• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Za potrebe Udruženja "BUDI MI DRUG" Općina Ilijaš obezbijedila sredstva za kupovinu vozila Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 31 Lis 2017 14:19
13SjednicaOV 066Općinski načelnik Akif Fazlić, simboličnom predajom ključeva, predsjednici Udruženja roditelja ometenim u psiho-fizičkom razvoju "BUDI MI DRUG" Melihi Mešetović uručio je specijalizovano vozilo za djecu članove ovog Udruženja. 
Svečana predaja ključeva upriličena je u prisustvu Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Mahira Devića, Pomoćnice načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanje Zagorac – Jozić, djece, i roditelja Udruženja roditelja djece ometene u psiho-fizičkom razvoju "BUDI MI DRUG" Ilijaš. 
 
Riječ je o adaptiranom vozilu za osobe s invaliditetom za koje je Općina Ilijaš iz svog Budžeta izdvojila 25.000,00 KM. 
 
Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš, Mahir Dević Mahir čestitao je ovom Udruženju na dosadašnjem radu, te dodao: "Mi, ispred lokalne politike i zakonodavnog organa, u svakom slučaju pokušavamo uvijek da izađemo u susret ovakvim projektima i zaista nas raduje bilo koja vrsta inicijative koja dolazi od strane ovog udruženja. 
Sretni smo da iz dana u dan ovo Udruženje sve više napreduje i naravno danas je poseban i svečan dan. Jedno ovakvo vozilo je njima bilo zaista potrebno, kako za prijevoz djece koja trebaju da budu svakodnevno u centru, tako i za organizaciju izleta, eventualno godišnjih odmora, tako da je sigurno ova insvesticija 13SjednicaOV 064potpuno opravdana. I u narednom periodu ćemo se truditi da pomažemo rad ovog Udruženja. Redovan rad ovog Udruženje se finansira iz Budžeta, ali ovakve sistemske i dobro osmišljene projekte ćemo uvijek podržati. Imamo dobru saradnju škola sa područja Općine Ilijaš sa ovim Udruženjem, što ćemo i u budućnosti održavati, kako bi ovih naših 50-tak korisnika centra na svaki mogući način bili integrisani i u odgoj i obrazovanje kao i sva ostala djeca".
 
Udruženje roditelja djece ometene u psiho-fizičkom razvoju “BUDI MI DRUG”, osnovano je 2006.godine u svrhu pomoći djeci sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju. Udruženje dobrovoljno okuplja roditelje djece sa posebnim potrebama, stručne saradnike kao i druge zainteresovane osobe koje žele dati svoj doprinos u radu Udruženja. Udruženje broji 55 članova različitog uzrasta i različitog tjelesnog i mentalnog oštećenja od dvije do četrdeset godina starosti.
 
13SjednicaOV 026Predsjednica Udruženja Meliha Mešetović, je naglasila da je ove godine Udruženje iniciralo nabavku kombi vozila  i zahvalila se Općini Ilijaš koja je odobrila novčana sredstva za njegovu nabavku. 
"Vozilo će se koristiti kako za izlete tako i organizovanje odlazaka na more i za svakodnevne potrebe, odvoz i dovoz djece od kuće do udruženja i nazad.
Mi u sklopu našeg udruženja radimo kreativne radionice, imamo fizikalni tretman, na tretman hipoterapije odlazimo u Visoko, a trenutno smo uključeni u projekat "Jačanje uloge mjesne zajednice u BiH", koji sprovodi UNDP. 
Na tretman hipoterapije odlazimo dva puta sedmično, slavimo rođendane družimo se, igramo, organizujemo radionice kuhanja čitanja, pisanja. Još jednom želim da se zahvalim Općini Ilijaš, Općinskom načelniku što je prepoznao rad ovog Udruženja i  olakšao ovoj djeci njihov svakodnevni život", rekla je Meliha Mešetović.
 
Oduševljenje i sreću nabavljenim vozilom nisu krili roditelji i djeca, članovi Udruženja kojim će ovo vozilo uveliko olakšati svakodnevni dolazak u prostorije Udruženja. 
 
13SjednicaOV 038Dževada Čelik, majka dječaka s posebnim potrema istakla je da: "nama u Udruženju nabavka ovakvog vozila puno znači. Stanje u Udruženju se svakodnevno popravlja i jako smo zahvalni Općini Ilijaš. Ponosni smo na ovaj grad, na načelnika i sve ostale koji svakodnevno pomažu djeci s poteškoćama u razvoju. Ovoj djeci bi trebalo više usluga defektologa i psihologa da olakšaju i djeci i roditeljima. Mi roditelji smo 24h uključeni u rad sa ovom djecom i nama znači puno kad možemo negdje dovesti svoje dijete 8 sati. Oni se tako socijalizuju, druže, odlaze na izlete, imaju sportske i druge aktivnosti". 
 
U saradnji sa JU”Djeca Sarajeva” Udruženje je dobilo na korištenje bez naknade prostor od 100m2. Prostorije su bile potpuno devastirane, u izuzetno lošim sanitarno-higijenskim uslovima i nisu imale nikakvu funkciju.  Prostor je adaptirala Općina Ilijaš u toku 2014. godine, a sve u cilju integracije djece s posebnim potrebama u društvo. 
 
Budžet Općine Ilijaš za 2017. godinu iznosi 15.990.000,00 KM Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 31 Lis 2017 13:08
13SjednicaOV 001Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas. Njenim radom je predsjedavao Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković.  
Na samom početku sjednice vijećnici su većinom glasova podržali Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2017. godinu koji iznosi 15.990.000,00 KM.  
Budžet Općine Ilijaš izmijenjen je u mjesecu junu 2017. godine i iznosio je 14.993.600,00 KM, a od momenta donošenja Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilijaš desile su se promjene koje su uticale na strukturu i visinu prihoda odnosno rashoda u Budžetu.  

Zabilježen je porast u iznosu od 22% za povećanje na poziciji Prihoda po osnovu poreza, povećanje na poziciji neporeznih prihoda – prihodi po osnovu komunalne naknade za 14%, odnosno prihodi po osnovu rente i uređenja građevinskog zemljišta za 18%, prihod po osnovu naknade za izgradnju skloništa za 33%, te prihodi po osnovu tehničkog pregleda građevina za 77%, uvećani su prihodi po osnovu tekućeg priliva od strane 13SjednicaOV 018kantone za 45%, a smanjen prihod po osnovu kapitalnih transfera od kantona za 7%. Općinski načelnik Akif Fazlić je pri iznošenju uvodnih napomena po ovoj tački istakao: "Osnov za pokretanje izmjena i dopuna Budžeta su izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo koji treba da se usvoji na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, a koji tretira dva značajna projekta za Općinu Ilijaš. Jedan projekat je nastavak rekonstrukcije puta na Vlaškovu do granice sa općinom Vogošća u iznosu od 600.000,00 KM i drugi projekat izgradnja filter postrojenja za vodoopskrbni sistem iz kojeg se snabdijeva Srednje. Očekujemo da Skupština usvoji rebalans i da se ovi projekti implementiraju. Prijedlog Budžeta Općine Ilijaš iznosi 15.990.000,00 i u stalnoj raspodjeli sredstava došlo je do nekoliko ključnih raspodjela. Planirano je značajno povećanje sredstava za nabavka zemljišta u Industrijskoj zoni "Luka"  potpisali smo Ugovor za nabavku zemljišta, pored Gradskog stadiona u Ilijašu u površini od 6,5 dunuma, i ovaj kompleks će se prostirati do Gnionice. Izvršili smo prestruktuiranje kad se u pitanju sredstva za realizaciju putne infrastrukture, zbog procedura javne nabavke nećemo moći realizovati projekat OKFŠ-a ove godine, tako da smo smanjili taj iznos. 7.000,00 KM smo planirali za područnu školu u Ljubnićima, a prijedlog se odnosi na povećanju budžetske rezerve. Dodatnih 73.000,00 KM je planirano za projekte putne infrastrukture". 
13SjednicaOV 006Usvojena je i Odluka o povjeravanju na upravljanje i korištenje općinskih objekata za vodosnabdijevanje koji su u isključivom ili pretežnom vlasništvu općine, kojom se JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš povjeravaju na upravljanje i korištenje: vodovod za vodosnabdijevanje šireg područja Nišića koji se opskrbljuje pitkom vodom sa izvorišta „Junakovac“, vodovod za vodosnabdijevanje šireg područja Crne Rijeke koji se opskrbljuje
pitkom vodom sa izvorišta „Jasikovac" i "Kokočevo vrelo“, vodovod za vodosnabdijevanje šireg područja Donjih Čevljanovića koje se opskrbljuje pitkom vodom sa izvorišta „Crepala“ i „Ajkunino Vrelo“, vodovod za vodosnabdijevanje šireg područja Srednje koje se opskrbljuje pitkom vodom sa izvorišta „Sokolina“, vodovod za vodosnabdijevanje šireg područja MZ Dragoradi koji se opskrbljuje pitkom vodom sa izvorišta „Petnjik“,"Tuk", "Javor" i "Korita". JKP „Vodostan“doo Ilijaš u snabdijevanju 13SjednicaOV 019vodom i održavanju općinskih objekata za vodosnabdijevanje ima prava i dužnosti da: uredno snabdijeva pitkom vodom, osim u slučajevima više sile, vrši opravku i održavanje vodovodnog sistema bez saglasnosti korisnika, odgovara za ispravnost vodovodnog sistema i kontroliše higijensku ispravnost vode, preuzme sve troškove tekućeg održavanja i troškove električne energije,
kreira i osigurava razvojne potrebe vodosnabdijevanja za novim količinama vode, vrši realizaciju priključaka na vodovodnu mrežu u skladu sa odredbama Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvodnju otpadnih i atmosferskih
voda  uvažavajući kapacitete izvorišta i vodovodnih sistema te zaključi ugovore sa potrošačima i vrši naplatu isporučene vode.
Vijećnici su podržali i Odluku o dopunama Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu kojom se zadužuje Općinski načelnik da putem 13SjednicaOV 007Službe za privredu i finansije Općine Ilijaš izvrši usklađivanje Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na pogodnosti za investiranje na području Općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu.  
 
Usvojena je i Odluka o odobravanju prodaje motornog vozila u vlasništvu Općine Ilijaš, marke ŠKODA Octavia. Prodaja će se vršiti putem javnog oglasa, a početna prodajna cijena iznosi 2.500,00 KM. 
Vijećnici su podržali Odluku o usvajanju i Odluka o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle" – Ilijaš. Naime, Općina Ilijaš je utvrdila interes za izgradnju kompleksa stambenih objekata na lokalitetu Sovrle, a na zahtjev investitora "BOSNIMA INTERNATIONAL FOR TURISM" d.o.o. Sarajevu, a u cilju rješavanja potreba za novom stambenom izgradnjom i daljeg usmjerenog razvoja područja Općine. Planirana je izgradnja 47 novih objekata, od čega je: 45 individualna, 1 objekat u funkciji društvene infrastrukture i jedan vjerski objekat. Ukupna površina obuhvata je 2,6 ha. 
Na današnjoj sjednici podršku vijećnika dobila je i Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "PDI-Bosna", Regulacionog plana "Centar Ilijaš" i Regulacionog plana "LUKE" – Ilijaš po skraćenom postupku. 
 
13SjednicaOV 010Usvojen je i Zaključak o ponovnom podnošenju tačke na Dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci Prijedlog Regulacionog plana "Gornji Kadarići", Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana "Gornji Kadarići" i Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Gornji Kadarići" te je planirano da se ova točka uvrsti na dnevni red za sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš koja će se održati u mjesecu novembru 2017.godine.
 
Informacija o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2016/2017. godini je primljena k znanju. 
 
Regulacija rijeke Misoče u naseljima Mlini i Donja Misoča Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 30 Lis 2017 11:51
MisocaU cilju zaštite naselja od poplava i ove godine Vlada Kantona Sarajevo i Općina Ilijaš su kroz svoje budžete obezbjedile sredstva za uređenje riječnih korita.
Na osnovu potpisanog Sporazuma o sufinansiranju projekata između Ministarstvo privrede KS i Općine Ilijaš u 2017. god. realizuju se dva projekta, koji ustvari predstavljaju nastavak ranije započetih projekata i to:
 
1. Regulacija rijeke Misoče u naselju Mlini na potezu od profila P3 do profila P7 u dužini od 90m, koji obuhvata uređenje jedne strane obale rijeke podizanjem armiranog betonskog zida.
2. Regulacija rijeke Misoče u naselju Donja Misoča na potezu od profila P8 do profila P16 u dužini od cca 220m koji obuhvata uređenje lijeve i desne obale rijeke sa kamenom oblogom, izgradnjom 1 kaskade i silazne rampe u korito rijeke kako bi se po potrebi moglo vršiti čišćenje nanosa iz samog korita.
U skladu sa potpisanim Sporazumom  Općina Ilijaš je provela postupak odabira izvođača , tako da je za projekat Regulacije rijeke Misoče u Naselju Mlini, ugovor je zaključen sa firmom TB "Inžinjering" d.o.o. Breza, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 78.697,50 KM.
Za projekat Regulacije rijeke Misoče u naselju Donja Misoča, ugovor je zaključen sa firmom "Bosman" d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 240.634,75 KM. 
Nadzor nad izvođenjem radova provodi Zavod za izgradnju KS.
 
Danas počinju radovi na tekućem održavanju Istočne kule Starog Grada Dubrovnika Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 30 Lis 2017 11:09
RadoviKula1Općinski načelnik, Akif Fazlić danas je potpisao Ugovor o izvođenju hitnih, konzervatorskih radova na tekućem održavanju Istočne kule Starog Grada Dubrovnika. 
Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i predstavnici Instituta za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo, Zavoda za zaštitu spomenika FBiH te zavičajni entuzijasti Općine Ilijaš. 
Riječ je o Ugovoru vrijednosti 86.400,00 KM, a postupkom javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma "COLOR-PALETA" d.o.o. Sarajevo. 
 
Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš
Sanja Zagorac-Jozić istakla je važnost današnjeg potpisivanja Ugovora, kome je prethodilo višemjesečno pribavljanje saglasnosti. 
"Danas smo krunisali taj rad, zaključivši Ugovor o izvođenju hitnih konzervatorskih radova na tekućem održavanju Istočne kule Starog Grada Dubrovnika. Moram reći da paralelno vodimo dva projekta, jedan su početni istražni radovi na Istočnoj kuli Starog RadoviKula2Grada Dubrovnika za koje radove smo sa Institutom za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zaključili Ugovor o provođenju tih istraživanja i drugi Ugovor o izvođenju hitnih konzervatorskih radova na Istočnoj kuli koji će pratiti radove na arheološkim istraživanjima. Ugovor je vrijedan 86.400,00 KM, te ukoliko vremenske prilike dozvole mi bismo radove počeli odmah danas. Dugo smo čekali jer složene su procedure za dobijanje potrebnih saglasnosti nadležnih Zavoda i Ministarstva. Uspjeli smo ispoštovati sve procedure u skladu sa Uredbom o provođenju početnih istražnih radnji i pred nama je još da imamo lijepo vrijeme i da dovedemo projekat do kraja", rekla je g. Zagorac-Jozić. 
 
RadoviKula3Projektom je planiran početak programa revitalizacije historijskog područja Stari Grad Dubrovnik kroz radove na konsolidaciji, restauraciji i konzervaciji  kamenih zidanih struktura pojedinačnih segmenata, stvaranje bezbjednih uslova za posjetioce, stvaranje predispozicija za ekonomski održivo korištenje kompleksa kao i razvoj kompleksa od značajnog  turističkog potencijala prema turističkoj destinaciji.
 
Jozo Jozić, vlasnik firme "COLOR PALETA" d.o.o. Sarajevo je izrazio zadovoljstvo početkom radova, te dodao:"Radovi podrazumijevaju restauraciju Istočne kule Starog Grada Dubrovnika i paralelno će teći arheološko iskopavanje same kule i okolo kule. Radove počinjemo odmah danas i zadovolstvo mi je da učestvovati u ovom projektu. Inače sam i ranije bio uključen kao entuzijast na uređenju Nekropole i nadamo se uspješno realizovanom projektu".
 
O značaju ovih istraživanja u ime Instituta za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, govorio je  Edin Bujak koji je naglasio da je: "Istočna kula samo jedan mali segment onog što je Stari Grad Dubrovnik. Dakle, ovo je početak prvih arheoloških istraživanja na ovom značajnom srednjovjekovnom gradu i mi se nadamo da ćemo kroz ova istraživanja prije svega zaštititi, a i sagledati jedan dio srednjovjekovnog života bosanske vlastele, odnosno rodbinske porodice Batić-Vjeković koja je definitivno upravljala ovim srednjovjekovnim gradom, a tu su naravnoi kraljevski posjedi srednjobovjekovnih bosanskih banova i kraljeva, tako da je ovo značajan projekat za proučavanje srednjovjekovne bosanske baštine". 
 
Nadzor nad izvođenjem hitnih, konzervatorskih radova na tekućem održavanju Istočne kule Starog Grada Dubrovnika vršit će će Zavod za zaštitu spomenika FBiH. 
 
U utorak 13. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 27 Lis 2017 12:28
12SjednicaOpcinskogVijecaIlijas 00713. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš planirana je u utorak, 31.10.2017. godine u 10:00 sati u sali Općine Ilijaš.
 
Za Dnevni red su planirane sljedeće tačke:
 
1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 12. sjednice
3. Prijedlog Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2017. godinu 
4. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje korištenje općinskih objekata za vodosnabdijevanje koji su u isključivom ili pretežnom vlasništvu općine
5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o pogodnostima na području Općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu 
6. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje motornog vozila
7. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle"-Ilijaš
b) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle"-Ilijaš
8. Prijedlog Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "PDI-Bosna" (skraćeni postupak)
9. Prijedlog Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar Ilijaš" (skraćeni postupak)
10. Prijedlog Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Luke"-Ilijaš (skraćeni postupak)
11. Prijedlog Rješenja iz imovinsko pravne oblasti broj:06/1-31-2009/17
12. Prijedlog Zaključka o ponovnom podnošenju tačke na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci
13. Informacija o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2016/2017. godini. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Konkurs za stipendiranje
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas585
mod_vvisit_counterJuče1559
mod_vvisit_counterOva sedmica4716
mod_vvisit_counterOvaj mjesec30216