Blog

Lattest News Aroud Business

Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju Općine Ilijaš

Na devetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata i Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe.

Pomoćnica načelnika Sanja Zagorac – Jozić pojasnila je izmjene i dopune koje su suštinski najbitnije i koje bi budućim stipendistima mogle biti korisne prilikom apliciranja na konkurs.

"Prije svega želim se zahvaliti svim vijećnicima Općinskog vijeća Ilijaš na vrlo konstruktivnim prijedlozima. Neki prijedlozi su prihvaćeni, neki nisu mogli biti prihvaćeni, ali najbitnije je da su se vijećnici pripremili i uzeli aktivno učešće kako bismo zajednički došli do što kvalitetnijeg dokumenta. Pored tehničkih usklađivanja u oba pravilnika i rješenja koja su se iskustveno nametnula kroz višegodišnje provođenje konkursa došlo je i do nekih suštinskih promjena", kazala je Zagorac – Jozić.

Kada je u pitanju Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata prvashodno, namjera je bila izjednačiti sve visokoškolske ustanove, registrovane kao javne ustanove na kojima se obrazuju studenti deficitarnih zanimanja kod ostvarivanja prava na stipendiranje bez obzira na ostvareni prosjek ocjena iz prethodne školske/akademske godine, jer je to do sada bila privilegija samo studenata Univerziteta u Sarajevu.

Prvi put je uvedeno pravo na stipendiranje učenika i studenata koji potiču iz porodice u kojoj su istovremeno školuje troje i više djece bez obzira na ostvareni prosjek ocjena iz prethodne školske/akademske godine.

Definisano je i nagrađivanje učenika pobjednika općinskih takmičenja u znanju i najizvrsnijih učenika osnovnih škola.

Iz prethodnog pravilinika ukinuta je dodjela sredstava za odbrane magistarskog rada ili doktorske disertacije. Zato što je kroz redovan sistem stipendiranja omogućeno stipendiranje drugog ciklusa bolonjskog sistema studija, a kako su do sada pravo na dodjelu sredstava za odbrane doktorskih disertacija mogli ostvaritit samo podnosioci zahtjeva koji se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje u posljednjih pet godina nije zaprimljen niti jedan zahtjev.

Kada je u pitanju Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe temeljna namjera bila je preciznije definisanje materijalnog cenzusa za socijalna davanja u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom Kantona Sarajevo, jer se materijalni cenzus mijenja svake godine, što bi izravno povlačilo i izmjene Pravilnika na godišnjem nivou. Novim Pravilinkom je definisano da se cenzus izračunava kao proizvod prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj kalendarskoj godini, pomnožene sa odgovarajućim koeficijentom definisanim na osnovu Odluke o visini koeficijenta za obručun neto plate ostvarene u Kantonu Sarajevo, koju donosi Vlada Kantona Sarajevo i Instrukcije o inosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Porodicu iz prethodnog stava ovog člana čine: roditelji, braća, sestre, bračni drug, djeca rođena u braku ili van braka, usvojena djeca, ako žive u zajedničkom domaćinstvu.

Ukinuto je ograničenje da se stipendija ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz iste porodice. Ograničenje je postojalo kod socijelnih kategorija, a isto je prethodno ukinuto iz Pravilnika za nadarene učenike.

Po prvi put je uvedeno je pravo na stipediranje jednog učenika ili studenta koji potiče iz porodice u kojoj se istovremeno školuje troje i više djece, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena. Također, izvršena su određena tehnička usklađivanja po pitanju potrebnog prosjeka ocjena za deficitarne fakultete i promjene naziva službi za upravu.

Na narednoj, 10. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš bit će predložen Plan stipendiranja, kojim se utvrđuje broj stipendija koje će se dodjeliti u školskoj 2021/2022. godini, na osnovu kojeg će sredinom mjeseca novembra 2021. godine biti objavljen konkurs za stipendiranje.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba