• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Potpisan Sporazum za prvu fazu izgradnje reciklažnog dvorišta u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Petak, 19 Tra 2019 11:29

sporazum reciklazno dvoristeU Općini Ilijaš danas je upriličeno potpisivanje Sporazuma za sufinansiranje prve faze izgradnje reciklažnog dvorišta u Ilijašu.

Potpisivanju su prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, ministar prostornog građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović, pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić, pomoćnica ministra u sektoru zaštite okoliša Zijada Krvavac, predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović, te vijećnik OV-a Ilijaš i rukovodilac radne jedinice Ilijaš KJKP "Rad" Alan Šerak.

Radovi definisani Sporazumom koji obuhvataju izgradnju potpornog zida, ograde, oborinske i fekalne kanalizacije, hidrantske i sanitarne mreže vrijedni su 331.885,15 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS osiguralo je sredstva u iznosu od 250.000 KM, a Općina Ilijaš nedostajuća sredstva.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić izrazio je zadovoljstvo što će u narednom periodu biti zaokružen sistem dvolinijskog sistema odvoza otpada i što će taj otpad završiti u reciklažnom dvorištu.

"Projekat izgradnje reciklažnog dvorišta za područje općine Ilijaš smo započeli prije nekoliko godina i on predstavlja zaokružen sistem kada je u pitanju dvolinijski odvoz otpada. Ukupna vrijenost projekta je preko 700.000,00 KM, a prva faze će koštati 331.000,00 KM.

Ovo predstavlja značajan doprinos općini Ilijaš kako bi krenula u prvu fazu realizacije i zato koristim priliku da se zahvalim Vladi KS i resornom ministru.

Reciklažno dvorište biće pozicioniranoa na ulazu u industrijsku zonu Željezara, na prostoru gdje se trenutno nalazi organizaciona jedinica KJKP "Rad". Želimo da što prije dođemo u fazu da možemo predati izgrađeno reciklažno dvorište na upravljanje KJKP "Rad".

Funkcija reciklažnog dvorišta je dvostruka, tu će moći odlagati otpad i građani, ali najviše će služiti na upotrebu KJKP "Rad". To je ono što će značajno doprinijeti smanjenju odlaganja smeća na divlje deponije i dobit ćemo reciklažni otpad koji će imati ekonomsku realizaciju", rekao je Fazlić.

Ministar  prostornog građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović je kazao kako je krajnji cilj uspostava reciklažnih dvorišta u svakoj općini kantona.

"U ovom momentu idemo ka tome da poboljšamo infrastrukturu u svim općinama kantona. Treba se izmijeniti određena legislativa po pitanju cjelokupne oblasti, od samog prikupljanja otpada, doveđenja otpada do reciklažnog dvorišta, pa do konačnog odredišta na gradsku deponiju. Pored infrastrukture mora da se radi i na kreiranju ekološke svijesti.

Ovo je prvo reciklažno dvorište, ali ministarstvo ovdje neće stati i nastavit ćemo sa izgradnjom i u drugim općinama kantona. Nadam se da će u ovom mandatnom periodu svaka općina imati svoje reciklažno dvorište, kako bi u konačnici sanitarna deponija Smiljevići dobila drugu dimenziju", rekao je Filipović.

Vijećnik u OV Ilijaš i rukovodilac radne jedinice Ilijaš KJKP "Rad" Alan Šerak je pojasnio sistem funkcionisanja reciklažnog dvorišta kada ono u konačnici bude izgrađeno.

„Mi se nadamo da ćemo izgradnjom reciklažnog otpada dovesti do toga da spriječimo dodatni nastanak divljih deponija koje imamo na području općine Ilijaš. S druge strane, građanima omogućujemo da na jedan legalan način mogu odlagati različite vrste otpada. Građane to neće ništa koštati, znači besplatno je odlaganje u određenim količinama. To će se svakako naknadno pravilnikom odrediti. Svakako, želim izraziti zahvalnost Općini Ilijaš i resornom ministru Damiru Filipoviću što su izrazili spremnost da otpočnu sa izgradnjom reciklažnog dvorišta u Ilijašu. Iz godine u godinu se trudimo da u Ilijašu ulažemo određena sredstva kada je u pitanju javna higijena, a Općina Ilijaš je primjer kako trebaju da izgledaju i ostale općine u KS", rekao je Šerak.

Do sada je Općina Ilijaš osigurala idejni projekat reciklažnog dvorišta, izdala urbanističku saglasnost, obezbijedila glavni projekat i izvršila reviziju glavnog projekta. Na Općini je još da izda neophodna odobrenja za građenje, provede proceduru javne nabavke i izabere najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.

 
Održana tribina "Srednja škola u sredini" Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Petak, 19 Tra 2019 08:42

 

srednjaskolausredini panelistiSrednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš u ovoj sedmici obilježava svoju 58. godišnjicu. Menadžment škole, profesori i učenici tim su povodom pripremili niz aktivnosti kroz čiji sadržaj žele iskazati zadovoljstvo i sreću zbog kontinuiranog obrazovno – odgojnog rada ove javne ustanove.

Jedan od sadržaja ovogodišnjeg obilježavanja Dana naše škole bila je i tribina, održana sinoć, 18. aprila 2019. godine, u Biznis centru Ilijaš. Panelisti su bili prodekan za nastavu Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirza Smajić, dekan Fakulteta za sport i fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu Haris Alić, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, direktor firme „Standard“ Ilijaš Damir Muhić i  direktor Osnovne škole „Hašim Spahić“ Ilijaš Nihad Salkić.

Uvodna riječ pripala je direktoru Srednjoškolskog centra „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš Amiru Džafi, domaćinu ovog susreta, koji je detaljnije objasnio i sam naziv tribine te delegirao određena pitanja na koja su panelisti u svojim izlaganjima dali iscrpne i pozitivne odgovore.

Tokom razgovora ukazano je na važnost povezanosti obrazovnih institucija različitih nivoa, ali i na važnost veće uključenosti roditelja, lokalne zajednice, tržišta rada i još nekih bitnih činilaca u obrazovne procese naše zajednice, pa i šire. Naši gosti, predstavnici visokoškolskih ustanova, Alić i Smajić, iskazali su spremnost za svaku vrstu saradnje sa Srednjoškolskim centrom „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš, načelnik Fazlić je poručio da će Općina Ilijaš i dalje podržavati naše projekte, a saradnja sa „Standardom“, istakao je Damir Muhić, u narednoj školskoj godini podići će se na još veći nivo. Dragocjene su bile preporuke Nihada Salkića direktora Osnovne škole „Hašim Spahić“ Ilijaš, o tome kako da učenici osnovne škole dožive što manje stresa prilikom prelaska iz osnovne u srednju školu.

U drugom dijelu tribine učestvovali su i gosti, postavljajući pitanja i dajući komentare o temama koje se tiču obrazovanja i unapređenja istog.

Obrazovanje nam nudi ne samo znanje iz različitih oblasti i nauka, nego i priliku da steknemo iskustvo u onome što nas interesuje i da se na taj način izgradimo kao ličnosti. Osim toga, obrazovanjem stičemo potrebne vještine kako bismo mogli obavljati različite poslove, istraživati i činiti svijet boljim mjestom za život. Danas, nažalost, u javnom prostoru, teme vezane za obrazovanje nemaju mjesto koje zaslužuju. Poželimo da u periodu što slijedi dođe do pozitivnih promjena na tom polju.

Izvor: SŠC "Nedžad Ibrišimović"

 
Održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Četvrtak, 18 Tra 2019 15:02

 

30.sjednicaOV 1Aprilska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog četvrtka uz prisustvo 21 vijećnika. Dnevnim redom je planirano 11 tačaka, a sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović.

Nakon što je usvojen Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, te nekoliko vijećničkih pitanja i inicijativa informaciju iz oblasti zdravstva na području općine Ilijaš za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine vijećnicima su prezentirale dr. Belma Hajdarević i dr. Amra Matoruga.

Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš u protekla tri mjeseca 2019. godine i to iz oblasti kriminaliteta, oblasti javnog reda i mira, sigurnosti saobraćaja, mirnog okupljanja, pružanja pomoći drugim organima – asistencijama i intervencijama prezentirao je komandir PS Ilijaš Irfan Nefić. 

Senada Čizmić, zaposlenica JKP “Vodostan” na radnom mjestu rukovodioc službe računovodostva i finansija prezentirala je Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš za proteklu godinu.

“Finansjski izvještaj za 2018. godinu ocjenjen je pozitivno od strane Neovisnog eksternog revizora, odnosno kao izvještaj koji daje fer i istinit prikaz kako imovine preduzeća tako i svih transkacija ostvarenih u periodu od 01. januara do 31. decembra 2018.godine.

Rezultat poslovanja u datom periodu je neto dobit u iznosu od 291.316,36 KM, što je u odnosu na prethodnu 2017.godinu uvečanje dobiti za 44.578,17 KM ili za 18%, čime je nastavljena tendencija kontinuiranog rasta ostvarene dobiti, počev od 2016. godine do izvještajne 2018.

Ovakav kontinuitet u povećanju dobiti doprinio je postizanju adekvatnosti kapitala. Naime, zakon  o finansijskom poslovanju insistira da ukupan akumulirani gubitak bude manji od ukupne vrijednosti kapitala, kako bi se osigurala adekvatnost kapitala. To je, zahvaljujuci pozitivnim finansijskim rezultatima prethodnih i ove godine, konačno i ostvareno.

Dalje, finansijski pokazatelji poslovanja, a prema kriterijima finansijsko informatičke agencije nadležne za preuzimanje i analiziranje finansijskih izvještaja pravnih subjekata, svrstali su preduzeće u kategoriju srednjih pravnih lica, dok je do izvještajne spadalo u kategoriju  malih pravnih lica. 

Ako analiziramo finansijski izvještaj za 2018. godinu, primjetit ce se 30.sjednicaOV 2povećanje ukupnih prihoda za cca. 232.000,00 KM ili 11,38% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od naplate otpisanih potraživanja imaju najveće procentualno uvećanje od čak 458% u poredjenju sa prethodnom godinom. Dalje, porast prihoda od pijace za cca. 34.672,00 KM ili 110,65 % rezultat je otvaranja tržnice u 2018. godini, te boljeg uređenja i organizacije  pijačnog prostora kojim upravlja preduzeće.

Ako posmatramo troškove izvještajnog perioda, primjetno je povečanje istih za cca. 186.783,00KM ili oko 10% u odnosu na uporedni period. Što se tiče odnosa između povečanja prihoda i povečanja troškova, za porast troškova u iznosu od 1,00 KM  osvaren je porast prihoda u iznosu od  1,25 KM prihoda.

Ono što je važno istaći jeste da Preduzeće sve zakonske obaveze izmiruje redovno, bez kašnjenja. Da u izvještajnom periodu niti jednog momenta nije bila ugrožena likvidnost preduzeća, te da Preduzeće nema niti vanjskih niti unutrašnjih dugova, i nije  započelo bilo kakav proces kreditnog zaduzenja.

Vrijednost ulaganja u vodovodne objekte te vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, od strane osnivača preduzeća, odnosno Općine Ilijaš u 2018. godini iznosila je cca. 1.500.000,00 KM”, kazala je, između ostalog u iscrpnom izlaganju, Čizmić.

Potom je jednoglasno usvojena Odluka kojom se osnivaju Zdravstveni savjeti na području općine Ilijaš i kojom se uređuju nadležnosti savjeta, sastav, broj članova, te način njihovog rada.

Općinsko vijeće je većinom glasova podržalo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Ilijaš. Ovom Odlukom se definiše broj članova savjeta u svim mjesnim zajednicama. Ubuduće svi savjeti MZ brojat će po pet članova.

“Dosadašnja praksa prema kojoj je broj članova Savjeta mjesnih zajednica mogao biti od pet do devet članova zavisno od veličine područja, ekonomske razvijenosti i broja stanovnika svakog naselja na području mjesne zajednice, pokazala se neefikasnom za rad mjesne zajedncie.

Mjesne zajednice koje imaju broj članova Savjeta veći od pet, često nisu u mogućnosti održati Savjete zbog inertnosti i nezainteresovanosti članova Savjeta za rad i vrlo često se nije mogao obezbijediti kvorum za rad Savjeta. Rad mjesne zajednice se sveo samo na predsjednika Savjeta koji vrlo često ne može realizovati projekte i aktivnosti iz Plana rada mjesne zajednice jer nema podršku članova Savjeta.

Ovom izmjenom nastoji se unaprijediti rad kompletnog Savjeta mjesne zajednice, postići aktivizam članova Savjeta što je neophodno za funkcionisanje i rad mjesne zajednice”, kazala je u obrazloženju Sanja Zagorac – Jozić, pomoćnica u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš.

Odluka o uslovima, načinu kandidiranja, održavanja izbora, dodjeli mandata u mjesnim zajednicama i razrješenju predsjednika i članova Savjeta Mjesnih 30.SJEDNICAov5zajednica dobila je potrebnu većinu glasova.

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica, utvrđuje broj članova Savjeta koj se bira za svaku mjesnu zajednicu, način provođenja izbora, mjesto i vrijeme održavanja izbora, organi za provođenja izbora, podnošenje prijedloga, postupak glasnaja, brojanje glasova, objavljivanje i potvrđivanje rezultata izbora, mandat predsjednika o članova Savjeta mjesnih zajednica, sredstva potrebna za provođenje izbora i drugih pitanja i vezi sa izbornim procesomza izbore u mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš.

Jednoglasno je usvojen Nacrt Odluke o definisanju prijedloga školskih područja za svaku javnu ustanovu, osnovnu školu na području općine Ilijaš, na osnovu kojeg će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrdti školsko područje za svaku školu.

Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu objavom na web stranici Općine Ilijaš, objavom na oglasnoj ploči, dostavljanjem na e-mail adrese osnovnih škola, mjesnih zajednica i političkih subjekata, javnim uvudim u maloj sali Općine Ilijaš (II sprat).

U javnoj raspravi mogu učestvovati Nastavnička vijeća i Vijeća roditelja osnovnih škola, Savjeti mjesnih zajednica i političke stranke. Javna rasprava o Nacrtu Odluke odrđuje se u trajanju od 30 dana, počev od 20. aprila do 20. maja 2019. godine.

Nakon provedene javne rasprave zainteresovani subjekti mogu dostaviti primjedbe i projedloge Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica u pisanoj formi ili putem e-maila Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript najkasnije do 20. maja 2019. godine do 15:00 sati.

U toku 2018. godine Općinsko vijeće Ilijaš usvojilo je Odluku o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva i Odluku o nazivima poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš. Usvojene Odluke provedene su kroz softver Adresni registar i u toku ove godine potrebno je projekat implementirati na terenu, odnosno izvršiti fizičko obilježavanje naziva naselja, ulica, trgova, poslovnih zona kao i obilježavanje samih kućnih brojeva. Implementacija projekta na terenu biti će besplatna za sve korisnike. Međutim, dalje korištenje podataka Adresnog registra podlijegat će plaćanju naknade. Zato je na današnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena Odluka kojom se utvrđuje visina naknada za korištenje Adresnog registra.

Na kraju sjednice usvojena su dva Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti u svrhu nepotpune eksproprijacije zemljišta odnosno ustanovljenja prava služnosti.

 
Ramazanski top – vrijedna donacija Grada Sarajeva građanima Ilijaša Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Četvrtak, 18 Tra 2019 10:14

top3U parku na brdu Karašnica iznad Ilijaša organizovano je svečano uručenje ramazanskog topa, iz kojeg će se u toku mjeseca Ramazana vršiti ispaljivanje zvučnog signala kojim se obilježava prestanak perioda posta i početak iftara. Ramazanski top je donacija Grada Sarajeva građanima Ilijaša.

Primopredaji su prisustvovali gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, predsjedavajuća OV-a Alma Omerović, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević, imam ilijaške džamije Muhmamed Mutap, te mnogobrojni građani.

Riječ je o ručno rađenom topu na koji je tom prilikom postavljena i gravirana pločica s natpisom 'Poklon Grada Sarajeva'.

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka istakao je da je ovo deveti po redu donirani top i da on simbolično predstavlja tradiciju Bošnjaka.

“Vjerujem da će se u Ilijašu u toku mjeseca Ramazana njegovati lijepa tradicija koju grad Sarajevo tradicionalno provodi. Do kraja mog mandata želimo da sve čaršije, sve općine i sva lijepa bosanskohercegovačaka mjesta imaju po jedan top, a sve u cilju promocije istih gradova i lokacija gdje bi se on potencijalno nalazio. Mi u gradu Sarajevo smo napravili jednu turističku atrakciju i to se pokazalo jako interesantnim na način da veliki broj turista iz godine u godinu dolazi da vidi kako to sve izgleda. Želja nam je da 30 čaršija ima top kako bi mogli kreirati turističku rutu i kako bi mogli svi oni koji dođu u BiH vidjeti kako to izgleda i u ostalim mjestima osim Sarajeva”, kazao je Skaka.

Zastupnik u Skupštini KS Mahir Dević, jedan od inicijatora ideje nabavke topa, je izrazio zadovoljstvo brzom realizacijom ovog projekta, te iskoristio priliku da čestita građanima nastupajući mjesec Ramazan.

top2“Mi smo u razgovoru sa džematskim odoborom u džamiji u Ilijašu došli do ideje da se jedna ovakva priča pokrene. Ja sam razgovor obavio sa gradonačelnikom Skakom kome se ovom prilikom zaista zahvaljujem. On je imao razumijevanja za ovu vrstu priče i onda smo u koordinaciji sa načelnikom proveli sve materijalno – tehničke aktivnosti. I evo danas, 15 dana prije početka najsvetijeg mjeseca Ramazana poklanjamo ovaj top građanima općine Ilijaš. Koristim ovu priliku da svim građanim BiH i našeg Ilijaša čestitam nastupajući mubarek mjesec Ramazan”, rekao je Dević.

Brigu oko topa, koji će biti postavljen u blizini Srebeničkog arboretuma, preuzela je Općina Ilijaš koja će u narednom periodu realizirati projekat uređenja parka. To podrazumijeva uređenje platoa na kojem će biti postavljen top, krčenje rastinja, postavljanje stolova i klupa, te osvjetljenje cjelokupunog parka reflektorima i lampionima, kako bi se stvorila ugodna ramazanska i iftarska atmosfera.

Načelnik Akif Fazlić se zahvalio gradu Sarajevu i graonačelniku Grada Sarajeva na ovom poklonu.

Želimo da Ilijaš bude čaršija i da se pokrene tradicija sa ovim topom i sa obilježavanjem ramazanskih iftara. Želimo razvijati i graditi tradiciju ovoga grada, kreirati novi imidž Ilijaša i mislim da je top4jedan od načina za to upravo ovaj top”, kazao je Fazlić.

Muhamed Mutap imam u ilijaškoj džamiji je istakao da mu je izuzetno čast obzirom da se ispaljivanje vatrometa iz topa posebno veže za mjesec Ramazan.

“Želim se zahavalim na pozivu, čast mi je da prisustvujem svečanom činu primopredaje ovog lijepog poklona. Posebno se zahvaljujem gradonačelniku Skaki koji je prepoznao našu općinu kao pravu adresu za adresiranje ovog poklona. Želim čestitati i općinskom rukovodstvu koji su prihvatili izazov. Uloga topa je početak iftara i mogu reći da je mjesec Ramazan za vjernika jedna velika pobjeda, a sad svaki dan tog mjeseca je pobjeda za sebe, jer sad je posebna ljepota i čast da tu pobjedu na kraju dana ispaljivanjem vatrometa iz topa obilježimo”, kazao je Mutap.

U toku 30 dana Ramazana građani Ilijaša će moći čekati pucanj iz topa, a potom uživat u zajedničkim iftarima na otvorenom.

Pucanje topa je višestoljetna tradicija muslimana u Bosni i Hercegovini, koja je u proteklom periodu ponovo oživjela.

 
Sastanak u Vladi KS: Finansiranje projekata u oblasti šumarstva i ruralnog razvoja Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Srijeda, 17 Tra 2019 07:32

NACELNICI VLADA KSMinistar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić održao je sastanak sa načelnicima i predstavnicima općina Ilijaš, Trnovo, Hadžići, Vogošća i Ilidža.

Predstavnici Ministarstva i općina su tom prilikom obavili preliminarne razgovore o programu utroška namjenskih sredstava Kantona Sarajevo u oblasti šumarstva.

Kako je dogovoreno, općine će Ministarstvu dostaviti svoje projekte za izgradnju šumskih puteva i druge šumske infrastrukture, te jačanja funkcije protivpožarne zaštite.

Ovi projekti pored primarne svrhe imaju za cilj i razvoj ovih dijelova Kantona Sarajevo, istaknuto je.

Izvor: Press Vlade KS

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas381
mod_vvisit_counterJuče2723
mod_vvisit_counterOva sedmica9028
mod_vvisit_counterOvaj mjesec45731