Blog

Lattest News Aroud Business

Održana deveta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Deveta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog utorka uz prisustvo 23 vijećnika. Dnevnim redom je planirano 13 tačaka, a sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović.

Nakon prezentacije prof. dr. Osmana Lindova usvojen je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Ilijaš za period od 2021. do 2031. godine.

Nacrt se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 20 dana, počevši od 29. septembra do 19. oktobra 2021. godine i to objavom na web stranici Općine Ilijaš, javnim uvidom u sali Općine Ilijaš (III sprat) svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati, te organizovanjem javne prezentacije u sali Općinskog vijeća 15. oktobra 2021. godine sa početkom u 10 sati.

U javnoj rarspravi mogu učestvovati građani općine Ilijaš kao pojedinci, politički subjekti, mjesne zajednice, uruženja građana, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici i druga zainteresovana fizička i pravna lica.

Zainteresovani subjekti mogu dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije u službu za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove ili putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 19. oktobra 2021. godine do 16 sati.

Služba će nakon provedene javne rasprave pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću Ilijaš na razmatranje prijedlog Strategije, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku javne rasprave.

Potom je Vijeće podržalo Odluku kojom se daje suglasnost na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknada za korištenje državnih šuma na području općine Ilijaš u periodu 2020. i 2021. godine za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstukcije i održavanja infrastruktrunih objekata u obuhvatu šuma i šumskog zemljišta i to za: sanaciju i rekonstrukciju puta na dionici od magistralog puta M18 – OŠ "Srednje" – Lepa Luka i platoa u naselju Srednje, potom rahabilitacija putne komunikacije za Korita (III faza) i rehabilitacija puta Spahin Han – Vladajevići (IV faza).

Usvojena je i Odluka kojom se Meho Gljiva imenuje za člana Općinske izborne komisije Ilijaš. Mandat imenovanog člana OIK-a traje sedam godine i teče od dana saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju saglasnosti za prometovanje nepokretnosti.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu.

Podržana je Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta. Ovom Odlukom se daje saglasnost općinskom načelniku za raspisivanje javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja radi izgradnje proizvodne hale u obuhvatu IZ Luke, a u skladu sa RP Luke.

Usvojeno je i Rješenje kojim se mijenja i dopunjuje tačka I dispozitiva Rješenja Općinskog vijeća Ilijaš kojim je utvrđeno da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji filter postrojenja za prečišćavanje pitke vode sa izvorišta Zajazine na lokalitetu naselja Kamenica, te da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji dijela zemljišta.

Općinsko vijeće je podržalo izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata i Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe.

Na kraju sjednica primljena je k znanju Informacija po Izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Ilijaš za proteklu godinu, a koju je proveo Ured za reviziju institucija FBiH.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba