• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Poziv za obilježavanje Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 27 Velj 2017 08:46
zastaveOpćina Ilijaš poziva javne ustanove, javna preduzeća, privredna i fizička lica da uzmu učešće u obilježavanju Dana reintegracije Općine Ilijaš koji će se obilježiti 28. februara i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 
Program obilježavanja: 
 
Ponedjeljak, 27.02.2017. godine
 
16:00 – pozorišna predstava za djecu "Ružno pače" - kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠ"
18:00 – svečana dodjela Ugovora o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata i učenika i studenata u stanju socijalne potrebe – kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠ"; 
 
Utorak, 28.02.2017. godine
 
10:00 – svečano obilježavanje Dana JU OŠ "Stari Ilijaš"  i otvaranje novosagrađenog lifta – prostorije JU OŠ "Stari Ilijaš";
12:00 -  Defile gradom učenika Kampusa Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom
12:30 – polaganje cvijeća na Centralnom Spomen obilježju;
13:00 – svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš – kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠ"; 
14:00 - svečano otvorenje novih prostorija  Doma zdravlja Ilijaš i Općine Ilijaš. 
18:00 - Izbor sportiste Općine Ilijaš za 2016. godinu – kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠA" 
 
 
Pozivamo sve građane Općine Ilijaš da zajednički obilježimo ovaj historijski dan kako za našu općinu tako i za Bosnu i Hercegovinu. 
 
 
Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 23 Velj 2017 13:44
6.sjednicaOV 014Šesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas sa jednaest tačaka dnevnog reda. 
Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Službi za upravu Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2016. godine jednoglasno je usvojen. Općinski načelnik je vijećnicima dao detaljan prikaz realizovanih projekata u 2016. godini, koja je kada je u pitanju ambijent Općine Ilijaš dosta optimistična što ovaj izvještaj i govori.
"Svi parametri pokazuju da je 2016. godina bila najuspješnija godina sa aspekta realizacije programa, postignutih rezultata i dalje afirmacije naše lokalne zajednice. 
Budžet je izvršen u iznosu od 12.500.000,00 KM i to je najveće izvršenje Budžeta. Zabilježen je ekonomski rast u iznosu od 6,3%, kada je u pitanju zapošljavanje zabilježen je rast od 18,6%  što je najveći rast u Kantonu Sarajevo. 
U 2016. godini povećano je ostvarenje poreza na promet, prihod od rente za uređenje što pokazuje da je izdat veliki broj dozvola za gradnju što znači da je izgrađen veliki broj privatnih i poslovnih objekata. Prihodi od naknade iz katastra su znatno povećani. Želim ukazati na nekoliko važnih projekata koje smo realizovali. Jedan od njih je LIFE projekat poboljšanja poslovnog 6.sjednicaOV 012ambijenta sa Grupacijom Svjetske banke.  Također vođene su konstantne aktivnosti kada je u pitanju izrada prostorno-planske dokumentacije Kantona Sarajevo i izrade Regulacionih planova naše općine kao i drugih provedbeno-prostornih dokumenata. Želim istaći i aktivnosti katastra kroz izlaganje nekretnina, harmonizaciju katastarske općine Ilijaši proširenje katastarske općine kroz uspostavu Adresnog registra i niz aktivnosti koje dovode naše građane u jednu poziciju da svoju imovinu mogu lakše registrovati i identifikovati. Puno se radilo na daljem razvoju sistema elektronske uprave i opremanju organa uprave. Zadržan je značajan nivo sredstava subvencioniranja. 
Uložene su velike investicije u infrastrukturu i urbanizaciju gotovo cijelog područja naše općine.  Zadržan je visok nivo komunalnih usluga koja pružaju komunalna preduzeća koja djeluju na području naše općine. Puno sredstava je izdvojeno za tekuće grantove, za obrazovanje, stipendije, rad udruženja. Kada je u pitanju infrastruktura u 2016. godini smo bili posvećeni prije svega društvenoj infrustrukturi a to je obrazovanje i 6.sjednicaOV 008zdravstvo. U objekte obrazovanja uloženo je oko 1.200.000,00 KM i svi objekt dovedeni su na jedan zavidan nivo. Objekat Doma zdravlja smo priveli kraju i on će obezbijediti prostore za dodatne zdravstvene funkcije u Domu zdravlja Ilijaš. Kroz projekat stambenog zbrinjavanja Roma izgrađen je jedan objekat sa četiri stambene jedinice.  Najviše ulaganja je bilo u saobraćajnu infrastrukturu, što iz Budžeta Općine, Kantona i Federacije, također realizovan je projekat modernizacija putne infrastrukture iz OKFŠ u vrijednosti od blizu 1.000.000,00 KM", istakao je Općinski načelnik Akif Fazlić.    
 
Usvojen je i Operativni plan Općinskog načelnika i Službi za upravu Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2016. godine. Operativnim planom su utvrđeni i definisani projekti čijom realizacijom će se prije svega nivo izgrađene infrastrukture u oblasti saobraćaja, vodosnabdijevanja, elektrosnabdijevanja i ostalih komunalnih funkcija, društvenih djelatnosti, ekologije i zaštite životne sredine, rada MZ i organa uprave i drugih područja podići na još veći nivo što će uveliko poboljšati uslove života stanovništva općine Ilijaš u svim njenim dijelovima. 
Prema Operativnom planu najznačajnije aktivnosti u 2017. godini bit će u oblasti dalje modernizacije putne infrastrukture, vodosnabdijevanja i poboljšanja poslovnog ambijenta. Planirana je i realizacija projekata iz oblasti privrede i poljoprivrede, kao što su nastavak subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje, izgradnja javne tržnice, otvaranje biznis centra, uvođenje novih poticaja za poslovne ideje i start-up biznis, a posebno dalja ulaganja u Industrijsku zonu "Luka", čime će se stvoriti ambijent i uslovi za novo zapošljavanje i ekonomski rast Općine ilijaš. Planirano je i uređenje korita rijeka Ljubine, Rače i Misoče kao i sanacija klizišta. Operativnim planom predstavljena je lista projekata razvrstana prema nadležnim 6.sjednicaOV 003službama čija realizacija je planirana u 2017. godini. 
Na današnjoj sjednici većinom glasova vijećnici su podržali i Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2016. godinu u povodu obilježavanja Dana općine Ilijaš, prema kojoj se Općinska priznanja – plakete za 2016. godinu dodjeljuju Demirović Nerminu i Alispahić Dževadu kao pojedincima i kolektivu JU Osnovne škole "Stari Ilijaš". Plakete će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, koja će biti upriličena 28. februara povodom Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH. 
Usvojena je i Odluka kojom se daje saglasnost Općinskom načelniku za provođenje zakonom propisane procedure postupka rekonstrukcije i promjene namjene dijela zgrade – aule Kulturnog centra Ilijaš, radi uspostave Centra za održivi razvoj i podršku biznisa i društvenu namjenu (kultura, sport i obrazovanje). 
Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – krečnjaka na lokalitetu Sabanci, kojom se privrednom društvu "Halilović" d.o.o. Ilijaš data saglasnost za provođenje postupka dodjele koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na ovom lokalitetu. Saglasnost je data na period od tri godine. 
Usvojena je i Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2" u površini od 5 ha. Cilj izrade Plana je predmetno područje urbanizirati na kvalitetan način, predložiti optimalna organizacija prostora sa kompleksom objekata apartmasnkog tipa stanovanja i isto opremiti kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. 
Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke Općinskog vijeća Ilijaš kojom se odobrava prodaja neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u površini od 124 m2 upisano kao vlasništvo Općine Ilijaš. 
 
 
U Općini Ilijaš održana prezentacija Kreditno-garantnog fonda SERDE Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 22 Velj 2017 14:01
SERDAKGF 001Danas su u sali Općine Ilijaš predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) održali prezentaciju Kreditno-garantnog fonda kao finansijskog instrumenta podrške privrednim subjektima sa područja Kantona Sarajevo. 
Svrha Kreditno-garantnog fonda je finansijska podrška razvoju i jačanju preduzeća, obrtnika, start-up biznisa i poljoprivrednika na području Kantona Sarajevo u saradnji sa finansijskim partnerom Union bankom d.d.  
Visina kreditnih sredstava iznosi od 5.000,00 do 200.000,00 KM sa rokom otplate do 5 godina sa mogućnošću korištenja grace perioda do 12 mjeseci za dugoročne kredite.
Ovaj vid finansijskog instrumenta, omogućava i doprinosi većem investiranju, poboljšanju konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta, povećanju prihoda i izvoznih sposobnosti i drugih mogućnosti, a sufinansiran je sredstvima Kantona Sarajevo u iznosu od 1.000.000,00 KM i SERDA-e /Sarajevske regionalne razvojne agencije u iznosu od 1.000.000,00 KM. 
 
SERDAKGF 010Općinski načelnik Akif Fazlić je istakao da je ova prezentacija jedna od aktivnosti koje Općina Ilijaš vodi sa SERDA-om s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta, te je dodao: "Cijenim da je Općina Ilijaš dostigla već jedan nivo stvaranja dobrih uslova za razvoj poduzetništva. Spomenut ću da smo prošli LIFE program sa Grupacijom Svjetske banke,  kroz koji smo znatno unaprijedili određene stvari kada je u pitanju poslovni ambijent. Imamo dobre rezultate kada je u pitanju ekonomski rast i sa aspekta povećanja industrijske proizvodnje i sa aspekta stalnog povećanja broja radnih mjesta. Prema podacima kojim raspolažemo sa 30. novembrom 2016. godine Općina Ilijaš bilježi rast zaposlenosti od 18,6%  što je najveći rast na području Kantona Sarajevo. Kada je u pitanju izvoz u odnosu na 2015. godinu izvoz je povećan za 10.000.000,00 i iznosi 169.000.000,00.  
Želim da nas optimizam nosi u svim pravcima u kojim trebamo djelovati i zbog toga iznosim ove podatake. Svjestan svih teškoća koje vi kao poslodavci imate  ali ovo i govorim da znate da ima prostora i da se te poteškoće savladaju. 
SERDA dugi niz godina  značajno doprinosi privrednicima ne samo na području Kantona Sarajevo nego i regije i ovo je prilika da se i vama prezentiraju ti rezultati, da vam se prezentira program u koji se možete uključiti i ovom prilikom zahvaljujem se predstavnicima SERDE".  
 
Ciljevi Kreditno-garantnog Fonda SERDA su: jačanje ekonomskog razvoja, SERDAKGF 003podrška razvoju privrede, stvaranje uslova za otvaranje novih i održavanje postojećih radnih mjesta, podrška ruralnom razvoju, povećanje kvalitetnog i sigurnog investiranja.
 
Korisnici kreditnih sredstava mogu biti registrirana preduzeća, obrtnici, start-up biznisi i poljoprivredni proizvođači sa područja Kantona Sarajevo u skladu sa važećim Pravilnikom o radu Kreditno-garantnog fonda SERDA.
Kreditna sredstva se mogu usmjeriti  u stalna i obrtna sredstva i to: 
-      kupovina mašine, opreme ili djelova opreme
-       kupovina poslovnog objekta ili izgradnja odnosno nadogradnja poslovnog objekta
-       kupovina vozila 
-       uređenje interijera poslovnog prostora i proizvodnog pogona
-       kupovina stočnog fonda 
-       kupovina mehanizacije
ostala sredstva navedena u zvaničnom finansijskom izvješću
Podsjetimo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA formirana je u maju 2003. godine, a danas je vodeća razvojna agencija u BiH i nezaobilazan faktor razvoja ekonomije u BiH. Njena primarna uloga je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz pružanje finansijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje poduzetničke infrastrukture, razvoj ljudskih resursa, jačanje konkurentnosti, te provedbu različitih međureginalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime. 
 
Program obilježavanja Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 21 Velj 2017 15:20
opcinaIlijasOrganizacioni odbor za obilježavanje Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH održao je niz sastanaka posvećenih pripremama manifestestacije. Kao i proteklih godina u sklopu obilježavanja Dana Općine Ilijaš bit će upriličen prigodan kulturno-umjetnički i sportski program. 
U nastavku vam donosimo Program manifestacije: 
 
27.02.2017. godine u 16:00 – pozorišna predstava za djecu "Ružno pače" - kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠ"
27.02.2017. godine u 18:00 – svečana dodjela Ugovora o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata i učenika i studenata u stanju socijalne potrebe – kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠ"; 
28.02.2017. godine u 10:00 – svečano obilježavanje Dana JU OŠ "Stari Ilijaš"  i otvaranje novosagrađenog lifta – prostorije JU OŠ "Stari Ilijaš";
28.02.2017. godine u 12:00 -  Defile gradom učenika Kampusa Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom
28.02.2017. godine u 12:30 – polaganje cvijeća na Centralnom Spomen obilježju;
28.02.2017. godine u 13:00 – svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš – kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠ"; 
28.02.2017. godine u 14:00 - svečano otvorenje novih prostorija  Doma zdravlja Ilijaš i Općine Ilijaš. 
28.02.2017. godine u 18:00 - Izbor sportiste Općine Ilijaš za 2016. godinu – kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠA" 
05.03.2017. godine - Auto rally u organizaciji Auto-moto kluba Ilijaš 
 
Pozivamo sve građane Općine Ilijaš da zajednički obilježimo ovaj historijski dan kako za našu općinu tako i za Bosnu i Hercegovinu. 
 
Radna posjeta Općinskog načelnika Akifa Fazlića sa saradnicima Birou za zapošljavanje Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 21 Velj 2017 15:08
Općinski načelnik Akif Fazlić zajedno sa saradnicima posjetio je danas JU "Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Biro Ilijaš. 
U okviru radne posjete Birou Ilijaš, Općinski načelnik Akif Fazlić razgovarao je sa g. Muvedetom Kadrić, šeficom Biroa Ilijaš  i rukovodiocima pojedinih sektora unutar JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" o intenziviranju i  nastavku međuinstitucionalne saradnje. 
PosjetaBirouOpćina Ilijaš bilježi snažan trend porasta broja zaposlenih, koji će se prema očekivanjima Općinskog načelnika i najavama investiora nastaviti i u narednom periodu. Kao argumentaciju možemo istači da je na teritoriji Općini Ilijaš u 2016. godini otvoreno preko 510 novih radnih mjesta, a u protekle četiri godine preko 1.500 novih radnih mjesta.
 
Zbog snažnog porasta investicionih aktivnosti na teritoriji Općine Ilijaš, te zbog nastojanja općinske administracije da unaprijedi poslovni ambijent na teritoriji Općine Ilijaš poseban tematski fokus sastanka je bio razgovor na temu usklađivanja postojeće kvalifikacione strukture nezaposlenih lica s potrebama lokalnog tržišta rada, te na temu raspoloživih programa s ciljem zapošljavanja, a koje provodi JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo".
 
Predstavnici Službe su upoznati s radom Privrednog vijeća Općine Ilijaš, te su pozvani da uzmu aktivno učešće u radu Privrednog vijeća Ilijaš, naročito u dijelu koji se odnosi na tematske sjednice Vijeća koje se tiču prekvalifikacija, usklađenosti postojećih obrazovnih smjerova i usmjerenja s potrebama lokalnog tržišta rada, te uslovima korištenja postojećih programa Službe u oblasti podsticaja zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti.
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas611
mod_vvisit_counterJuče544
mod_vvisit_counterOva sedmica6871
mod_vvisit_counterOvaj mjesec23524