• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Srijeda, 28 Stu 2018 13:33

25.sjednica ovDvadeset peta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ove srijede u sali Općinskog vijeća uz prisustvo 20 vijećnika. Na dnevnom redu našlo se 14 tačaka, a sjednicu je vodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Alen Hasković.

Nakon upućenih vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Potom su vijećnici usvojili Odluku kojom se Mahir Dević razrješava dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš. Razlog za donošenje Odluke je izbor na funkciju čije vršenje je nespojivo sa funkcijom izabranog člana u Općinskom vijeću, odnosno nespojivost mandata vijećnika u Općinskom vijeću Ilijaš i zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Dogovoreno je da do naredne sjednice bude pripremljen prijedlog za imenovanje novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš.

Vijećnici su, nakon obrazloženja načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, jednoglasno podržali Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu. Projicirani prihodi Nacrtom Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu iznose 15.600.000 KM, a što je za 17,57 % manje u odnosu na aktuelni plan prihoda za 2018. godinu.

Porezni prihodi koji pripadaju Općini planirani su u iznosu od 5.647.000,00 i ukupnoj strukturi projekcije prihoda budžeta učestvuju sa 36,20%. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.384.500,00 KM i u ukupnoj strukturi projekcije prihoda učestvuju sa 15,29%. U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi po osnovu rente i uređenja građevinskog zemljišta, prihodi od općinskih komunalnih taksi za istaknutu firmu i prihodi od usluga za radnje pred organom uprave općine Ilijaš.

25.sjednica ov 1U strukturi projekcija prihoda tekući transferi viših nivoa vlasti, prije svega Kantona Sarajevo učestvuju sa 3,96%. Kapitalni transferi viših nivoa vlasti planirani u iznosu od 2.425.500 KM i u ukupnoj strukturi učestvuju sa 15,55%.

Ukupno projicirani rashodi i izdaci Nacrtom Budžeta za 2019. godinu iznose 15.600.000 KM, što je za 17,51% manje u odnosu na aktuelni plan Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu stavlja se na javnu raspravu objavom na web stranici Općine, objavom na oglasnoj ploči i javnom prezentacijom u sali Općinskog vijeća. U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu se određuje u trajanju od 15 dana, počev od 29. novembra 2018. godine do 13. decembra 2018. godine. Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedloge mogu će je dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 17. decembra 2018. godine do 12:00 sati.

Vijećnici su podržali Prijedlog Odluku o davanju mišljenja na 25.sjednica ov 2Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume i šumska zemljišta na području Kantona Sarajevo – Općina Ilijaš i to spomenika prirode Skakavac i zaštićenog pejzaža Bijambare.

Također je usvojena izmjena Odluke o davanju saglasnosti na plan utrošaka namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma. Ovom Odlukom se daje saglasnost na plan utroška namjenskih sredstava u iznosu od 385.000,00 KM prikupljenih od naknada za korištenje državnih šuma na području općine Ilijaš u 2018. godini za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih objekata i to za asfaltiranje puteva u MZ Kamenica 75.000,00 KM, sufinansiranje asfaltiranja puteva u naselju Borak 100.000,00 KM i sufinansiranje izgradnje filter - postrojenja Sokolina u vrijednsoti 210.000,00 KM.

Primljena je k znanju informacija o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01. – 30.09.2018. godine. Budžet Općine u pomenutom periodu bilježi 12.100.451,00 KM ostvarnih prihoda, što je 64% od planiranih prihoda u Budžet za 2018. godinu. S druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 8.82.130,00 KM, što predstavlja 47% od planiranih izdataka u Budžetu za 2018. godinu. Prema tome, ostvaren 2je suficit za navedeni period u iznosu od 3.277.321,00 KM.

Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana „Apartmansko naselje Doci“ gdje je investitor planirao izgradnju 15 objekata.

Vijeće je usvojilo Rješenje o razrješenju člana Komisije za statut i propise Medihe Herić, a izabran je Selvir Husejnović za novog člana iste komisije. Usvojena su i dva Rješenje iz imovinsko – pravne oblasti.

Usvojen je Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava iz transfera za mobilnost mladih općine Ilijaš. Ovim Pravilnikom Općina će podržati učešće mladih sa područja općine Ilijaš na naučnim konferencijama, edukacijama, seminarima, istraživačke posjete u svrhu pisanja naučnih radova i realizacije projekata, stručnom usavršavanju, takmičenjima i slično na regionalnom i međunarodnom nivou.

Na kraju sjednice primljena je k znanju informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja.

 
Materijali za XXV sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
 

Poštovani,

Materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš (XXV sjednica) možete preuzeti na sljedećem linku:

alt Materijali za XXV sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš

 

 
Čestitka povodom Dana državnosti BiH Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Nedjelja, 25 Stu 2018 17:09

zastava bihPovodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković, uputili su čestitku u kojoj se kaže:

“Povodom Dana državnosti BiH, u ime Općine Ilijaš, te u svoje lično ime, upućujemo iskrene čestitke svim građanima općine Ilijaš i Bosne i Hercegovine. Obilježavajući ovaj praznik prisjećamo se bogate dugogodišnje historije kroz koju smo uspjeli sačuvati državnost i kontunuitet Bosne i Hercegovine. Simbolika ovog datuma poziva nas na dostojanstveno obilježavanje i obavezuje nas da trajno djelujemo na očuvanju naše domovine.“

 
Najava 25. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Subota, 24 Stu 2018 23:31

24.sjednica ov1U srijedu, 28. novembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati planirana je 25. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red sjednice Općinskog vijeća planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i incijative

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 24. sjednice

3. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš

4. Prijedlog Odluke o:

a) davanju mišljenja na Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume i šumska zemljišta na području Kantona Sarajevo – Općina Ilijaš

b) davanju mišljenja na Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume i šumska zemljišta na području Kantona Sarajevo – Spomenik prirode „Skakavac“ – dio

c) davanju mišljenja na Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume i šumska zemljišta na području Kantona Sarajevo – Zaštićeni pejzaž „Bijambare“

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na plan utrošaka namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini komunalnih taksa

7. Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu

8. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu

9. Informacija o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01. – 30.09.2018. godine

10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Doca“

11. Prijedlog rješenja o:

a) razrješenju člana Komisije za statut i propise

b) izboru člana Komisije za statut i propise

12. Prijedlog rješenja iz imovinsko – pravne oblasti:

a) rješenje broj: 06/1-31-3454/18

b) rješenje broj: 06/1-31-3505/18

13. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava iz transfera za mobilnost mladih Općine Ilijaš

14. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja

 
Poklon učenicima za Dan državnosti BiH: Otvorena fiskulturna sala u OŠ „Hašim Spahić“ Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Petak, 23 Stu 2018 17:13

PRESJECANJE VRPCE OTVORENJE SALERealizacijom 700 000 KM vrijednog projekta izgradnje fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Hašim Spahić“ riješio se višegodišnji problem odvijanja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, a ta savremena dvorana otvorena je i poklonjena danas za Dan državnosti BiH učenicima i nastavnicima na korištenje.

"Drago mi je da je ovo primjer kako se efikasno radi, prvo je u ovom objektu urađen projekat energetske efikasnosti, zatim izgradnja ove sale koja će vrijednim učenicima i nastavnicima dati odlične uslove za rad. Uz jednu dobru koordinaciju Općine Ilijaš, direktora škole i Vlade KS i uz realno sagledavanje mogućnosti ovo su vrijedni projekti koji se mogu realizirati i naravno planirati neki novi", kazao je premije Vlade KS Adem Zolj.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević kazao je da je ovo divan poklon učenicima za Dan državnosti BiH.

46507316 1115617498607457 7088597587925663744 o"Posebno je drago da svi projekti iz oblasti obrazovanja teku po predviđenoj dinamici i područna škola u Bioči je završena i uskoro ćemo planirati i tu svečanost. Ja želim da se zahvalim premijeru KS Ademu Zolju i ministru finansija Jasminu Halebiću, načelniku Fazliću, direktoru ove škole, roditeljima i nastavnicima i svima koji su doprinijeli na bilo koji način da danas imamo jedan ovakav objekat, jednu ovakvu reprezentativnu fiskulturnu salu", naveo je Dević.

Zahvalnost svima za podršku ovom vrijednom projektu izrazio je i direktor OŠ „Hašim Spahić“ Mirsad Kustura.

"U posljednje dvije godine u ovaj objekat uloženo je više od milion i po KM novca Vlade KS i Općine Ilijaš i ova škola je tako učinjena veoma funkcionalnom. Tako da danas djeci, omladini, sportistima, rekreativcima, svim građanima Ilijaša poklanjamo ovu fiskulturnu salu", kazao je Kustura.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić kazao je da su najljepši oni projekti vezani za 46725845 772442589769564 8664751698230640640 nobrazovanje, za bolje uslove rada i školovanja djeci i nastavnom osoblju.

"Želim čestitati svim učesnicima na uspješnoj realizaciji, jer je ovo rezultat efikasnog rada. Projekat je počeo prije deset mjeseci i u tom vremenu urađene su i sve neophodne pripreme i uveden izvođač radova i zaista mi je drago da ovim poklonom djeci možemo čestitati Dan državnosti BiH", kazao je Fazlić.

Firma „M Design“ d.o.o Sarajevo radila je idejni i glavni projekat Fiskulturne sale, Općina Ilijaš provela je proceduru javne nabavke – otvoreni postupak, firma „Fazum gradnja“ izvođač je radova, a nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Recitalima, literarnim sastavima, nastupima ritmičke, plesne, folklorne i drugih sekcija učenici i nastavnici Osnovne škole „Hašim Spahić“ oblježili su dvije svečanosti - Dan državnosti domovine i otvorenje dugoočekivane fiskulturne sale koju će, osim njih, koristiti i brojne buduće generacije.

Izvor: radioilijas.ba

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Javni poziv
 
 
 Prijavni obrazac
 
 
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1114
mod_vvisit_counterJuče1604
mod_vvisit_counterOva sedmica1114
mod_vvisit_counterOvaj mjesec28122