• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održana 19. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 29 Svi 2014 14:05

vijece19219. put od konstituisanja, danas se sastalo Općinsko vijeće Ilijaš. Nakon što je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog vijeća, u sklopu vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnica g. Marioneta Ilić-Jureta je u vidu zaključka predložila da današnje viječničke dnevnice izdvoje za poplavama pogođena područja, što su vijećnici jednoglasno usvojili.U okviru treče tačke dnevnog reda vijećnicima i prisutnim je predočena Informacija o posljedicama izazvanim velikim kišnim padavinama u periodu 14.05.2014.-27.05.2014. godine na području Općine Ilijaš. Informaciju je izlagao pomoćnik načelnika u Službi za civilnu zaštitu g. Zdravko Barić, koji je istakao "da je u vrijeme padavina bilo angažovano 50 i 100 ljudi koji su vršili ručno čišćenje kanala, odvodnjavanje, te druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja, a također su svakodnevno bile angažovane mašine za raščiščavanje puteva, uređenju korita i prilaza do kuća, farmi i drugih objekata.  Privremeni smještaj jedne porodice obavljen je u Donjim Čevljanovićima, i za 4 porodice u Malešićima, a nakon kraćeg zadržavanja vraćeni su u svoje kuće. Na svu sreću ljudskih žrtava nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta, aktivirala su se brojna klizišta, nastali odroni. Trenutno je angažovana općinska Komisija na procjeni šteta, i do sad je ova Komisija zaprimila oko 40 zahtjeva, dok su na novonastala klizišta na području MZ Srednje izlazili predstavnici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u saradnji sa predstavnicima Geološkog zavoda iz Zagreba". Prisutnim se po ovoj tačci dnevnog reda obratio i Općinski načelnik g. Akif Fazlić, koji je istakao: "da smo se uspjeli odbraniti u periodu padavina i poplava zahvaljujući punom angažmanu stanovništva. Svi smo shvatili veličinu problema i taj angažman je onda došao sam po sebi. Pohvalio bi organiziran i koordiniran rad institucija, u onakvim uslovima nismo imali prekid vodosnadbijevanja, gotovo sve putne komunikacije su bile prohodne. U narednom period predstoji nam sanacija makadama, već smo pokrenuli izradu projekta za sanaciju vodotoka Ljubina i taj projekat bit će završen naredne sedmice.

Opširnije...
 
Stonoteniserski klub "Hašim Spahić" održao redovnu Izborno-Izvještajnu Skupštinu Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 29 Svi 2014 06:54

hasimspahicskupJučer je u sali Općinskog vijeća Ilijaš i Stonoteniserski klub "Hašim Spahić" održao svoju redovnu Izborno-Izvještajnu Skupštinu. Na Dnevnom redu našlo se 11 tačaka. Skupštinu je vodio potpredsjednik  radnog predsjedništva g. Velid Fazlić. Prije samog početka Skupštine prisutni su se prisjetili minutom šutnje i učenjem Fatihe, rahmetli Fikreta Fazlića, nedavno preminulog trenera ovog kluba.
Pored brojnih rezultata koji je ovaj klub ostvario u prethodnoj godini, ostvaren je najveći uspjeh ilijaškog sporta u istoriji, muška seniorska ekipa u sastavu Čustović Dino, Čustović Mirnes, Barić Danijel i Bušatlić Irhad, ostvarila je plasman u Premier ligu BiH za seniore.
Predsjednik kluba g. Senad Čustović, je pozdravio prisutne i istakao: "da je 2013. godina bila najuspješnija godina od postojanja kluba i da je klub stabiliziran i postavljen na čvrste temelje sa stabilnom finansijskom situacijom, obezbijeđenom infrastrukturom što čini čvrstu osnovu za još veći napredak u svakom aspektu koji jedan klub čini uspješnim klubom.
Ovaj klub ne čini uprava kluba, nego djeca i roditelji koji su i zaslužni za ovakve rezultate.
I na finansijskom polju ovaj klub je bio uspješan. U prethodnoj godini, pored redovnog finansiranja od strane Općine Ilijaš klub je dobio donacije u iznosu od 13.226,52 KM".
Programom rada kluba za 2014. godinu predviđeno je niz aktivnosti od kojih su najvažniji opstanak u Premier ligi BiH za seniore, učešće na raznim međunarodnim turnirima, uključivanje ženske ekipe mlađih kadetkinja u Drugu ligu Bih za seniorke i brojne druge aktivnosti.
Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu kluba za 2013. godinu, Finansijski izvještaj, Program rada kluba za sezonu 2014/2015 godinu.

Obzirom da je ovo bila i Izborna skupština za predsjednika Skupštine izabran je dosadašnji predsjednik g. Ramo Marukić, za predsjednika kluba izabran je g. Senad Čustović, u Upravni odbor kluba izabrani su dosadašnji članovi: Buza Fahrudin, Fazlić Velid, Mašić Elmir, Spahić Semir i Matković Darko, u Nadzorni odbor kluba izabrani su ponovo dosadašnji članovi kluba: Tahir Gavranović, Dževad Čosić i Fadil Beganović.
Iz Službe za društvene djelatnosti čestitali su igračima i igračicama kluba na dosadašnjim rezultatima, poželili puno sreće u daljem radu i istakli da će Općina Ilijaš i dalje finansirati rad sportskih udruženja u skladu sa mogućnostima.


 

 
Taekwondo klub "Ilijaš" i Atletski klub "Ilijaš" održali redovne Skupštine Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 28 Svi 2014 11:08

27.05.2014. godine, je u sali Općinskog vijeća Ilijaš, održana redovna izvještajna Skupština udruženja Taekwondo kluba "Ilijaš" i Atletskog kluba "Ilijaš".
Na Skuštini Taekwondo kluba "Ilijaš" razmatran je i usvojen Finansijski izvještaj za 2013. godinu, Izvještaj o aktivnostima kluba u 2013. godini, usvojen je Plan i program rada za 2014. godinu kao i Finansijski plan za 2014. godinu.
Ovo Udruženje je prethodne godine ostvarilo prihode u iznosu od 5.028,06 KM.
Teakwondo klub Ilijaš u 2013. godini je postigao veliki uspjeh na planu:
omasovljenja kluba
ostvarivanju takmičarskih rezultata
organizacija seminara iz tehnike taekwondo-a
taekwondo kamp
U 2014. godini ovaj klub palanira zauzeti učešće na: Europskom seniorskom prvenstvu u Azerbejdžanu koje će se održati u maju, Svjetskom kadetskom prvenstvu koje će se održati također u Azerbejdžanu, zatim na Olimpijskim igrama mladih u Kini, Taekwando kamp Kupari u Hrvatskoj i mnogim drugim kako u BiH tako i u inostranstvu.
Finansijskim planom za 2014. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 6.500,00 KM.

Atletski klub "Ilijaš" je  također održao svoju redovnu Izvještajnu skupštinu. Skupštinu je otvorio i  vodio predsjednik Skupštine AK "Ilijaš" g. Fikret Bektić.

Na Skupštini je izabran zapisničar i dva ovjerivača zapisnika, usvojen Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2013. godinu kao i Finansijski plan udruženja i Plan i program rada za 2014. godinu. 
Atletski klub "Ilijaš" uspješno je završio sezonu 2013. godine, sa bezbroj osvojenih medalja kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima. U 2013. godini u AK-u Ilijaš maksimalno se radilo na omasovljavanju atletskog sporta, uključivanjem što većeg broja mladih.
Najuspješnija članica AK Ilijaš u 2013. godini je Zerina Salihović, koja je proglašena i najperspektivnijom sportašicom za 2013. godinu.
Klub je u 2013. godini zauzeo učešće na brojnim domaćim, stranim i međunarodnim takmičenjima.
Ukupne prihode u 2013. godini ovaj klub je ostvario u iznosu od 6.000,00 KM.
U 2014. godini ovaj klub je planirao brojna takmičenja, mitinge, odlazak na Evropsko timsko prvenstvo. Planirani su prihodi u 2014. godini u iznosu od 7.250,00 KM.
Napominjemo da su Odlukom o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu,  koju je donio Općinski načelnik na prijedlog Komisije za kulturu i sport Općinskog vijeća, sportska udruženja kojima se odobravaju sredstva za redovan rad, dužna su dostaviti završne račune za 2013. godinu ovjerene od AFIP-a, zaključno sa 28.02.2014. godine, održati Izvještajne skupštine do 31. maja 2014. godine i dostaviti zapisnik sa skupštine, izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2013. godinu, odluku o usvajanju izvještaja i program rada za 2014. godinu sa finansijskim planom za 2014. godinu.

Čestitamo klubovima na rezultatima koji su ostvarili u prethodnom periodu i želimo mnogo sreće u daljem radu.

 
XIX sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 28 Svi 2014 10:36

19. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se u četvrtak, 29.05.2014. godine, sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Ilijaš. Na Dnevnom redu će se naći slijedeće tačke:
1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 18.sjednice OV-a, zaključka sa 17. i zaključka sa 16.sjednice
3. Informacija Civilne zaštite Općine Ilijaš o trenutnom stanju na području općine Ilijaš, prouzrokovano elementarnim nepogadama
4. Prijedlog Odluke o privremenom korišćenju javnih površina na području opštine Ilijaš
5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o korištenju gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan gospodarenja šumama za ŠPP "Gornjebosansko" za 2014.godinu
7. Prijedlog Odluke o odbijanju ponude o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.41/7, 41/8, 41/9 i 41/10)
8. Prijedlog Odluke o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi zemljište označeno kao k.č.br.587/5
9. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:
a) rješenje broj:06/1-31-1260/14/HM
b) rješenje broj:06/1-31-1542/14/HM
c) rješenje broj:06/1-31-3430/12/VF
d) rješenje broj:06/1-31-767/14/VF
e) rješenje broj:06/1-31-1296/14/HM
f) rješenje broj:06/1-31-482/13/VF
10. Informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-31.03.2014.godine
11. Informacija iz oblasti šumarstva i eksploatacije kamena.

 
U aprilskom roku u Općini Ilijaš upisano 203 prvačića Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 28 Svi 2014 08:35

Nakon aprilskog, prvog upisnog roka za školsku 2014./2015. godinu, na području Općine Ilijaš upisano je 203 prvačića.
Od ukupnog broja upisanih mališana 101 je djevojčica i 102 dječaka.
Ove godine u odnosu na prošlogodišnji aprilski rok upisano je 9 prvačića više.
Najviše prvačića dobila je JU Osnovna škola "Hašim Spahić", i to:Centralna škola 87, Područna škola  Misoča 9, Područna školu Malešići 7, Područna škola Bioča 3, što je ukupno 115 prvačića, od čega 54 dječaka i 61 djevojčica.
JU Osnovna škola "Podlugovi" dobila je 59 prvačića i to: Centralna škola Podlugovi 37,  Područna škola Lješevo 9, Područna škola  Ljubinići 13, od čega 29 dječaka i 30 djevojčica.
U JU OŠ "Srednje", ove godine upisano je 29 mališana od čega u Centralnu školu 13, Područnu školu Kamenica 8, Područnu školu Gajevi 5 i Područnu školu Dragoradi 3, od čega je 19 dječaka i 10 djevojčica.
Upis u školsku 2014./2015. godinu bit će nastavljen u drugom upisnom roku, u augustu.

 
<< Početak < « 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2628
mod_vvisit_counterJuče2390
mod_vvisit_counterOva sedmica13827
mod_vvisit_counterOvaj mjesec23333