LISTA KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA DODJELU PLASTENIKA OD 100 M2 PUTEM SUFINANSIRANJA - 2022.g

Na osnovu Sporazuma projekta plasteničke proizvodnje „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ potpisanog između Općine Ilijaš i NVO Muslim Aid Association (MAA),Općina Ilijaš je raspisala Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja. Na javni poziv se prijavilo 65 kandidata.

Nosioci aktivnosti za realizaciju projekta  Općina Ilijaš-Služba za privredu i finansije i NVO Muslim Aid Association putem komisije su izvršili analizu prispjelih prijava kao i obilazak  prijavljenih kandidata u cilju utvrđivanja pogodnosti zemljišta za plasteničku proizvodnju. U skladu sa uslovima Javnog poziva izvršeno je rangiranje pristiglih prijava prema Pravilniku o utvrđivanju uslova i kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ Općine Ilijaš u 2022.godini.

Konačna lista kandidata za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja:

 
 
 
 
 
 
Obavještenje: Obnova dokumentacije za korisnike dodatka na djecu

Obavještenje: Obnova dokumentacije za korisnike dodatka na djecu

 Služba za Opću upravu, boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš obavještava korisnike dodatka na djecu da su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje prava u periodu od 01.09.2022. godine do 31.10.2022. godine.

Kompletirana dokumentacija predaje se direktno u kancelariju Službe (ulica Ivana Franje Jukića br2/ll).

Ukoliko korisnik dodatka na djecu ne dostavi dokaze u propisanom roku, prestaje pravo na dodatak na djecu sa 31.08. za djecu u srednjim školama, odnosno sa 30.09. tekuće godine za studente na višim i visokoškolskim ustanovama.

Obavještavamo također korisnike dodatka na djecu da Je 29.06.2022. godine u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 52/22 objavljen Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne | Hercegovine koji je na snagu stupio osmog dana od objave u “Službenim novinama Federacije BiH” a počet će se primjenjivati tri mjeseca nakon stupanja na snagu Zakona. Zbog stupanja na snagu ovog Zakona, trenutni Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/1 7, 28/18 i 52/21) nalazi se u proceduri usklađivanja te će korisnici biti blagovremeno obavješteni o svim promjenama putem web stranice Općine Ilijaš.

 

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba