• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU NOVOPLANIRANOG STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Utorak, 20 Lis 2020 12:45

meliha1Danas je u kabinetu pomoćnice načelnika Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša održan sastanak sa predstavnicima KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo, kojem su osim općinskog načelnika Akifa Fazlića i pomoćnice načelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Ilijaš prisustvovali: rukovodilac Službe razvoja KJKP "Toplane" Sarajevo Siniša Jovanović i inženjeriri u Službi razvoja Toplana Sarajevo, Milada Šimić, Azra Glišić i Adnan Škulj, pomoćnik načelnika Službe za saobraćaj, stambeno komunalne poslove i građenje, direktor firme "Vizija" d.o.o. Visoko sa saradnikom,šef odsjeka za dozvole i šef odsijeka za urbanizam u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Tema sastanka:
- dogovor oko izgradnje toplovoda za novoplanirane stambeno poslovne objekte na Banovcu,
- izdavanje saglasnosti Toplana za rušenje objekta Direkcije u Ilijašu i tekuća pitanja.Kao što smo ranije i upoznali javnost, na lokalitetu Banovac izdata je urbanistička saglasnost "Viziji" d.o.o. Visoko za izgradnju stambeno poslovne zgrade na lokalitetu Banovac kojim je planirana izgradnja garaže u suterenu, šest poslovnih prostora u prizemlju i 60 stambenih jedinica.Općinsko vijeće Ilijaš je donijelo Program uređenje lokaliteta Banovac u svrhu izgradnje predmetnog objekta, koja obaveza je općine Ilijaš da najduže do upotrebne dozvole izgradi glavne trase toplovodne mreže, vodovodne mreže i separatne kanalizacije,a priključni vodovi do objekta bi bila obaveza investitora.

Shodno tome, današnji sastanak sa predstavnicima KJKP " Toplane"održan je u cilju provođenja potrebnih aktivnosti za priključenje planiranog objekta na toplovodnu mrežu.
Usaglašeni su stavovi po pitanju trase toplovodne mreže, Toplane će izraditi projekat toplovodne mreže od raskrsnice ulica gdje su izgrađeni nove zgrade do poslovnog objekta Konzum, podnijeti tahtjev za izdavanje dokumentacije o građenju, a općina će budžetom za 2021 godinu planirati sredstva za izgradnju trase toplovoda do predmetnog objekta.
Obzirom da je u fazi izdavanje odobrenja za rušenje objekta Direkcije, zatražene su saglasnosti za infrastrukturnih preduzeća. Predstavnici Toplana su obećali ubrzati proceduru i izdati traženu saglasnost.


Definisan je i nastavak projekta izmještanja toplovodne mreže, koje su započete u ovoj godini, kojim radovima će se napustiti toplovodna mreža izgrađena ispod trga Alija Izetbegović, kao i drugi projekti i aktivnosti koji su od interesa za građane Ilijaša.

 
Održana prezentacija projekta "Uređenje dijela korita rijeke Bosne u MZ Malešići" Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Utorak, 20 Lis 2020 12:10

bosnarijeka

Danas je u sali Općinskog vijeća održana prezentacija projekta Uređenja dijela korita rijeke Bosne na ulazu u naselje Malešići u Općini Ilijaš,potez od mosta na autoputu A1 do džamije u Malešićima u dužini od 900 metara.
Projekat će obuhvatiti i uređenje dijela korita rijeke Bosne na području Općine Vogošća. Investitor je Agencija za vodna područja slivova rijeke Save, a projektant je firma "Spreča" d.o.o Tuzla.
Projekt se sastoji od tri faze. Prva faza obuhvata obostranu zaštitu obala rijeke Bosne, kao i most na autocesti te most na željezničkoj pruzi. Druga faza se odnosi na uređenje lijeve obale rijeke Bosne, a treća faza također obuhvata obostrano uređenje obala. Nakon usvajanja projektnog rješenja i izrade projekta pristupit će se izvođenju radova na uređenju korita rijeke Bosne.

bosna2

 

 
Općinski načelnik Akif Fazlić obišao radove na regulaciji i uređenju korita rijeke Misoče Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Nedjelja, 18 Lis 2020 12:58
IMG-08c869394e6c78e636e488985bf7dc04-V
Općinski načelnik Akif Fazlić je iskazao zadovoljstvo kvalitetom i dinamikom izvođenja radova na ovom lokalitetu te benefitima koje ćemo imati realizacijom ovog projekta. Naselje Misoča sve više se urbanizira a tome je značajno doprinijelo uređenje korita rijeke Misoče na potezu kod džamije između dva mosta.
U ovoj godini u Misoči je planirana i rekonstrukcija dva lokalna puta za Dediće i Milakov Do za koje je obezbijeđeno 200.000,00 KM. Nažalost zbog dugih procedura i žalbenih postupaka još
uvijek nije potpisan ugovor sa izvođačem radova. Načelnik je kazao da očekuje da će u narednih petnaestak dana doći do potpisivanja ugovora čime će biti rezervisana navedena sredstva a dinamika
izvođenja radova će ovisiti o vremenskim uslovima. Na kraju načelnik je podcrtao da se trenutno na području Općine Ilijaš realizuje veliki broj projekata i da zbog korona virusa nije izgubljen ni
jedan projekat. Značajnom podrškom Vlade KS i odgovornim upravljanjem opštinskim budžetom,unatoč značajnom padu javnih prihoda obezbjeđena je realizacija svih ovih projekata.
IMG-05b29f34947b152b2247b1d872eac7d7-V
IMG-56ef7baf2fbdee5547acd9f7c8a8549a-V
IMG-00746b8d0254bcc2aac86fa02897a4a3-V
 
Otkriveno Spomen-obilježje šehidima jedinice „Crni labudovi“ u Ljubini Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Petak, 16 Lis 2020 18:25
labudovi2Danas je na području mjesta Ljubina kod Ilijaša otkriveno spomen- obilježje šehidima jedinice „Crni labudovi“. Na spomen – obilježju nalaze se imena 25 pripadnika jedinice „Crnih labudova“ koji su poginuli na ilijaškom ratištu, od čega njih 13 pod Lipom, u neposrednoj blizini spomenika, pet poginulih na Nabožiću, pet na Nišićima i dva na Okruglici. Brojne delegacije su danas prisustvovale ovom događaju, te odale počast herojima koji su život dali za državu BiH.
Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić prisustvovao je otkrivanju spomen – obilježja “Crnim labudovima” izgrađenog u znak sjećanja na 25 šehida, te dodao da su se pripadnici „Crnih labudova“ borili za cjelovitu, nezavisnu i suverenu našu jedinu domovinu.
„Ovo je naša moralna, ljudska obaveza da obilježimo sva mjesta gdje su naši heroji dali svoje živote za odbranu države BiH. Na ovom mjestu prije 25. godina u periodu između 16. i 19. juna, 13 pripadnika jednice „Crni labudovi“ je dalo svoje živote za odbranu svoje domovine. Oni su pokazali jedno veliko herojstvo, to je bio pokušaj deblokade glavnog grada BiH, ljudi koji su imali entuzijazma i hraborsti da siđu s ovih brda u kotlinu i da probaju napraviti proboj ka našem glavnom gradu. Zbog toga jeste naša obaveza da kroz otkrivanje spomenika ostavimo sve one dokaze koje ćemo narednim generacijama govoriti šta je bilo u tom periodu“ kazao je načelnik Fazlić.
labudovi1
Avdo Subašić predsjednik Udruženja boraca „Crni labudovi“, govorio je šta zapravo znači otkrivanje jednog spomenika koji će biti putokaz budućim generacijama.
„ U Ljubini u periodu od 1994 -1995. godine jedinica „Crni labudovi“ je učestvovala u borbenim dejstvima na Nišičkoj visoravni, Moševačkom brdu, Jesenu na kompletnom dijelu kada je u pitanju Breza, Vareš i Olovo. Imamo 25 šehida koji su izgubili svoje živote braneći državu BiH. Uz pomoć Općine Ilijaš smo uradili ovo spomen- obilježje. Ono će služiti mlađim genracijama, te će imati priliku učiti historiju Armije RBiH i jedinice „ Crni labudovi“ rekao je Subašić.
Izgled spomen – obilježja šehidima i poginulim borcima jedinice „Crni labudovi“ jednoobrazan je u svim dijelovima BiH, pa je to slučaj i sa ovim u Ljubini. Porodice šehida i Općina Ilijaš su finansirale ovaj projekat.
 
Održan sastanak sa predstavnicima JP Željeznica FBiH Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Petak, 16 Lis 2020 13:16

Željeznice

Danas je u kabinetu pomoćnice načelnika Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Melihe Avdibegović održan sastanak sa predstavnicima JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, a kojem su prisustvovali i predstavnici Službe za saobraćaj,stambeno-komunalne poslove i građenje Općine Ilijaš.


Tema sastanka bile su određene tačke:-izdavanje saglasnosti na Glavni projekat pješačkog podhodnika u Podlugovima
-izdavanje konačne saglasnosti na glavni projekat oborinske kanalizacije u Starom Ilijašu
-izdavanje saglasnosti za rekonstrukciju puta Alića Rampa-Gnionica(izmještavanje stubova kojim se definiše visina na pružnom prelazu).


Općina Ilijaš je izdala urbanističku saglasnost za izgradnju pješačkog podhodnika u Podlugovima. JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo dale su načelnu saglasnost na Idejno rješenje kojim su definisani uslovi za izradu Glavnog projekta,na koji JP Željeznice FBiH trebaju dati konačnu saglasnost. Najveći broj zahtijeva navedenih u načelnoj saglasnosti izradom Glavnog projekta podhodnika je ispoštovan dok su određeni uslovi:
-definisanje statusa postojećeg željezničkog objekta koji se predmetnim projektom ruši, izgradnja ograde lijevo i desno od ulaza/izlaza, tehnologija izvođenja radova, definisanje troškova stručnih predstavnika JP Željeznice FBiH i druga pitanja će biti definisani Sporazumom između Općine Ilijaš i Željeznica FBiH.
Zahtjevi Općine Ilijaš za izdavanje saglasnosti za izgradnju fekalne kanalizacije u Starom Ilijašu i saglasnosti za rekonstrukciju puta Alića Rampa-Gnionica, razmatrat će se odmah obzirom da su isti pristigli u Željeznice FBiH.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

KONKURS za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Ilijaš za školsku-akademsku 2020-2021.godinu
 

 
 


 
 


 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1129
mod_vvisit_counterJuče1480
mod_vvisit_counterOva sedmica1129
mod_vvisit_counterOvaj mjesec51657