna saradnica za obrazovanje, pitanje mladih i NVO sektor u Općini Ilijaš Enisa Mešetović učestvovale su na sjednici.

"Imale smo čast i zadovoljstvo da o našoj saradnji govorimo u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine kao jedne od panelista, te smo istaknuli koliko Općina Ilijaš pruža podršku Udruženju "Budi mi drug", te da to svakako planira novim projektima nastaviti u budućnosti", kazala je Enisa Mešetović.

Konferenciji o temi "Primjeri dobre prakse saradnje organizacija osoba s invaliditetom i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini" prisustvovali su predstavnici Vijeća za osobe s invaliditetom BiH, UNDP-a, institucija BiH, RS-a, Federacije BiH i Brčko Distrikta, predstavnici kancelarije ombudsmena za ljudska prava BiH, ombudsmena za djecu RS-a, te predstavnici osoba s invaliditetom.

Cilj konferencije jeste da  se u konstruktivnom dijalogu i primjerima dobre prakse iz pojedinih općina ukaže na značaj saradnje lokalnih zajednica s udruženjima osoba sa invaliditetom radi unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih porodica u mjestu u kojem žive.

 
Sastanak načelnika Općine Ilijaš, resornog ministra i privrednika o kvalitetu zraka u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Utorak, 03 Pro 2019 15:26

 

sastanak privrednici zagadjenje zraka 1Općina Ilijaš i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo organizovali su sastanak sa ilijaškim privrednim subjektima radi upoznavanja o stanju kvaliteta zraka u Ilijašu i Kantonu Sarajevo.

Namjera Općine Ilijaš je da zajednički sa privrednicima i građanima uradi sve kako bi se stanje kvaliteta zraka u Ilijašu poboljšalo radi zdravlja svih stanovnika.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić se zahvalio privrednicima koji su prisustvovali sastanku i dali doprinos, te kazao da će ovo biti jedna od stalnih tema i zadataka koje će Općina provoditi kroz lokalni akcioni plan zajedno sa kantonalnim planom.

"Cilj sastanka je da podignemo svijest i odgovornost svih onih koji na području općine Ilijaš svojom privrednom aktivnošću ili individualnim ložištima zagađuju zrak, koji po svim mjerenjima općinu Ilijašu svrstava u red trenutno najzagađenijih općina u Federaciji BiH.

Dobili smo ideju o mogućem rješavanju zagađenosti u naseljima koja su gusto naseljena individulanom stambenom gradnjom, a to je građenje manjih pojedinačnih kotlana koje bi onda po sistemu daljinskog grijanja mogli koristiti svi objekti na tom području. Drugi zaključak sastanka je da se prezentiraju određeni savremeni načini grijanja na bazi zdravih energenata. Također ćemo obići nekoliko firmi, prije svega tu mislim na Željezaru, Prevent, Standard, Kaleu i Xylon koji prema našim procijenama mogu biti uzročnici zagađenja.

Očekujemo da resorno ministarstvo i struka utvrdi dodatnim mjerenjima ozbiljnije procjene strukture učesnika u zagađenju, odnosno da li su to individuala ložišta, automobili ili privredni subjekti. Cilj Općine Ilijaš je podizanje svijesti svih nas kako bismo tražili tehnička rješenja, a u konačnici tu su i represivne mjere za koje se nadamo da neće biti potrebe", rekao je Fazlić.

Kanton Sarajevo i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša poduzima niz aktivnosti koje bi mogle uticati na poboljšanje zraka u KS, ali mjere koje se poduzimaju na poboljšanju kvalitete zraka nisu dovoljne bez sastanak privrednici zagadjenje zraka 2učešća svih sudionika koji svojim djelovanjem i radom utiču na kvalitet zraka i života na ovim područjima.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović je kazao da je plan interventnih mjera obavezujući za svih 59 privrednih subjekata na području općine Ilijaš.

"S obzirom na povećane vrijednosti nezdravih čestica moramo se ponašati odgovorno prema životnoj sredini jer svi udišemo isti zrak. Moramo uvesti represivne, ali i stimulativne mjere koje će osigurati kvalitetniji zrak na području KS.U odnosu na predratni period velika je gradnja individualnih objekata, a smanjenje industrije što znači da su individualni potrošaći najveći zagađivači i ekološki neprihvatljiva vozila. Ne možemo vršiti reperkusije na građane s obzirom da platežna moć utječe na to koje će gorivo koristit i koji automobil voziti. Pokušavamo uvesti stimulativne mjere za korištenje prihvatljivog grijanja. Ključno je podizanje svijesti, što je cilj i ovog sastanka. Moramo se uozbiljiti i smanjiti emisije koje generiremo kao zagađivači zraka na minimum", rekao je Filipović. 

Jadranka Terek iz firme Xylon Corporation iz Podlugova kaže da se ova firma trudi smanjiti emisiju zagađujućih čestica.

"Suština je da svaka firma, kuća ili jedinka koja učestvuje u emisiji zagađujućih čestica učini nešto. Firma Xylon se trudi da emisiju zagađujućih čestita smanji tako što čisti kotlove i održava kotlovnicu, te maksimalno koristimo energent koji imamo, a to je drvo. Što se tiče kontrole i monitoringa i to uredno dostavljamo inspekcijskim organima. Naravno uvijek može bolje i postoji investicija kupovine filtera o kojoj razmišljamo", kazala je Terek.

Prema rezultatima mjerenja sa mjerne stanice u Ilijašu u jednu od najzagađenijih općina u KS se svrstava i općina Ilijaš, a shodno posljednjim podacima stanje kvaliteta zraka za stanovnike Ilijaša je opasan po život.

 
Sastanak mladih i načelnika Općine Ilijaš: Inicijativa za osiguranje prostora za mlade Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 02 Pro 2019 10:00

SASTANAK MLADI NACELNIK 1U velikoj sali Općine Ilijaš upriličen je sastanak načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, pomoćnice načelnika u Službi za društvene djelatnosti Sanje Zagorac – Jozić i stručne saradnice za mlade Enise Mešetović sa učenicima Srednjoškolskog centra Ilijaš, predstavnicima Asocijacije mladih BiH – lokalni tim Ilijaš, Omladinske organizacije "Iskoristi dan – Carpe diem" i Udrženja "Ameko".

Prisutni su također bili i direktor Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" Amir Džafo te profesorica i koodinatorica projekta "A gdje će mladi?" Dragana Kartal.

U okviru projekta "A gdje će mladi?", koji realizuje SŠC "Nedžad Ibrišimović" u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine te Nacionalnim demokratskim institutom mladi su pokrenlui kampanju zagovaranja o potrebi postojanja centra za mlade na području općine Ilijaš.

Tako su mladi na sastanku predstavili značaj prostora za mlade i njegovog postojanja za rad i cjelokupan aktivizam mladih te potrebe i argumente u cilju iznalaženje najboljeg rješenja.

Načelnik Općine Ilijaš je iznio stav da Općina Općina Ilijaš prihvata inicijativu i da će se u narednom periodu osigurati prostorije u sklopu Društvenog doma u Podlugovima, a koje će korisititi mladi.

"Drago mi je da ste me potakli na razmišljanje o iznalaženju prostora SASTANAK MLADI NACELNIK 2i to je svakako korist i cilj ovog sastanka. Zaključak je da će se u narednom periodu izdefinisati konačni prijedlozi kako bi se osigurale određene prostorije koje će korisitit mladi. Vi naravno morate nositit odgovornost upravaljanja i čuvanja prostora koji vam se povjeri."

Direktor SŠC "Nedžad Ibrišimović" Amir Džafo se zahvalio općinskom načelniku na prijemu i kazao:

"Vidjeli ste da ispred sebe imate ozbiljnu grupu mladih ljudi koji će vrlo brzo biti nosioci razvoja ove općine, a i naši učenici su vidjeli da ispred sebe imaju ozbiljnog načelnika koji ima sluha i koji želi da se pronađe rješenje. Ovo je dobar način da mladi nauče kako se delegiraju problemi i kako se dolazi do njihovog rješenja."

Pomoćnica načelnika Sanja Zagorac – Jozić je kazala da je ovo do sada najozbiljnija inicijativa za obezbjeđenje prostora za mlade. Također je predložila učesnicima projekta  "A gdje će mladi?" da u što kraćem roku kreiraju godišnji plan rada kako bi osnažili inicijativu za obezbjeđenje prostora za mlade.

 
Javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš planirana za 9. decembar Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 02 Pro 2019 07:42

 

Opcina-Ilijas1Na 36. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš održanoj 27. novembra 2019. godine, Općinsko vijeće Ilijaš usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu. U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu stavljaju se na javnu raspravu u periodu od 28. novembra 2019. godine do 15. decembra 2019. godine.

Prijedlozi i sugestije na ponuđene Nacrte dokumenata možete dostaviti Službi za privredu i finansije sa naznakom „Prijedlozi i primjedbe na Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu“ u pisanoj formi, najkasnije do 17. decembra 2019. godine (utorak), do 12:00 sati.

Također ovim putem Vas obavještavamo da će Javna prezentacija Nacrta budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu, održati u ponedejljak 09. decembra 2019. godine u 15:00 sati u sali Općinskog vijeća Ilijaš.

U cilju što transparentnije prezentacije Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu Služba za privredu i finansije Općine Ilijaš pripremila je dokument "Budžet za građane".

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu, Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2020. godinu i Budžet za građane možete pronaći ovdje: 

 
 
 
 
Posjeta općinskog načelnika sa saradnicima SŠC "Nedžad Ibrišimović" u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Petak, 29 Stu 2019 11:33

 

posjeta ssc 11Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić zajedno sa saradnicima u službama za saobraćaj i građenje,  prostorno uređenje i zaštitu okoliša te društevene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica posjetio je Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš i obišao fiskulturnu salu koja je u fazi izgradnje.

Prisutni su bili i direktor firme koja izvodi radove "Fazum gradnja" Muamer Fazlić te direktor Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" Amir Džafo.

Razlog posjete je realizacija projekta izgradnje fiskulturne sale. Konstatovano je da je realizacija građevinskog dijela projekta u završnoj fazi i da se očekuje potpun završetak u prvoj polovini mjeseca januara naredne godine.

Također je konstatovano da je nabavka opreme za salu i njeno montiranje u fazi tenderske procedure izbora dobavljača.

Još uvijek nije riješeno, a bitno je da se sa aspekta ukupnog projekta završi, vanjsko uređenje i sanacija prostora postojećih svlačionica i mokrih čvorova.

Za sanaciju pomenutog prostora sa svlačionicama i mokrim čvorovima još uvijek nisu osigurana sredstva, ali se u skorije vrijeme očekuje rješenje.

Dogovoreno je da Srednjoškolski centar dostavi detaljan predmjer i predračun radova za sanaciju, kao i da se u ovoj fazi uradi adekvatno vanjsko uređenje koje će se u nekoj narednoj fazi dalje dograđivati.

Zaključeno je da svi radovi te tehnički prijem nove sale trebaju biti završeni do Dana općine Ilijaš, kada je i planirano svečano otvorenje sale.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2226
mod_vvisit_counterJuče2475
mod_vvisit_counterOva sedmica13453
mod_vvisit_counterOvaj mjesec53672