• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
U Ilijašu održane dvije radionice za mlade pod nazivom „Budi promjena!“ Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Četvrtak, 01 Lis 2020 06:26

enisa mladiFondacija Muharem Berbić, u sklopu projekta pod nazivom „Budi promjena!“u saradnji sa Općinom Ilijaš i Institutom za razvoj mladih KULT je organizovala dvije edukativne radionice za mlade na kojima su predstavljeni mehanizmi, načini, ali i važnost učešća mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Osnovni cilj projekta „Budi promjena!“ je doprinijeti povećanju svijesti mladih o važnosti njihove participacije pri procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Također, kroz projekat su predstavljeni osnovni alati pomoću kojih je moguće uticati na donosioce odluka kako bi njihova rješenja imala što pozitivniji uticaj na mlade ljude. Univerzalnost projektnih aktivnosti omogućava da iste budu reprodukovane i aplicirane u bilo kojoj lokalnoj zajednici unutar Bosne i Hercegovine.

Adnan Mević, projektni menadžer Fondacije Muharem Berbić je istakao važnost održavanja ovakvih radionica.„ Fondacija je organizovala radionicu za sve mlade sa područja općine Ilijaš u saradnji sa Institutom za razvoj mladih Kult i Općinom Ilijaš. Osnovni cilj jeste da se predstave različiti demokratski alati pomoću kojih mladi mogu učestvovati u procesu donošenja odluka.U posljednje vrijem puno se govori o problemima mladih, ali se postavlja pitanje koliko mladi zaista učestvuju u rješavanju svojih problema.Znamo da vlada velika nezaposlenost, zbog toga i nemogućnost osnivanja porodica. Ako pitate mlade za njihove probleme, oni će reći da ne mogu ostvariti svoje ciljeve, i upravo cilj radionice je da spoznaju načine kao doći do cilja. Radionica je vrlo korisna i bitna u vrijeme lokalnih izbora“, kazao je Mević za Radio Ilijaš.

Općina Ilijaš je jedna od tri općine koje je Fondacija podržala u smislu održavanja ovakvih radionica.

Enisa Mešetović, službenica za mlade Općine Ilijaš je ukazala na značaj neformalne edukacije i aktivizma u lokalnoj zajednici.

„Općina Ilijaš od prošle godine ostvarila je uspješnu saradnju sa Fondacijom Muharem Berbić u pogledu promocije rada sa mladim i neformalnog obrazovanja, tako da smo bili domaćini i podrška održavanju dvije radionice. Danas smo razgovarali sa mladima o važnosti postojanja i poštivanja Zakona o mladima FBiH i svih drugih prava koje su organi na lokalnom nivou dužni poštivati.Mi smo ponosni što smo jedna od općina gdje mladi ostvaruju sva prava zagarantovana zakonom.Zaista smo sretni zbog velikog odziva mladih na radionicama i danas smo radili sa dvije grupe, svih starosnih kategorija od petnasetogodišnjaka pa sve do gospodina koji je imao 40 godina. Drago nam je da mladi u Ilijašu prepoznaju značaj neformalne edukacije i aktivizma u lokalnoj zajednici“, istakla je Mešetović.

Iako osnovnu ciljnu grupu projekta čine mladi ljudi, projektne aktivnosti mogu biti namijenjene i ostalim grupama građana i građanki u Bosni i Hercegovini, obzirom da nivo odgovornosti vlasti i drugih izabranih predstavnika zavisi od stepena kontrole građana nad obavljanjem funkcija koje su povjerene upravo toj vlasti.

 
Javni poziv za sačinjavanje preliminarne liste poljoprivrednih proizvođača koji će obavljati jesenju sjetvu na području općine Ilijaš Ispis Email
Autor web admin   
Četvrtak, 01 Lis 2020 06:15
 
Nastavlja se projekat uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu: Vrijednost radova 250,000,00 KM Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Srijeda, 30 Ruj 2020 13:57

1Projekat uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu, na dionici od mosta za Kadariće do ušća rijeke Gnionice u rijeku Bosnu se nastavalju. Tim povodom, direktor Agencije za vodna područja rijeke Save Sejad Delić posjetio je Općinu Ilijaš. Sa načelnikom Akifom Fazlićem posjetio je mjesto izvođenja radova te dogovorio i nastavak radova na ovom izuzetno važnom projektu.
Već duži niz godina Agencija za vodno područje rijeke Save ulaže u Općinu Ilijaš. Od 2014. do kraja 2019. godine, uloženo je više od 1,2 miliona KM.

„To su bili dijelovi u urbanom dijelu općine Ilijaš.Jedna dionica je bila od 220 metara a druga 270 metara. Također, radili smo i u naseljenom mjestu Kadarići i Ljubnići. Sljedeće godine planiramo nastavak radova na ovom potezu. Što se tiče projekta koji sad treba da započnemo je nizvodno, čija je vrijednost projekta 250,000,00 KM. Radi se o uređenju korita desne obale rijeke Bosne ukupne dužine 145 metara. Cilj regulacije korita jeste da se poveća proticajni profil korita rijeke Bosne, da se zaštite obale od erozija i da se smanji stepen poplava i ugrožavanje ljudi i materijalnih dobara“,istakao je direktor Delić.

1212

Načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić ističe da je prioritetni pravac definisan između mosta za naselje Kadarići i ušće rijeke Gnionice.
„To je područje koje gravitira Gradu Ilijašu i želimo ga prije svega zaštiti a onda i dodatno urbanizirati. Stvorit ćemo prostor rekreacije i sporta, koji je već definisan Regulacionim planom Banovac. Naravno da je to jedan veliki projekat i za što je potreban duži vremenski period u smislu investiranja. Kada se ovo sve uredi građani grada Ilijaša ali i svi ostali imat će priliku da dođu na rijeku Bosnu i da na tom prostoru ugodno provedu vrijeme kroz rekreaciju i sve ono što će biti sadržaj na ovom prostoru“, istakao je načelnik Fazlić.

Načelnik Fazlić je iskazao zahvalnost Agenciji za vodno područje rijeke Save koja je prepoznala ovaj projekat i finansirala isti.
„Također Agencija je prihvatila da i dalje projektuje poteze koje smo mi definisali kao jako važne s aspekta zaštite i uređenja. Jedan takav potez je i u naselju Malešići kao i u naselju Kadarići. Srednjoročno smo se opredijelili šta želimo kada je u pitanju rijeka Bosna, Agencija je to prihvatila a struka potvrdila. Za 2021. nastavljamo sljedeću etažu na ovaj dio. Želimo kroz sve te aktivnosti da što prije dođemo do potpuno uređenog korita rijeke Bosne. Gradit će se pješačke staze, igralište na otvorenom i svi sadržaji koji imaju karakter sporta i rekreacije. Kasnije će se razvijati i ugostiteljstvo koje će se sigurno uklapati u ovaj ambijent“istakao je načelnik Fazlić. 2


Emin Gološ, direktor firme Es Hydrotechnics koja vrši nadzor na ovom projektu kazao je da je svako uređenje korita rijeke na opšte dobro.
„Genralno sve regulacije sprječavaju poplave. Ovdje se radi o dislociranom koritu rijeke pri čemu je dobijen plato na kojem se mogu graditi sportsko-rekreativni tereni. Teren je zaštićen od velikih stogodišnjih voda“istakao je direktor Gološ.


Radi se o kompleksnom projektu čijom će se realizacijom postići brojni benefiti za općinu Ilijaš. Zaštit će se stambeni objekti, regionalna cesta Ilijaš – Visoko, te poljoprivredno zemljište. Također će se omogućit izgradnja šetnice duž korita rijeke Bosne, te izgradnja sportsko-rekreativnih sadržaja koji su definisati RP Banovac.

 
Održana 45. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Utorak, 29 Ruj 2020 13:48
ov1Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilijaš usvojen je ovog utorka na 45. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš kojom je predsjedavala Alma Omerović.
Izmjene i dopune Budžeta za 2020. godinu obrazložio je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić kazavši da su utvrđeni ukupni prihodi i primici u iznosu od 14.890.000 KM što je 4,79 posto (680 hiljada KM) povećanje u odnosu na postojeći Plan.
Tekući transferi su planirani u iznosu 2. 717.250 KM što je 2,55 posto manje u odnosu na aktuelni plan.Kapitalni transferi i izdaci planirani su u iznosu 8.801.350 KM što je povećanje u odnosu na plan za 8,54 posto, navedeno je, između ostalog u obrazloženju ove odluke.
Vijećnici su podržali izmjene i dopune Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2020. godinu kojim se omogućava poljoprivrednim proizvođačima koji su ispunili sve uslove iz javnog poziva za obavljanje proljetne sjetve a ne nalaze se na preliminarnoj listi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da podršku realizuju iz sredstava Budžeta Općine Ilijaš. Također, Općina će podržati i investicijske projekte poljoprivrednih proizvođača koji se odnose na nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme u iznosu od 12 posto i maksimalno 10 hiljada KM. Realizacija ove mjere vršit će se putem objavljenog javnog poziva. 
Usvojen je i Izvještaj Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za Općinu Ilijaš 2019. godinu.
Također, jednoglasno je podržana odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Srebrenički arboretum“ kojim će se u potpunosti urbanistički urediti ovo spomen područje.
Podržani su i Nacrti o usvajanju izmjena i dopuna RP „Podlugovi I“ i Podlugovi II“.
Na ovoj sjednici usvojen je Plan stipendiranja učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj 2020./21. godini a predviđa stipendiranje 44 učenika i 22 studenta, te planirana sredstva za ovu namjenu iznose 39.600.00 KM. Također, jednoglasno je podržan Plan stipendiranja izuzetno nadarenih učenika i studenata, njih 207 – 80 učenika i 127 studenata, za što će biti izdvojeno 150.300.00 KM.
Na prijedlog načelnika Fazlića,vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o privremenom subvencioniranju troškova prijevoza putnika s obzirom da je bilo problema u funkcionisanju javnog gradskog prijevoza, da atobus GRAS-a nije saobraćao za Kamenicu i da su i stanovnici na području MZ Gajevi i Dragoradi imali problema sa ukidanjem ili nefunkcioniranjem autobuskih linija, te će Općina Ilijaš iz Budžeta izdvojiti sredstva i za rješavanje ove problematike.ov2
Dvije inicijative vijećnika pretvorene su u zaključke a to je prijedlog Halida Dizdarevića da građani Ilijaša od KJU Zaštićena područja KS dobiju mogućnost besplatnog ulaza u Zaštićeno područje „Bijambare“ s obzirom na to da građani Ilidže imaju besplatan ulaz na Zaštićeno područje „Vrelo Bosne“.Obzirom na to da nije realizovan zaključak sa prethodne sjednice da se održi Tematska sjednica o analizi stanja u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš zbog neodazivanja i nereagovanja nadležnih institucija i ustanova, vijećnik Anel Bumbulović ponovo je uputio zaključak koji će urgentno ponovo biti proslijeđen subjektima na koje se odnosi(Ministarstvo zdravstva, Zavod za zaštitu žena i materinstva, JU Dom zdravlja KS, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za javno zdravstvo) a kako bi se o ovom problemu što prije raspravljalo jer slijedi sezona gripe koja će uz epidemiju virusa COVID-19 dodatno otežati zdravstveno stanje i rad zdravstvenih radnika na području općine Ilijaš, objašnjeno je.
 
Podrška Općinskog načelnika OŠ “Stari Ilijaš” u vrijednosti 15.000,00 KM Ispis Email
Autor Admir Dervišević   
Petak, 25 Ruj 2020 19:04
op1Općinski načelnik Akif Fazlić kontinuirano pruža podršku javnim ustanova iz sfere obrazovanja na području općine Ilijaš. Podršku OŠ „Stari Ilijaš“ načelnik Fazlić je iskazao i Odlukom o dodjeli novčanih sredstava vrijednosti 15.000,00 KM za realizaciju prioritetnih projekata koje je delegirao menadžment ove škole. Tim povodom, upriličena je i posjeta Općinskog načelnika, predsjedavajuće OV Ilijaš Alme Omerović i pomoćnice načelnika u Službi za društvene djelatnosti Sanje Zagorac – Jozić ovoj školi.U razgovoru sa v.d. direktorom Ademom Alićem, kandidirani su i neophodni projekti za predstojeći period.
„Cilj posjete je da sagledamo stanje na početku školske godine, potrebe škola u smislu odvijanja nastavnog procesa kako bi on bio što kvalitetniji i što sigurniji, posebno u doba koronavirusa. Jako smo zadovoljni organizacijom nastavnog procesa. Općina Ilijaš kroz Budžet pomaže u realizaciji onih glavnih projekata koji su škole kandidirale. Za OŠ „Stari Ilijaš“ obezbijeđeno je 15.000,00 KM. Menadžment škole će ta sredstva utrošiti na najprioritenije projekte. Razgovarali smo i o kandidiranju takve vrste projekata i za narednu godinu. Smatramo da je ovaj model podrške javnim ustanova iz sfere obrazovanja jako dobar. Kroz transfer jednog dijela sredstava oni provedu sve procedure i definišu najprioritetnije programe. U tom smislu, upućujem generalnu čestitku svim našim osnovnim školama na urađenom poslu i odvijanju odgojno-obrazovnog procesa“, istakao je načelnik Fazlić.
Adem Alić v.d. direktor OŠ „Stari Ilijaš“ iskazao je zahvalnost Općinskom načelniku koji kontinuirano prati rad svih osnovnih škola na području općine Ilijaš.
„U Budžetu za 2020. Godinu za OŠ „Stari Ilijaš“ planirano je 15.000,00 KM pomoću kojih ćemo realizirati nekoliko važnih projekata koji su neophodno za odgojno-obrazovni proces u našoj školi. Jedan od projekata je rješavanje predulaza u školu. Neophodno je riješiti i jedan kanalizacioni odvod kao i ogradu oko sportskog terena koja je oštećena. Potrebno je da obogatimo književni fond naše biblioteke i planirali smo utrošiti 3.000,00 KM za nabavku knjiga. Također je potrebno osvijetliti terena ispred škole kako bismo spriječili neželjene događaje u noćnim satima“, kazao je Alić.
Za područnu školu Malešići planiran je projekat energetske efikasnosti koji će finansirati Općina Ilijaš, Vlada KS i UNDP. Vrijednost tog projekta je 58.000,00 KM.
„U narednom periodu dogovorili smo sa načelnikom nastaviti kontinuitet podrške školama. Delegirali smo projekte, internet mrežu u OŠ „Stari Ilijaš“ s obzirom na to da smo još uvijek u vremenu pandemije koronavirusa i da se odvija online nastava. Također, neophodno nam je rješavanje mokrih čvorova i podova u područnim školama“, istakao je Alić.
Menadžment škole je istakao da će istrajno raditi i u predstojećem periodu, na svim projektima neophodnim za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces u OŠ „Stari Ilijaš“.
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 
O D L U K A
o izmjeni Odluke o imenovanju članova biračkih odbora
 

 
 


 
 
 
 
PRIJEDLOG RANG LISTE ZA DODJELU STANA
 

 
 


 
 


 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Odluka o određivanju biračkih mjesta na području Općine Ilijaš
 

 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2716
mod_vvisit_counterJuče2614
mod_vvisit_counterOva sedmica2716
mod_vvisit_counterOvaj mjesec75266