• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Dodijeljeni Ugovori o finansiranju omladinskim udruženjima Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Petak, 27 Tra 2018 09:10

mladi 1U kabinetu općinskog načelnika upriličeno je potpisivsanje Ugovora o finansiranju projekata za mlade iz Budžeta Općine Ilijaš. Sastanku je prisustvovao načelnik Akif Fazlić, koji je uručio Ugovore predstavnicima omladinskih udruženja, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti Sanja Zagorac – Jozić, te predsjednica komisije za odabir projekata Adha Masnopita.

Pomoćnica načelnika Sanja Zagorac – Jozić pozdravila je sve prisutne i čestitala predstavnicima omladinskih udruženja sa područja općine Ilijaš čiji projekti su odobreni, te dodala kako će do narednog Javnog poziva odluka o dodjeli sredstava biti izmijenjena u skladu sa novom Strategijom za mlade.

"Sljedeći javni poziv koncipirat ćemo prema strateškim ciljevima i najviše se fokusirati na aktivizam mladih", kazala je Sanja Zagorac – Jozić.

Omladinska organizacija "Iskoristi dan – Carpe Diem" realizovat će četiri projekta i to "Povežimo se kroz igru", "Colere", "Kuhajmo zajedno 2" i "Mi smo spremni". Ukupna vrijednost ova četiri projekta iznosi 6.695,00 KM.

mladi 2"Bitno je naglasiti da se projekat sa djecom sa poteškoćama u razvoju "Kuhajmo zajedno 2" prošle godine pokazao kao jako uspješan i ove godine ga ponovo realiziramo. Također, moram istaći da projekat "Povežimo se kroz igru" realiziramo u partnerstvu sa školom fudbala Tempo i izuzetno nam je drago što ostvarujemo saradnju sa drugim udruženjima", kazala je Elma Čutura, predsjednica omladinske organizacije "Iskoristi dan – Carpe Diem".

U ime Komisije za odabir projekata prisutnima se obratila Adha Masnoipita. "Komisije za odabir projekata po Javnom pozivu za prikupljanje mladi 3zahtjeva Udruženja građana i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje projekata za mlade iz Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu, ove godine je imala težak zadatak pri odabiru projekata. Na javni poziv su aplicirala četiri udruženja sa devet predloženih projekata, a nažalost zbog ograničenja budžetskih sredstava nismo mogli prihvatiti sve projekte. Željeli smo omogućiti omladinskim organizacijama finansiranje manjeg broja projekata ali u većem iznosu i na taj način im pomoći da svoje projekte kvalitetno implementiraju. Nažalost tri projekta smo odbili, dva Omladinske organizacije "Carpe diem – Iskoristi dan" i jedan projekat Košarkaškog kluba "Mladost" Ilijaš. Ovom prilikom čestitam omladinskim udruženjima koja su uspješno prošla projektnu aplikaciju te želim im uspješno provođenje njihovih projekata", kazala je Adha Masnopita, predsjednica komisije za odabir projekata.

mladi 4Crveni križ realizovat će projekat "Seminar prve pomoći", a vrijednost projekta je 700 KM. "I ranijih godina Općina Ilijaš je podržala naša dva projekta, također i Konferenciju za mlade koju organiziramo. Nadamo se dobroj saradnji i u budućnosti", rekao je Eldar Šehić, iz CK Ilijaš.

Jedini ekološki projekat kandidirala je Asocijacija za mlade, ekologiju, kulturu i obrazovanje – AMEKO Ilijaš, a vrijednost je 2.605,00 KM

"Projekat "Za čist i lijep naš Ilijaš 2018." ima za cilj buđenje ekološke svijesti, prvenstveno kod mladih ljudi. Planiramo da akcija čišćenja postane tradicionala, da se realizuje na više lokacija i uključi učenike osnovnih škola", rekao je Mahir Brkić, predsjednik udruženja AMEKO.

 
Održana 19. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 26 Tra 2018 12:45

19 sjednica vijeca1Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog četvrtka u sali Općinskog vijeća uz prisustvo 23 vijećnika. Dnevnim redom bilo je planirano 11 tačaka o kojima su vijećnici trebali odlučivati, ali je tačka kojom se definira izmjena Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – krečnjaka na lokalitetu Šabanci u općini Ilijaš povučena je sa dnevnog reda.

Nakon nekoliko vijećničkih pitanja i inicijativa, jednoglasno je usvojena Odluka o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2018. godinu. Ovom Odlukom će se otvoriti novi i nastaviti započeti procesi u poljoprivrednom sektoru i time postići povećanje obima poljoprivredne proizvodnje kroz rast produktivnosti i ekonomičnosti.

Vijećnici su usvojili Odluku o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u površini 40 metara kvadratnih u gradu lijašu. Još jedna odluka iz imovinsko – pravne oblasti dobila je podršku, a riječ je o Odluci o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Na sjednici je jednoglasno usvojen i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za Općinu Ilijaš za 2017. godinu. Izvještaj je prezentirala zamjenica kantonalnog pravobranioca Maida Šuško – Gluho.

19 sjednica vijeca2U 2017. godini u radu Pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika Općine Ilijaš evidentirano je ukupno 163 predmeta, od kojih je 67 parničnih predemta, 25 izvršnih, 20, upravnih, 12 vanparničnih, jedno mišljenje, jedan upravni spor, 36 mišljenja u vezi sa nadležnostima Pravobranilaštva shodno Zakonu o građevinskom zemljištu i Zakonu o stvarnim pravima, te dva stambena predmeta.

Općinsko vijeće je podržalo Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Kulturno – sportski centar i Radio Ilijaš“ za 2017. godinu, sa Izvještajem o manifestaciji „Ilijaški dani 2017.“ i Izvještajem o održavanju i finansijskim efektima antenskog stuba na Karašnici.

Izvještaj o radu JU „KSC i Radio Ilijaš“ prezentirao je direktor Benis Fazlić, koji je kazao da su u sklopu finansijskog izvještaja za proteklu godinu prihodi 448.546,00 KM, rashodi 440.295,03 KM i time ostvaren pozitivan bilans od 8.250,00 KM.

„Uporedni pokazatelji za 2016. godinu pokazuju da nije bilo većih promjena u rezultatu poslovanja kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani. Prihodi su povećani za sedam procenata, također u istom iznosu i rashodi. Evidentno je da su budžetski prihodi uvećani za 42.627,00 KM što iznosi 13 posto, a vlastiti prihodi manji za 13.000,00 KM što iznosi 11 posto. U prošloj godini nije došlo do povećanja plata, navedena razlika odnosi se na projekat zapošljavanja pripravnika Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Stavka usluge knjigovodstva je uvećana kako bi se izmiro dug iz prethodnih godina“, rekao je Fazlić.

19 sjednica vijeca3Vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na plan rada JU „KSC i Radio Ilijaš“ za 2018. godinu, sa zaključkom da se se realizuje projekat „Ledene plohe“, kao i da u narednom periodu treba raditi na poboljšanju usluga marketinga, što bi doprinijelo povećanju prihoda ove ustanove.
Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Vodostan“ Ilijaš za proteklu godinu prezentirala je direktorica Belma Zukić.

Finansijski pokazatelji u protekloj godini imali su trend rasta u ovoj ustanovi. Ostvarena je dobit u iznosu od 246.738,00 KM, što je za 51% više nego u 2016. godini. U protekloj godini ovo preduzeće je bilo usmjerno na poboljšanje svih vitalnih funkcija vodovodnog sistema, sa posebnim akcijama na dva pravca djelovanja i to na rekonstrukciju i poboljšanje svih funkcija vodovodne mreže, koje je imalo za cilj smanjanje gubitaka i podizanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti vode.

„U 2017. godini smo sa Općinom Ilijaš zaključili Sporazum o implementaciji sredstava i Sporazum o vodnim naknadama koji je uspješno okončan, pri čemu je ralizirano i implementirano oko 560.000 KM. U okviru tih projekata rekonstruisana je vodovodna mreža u ulicama Ivana Franje Jukića, dio Bogumilske ulice, dio ulice Hašima Spahića, kanalizaciona mreža u Ljubnićima, Gornjoj Luci i OŠ „Podlugovi“. Ukupno je izgrađeno i zamijenjeno oko sedam kilometara vodovodne mreže i dva kilometra kanalizacione mreže.

U okviru sredstava iz Sporazuma o vodnim naknadama urađen je i projekat regulacije pritiska. To je projekat sa višestrukim efektima i značajem za općinu Ilijaš. Regulacija pritiska i držanje pritiska na optimalnom nivou u vodovodnoj mreži je ključna, na taj način se prvenira pucanje i dalje kvarenje na mreži. Projekat regulacije pritiska rezultirao je smanjenjem gubitaka u vodnovodnoj mreži i trenutno iznosi 31,5%. Moram naglasiti da su svi pomenuti projekti realizirani krajem prošle godine tako da će se pravi efekti ovih projekata pokazati u ovoj i narednoj godini.

Rađeno je puno i na podizanju kvalitete i higijenske ispravnosti vode. Realizirali smo projekat rekonstrukcije filterskog postrojenja na Karašnici, urađen je SCADA sistem na Karašnici koji osim mjerenja, nadzora i kontrole omogućava daljinsko 19 sjednica vijeca4upravljanje nivoima vode u rezervoaru i pumpama.

U proteklog godini realizovan je i implementiran sistem kvalitete HACCP standard. Radi se o međunarodnom certifikatu koji obavezuje sve proizvođače hrane, a obzirom da je i voda hrana i mi smo imali obavezu implementacije tog sistema. On je garant našim građanima da je put vode od izvorišta do krajnjeg korisnika apsolutno kontrolisan. Pored ilijaškog Vodostana još samo dva preduzeća u BiH imaju implementiran HACCP standard“, kazala je direktorica Zukić.

Vijećnici su pohvalili Izvještaj JKP ”Vodostan”, napomenuvši kako je ovo preduzeće primjer odličnog rada menadžmenta i uposlenih.

Na kraju sjednice primljena je k znanju informacija u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš za period 01.01. do 31.12.2017. godine, sa zaključkom Općinskog vijeća da se obavezuje načelnik općine uspostaviti potrebne kontakte sa Ministarstvom zdravstva KS, Zavodom zdravstvenog osigurnja KS i privatnim zdravstvenim ustanovama koje djeluju na području Kantona Sarajevo u smislu osigurnja pružanja kvalitetnijih zdravstvenih usluga građanima općine Ilijaš koje bi se u budućnost pružale u privatnim zdravstvnim ustanovama, a finansirale bi se iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

 
Materijali za XIX sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
 

Poštovani,

Materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš (XIX sjednica) možete preuzeti na sljedećem linku:

alt Materijali za XIX sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš

 

 
World Vision i Općina Ilijaš: Uspostava multidisciplinarnog neformalnog tijela za zaštitu djece Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Srijeda, 25 Tra 2018 12:40

world visionU velikoj sali Općine Ilijaš odražan je radno – konsultativni sastanak čiji inicijator je World Vision međunarodna organizacija za pomoć, razvoj i javno zagovaranje posvećena radu s djecom, porodicama i zajednicama kako bi prevazišli siromaštvo i nepravdu.

Teme na inicijalnom sastanak bile su predstavljanje tehničkih programa World Vision-a BiH, definisanje članstva i uspostava strukture multidisciplinarnog tijela i procjena trenutnog stanja na polju referalnih mehanizama za zaštitu djece od nasilja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš, predstavnici dvije osnovne škole, 7. Policijske uprave Ilijaš, DZ Ilijaš i Centra za socijalni rad Ilijaš.

Kako bi se osiguralo uspješno uspostavljanje multidisciplinarnog tijela u zajednici od velike važnosti je da u aktivnosti projekta budu uključeni predstavnici svih relevantnih institucija, ustanova i organizacija koje u svom svakodnevnom radu doprinose prevenciji nasilja nad djecom i zaštiti djece.

Sanjin Gijo, koordinator projekta Jačanja sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na loklanom nivou kazao je kako uobičajeno na prvom sastanku rade procjenu inicijalnog stanja kako bi utvrdili postojeće mehanizme i kako ne bi stvarali paralelizme, već nadogradili aktivnosti i odredili jasnije korake u daljem radu.

sanjin gijo"Velika olakšica nam je što je Općina Ilijaš iskazala interes za izradu posebnog strateškog dokumenta kojim će se urediti zaštita djece. Tim činom praktično je napravljen ogroman iskorak. Naš zadatak za naredni period je da formiramo radna tijela i krenemo konkretno u izradu strateškog plana. Radno tijelo će činiti predstavnici svih ustanova i institucija, s tim da u narednom periodu planiramo uključiti i nevladin sektor, predškolske i srednjoškolske ustanove, te vjerske ustanove, dakle sve ključne aktere koji u svom domenu mogu doprinjeti izradi strateškog plana", rekao je Gijo.

Od aprila 2018. godine Međunarodna organizacija za pomoć, razvoj i javno zagovaranje World Vision u partnerstvu s UNICEF-om BiH implementira jednogodišnji projekat Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou.

 
Aktivnosti projekta “Čista rijeka Bosna” i u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Srijeda, 25 Tra 2018 10:59

ekonaslovna1ROTOR – organizacija za razvoj turizma regije Doboj je krajem marta 2018. godine započela eko kampanju u okviru projekta “Čista rijeka Bosna”, koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Eko kampanja se realizuje pod sloganom ‘Siđimo do rijeke. Budimo dio rješenja, a ne zagađenja.’ Cilj kampanje je podizanje ekološke svijesti stanovništva i animiranje raspoloživih resursa u partnerskim gradovima za poboljšanje eko stanja u slivu.

U Osnovnoj školi “Hašim Spahić” učenicima su dijeljeni edukativni leci o važnosti očuvanja okoliša. Učenici Srednjoškolskog centra “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš učestvovali su jučer u akciji čišćenja divljih deponija na lokalitetu Donja Karaula pored rijeke Bosne. Općina Ilijaš podržava i jedan je od učesnika projekta “Čista rijeka Bosna”.

Tokom trajanja kampanje biće održane promotivne akcije čišćenja u partnerskim gradovima, a članovi udruženja, klubova i volonteri, očistiće dio planiranih lokacije od otpada, i tako poslati poruku svojim sugrađanima da obrate pažnju na brigu o čistoći obala rijeke i životne sredine. Jačanju ekološke svijesti kod učenika nižih razreda osnovnih škola doprinijeće podjela eko lenjira, koji će ih podsjećati na potrebno održavanje čistoće u djecaekokampanjaprirodi i u naseljenim mjestima.

Nastavak kampanje će započeti promocijom eko filma. Eko film će biti baziran na promotivnim akcijama čišćenja, porukama i iskustvima aktera projekta, predstavnika lokalnih uprava, udruženja, volontera, građana i putnika. Film će biti postavljen na društvenim mrežama projekta, web stranicama i portalima partnerskih gradova.

Tokom ljetne turističke sezone biće postavljeni eko-turistički bilbordi uz glavnu saobraćajnicu u slivu rijeke Bosne. Time će biti omogućena dugoročna eko-turistička promocija područja u slivu, kako za domaće stanovništvo, tako i za veliki broj tranzitnih turista koji proputuju kroz područje tokom godine.

Završna faza kampanje će biti uvezivanje i promocija partnerskih lokalnih zajednica i udruženja, koji će nastaviti saradnju na poboljšanju ekološkog i turističkog imidža područja sliva i nakon završetka projekta.

Aktivnosti kampanje biće medijski propraćene, a informacije i video material biće postavljen na Facebook Fan Page-u ‘Čista Rijeka Bosna’ i na YouTube kanalu ‘cista-rijeka-bosna’. Web stranica www.cista-rijeka-bosna i Aplikacija za mobilne telefone CRB, će do kraja aprila biti u funkciji i predstavljati partnerske gradove, i pružati mogućnost prijavljivanja novih nelegalnih odlagališta otpada na području sliva. Aplikacija za mobilne telefone će mladoj populaciji ponuditi rješavanje edukativnog Eko kviza, i uživanje u eko igrici na temu čišćenja rijeke.

ekokamnProjekat “Čista rijeka Bosna” bazira se na identifikovanju i uklanjanju manjih nelegalnih odlagališta čvrstog otpada u gradovima /opštinama/ općinama koje se nalaze u dolini rijeke Bosne i uz glavnu putnu saobraćajnicu, kao i na animiranju stanovništva da doprinesu poboljšanju stanja životne sredine u slivu rijeke. Glavni partner na projektu je JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a ostali partneri su gradovi/općine/opštine: Ilidža, Centar Sarajevo, Ilijaš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Doboj Jug, Doboj, Modriča i Šamac.

Organizovanjem okruglog stola, kreiranjem web platforme i aplikacije za mobilne telefone, ekološko-turističkom radionicom za predstavnike gradova, uz učešće lokalnog stanovništva u akcijama čišćenja, zatim eko kampanjom, projekat utiče na svijest javnosti o potrebi angažovanja raspoloživih resursa u cilju poboljšanja eko – turističkog imidža tranzitnih lokacija sliva, gdje tokom ljetne i zimske turističke sezone prođe više stotina hiljada stranih turista.

Izvor: radioilijas.ba

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 


Preliminarne rang liste

potencijalnih korisnika FBiH za Kanton Sarajevo za općinu Ilijaš, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“.


Preliminarna rang lista - totalno uništen stambeni objekat


Preliminarna rang lista - djelimično oštećeni stambeni objekt


Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas672
mod_vvisit_counterJuče981
mod_vvisit_counterOva sedmica5828
mod_vvisit_counterOvaj mjesec33267