• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Počela izrada Strategije za mlade Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 14 Srp 2017 14:19
EnisaStrategijaGost jutarnjeg programa Radio Ilijaša bila je Enisa Mešetović, Koordinator radne grupe za izradu Strategije za mlade općine Ilijaš za period 2018.-2022. godine, s kojom smo razgovarali o važnosti izrade ove Strategije, planu izrade kao i o tome šta će ova Strategija donijeti mladima u općini Ilijaš.
 
’U cilju podrške mladima, premaČlanu 11. Zakona o mladima FBiH, svi nivoi vlasti u Federacijii maju obavezu definirati, usvojiti i provoditi strategiju prema mladima. Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim prisutupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Dakle, definirati strategiju prema mladima znači analizirati postojeće stanje iz ove oblasti u lokalnojzajednici, putem relevantnog uputnika ispitati i analizirati problem i potrebe mladih, na osnovu dobijenih analiza izraditi izvještaj o mladima, formirati radno tijelo za potrebe izrade dokumenta, izraditi dokument, organizovati javnu raspravu te zatim usvojiti dokument od strane predstavničkog tijela općine, to jeste, Općinskog vijeća’’, kazala je Enisa.
 
Prikupljanje podataka, odnosno anektiranje mladih na terenu provedeno je od strane OpćineIlijaš u septembru 2015. godine, korištenjem standariziranog upitnika, koji sadrži 196 pitanja. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine,  u općini Ilijaš nalazi se oko 5000 mladih osoba, dobi od 15 do 30 godina. Iz te činjenice savakako proizilazi potreba za izradom ove Strategije.
 
‘’Osnovna svrha Analize položaja i potreba mladih općine Ilijaš jeste da se osiguraju informacije o položaju mladih, kao i set preporuka za javne politike kako bi se izradio dokument Strategije za mlade u općini Ilijaš, ali ista može poslužiti svim zainteresovanim ustanovama i pojedinicima, koji se bave pitanjima mladih’’, ističe Enisa.
 
Koordinatori Radnih grupa danas su održali prvi sastanak kako bi se utvrdili naredni zadaci formiranih grupa. Istraživanjem je obuhvaćeno šest oblasti, koje su od značaja za mlade i to: obrazovanje mladih, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, socijalni položaj mladih, zdravstvena zaštita mladih, učešće mladih (mobilnost, slobodno vrijeme i informisanje mladih), te identitet mladih.
 
Članovi Radne grupe imenovani su na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš, Komisije za mlade i obrazovanje Općinskog vijeća te Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica općine Ilijaš uz saglasnost Općinskog načelnika Akifa Fazlića. Radna grupa sastoji se od koordinatora, administratora i sedam Radnih tijela iz oblasti: obrazovanja, zapošljavanja i omladinskog poduzetništva, socijalne, zdravstvene i preventivne zaštite mladih, informisanja i savjetovanja mladih, aktivnog učešća mladih u javnom životu i izgradnji civilnog društva, kulture, sporta, estetike, etike i ekologije i rad s mladima sa posebnim potrebama”, navodi Enisa Mešetović.
 
Bitno je naglasti da članove Radnih grupa čine većinom mladi ljudi koji su usko povezani sa strukturom navedenih oblasti. Ova Strategija pomoći će svakako razvoju općine Ilijaš kao ugodnijeg mjesta za mlade, a krajnji rok za izradu iste predviđen je do kraja ove godine.
 
 
U toku asfaltiranje puta u MZ Misoča, naselju Avdukići Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 13 Srp 2017 13:39
AvdukiciPogodna građevinska sezona pogoduje realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata na području Općine Ilijaš. Danas je u toku asfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Misoča, prema naselju Avdukići. Ovaj put je do sada bio makadamski, a njegova rekonstrukcija počela je u maju ove godine. Riječ je o putu dužine 700 m, širine puta 3 m. Vrijednost Projekta iznosi cca. 90.000,00 KM, a investitor je Općina Ilijaš. Izvođač radova je firma "Bilal" d.o.o. Ilijaš, a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma "Pronasa" d.o.o. Sarajevo. 
Općinski načelnik Akif Fazlić i Pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić posjetili su danas ovaj lokalitet i uvjerili se da se radovi na izgradnji puta odvijaju nesmetano, u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. 
 
Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju pri Domu zdravlja Ilijaš počeo sa radom Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 13 Srp 2017 08:51
CentarZaFizikalnuTerapiju 009Općinski načelnik Akif Fazlić i Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić posjetili su danas novootvoreni Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju pri Domu zdravlja Ilijaš. Centar je zvanično počeo sa radom 3. jula ove godine i opremljen je najsavremenijim aparatima, tj. pruža elektro, magnet lasero terapiju, termo terapiju, te od sada pacijenti Doma zdravlja Ilijaš mogu na nivou primarne zdravstvene zaštite dobiti kompletnu fizikalnu rehabilitaciju. 
 
Prim.dr.Amra Matoruga, spec.opće medicine – direktorica Doma zdravlja Ilijaš zahvalila se Općinskom načelniku, lokalnoj zajednici i Vladi Kantona Sarajevo na podršci koju su pružali da bi građanima bila omogućena ova vrsta usluge. 
CentarZaFizikalnuTerapiju 015"Poslije 21 godinu, konačno smo otvorili Centar za fizikalnu medicinu pri Domu zdravlja Ilijaš. Na zadovoljstvo svih nas, a prije svega građana Ilijaša uz pomoć lokalne zajednice, Općinskog načelnika i Vlade KS koji su dali punu finansijsku potporu mi smo dobili suvremeni, prostorno, kardovski opremljen Centar za fizikalnu rehabilitaciju" istakla je dr. Matoruga.
 
Da je primarna obaveza i opredjeljenje Općinskog načelnika stvaranje što kvalitetnijih uslova života za građane naše općine pokazuju stalna ulaganja novčanih sredstava u zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu. Jedan od osnovnih ciljeva današnje posjete Općinskog načelnika Domu zdravlja Ilijaš jeste definisanje daljih prioriteta i neophodnih sredstava koja će dodatno podići nivo pružanja usluga ove ustanove prema pacijentima. 
 
CentarZaFizikalnuTerapiju 017"Zadovoljstvo je kad ostvarite određene rezultate, uspjehe. Ovo jeste zaista jedan od uspjeha i iskazujem svoju radost i emociju, obzirom da je na jedan vrlo uspješan način pokrenut ovaj projekat fizikalne medicine i da imamo ovoliki broj zainteresovanih pacijenata koji koriste ovu uslugu u Ilijašu. Ovakvi projekti otvaraju put za dalje unaprjeđenje i procesa i nivoa usluge", rekao je Općinski načelnik. 
 
Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju radi svaki dan u I smjeni, osim srijede kada radi u II smjeni i do sada je usluge Centra koristilo preko 250 pacijenata. Prema riječima direktorice Doma zdravlja Ilijaš, ukoliko se ukaže potreba razmotrit će se  rad u dvije smjene. 
 
CentarZaFizikalnuTerapiju 023Dr. Fadila Hasanović, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije  je istakla da će: "rad Centra u Ilijašu znatno olakšati pacijentima, koji više ne moraju putovati do Vogošće i Sarajeva. Aparati u Centru su savremeni i sada pacijenti u Domu zdravlja Ilijaš mogu na nivou primarne zdravstvene zaštite dobiti kompletnu fizikalnu rehabilitaciju.
 
Realizacija infrastrukturnih projekata ide planiranom dinamikom Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 12 Srp 2017 11:10

alicaRampaRealizacija mnogobrojnih infrastrukturnih projekta na području općine Ilijaš je u toku. Završeno je asfaltiranje posljednjeg sloja asfalta kod Alića rampe. Realizacijom ovog projekta trebao bi trajno biti riješen problem otežanog kreatanja preko prelaza, uz LJESEVO-2-225x300postavljanje  -sigurnosnih uređaja, svjetlosno-zvučne signalizacije i polubranika.

U toku je postavljanje završnog sloj asfalta  na uređenju biciklističke staze  na dionici Lješevo –Ljubnići.  Radovi teku planiranom dinamikom bez obzira na visoke temperature koje ovih dana vladaju. Investitor radova je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. 

 
U Ilijašu održana tribina ”SVJEDOČIMO – DA SE NE ZABORAVI SREBRENICA” Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 10 Srp 2017 11:25
tribinaSr1Organizacioni odbor Manifestacije ”Dani sjećanja-Srebrenica 11. juli 1995. godine” prigodnim aktivnostima obilježio je 22. godišnjicu genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Sinoć je u kino sali KSC-a sa početkom u 19.30 satiodržana druga po redu tribina „SVJEDOČIMO – DA SE NE ZABORAVI SREBRENICA“. Gosti predavači bili su Avdo Huseinović, Advija Ibrahimović i Emir Bektić. Nakon najmračnijeg perioda u životima bošnjačkog naroda a posebno naroda Istočne Bosne, općina Ilijaš bila je mjesto gdje su hiljade istočnjaka pronašli svoje utočište. Građani općine ilijaš zajedno sa porodicama žrtava jučer su ispratili konvoj sa posmrtnim ostacima 71. žrtve koje će svoj smiraj naći u bijeloj bašči. Dvanaestu godinu zaredom džemat Podlugovi, Savjet MZ Ljubnići pod pokroviteljstvom Općine Ilijaš organizuje manifestaciju “Dani sjećanja – SREBRENICA 11. juli 1995. god” u cilju obilježavanja 22. godišnjice genocida (11.jula 1995.) nad građanima BiH koji su u tom periodu živjeli u “zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica”. Načelnik Akif Fazlića, član organizacionog odbora i pokrovitelj ove manifestacije kazao je kako se svaki dan moramo sjećati Srebrenice, ne samo 11. jula i kako moramo nositi odgovornost sjećanja na sve što se dogodilo.
 
Dvanaestu godinu obilježavamo Dane sjećanja na Srebrenicu. Koristim priliku da se zahvalim svim ljudima koji su čitav ovaj dugi period nosili ove aktivnosti, ljudima koji su svojom predanošću i odgovornošću prema Srebrenici zaslužili svaku zahvalu. Mi moramo, ne samo za 11. juli nego i svaki dan misliti o našoj Srebrenici, jer Srebrenica osim onog što je preživjela, od agresije, zločina i genocida, ima jedno simbolično značenje a to je ono da je Srebrenica život, ponos, naše dostojanstvo i naša odgovornost i zbog toga svi zaista moramo tu odgovornost na najbolji način tribinaSr2iskazivati. Što više budem odgovorni prema onome što se zove Srebrenica, više će biti i života i same Srebrenice. Sa ponosom želim kazati da je u ovom gradu sve više života i napretka, sve je više perspektive i naravno sve je više Srebrenice u Ilijašu”, istakao je općinski načelnik Akif Fazlić.
 
Novinar i publicista Avdo Huseinović, rođen je 25. novembra 1973. godine u Sarajevu. Godinama je saradnik poznatih časopisa u zemlji i regionu, kao i u bh. dijaspori. Od 2009. godine redovni je saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu proveo je kao pripadnik 1.slavne 111.viteške brigade Armije RBiH na vogošćanskom ratištu. Autor je mnogobrojnih dokumentarnih filmova, a posjetiteljima je sinić prikazao kratki dokumentarni film ”Bošnjaci, genocid u kontinuitetu”.
 
Zahvalan sam organizatoru što sam pozvan da budem dio jedne ovakve važne manifestacije, i da ponovo održimo jedan ili dva časa kulture sjećanja. S druge strane, čovjek se uvijek osjeća emotivno ispred ljudi koji su preživjeli genocid. Dosta sam razmišljao o tome šta ću večeras govoriti, napisao sam desetine kolumni, objavio nekoliko knjiga vezanih za genocid nad bošnjacima srednjeg Podrinja, pa mi je nekako najprikladnije da večeras napravim jednu komparaciju između genocida nad bošnjacima u cijeloj Bosni i Hercegovini i da prikažemo ustvari da ono što se dogodilo u julu 1995. godine jeste jedno finale perioda genocida koji je trajao tokom čitave agresije na Bosnu i Hercegovinu. Za drugi dio izlaganja, govorit ću o svjedočenjima učesnika u genocidu koji su bili sastavni dio vojske i MUP-a Republike Srpske. Sa zadovoljstvom sam prihvatio i poziv Fikreta Hodžića, da pokušam uobličiti jednu životnu dramu tada maloljetnog Emira Bektića. U razgovoru sa prijateljima komentarisali smo kako nemamo dovoljno igranih filmova, ja mogu da kažem da bi za Srebrenicu trebali da imamo stotine igranih filmova. Priča Emira Bektića je zaseban igrani film, a samo spletom čudnih okolnosti je uspio da preživi dva zarobljavanja od strane pripadnika vojske Republike Srpske. Pročitali smo hiljade i hiljade dokumenata, znamo one najosnovnije segmente planiranja i izvršenja genocida, ali uvijek se pojavi ta neka priča koja vas razoruža, demantuje jer kako kažu, razmjere ovog genocida su tolike da ih mi za života nećemo moći spoznati” kazao je Avdo Huseinović.
 
tribinaSr3Advija Ibrahimović rođena je u Ljeskoviku, općina Srebrenica, 1984. godine gdje je živjela sa porodicom do početka  rata. Do 11. jula boravila u Potočarima. U julu 1995. godine  imala je samo  11 godina i zajedno sa sestrom i bratom, prebačena je u Tuzlu. Njena majka je poginula 1992. godine, vraćajući se po hranu za svoju porodicu, nakon što su protjerani iz svog rodnog mjesta. Oca su im odvojili od njih u Potočarima. Od tada za njih troje nastaje samostalna životna bitka.
 
Meni je jako drago da sam večeras tu i drago mi je da ću pokušati na neki način donijeti svoju priču, odnosno ispričati ono što se dogodilo. Ono što je moja misija, i što ja pkušavam da prenesem jeste poruka mira i opomene, da se nikome i nikad ne desi Srebrenica. Potrebno je učiti mlađe generacije, pričati o tome, jer govoreći o Srebrenici i zločinu, genocidu koji se desio nad bošnjačkim narodom je jedan od načina kako se može negdje u svijetu spriječiti jedan takav zločin i genocid”, poručila je Advija Ibrahimović.
 
Emir Bektić, rođen je 1979. godine u Ljuboviji. Odrastao u mjestu Bektići. Diplomirao na  kriminalistici  i  student postdiplomskog studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu, odsjek: Privredni kriminalitet. Emir Bektić je u Domu kulture u Srebrenici imao promociju knjige “Kad osvaneš sam”, zbirke njegovih svjedočenja i sjećanja na golgotu koju je kao šesnaestogodišnjak preživio u ratu u kojem je izgubio oca i amidže i koji je na njega ostavio dubok trag. Mjesec juli mu je naročito težak i bolan. Kobnog 11. jula izgubio je oca čiji su posmrtni ostaci prije pet godina pronađeni u zvorničkoj Kamenici, u julu je izgubio dvojicu amidža, a 5. jula 1999. Godine, na ahiret mu je preselila i  majka.
 
Ova knjiga je moj prvijenac, i jedini motiv pisanja knjige je da se nikada nikome više ne ponovi genocid koji je počinjen nad bošnjacima u Srebrenici jula 1995. godine. Knjiga je nastajala nekih pet, šest godina, a predstavlja jednu emotivnu priču koju nije tako lahko napisati i lakše je govoriti o bilo čemu drugom nego o tome. Knjigu sam posvetio mojim roditeljima, koji više nisu među živima. Otac je nestao padom Srebrenice, a majka je umrla 1999. godine. Sestra i ja smo sami, a mogu da kažem da smo uspješni fakultetski obrazovani ljudi. Vodilja kroz pisanje knjige bila je da se mi stariji prisjetimo svih tih nemilih događaja genocida u Srebrenici, s posebnim akcentom na mlade. Bio bih sretan kada bi bar jedna mlada osoba izvukla pouku i poruku, da se zločin nikada nikome ne ponovi”, ističe Emir Bektić, autor knjige ”Kad osvaneš sam”.
 
Predsjednica Pododbora za obilježavanje Manifestacije ”Dani sjećanja-Srebrenica 11. juli 1995. godine” Alma Omerović, kazala je kako su ove tribinaSr4tribine jedinstvena prilika da priče o Srebrenici ostanu zabilježene, te da način na koji ćemo se sjećati govori o kvaliteti tog sjećanja.
 
Ova tribina je samo jedna u nizu aktivnosti koje provodi Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine uprličit ćemo drugu po redu tribinu, u dogovoru sa Organizacionim odborom lično sam birala goste koji će večeras pričati svoje priče. Svima je vrlo dobro poznat Avdo Huseinović koji na jedan činjeničan način iznosi ono što se dogodilo u Srebrenici. Što se tiče mojih drugih gostiju, to su djeca bez oba roditelja, žive priče koje svjedoče o genocidu, o patnjama djece iz istočne Bosne. Ovo su jedinstvene prilike da iskoristimo njihovo prisustvo, te da ove priče ostanu zabilježene. Poruka sa ove tribine bi bila da ovakvi događaji zaista moraju biti masovniji, način na koji ćemo se sjećati govori o kvaliteti tog sjećanja. Svim bih poručila da posjećuju ovakve skupove, jer jednoga dana kada dodđe vrijeme i ne bude više ukopa posmrtnih ostataka, ovo će biti jedini način odavanja počasti i ako ne budemo njegovali ovu kulturu sjećanja trebamo se zapitati kud sve ovo vodi”, naglasila je Alma Omerović.
 
 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas25
mod_vvisit_counterJuče1106
mod_vvisit_counterOva sedmica25
mod_vvisit_counterOvaj mjesec26195