• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Općina Ilijaš svesrdnu podržava rad Informativnog centru MKSJ u Sarajevu Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 29 Ruj 2017 11:22
IvoKomsic 001Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u Službi za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Nijaz Spahić ugostili su danas u Općini Ilijaš prof. dr. Ivu Komšića, Hajrudina Ibrahimovića i predstavnike Informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je smješten u Vijećnici u Sarajevu.
 
U razgovoru koji je tom prilikom vođen Općinski načelnik Akif Fazlić je naglasio da Općina Ilijaš  svesrdno podržava uspostavljanje Informativnog centra MKSJ u Sarajevu i da će Općina Ilijaš od iduće godine finansijski podržati njihov rad. Uz to je dodao da će arhivska građa i rad ovog centra nesumnjivo doprinijeti istini o zločinima koji su počinjeni.
 
Prof. Komšić je istakao da je uspostavljanje Informativnog centra MKSJ u Sarajevu od historijskog značaja jer Sarajevo i Bosna i Hercegovina dobivaju jednu od najznačajnijih arhiva koja će omogućiti da se utvrdi istina o onome što se desilo 90-ih godina.
 
IvoKomsic 003Podsjećamo da je Savjet bezbjednosti UN-a zatražio od Međunarodnog suda da omogući osnivanje informativnih i dokumentacionih centara u zemljama bivše Jugoslavije koji će pružiti digitalni pristup svim javnim spisima i arhivskom materijalu Međunarodnog suda i provoditi različite aktivnosti s ciljem promoviranja naslijeđa Međunarodnog suda.
U novembru prošle godine potpisan je memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva o uspostavljanju Informativnog centra u BiH koji je smješten u sarajevskoj Vijećnici. U memorandumu se navode konkretne funkcije Centra, uključujući njegovu izložbenu komponentu, podršku pravnim stručnjacima i civilnom društvu, kao i provođenje aktivnosti na unapređenju procesa tranzicijske pravde kroz upotrebu arhivskog materijala MKSJ.
 
Slični Informativni centri biće otvoreni i u drugim gradovima BiH i zemljama bivše Jugoslavije, ali je prvi koji će čuvati arhivu Haškog Trubinala biti u Gradskoj vijećnici u Sarajevu, gradu-simbolu razaranja i surovosti proteklog rata.
 
Više od 400 hiljada dokumenata iz sudskih procesa vođenih pred Haškim tribunalom nalazit će se u ovom Informativnom centru.
 
Otvaranje Informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) ima svoju simboličnu i praktičnu stranu. Žrtve neće biti zaboravljene, nakon što Haški tribunal, kako je najavljeno, iduće godine bude zatvoren. To je simbolička vrijednost Informacionog centra, a praktična je u tome što će svjedočenja biti sačuvana, kako bi mlade generacije znale istinu o dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Informativni centri trebali bi sadržavati dijelom kopije same arhive Tribunala u Hagu, ali bit će omogućen i pristup bazama podataka koje sadržavaju originalne javne dokumente procesa, koji su se odvijali pred ovim Tribunalom.
Otavaranje Informativnog centra u Sarajevo ima veliki značaj za pravosuđe Bosne i Hercegovine, posebno za Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje ima Odjel za ratne zločine.
 
Počeo besplatan kurs engleskog jezika za mlade Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 29 Ruj 2017 10:39
LernForfree1U okviru projekta "Jačanje uloge mjesne zajednice u BiH", BZK Preporod Ilijaš implementirat će projekat “LEARN FOR FREE” koji je počeo jučer, a namijenjen je mladim sa područja općine Ilijaš.
 
Projekat “LEARN FOR FREE” koji realiziramo je iskazan kao potreba građana mjesne zajednice Stari Ilijaš. 75 mladih ljudi će imati priliku da unaprijedi svoje znanje engleskog i turskog jezika i time postane konkurentnije na tržištu rada. Ove aktivnosti se realiziraju u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a realizira ga UNDP. Projekat ”LEARN FOR FREE” je sufinansiran od strane Općine Ilijaš s 30% učešća.
 
“Nakon objavljenog Javnog poziva za prijave na kurs engleskog jezika za mlade, imenovani Tim za organizovanje kursa odabrao je 25 polaznika kursa (beginner), u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za izbor polaznika, LernForfree2na osnovu evaluacije i bodovanja pristiglih prijava. Pristigao je veliki broj prijava, što govori da su mladi veoma zainteresovani za ovakav vid edukacije i usavršavanja”, kazao je Adem Alić predsjednik BZK “Preporod“ OD Ilijaš.
 
Kurs će trajati 128 školskih časova u dva nivoa ( beginner, elementary) i održava se u JU OŠ ”Stari Ilijaš“ Ilijaš.  Svi polaznici kursa dobili su i besplatne udžbenike.
 
Nakon završenog kursa, polaznici će biti osposobljeni da mogu razumjeti i koristiti svakodnevne izraze i fraze koje se javljaju u najčešćim životnim situacijama te će dobiti certifikat o uspješno savladanom kursu engleskog jezika.
 
 
 
Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 28 Ruj 2017 09:50
12SjednicaOpcinskogVijecaIlijas 002Danas je u sali Općinskog vijeća održana 12. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Na dnevnom redu se našlo devet tačaka, a njenim radom je rukovodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, zapisnika i dnevnog reda vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-30.06.2017. godine. Budžet Općine Ilijaš za navedeni period bilježi 8.264.013,00 KM ostvarenih prihoda, što je 55% od planiranih prihoda u Budžetu za 2017. godinu. S druge strane ostvareni su izdaci u iznosu od 4.042.728,00 KM što predstavlja 27% od planiranih izdataka u Budžetu za 2017. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 4.221.285,00 KM. 12SjednicaOpcinskogVijecaIlijas 005Budžet Općine Ilijaš za navedeni period izvršen je kako slijedi: Porezni prihodi 2.566.844,00 KM, neporezni prihodi 1.463.014,00 KM, prihodi od tekućih transfera 358.370,00 KM, prihodi od donacija 66.600,00 KM, prihodi od kapitalnih transfera 651.000,00 KM, kapitalni primici 91.160,00 KM. 
Vijećnici su podržali i Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma u iznosu od 307.000,00 KM prikupljenih po osnovu naknade 12SjednicaOpcinskogVijecaIlijas 012za korištenje državnih šuma na području Općine Ilijaš u 2017. godini za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih objekata po sljedećim prioritetima: sufinansiranje rekonstrukcije puta Gajevi-Dragoradi (dionica puta raskrsnica za Sabanke – Gobelja) u iznosu od 187.000,00KM, raskrsnica puta u Srednjem (dionica puta mjesni ured – željeznička stanica) 70.000,00 KM i rekontrukcija puta za Korita (dionica puta 500 m) u iznosu od 50.000,00 KM. 
Na dnevnom redu se našao i Plan stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju kao i učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj 2017/2018. godini, prema kojem je planirano stipendiranje 65 nadarena učenika i 102 nadarena studenta, za što je planirano 121.050.00 KM. Kada su u pitanju učenici i studenti u stanju socijalne potrebe planirano je stipendiranje 36 učenika i 22 studenta za što je planirano 36.000,00 KM. Bitno je napomenuti da je projekcija Plana napravljena na osnovu broja dodijeljenih stipendija u školskoj 2016/2017 godini, a nakon objave plana u Službenim novinama nadležna Služba će objaviti i konkurs za dodjelu stipendija. 
 
Usvojen je i Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2" i nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2". Cilj izrade Plana je da se predmetno 12SjednicaOpcinskogVijecaIlijas 007područe urbanizira na kvalitetan način, predloži optimalna organizacija prostora sa kompleksom objekata apartmanskog tipa stanovanja i isto opremi kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o zaštiti okoliša. Navedeni dokumenti stavljaju se na javni uvid u periodu od 29.09.2017. do 13.10.2017. godine, a Javna rasprava održat će se 16.10.2017. godine u sali Općine Ilijaš sa početkom u 14:00. Svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dostaviti Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš. Na današnjoj sjednici usvojena su određena Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se utvrđuje javni interes i uspostavlja pravo služnosti u korist Općine Ilijaš. 
Potrebnu većinu nije dobio prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Gornji Kadarići" Ilijaš i prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana "Gornji Kadarići". 
 
Realizacija projekata u mjesnim zajednicama uključenim u projekat "Jačanje uloge MZ u BiH" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 28 Ruj 2017 06:27
UNDPPRojekti 005Počela realizacija infrastrukturnih projekata u šest mjesnih zajednica sa područja Općine Ilijaš koje su uključene u Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Projekti su predloženi od strane mjesnih zajednica, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u mjesnim zajednicama.
Građani MZ Srednje su kao prioritetan projekat definisali rekonstrukciju sportskog terena", a MZ Misoča izgradnju dječijeg igrališta. Trenutno se intenzivno izvode radovi na područjima ovih mjesnih zajednica. 
Također ovih dana dostavljen je set računarske opreme, smart tabla i set kancelarijskog namještaja u MZ Mrakovo, koja je aplicirala Projektom "Opremanje multimedijalnog centra IT opremom". 
 
UNDPPRojekti 008U sklopu ovog Projekta u MZ Stari Ilijaš planirano je postavljanje tri autobuske nadstrešnice, u MZ Ilijaš-grad izgradnja dječijeg parka, a u MZ Podlugovi ograđivanje i asfaltiranje višenamjenske plohe pored objekta Društvenog doma u Podlugovima.
 
Ukupna vrijednost radova je cca. 150.000,00 KM, a izvođač radova je firma "SELA" d.o.o. Sarajevo.
 
Pored infrastrukturnih projekata, projekat "Jačanje uloge mjesne zajednice u BiH" obuhvatio je projekte nevladinih organizacija, koje su u saradnji sa partnerskim mjesnim zajednicama kandidovale određene projekte prema UNDP-u. 
Udruženje "Iskoristi dan – Carpe diem" u partnerstvu sa Mjesnom zajednicom Mrakovo implementirat će projekat "Edukativne radionice u MZ Mrakovo",  Udruženje sporta i sportske rekreacije škola fudbala "Respect" u saradnji sa mjesnom zajednicom Srednje realizovat će projekat "Sportom za naše mjesne zajednice".  
Projekat "Learn for free" implementirat će BZK Preporod i mjesna zajednica Stari Ilijaš, a projekat "Podrška djeci i omladini ometenoj u psiho-fizičkom razvoju kroz program hipoterapije i motoričkih sposobnosti" implementirat UNDPPRojekti 015će Udruženje roditelja djece ometene u psiho-fizičkom razvoju "Budi mi drug" u saradnji sa Mjesnom zajednicom Ilijaš-grad.
 
Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske u vrijednosti od 14,5 miliona KM, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana Bosne i Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica.
136 mjesnih zajednica i 24 jedinice lokalne samouprave širom zemlje učestvovat će u prvoj fazi projekta, čime će se doprinijeti poboljšanju kvalitete života 300.000 ljudi širom zemlje.
 
 
12. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš u četvrtak Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 26 Ruj 2017 10:15
6.sjednicaOV 014Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se u četvrtak, 28.09.2017. godine u 10:00 sati.  
Za Dnevni red su planirane sljedeće tačke:
 
1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 11. sjednice
3. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2017.-30.06.2017. godine
4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma 
5. Prijedlog Odluke o davanju predhodne saglasnosti u postupku dodjele koncesije na vodnom dobru za zahvatanje i korištenje podzemnih voda-EDEKA
6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti u postupku dodjele koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta na području općine Ilijaš-mHE Podlugovi 
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti u postupku dodjele koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta na području općine Ilijaš-mHE Ljubnići
8. Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2017/2018. godini 
9. Prijedlog Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj 2017/2018. godini 
10. Prijedlog odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana "Gornji Kadarići"-Ilijaš
b) provođenju Regulacionog plana "Gornji Kadarići"-Ilijaš
11. Nacrt Odluka o:
a) usvanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2"-Ilijaš
b) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2"-Ilijaš
12. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:
a) broj:06/1-31-294/17
b) broj:06/1-31-609-1/17
c) broj:06/1-31-701/17
d) broj:06/1-31-893/17
e) broj:06/1-31-1402/17
f) broj: 06/1-31-1879/17
g) broj:06/1-31-3195/17
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Konkurs za stipendiranje
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas588
mod_vvisit_counterJuče1559
mod_vvisit_counterOva sedmica4719
mod_vvisit_counterOvaj mjesec30219