• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Do kraja godine u MZ:Lješevo, Ljubnići, Podlugovi i Mrakovo najsavremenije telekomunikacijske usluge Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 15 Lip 2017 10:47
BhTelecom 015Općinski načelnik Akif Fazlić zajedno sa svojim saradnicima danas je održao sastanak sa direktorom BHTelecoma d.d.Sarajevo Kemalom Avdagićem i njegovim saradnicima. Sastanku su prisustvovali i predsjednici Savjeta MZ Podlugovi, Ljubnići, Lješevo i Mrakovo, a povod sastanka bio je izvođenje radova na izgradnji optičkih mreža na području ove četiri mjesne zajednice. 
Riječ je o izgradnji najsavremenijih, najbržih pristupnih mreža, koja je počela prošle godine, a koja će korisnicima značajno poboljšati uslove života, prvenstveno mlađim naraštajima. Vrijednosti projekta je 5.000.000,00 KM, a investitor je BHTelecom d.d. Sarajevo.
 
Općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo što se na području Općine Ilijaš implementira projekat koji predstavlja najveća tehnološka dostignuća u ovoj oblasti, te je dodao da je implentacija projekta teška i zahtjevna i da je potrebno strpljenje. 
 
BhTelecom 006Realizacija ovog Projekta nije jednostavna, prije svega zato što je neophodno vršiti prokope terena. Do sada je iskopano cca 200 km, a preostalo je da se još iskopa 7 km u Podlugovima, 2 km u Mrakovu i 21 km u Lješevu.   
 
Sama vrijednost investicije govori da se radi o izuzetno važnom Projektu koji će građanima u ovim mjesnim zajednicama donijeti napredak kada su u pitanju tehničko-tehnološke pretpostavke za najsavremenije telekomunikacione usluge koje su u svijetu od vodećeg značaja.
 
Direktor BhTelecoma d.d. Sarajevo Kemal Avdagić, zahvalio se načelniku na podršci i saradnji, te upoznao prisutne da se implementacija Projekta zbog zakonskih procedura javnih nabavki ne odvija planiranom dinamikom. Poteškoće s kojim se ova kompanija susretala su otklonjene te su stvoreni svi preduslovi da građani u ovoj godini uživaju prednosti optičke mreže, a najavljene su i brojne akcije i povoljniji paketi usluga koji će građanima biti omogućene.  
 
Predsjednici Savjeta mjesnih zajednica su upoznali menadžment i Nadzorni organ BHTelecoma o štetama na putevima koja je nastala prilikom izvođenja radova, a koja nije sanirana i vraćena u prvobitno stanja. 
Na sastanku je zaključeno da građevinski inspektor Općine Ilijaš izađe na teren i sačini nalaz o stanju puteva preko kojih su vršeni iskopi te isti BhTelecom 010dostavi BHTelecomu kako bi izvođač radova mogao izaći na teren i vratiti puteve u prvobitno stanje. 
 
Menadžment BHTelecoma je izrazio spremnost na saradnju i pozvao Predsjednike Savjeta, da kao osobe s terena prijave sve pričinjene štete. 
 
Na sastanku je također, bilo riječi o izgradnji mreže i u Industrijskoj zoni Luka gdje je zaključeno da se iznađu tehnička rješenja koja će što manje oštetiti putnu infrastrukturu i da se pristupi izvođenju radova. 
 
Općina Ilijaš je izdala i građevinsku dozvolu za izgradnju Bazne stanice i montažu stuba od 36 m u Gornjoj Bioči, koji će pokrivati ovaj prostor signalom. Očekuje se da će tender biti raspisan naredne sedmice, a završetak radova u septembru. 
 
U Sokolini obilježena 25. godišnjica stradanja stanovnika Ahatovića Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 15 Lip 2017 07:07
U  mjestu Sokolina, kod Ilijaša, danas je obilježena 25. godišnjica od ubistva 48 Bošnjaka iz naselja Ahatovići i stradanja 18 šehida i poginulih boraca Armije RBiH, koji su u pokušaju proboja prema slobodnoj teritoriji, poginuli na brdu Ranovača, javlja Anadolija.
 
sokolina-300x193Na spomen-obilježju u Sokolini, delegacija Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, Općine Ilijaš, boračkih udruženja, stanovnici Ahatovića, Bojnika i Dobroševića, veliki broj porodica stradalih, preživjeli borci i logoraši, danas su položili cvijeće na mjestu masakra i učenjem Fatihe ili na drugi primjeren način odali počast žrtvama.
Obilježavanju godišnjice stradalih Bošnjaka Ahatovića prisustvovali su učenici OŠ “Mustafa Busuladžić”.
 
Elvir Jahić, jedan od preživjelih boraca iz Ahatovića, kazao je da i nakon 25 godina bol i sjećanja na taj događaj ostaju isti.
“Tokom 13 dana proveredenih u logoru prebijani smo, mučeni glađu, žeđu… To mogu samo zločinački umovi učiniti. Nema načina na koji nas nisu mučili, jedan broj ljudi je ubijen dok smo u logoru bili, druga grupa je odvedena na druga mjesta gdje su pogubljeni iznad Ilijaša. Četrnaestog juna su nam pod izgovorom da idemo na razmjenu rekli da se ukrcamo u autobus. Nas 56 okrenuti licem prema podu autobusa voženi smo nekih sat vremeni i dovezeni ovde. Autobus je prokuhao, pratnja oružana, četnička, je izašla i onda su počeli oružjima po nama”, prisjeća se Jahić.
 
Kako je kazao, na njih su ispaljene granate iz tri ručna bacača, stotine metaka i mnoštvo bombi.
“Ranjen sam teško, mada i dok sam bio borac u Ahatovićima sam jednom ranjen, a ovdje sam ranjen drugi put. Spasili su nas mještani okolnih mjesta. Zahvaljujem im se. Spasili su od zaborava, ukrali su maltene tijela od četnika, jer su se oni vratili sa namjerom da zapale autobus i tijela i da prikriju zločin. Ljudi su ih preduhitrili i odnijeli na mjesto Ravne gdje su ih dostojanstveno sahranili”, kazao je Jahić.
Emir Mujkić iz Ahatovića još jedan je od preživjelih koji je zajedno sa ostalim logorašima iz Rajlovca autobusom krenuo uz obećanje da ide na razmjenu.
 
“Dovukli su nas ovdje u Sokolinu gdje su izvršili genocid. Iz naoružanja su pobili 48 ljudi, osam nas je preživjelo. Napustili su ovo stratište da bi se mi preživjeli izvukli u obližnju šumu i kasnije u selo gdje smo se uspjeli skloniti. Svake godine sve je gore i želio ih da svi učesnici ovog masakra, zločina izađu pred lice pravde”, rekao je Mujkić.
 
Na današnji dan 1992. godine, snage agresora na BiH naredile su mještanima Bojnika, Dobroševića, Ahatovića koji su bili zarobljeni u logoru u Rajlovcu, da uđu u autobus koji ih je navodno, trebao odvesti na razmjenu. Ali, tada je umjesto na razmjenu, 56 nenaoružanih logoraša odvezeno u Sokolinu, gdje je većina njih na najsvirepiji način ubijena.
 
Po dolasku u Sokolinu pripadnici agresora su naredili zarobljenicima da legnu ispod autobusa, a onda su autobus zasuli granatama, mecima i bombama.
Iz ovog masakra, od 56 zarobljenih preživjelo ih je osam, od kojih je jedan u međuvremenu preminuo, a ostali su živi svjedoci užasnog žločina počinjenog u Sokolini.
Ubijenim Bošnjacima u Sokolini podignuto je spomen-obilježje, a i autobus u kojem su dovezeni i ubijeni još se nalazi na istom mjestu i svjedoči o nezapamćenom zločinu počinjenom nad nedužnima.
 
Nakon polaganja cvijeća i učenja Fatihe kod spomen-obilježja Sokolina, brojne delegacije odale su počast i žrtvama ubijenim u masovnoj grobnici u selu Ravne i na brdu Ranovača, gdje je 2. juna 1992. ubijeno 18 boraca Armije RBiH, a planiran je i prigodan program u OŠ “Mustafa Busuladžić”.
 
 
 
Načelnici Općina Ilijaš i Breza održali sastanak na temu zaštite vodozahvata značajnih za ove općine Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 14 Lip 2017 10:57
PosjetaNacelnikBrezaVodozastita 007Općinski načelnik Akif Fazlić, Pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Merima Osmanović, Pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje Općine Ilijaš Aziz Fazlić i predstavnik JKP "Vodostan" Ilijaš Seid Fazlić, danas su održali radni sastanak sa Načelnikom Općine Breza Munibom Zaimovićem i njegovim saradnicima. 
Tema sastanka je bilo pitanje rješavanje otpadnih voda u MZ Slivno Općina Breza, rješavanje problema kanalizacije iz Podgore prema Salkanovom PosjetaNacelnikBrezaVodozastita 002Hanu i pitanja upravljanja vodotokom rijeke Misoče i Mahmutović Rijeke koja obuhvata dva kantona, a tri općine Ilijaš, Brezu i Vareš.
 
Načelnici Općina Ilijaš i Breza su se složili da su ova pitanja od vitalnog značaja za obje općine, te da treba učiniti sve napore kako bi se iznašla rješenja i zaštitila ova prirodna izvorišta. 
 
Na sastanku je dogovoreno da u naredni mjesec dana Služba za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje Općine Ilijaš, JKP "Vodostan" Ilijaš i predsjednik Savjeta MZ Mrakovo zajednički predlože rješenje za rješavanje problem kanalizacije iz Podgore prema Salkanovom Hanu. 
 
Izvorište Mahmutović rijeka nalazi se na tromeđi općina Ilijaš, Breza i Vareš, a vodozahvat rijeke Misoče nalazi se na području Općine Ilijaš i predstavljaju izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo. 
PosjetaNacelnikBrezaVodozastita 011Vlada Federacije BiH je 2010. godine donijela Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće Mahmutovića Rijeke i rijeke Misoča, sa kojeg se vrši snabdijevanje vodom za piće potrošača sa ova dva izvorišta. 
Zaštita izvorišta vrši se uspostavljanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koje su utvrđene u skladu sa lokalnim uslovima, na osnovu provedenih istražnih radova, analiza i stručnog Elaborata. 
U međuvremenu je došlo do izmjene zakonske regulative koju reguliše ova oblast i neophodno je Odluku uskladiti sa novim Pravilnikom o vodozaštitnim zonama. 
 
Jedan od zaključaka sastanka je da Služba za privredu i finansije Općine Ilijaš pripremi prijedlog Sporazuma u kojem će biti jasno definisana prava i obaveze sporazumnih strana, pokretanje procedura javnih nabavki za izradu Elaborata, a nakon izrade Elaborat će se uputi Vladi FBiH.
 
Na sastanku je također dogovoreno da se u narednom periodu održi sastanak sa direktorom Federalne uprave za inspekcijske poslove i resornim inspektorima, kako bi se poduzele sve neophodne mjere u cilju zaštite prirodnog blaga- voda. 
 
Uskoro izgradnja objekta Policijske stanice u Srednjem Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 12 Lip 2017 09:03
PosjetaMinistraMUPKS 009Općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Ilijaš Meliha Avdibegović, održali su danas sastanak sa Ministrom finansija Kantona Sarajevo Jasminom Halebićem, Ministrom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Vedranom Mulabdićem i saradnicima ovog Ministarstva. Tema sastanka je bila izgradnja objekta Policijske stanice u Srednjem. 
 
PosjetaMinistraMUPKS 010U 2017. godini u Budžetu Kantona Sarajevo je planirano 200.000,00 KM za izgradnju objekta Policijske stanice u Srednjem. 
Na današnjem sastanku je dogovoreno da Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosilac ovog Projekta, podnese zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole, kako bi se moglo krenuti u realizaciju ovog Projekta. Za objekat je već urađeno idejno rješenje i objekat će se sastojati od cca 238 m2 korisnog prostora koji će uključivati kancelarijski prostor, garaže i prateće sadržaje.
Općinski načelnik je na sastanku istakao da: "se godinama vode aktivnosti oko realizacije ovog Projekta. Područje Srednjeg obuhvata region od 200 km2, područje je dosta razuđeno, a  prema našim procjenama tu sad stanuje oko 4000 stanovnika. Velikim dijelom ove teritorije prolazi Magistralni put što je dodatno interesantno sa aspekta bezbijednosti. Iskazana je potreba građana da se imaju gdje obratiti, a potreban je prostor gdje bi uposlenici mogli boraviti". 
 
Na sastanku je bilo riječi i o saradnji V Policijske uprave Ilijaš i Općine Ilijaš, gdje je Općinski načelnik izrazio zadovoljstvo saradnjom, a Ministar unutrašnjih poslova je obećao da će se saradnja i nastaviti na tom nivou i da Ministarstvo unutrašnjih poslova stoji na raspolaganju za građane Općine Ilijaš.
 
Obilježen Dan nestalih Općine Ilijaš. Kolektivna dženaza za tri identifikovana ilijašana Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 09 Lip 2017 12:05
DanNestalih2017 0079. juni obilježava se kao Dan nestalih osoba Općine Ilijaš, te je danas je na Centralnom spomen obilježju u Ilijašu, u organizaciji Udruženja nestalih osoba održana manifestaciji pod nazivom: "Govorite, šutnja je bol duše" kojoj su prisustvovale porodice nestalih, porodice šehida i poginulih boraca, zvaničnici vlasti, učenici osnovnih škola s područja Općine Ilijaš te brojni građani.
Prošlo je više od dvije decenije od rata u BiH, a još uvijek se traga za oko DanNestalih2017 0097000 nestalih osoba. Udruženje „Porodice nestalih općine Ilijaš“ ove godne na Centralnom spomen obilježju postavilo je instalaciju nestalog lika kojom su još jednom uputili poruku da je krajnje vrijeme da državne institucije ubzaju proces  traženja nestalih osoba. Već 25. godinu 52 ilijaških porodice tragaju za svojim najmilijim.
 
Nedavno su u masovnoj grobnici na Vracama kod Sarajeva pronađeni tri nestala ilijašana: Avdibegović Zehrid, Mašić Zahid i Kadrić Izet, te još 49 ilijašana se vode kao nestali. 
Danas će na mezarju u Starom Ilijašu bit klanjana kolektivna dženaza i proučen Tevhid za identifikovane ilijašane.
 
Zekija Avdibegović predsjednica Udruženja nestalih, koja na svojim plećima nosi pogled komšije koji joj odvodi dijete u bezdan, drhtaj srca i uma na svaku zvonjavu telefona, Haški tribunal, tužioce, svjedoke, osuđene i neosuđene krivce, svojom šutnjom pozvala je prisutne da se pridruže u njenoj borbi.
 
DanNestalih2017 035U ime Općinskog načelnika,  porodicama nestalih, porodicama šehida i poginulih boraca, borcima, učenicima, građanima, obratio se Nijaz Spahić, Pomoćnik načelnika u Službi za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica koji se posebno zahvalio učenicima na današnjem prisustvu. 
 
"U našim školama djeca ne slušaju o stradanjima, patnjama i genocidima kroz koje smo prolazili,. Ovo su jedina mjesta gdje oni mogu da čuju, vide i saznaju istinu, šta se to dešavalo u Ilijašu i u našoj Bosni i Hercegovini. Dobro da su oni danas ovdje. Dobro je i da su oni koji su preživjeli stradanja danas ovdje, da se sjete i odaju počast našim šehidima, nestalim i preživjelim borcima, da kažu šta se to desilo, a djeca da to čuju i dobro zapamte. Živimo u vremenu kada se sve češće spominje oružje, ocjepljenja i ratovi. Zbog njihove i naše budućnosti dobro je da obilježavamo ovakve datume. Ovdje se spominju nestali. Oni nisu nestali, njih su komšije zarobile, odveli u logore, radili s njima ono što ljudski um ne može da poimi. 128 ilijašana su tad ubili a još 49 se vode kao nestali", rekao je g. Spahić. 
 
DanNestalih2017 039Neposredno nakon rata u grobnici na brdu Žerovanj, udaljenom 7 km od Ilijaša, pronađena su tijela 30 nestalih sugrađana naselja Luke, Bioče i Kadarića.
 
O veličini i širini stravičnog zločina nad ilijašanima, prisutnim, a posebno učenicima osnovnih škola govorio je Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević. "Način na koji možemo osvetiti naše nestale sugrađane jeste da svakog 9. juna dođemo na ovakva mjesta i da ih se sjetimo. Da nikad ne prestanemo tragati za njihovim kostima, mezarovima i jednog dana kada smjestimo njihove kosti, kada nađu smiraj da to obavezno zabilježimo i zapišemo, da naši učenici znaju šta se desilo sa njihovim komšijama", poručio je sa skupa g. Dević. 
 
Polaznici vrtića Ilijaš u pratnji učenika  ilijaških osnovnih škola položili su 49 bijelih ruža na Centralno spomen obilježje, a literarne radove na temu ""Govorite, šutnja je bol duše", pročitale su  Dženana Ramić, učenica OŠ "Podlugovi", Nejla Čučuković – učenica OŠ "Stari Ilijaš" i Amina Fazlić učeniica OŠ "Hašim Spahić". 
Udruženje porodica nestalih Općine Vogošća, Udruženje žena Podrinja, Pokret "Maka enklava Srebrenica i Žepa"  koje djele sudbinu sa ilijašanima, od istog zločinca, s istom namjerom i ciljem a to je nestanak Bošnjaka i Bosne, danas su također prisustvovale manifestaciji.
 
Kada Hotić ispred Pokreta "Majka enklava Srebrenica i Žepa" istakla je da Ilijaš danas sa sjetom i tugom obilježava sjećanja na nestale građane DanNestalih2017 052Ilijaša, na odvedene, na ubijene, na mladost, braće, sestre, muževi, očeve ovog grada. "Zločinci koji su uradili ovo zlodjelo su velike kukavice, jer su ih krili, neće da se zna. Danas kažu da Sarajevo nije bilo opsjednuto, nije bilo genocida u Srebrenici, nisu Bošnjaci tako stradali, to su kukavice koje neće da priznaju šta su uradile. A mi ćemo na ove godišnjice sjećati se svojih najmilijih koji ni krivi ni dužni su otišli prerano u smrt, ostavili nama tugu i tužna sjećanja, ali mi nismo poraženi.  Dostojanstveno ćemo ih se sjećati, a istoriju pričati istinski", rekla je u svom obraćanju g. Hotić. 
 
DanNestalih2017 060Na kraju manifestacije cvijeće su položili brojni zvaničnici, a nakon polaganja cvijeća prisutni su se prigodnom protestnom šetnjom  uputili kroz Ilijaš.
Kolektivna dženaza identifikovanim ilijašanima bit će klanjana na mezarju u Starom Ilijašu a Tevhid proučen u džamiji u Starom Ilijašu u 14:00 sati. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas25
mod_vvisit_counterJuče1106
mod_vvisit_counterOva sedmica25
mod_vvisit_counterOvaj mjesec26195