• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Prezentacija Projekta izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti u ŠGP Gornjebosansko Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 12 Pro 2017 12:40

JavnaPrezentacijaSume 008U sali Općinskog vijeća Općine Ilijaš u utorak, 12. decembra 2017. godine, održana je prezentacija Projekta izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti u šumsko-gospodarskom području Gornjebosansko.

Projekat organizira i finansira Fedralno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prezentator projekta bio je Samir Omerović iz JP Bosanaskohercegovačke šume i Muhamed Bajrić docent na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Projektom je prvenstveno obuhvećeno izdvajanje šuma visoke zaštitne vrijednosti.

Šumsko-gospodarsko područje Gornjobosansko najvećim dijelom se nalazi na području općine Ilijaš. Projektom su načelno identifikovane šume visoke zaštitne vrijednosti na području kanjona rijeke Ljubine i Misoče, te Draževići, Sokolina i Tukovi.

"Sve šume su zaštitne prije svega, međutim svaka pored toga što nosi prefiks zaštitna ima i primarnu funkciju proizvodnje drveta. Moderno i tradicionalno šumarstvo ne pridaje važnost samo proizvodnji drveta, koji je jedan od osnovnih parametara šume, nego prije svega šumu vrjednuje i sa drugih vrlo bitnih funkcija kao što su okolinske, ekološke i socijalne. Upravo u tom smislu ovaj projekat i predstavlja prepoznavanje i izdvajanje pojednih dijelova šuma kojima će se pored osnovnih funkcija unaprijediti i održavanje ostalih funkcija koje su interesantne za širu društvenu zajednicu", kazao je Samir Omerović.

Kako bi se šuma proglasila za visokozaštitnu potrebno je utvrditi nekoliko kriterija, prvi korak je identifikacija, potom predprocjena, procjena i konačno izdvajanje gdje se propisuju mjere gospodarenje i monitoring.

JavnaPrezentacijaSume 005"Šuma u kanjonu rijeke Ljubine je izdvojena kao protiverozivna šuma. No, u predprocijeni je eliminisana iz razloga što je u potpunosti minirana, te je onemogućen proces gospodarnja nad njom. Šume u kanjonu rijeke Misoče su ujedno i vodozaštitna zona, ali i tu postoji problem jer je značajan dio terena pod minama. Na području Sokoline nije bilo nikakvih problema.

Na lokalitetu Tukovi je riječ o tisovoj šumi, a tisa se nalazi na crvenoj listi, odnosno na zvaničnom spisku rijetkih i ugroženih vrsta. Izvrešno je njeno identifikovanje i izdvajanje. Sve procijene su rađene u državnim šumama, jer je nemoguće privatnim licima reći ili narediti kako da gospodare šumom", rekao je Muhamed Bajrić.

Jedan od elemenata za izdvajanje šuma visoke vrijednosti jeste i parcipativno učešće, odnosno upoznavanje javnosti kako se postupa sa takvim šumama. Javnost mora biti upoznata i dati pristanak.

"Bez obzira što je ovo temeljno šumarski projekat i kao takavog ga razvijaju institucije šumarstva bitan je uticaj društvene zajednice. Donošenje bilo kakvih prijedloga budućih mjera gospodarenja nema svoj potpuni smisao ukoliko cjelokupuna društvena zajednica nije uključena", kazao je Omerović.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica Ljubina, Srednje, Gajevi, Misoča i Mrakovo, predstavnik JKP Vodostan Ilijaš, planinarskog društva Bijambare, lovačkih društava Zec i Srednje, predstavnici Udruženja odreda izviđača Mladost Ilijaš, i predstavnici Asocijacije za mlade, ekologiju, kulturu i obrazovanje-AMEKO.

Pripremila: Nermina Avdukić

 
Javni poziv za učenike/ce – Edukacija “Pisanje CV-a i motivacionog pisma“ Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 12 Pro 2017 09:40
Carpe-DiemU okviru projekta  “Edukativne radionice u MZ Mrakovo”, Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” organizuje besplatnu jednodnevnu edukaciju na temu: “Pisanje CV-a i motivacionog pisma“, koja će se održati  23.12.2017. (subota) u prostorijama MZ Mrakovo – Ilijaš, u periodu od 10:00 do 16:00 sati. 
Jedan od najvažnijih elemenata za apliciranje na radno mjesto, stipendiju, akademski program ili poslovni plan, je priprema efikasnog CV-a i motivacionog pisma . Šta napisati, kako se pripremiti, šta je popratno pismo, koja pitanja će vam postaviti i kako na njih odgovoriti, zbog čega me (ne) zovu na razgovor?
Polaznici edukacije će kroz praktičan rad i primjere imati priliku upoznati se sa temama: kako se piše CV, na šta treba obratiti pažnju prilikom razgovora za posao, kako se pripremiti, obući, šta je neverbalna komunikacija, koja pitanja se mogu očekivati na razgovoru za posao, kako aplicirati na radno mjesto i druge zanimljive teme.
Prijaviti se mogu: 
Mladi (15 – 30 godina starosti)
Studenti i srednjoškolci završnih godina
Ostali pojedinci zainteresovani za usavršavanje tehnika predstavljanja poslodavcima i  
investitorima
Prednost pri izboru imat će prijavljeni učesnici iz Mjesne zajednice Mrakovo. 
 
Učešće na radionici je besplatno, a svi zainteresovani se mogu prijaviti putem e-maila: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript , popunjavajući Obrazac za prijavu. Za odabrane učesnike obezbjeđen je prevoz do prostorija MZ Mrakovo. 
 
Rok za prijave je 21.12.2017. godine do 16:00 sati. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da imate u vidu vrijeme prijave.
 
Kontakt osoba, broj telefona i e-mail:
Enisa Mešetović, tel.: 061 352 991,e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
 
Počelo utopljavanje stambene zgrade u ulici 126. Ilijaške brigade broj 12 i 14 Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 08 Pro 2017 09:47
zgradautopljavanjeIzvođenje radova na zgradama u ulici 126. Ilijaške brigade broj 12. i 14. počelo je u ponedjeljak 4. decembra 2017. godine. Radovi se izvode u sklopu realizacije Pojekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo u 2017. godini.
 
Projekat finanisra Ministarstvo prostormog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 132.686,62 KM. Općina Ilijaš sufinansira realizaciju projekta u iznosu od 30.000,00 KM tj. 20% sredstava. 
 
Sporazumom o realizaciji Projekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo u 2017. godinu regulisana su sva međusobna prava i obaveze između finansijera.
 
Implementator Projekta je Kantonalni stambeni fond Sarajevo, a izvođač radova firma Bahen gradnja d.o.o. 
 
Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana, odnosno do 04.februara 2018. godine. 
 
Pripremila: Nermina Avdukić
 
Održana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 05 Pro 2017 15:36
U sali Općinskog vijeća Ilijaš danas je održana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu. 
Prezentaciji su prisustvovali direktori osnovnih škola s područja Općine Ilijaš, vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, predstavnici nevladinih organizacija, mjesnih zajednica i građani. 
 
JavnaPrezentacijaBudzet 001Na samom početku prezentacije, prisutnim se obratio Općinski načelnik Akif Fazlić, koji je pozvao sve korisnike Budžeta i građane da se aktivno uključe u javnu raspravu, a u cilju kreiranja što kvalitetnijeg dokumenta Budžeta.
 
"Nacrt Budžeta Općine Ilijaš utvrđen je u iznosu od 16.220.000.00 KM i viši je za milion maraka od planiranog Budžeta za 2017. godinu. Postoji realni rast vlastitih prihoda koje dobijamo kroz tekuće ili kapitalne transfere iz Budžeta Kantona Sarajevo. Rashodi za administraciju su 20,3%, što potvrđuje opredjeljenje da se javna potrošnja konstantno smanjuje u korist kapitalnih projekata", naglasio je Općinski načelnik Akif Fazlić.  
 
U svom obraćanju Općinski načelnik je istakao neke od prioritetnih projekata čija realizacija je planirana u 2018. godini, a neki od njih su: projekat izgradnje vodoopskrbnog sistema Vrutak, čija je procijenjena vrijednost 3.000.000,00 KM, a koji će se realizovati po fazama, te u 2018. godini je planirana realizacija I faze u iznosu od 1.000.000,00 KM, zatim rekonstrukcija sportsko-rekreativnog centra Banovac, trga ispred Kulturno-sportskog centra Ilijaš, realizacija projekata putne infrastrukture, te vodovodne i kanalizacione mreže. Kada je u pitanju društvena infrastruktura, planirana su ulaganja u objekte školstva i zdravstva, s aspekta energetske efikasnosti najviše pažnje bit će posvećeno  utopljavanju objekata područnih škola. Nastavit će se rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja Ilijaš i nabavka dodatne opreme. 
Planirano je povećanje sredstava za formiranje dobrovoljnog vatrogasnog društva u Srednjem, zatim kupovina zemljišta za izgradnju društvene infrastrukture u MZ Podlugovi. Također, planirano je renoviranje sportskih ploha,  te rekonstrukcija lovačkog doma na Kamenici. 
Ukoliko bude potrebe, po završetku konkursne procedure, vršit će se korekcija na poziciji za stipendiranje učenika i studenata.  
 
JavnaPrezentacijaBudzet 002Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu prisutnim je prezentirao Nedžad Masnopita, šef Odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš, koji je prisutnim predstavio strukturu planiranih prihoda i rashoda za 2018. godinu.
Projecirani prihodi i primici u okviru projekcije Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu planirani su u skladu sa važećim propisima koji definišu i određuju pripadnost javnih prihoda općina, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na višim nivoima vlasti, kao i njihova refleksija na Budžet Općine Ilijaš. Projecirani prihodi Nacrtom Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu iznose 16.220.000,00 KM. 
Struktura planiranih prihoda i primitaka Nacrtom Budžeta za 2018. godinu sastoji se od: porezni prihodi koji pripadaju općini u iznosu od 5.474.100,00 KM što je 33,75% od planiranih prihoda, neporezni prihodi u iznosu od 2.315.500,00 KM što iznosi 14,28%, kapitalni transferi viših nivoa vlasti u iznosu od 5.168.000,00 KM što je 31,66% od ukupno planiranih prihoda. Kada su u pitanju rashodi i izdaci 2.169.750,00 KM što iznosi 13,38% planirano je za bruto plate, naknade i doprinose, izdaci za materijal i usluge u iznosu od 1.129.550,00 KM i ukupnoj strukturi iznosi 9,42%,, tekući transferi su planirani u iznosu od 2.406.800,00 KM što je 14,84%.
U 2018. godini najviše sredstava bit će uloženo u kapitalne projekte i to 10.428.400,00 KM što je 51,61% od ukupno planiranog Budžeta. 
 
Nedžad Masnopita naglasio je da je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dalo pozitivno mišljenje o Nacrtu Bužeta. 
 
Prisutni su uzeli aktivno učešće u raspravi, te iznijeli određene primjedbe na Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu. 
 
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta trajat će do 15.12.2017. godine i svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije u pisanoj formi u Službu za privredu i finansije Općine Ilijaš. 
 
Obavijest Službe za zapošljavanje KS-Biro Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 05 Pro 2017 11:12

Obavještavamo stanovnike mjesnih zajednica Kamenica, Dragoradi i Gajevi da će u mjesecu decembru, mobilni tim Službe za zapošljavnje Kantona Sarajevo, za nezaposlene osobe koje se vode na evidenciji Biroa Ilijaš pružati uslugu redovnog javljanja i izdavanja Uvjerenja.

Mobilni tim će raditi u službenim prostorijama ovih mjesnih zajednica u periodu od 10h-13h po dolje utvrđenom rasporedu:

srijeda, 20.12.2017. Mjesna zajednica Kamenica
četvrtak, 21.12.2017. Mjesna zajednica Gajevi

Usluge su namijenjene osobama koje su prijavljene u evidenciji Biroa Ilijaš, a koje su: teže bolesne, teško pokretne i koje u zajedničkom domaćinstvu imaju četiri ili više nezaposlenih osoba. Ostale osobe koje se vode u evidenciji Biroa Ilijaš dužne su se i dalje prijavljivati u prostorijam Biroa.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 

ODLUKA
o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata u školskoj
2017-2018. godini

 

ODLUKA
o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj
2017-2018. godini

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas829
mod_vvisit_counterJuče1960
mod_vvisit_counterOva sedmica2789
mod_vvisit_counterOvaj mjesec35231