Blog

Lattest News Aroud Business

Previous Next

Održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Deseta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog četvrtka, 28. oktobra 2021. godine, u sali Općinskog vijeća. Sjednicu je vodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Akif Bešlija.

Sastavni dio i ove sjednice bio je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Općinskog vijeća, kao i vijećnička pitanja i inicijative.

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku kojom se usvaja Strategija razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Ilijaš za period od 2021. do 2031. godine.

Usvojena je Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na regulaciji potoka Morava u naselju Salkanov Han.

Općinsko vijeće je podržalo i pet Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u katastarskoj općini Ilijaš Grad.

Usvojeno je i Rješenje kojim se odbija prijedlog Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš od 29. septembra 2020. godine kao neosnovano.

Vijeće je podržalo Plan stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini.

Planirana sredstva iznose 51.750 KM za 115 učenika i 154.800 KM za 172 studenta. U konačnici planirana sredstva za obje kategorije iznose 206.550 KM.

Potom je podržan i Plan stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj 2021./2022. godini. Planirana sredstva za 44 učenika i 22 studenta iznose 39.600 KM.

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50 KM, za studente 100 KM, a isplaćivat će se devet mjeseci.

Planom se ostavlja mogućnost da ukoliko iz određenog razreda ili godine studija  nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije iz Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata, stipendija se može dodijeliti učeniku ili studentu koji ispunjava kriterije, pri čemu bi prednost imali učenici viših razreda ili studenti viših godina studija.

Na kraju sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2020./2021. godini.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba