Blog

Lattest News Aroud Business

Najava projekta koji će riještiti problem otpadnih voda u potoku Gnionica

Najava projekta koji će riještiti problem otpadnih voda u potoku Gnionica

Neugodni miris koji se, ovih dana, širi iz potoka Gnionica predstavlja problem za građane koji žive u neposrednoj blizini.

Iz nadležne općinske službe navode kako kanalizacija koja se izljeva u Gnionicu predstavlja jedan od najvećih problema u djelatnosti tretmana otpadnih voda na području općine Ilijaš. Pogoršanju trenutne situacije doprinosi vrlo sušan period zbog kojeg je potok praktično presušio.

Također navode da razumiju građane, ali i da se do sada odradio veliki dio posla kako bi se ovaj problem trajno i kvalitetno riješio.
 
Naime, na putu ka rješenju dva su projekta ključna. Prvi projekat je izgradnja kanalizacione mreže na potezu Alića rampa – Gnionica. Projekat kojim će se obuhvatiti i ucjeviti kanalizacija iz svih stambenih objekata na pomenutom potezu je u fazi tenderske procedure.

Drugi ključni projekat za rješenje ovog problema dogovoren je prilikom nedavne posjete menadžmenta Agencije za vodno područje rijeke Save na čelu sa generalnim direktorom Sejadom Delićem. Projekat podrazumijeva ucjevljenje potoka paraboličnim elementima. Dogovoreno je da Agencija finansira projekat i provede sve neophodne procedure za njegovu realizaciju.

Okončanjem ova dva projekta trajno će se riješiti problem otpadnih voda u potoku Gnionica.

Održana Javna prezentacija o Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu

 

javna prezentacija nacrta budzeta 1U sali Općinskog vijeća Ilijaš danas je održana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu.

Prezentaciji su prisustvovali vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, predstavnici udruženja, mjesnih zajednica i građani.

Općinsko vijeće Ilijaš je na 36. sjednici održanoj 27. novembra 2019. godine usvojilo Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu.

Na početku rasprave, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić predočio je glavne karakteristike utvrđenog Nacrta.

„Nacrt Budžeta Općine Ilijaš utvrđen je u iznosu od 14.664.900.00 KM i ovom rasporavom želim da dobijemo kvalitetne sugestije i prijedloge. Bez obzira što je budžet značajno manji u odnosu na prethodne dvije godine i dalje ostaje razvojni. Više od polovine budžeta, tačnije blizu 60%, izdvaja se na kapitalne projekte.

Kada govorimo o kapitalnim izdacima njih je zaista dosta. Jedan od najznačajnih projekata jeste izgradnja Gradskog stadiona, odnosno druga faza tog projekta u vrjednosti od 1.100.000 KM, potom završetak fiskulturne sale u SŠC "Nedžad Ibrišimović". Također već sada započinjemo projekat prenamjene stare fiskulturne sale u OŠ "Hašim Spahić" u produženi boravak, a vrijednost tog projekta je oko 270.000 KM. Finansirat će se i rekonstrukcija prostora Vrtića Ilijaš kako bismo dobili dodatni prostor i ukinuli listu čekanja za predškolsi odgoj. Planirano je nekoliko projekata u OŠ "Podlugovi", sanacija mokrih čvorova i uređenje prostora u područnoj školi u Ljubnićima. Planirani su projekti energetske efikasnosti u područnim školama u Dragoradima i Lješevu. Akcenat je, kako ste mogli čuti iz mog izlaganja, već nekoliko godina na obrazovanju.

I dalje naš prioritet ostaje sobraćajna infrastruktura, ona je ključ urbanizacije svih naselja i sela na području općine Ilijaš. Naravno i komunalna infrastruktura kroz rekonstrukciju postojeće mreže i gradnju nove. Tu planiramo nekoliko velikih projekata prije svega kada je u pitanju odvodnja otpadnih voda koje će biti vezane za javna prezentacija nacrta budzeta 2radove na rekonstrukciji regionalne ceste, na izgradnji nove ceste od zgrade Općine Ilijaš prema regionalnoj cesti, te rekonstrukciji ceste koja povezuje Podlugove i Mrakovo preko Vratuše. Kroz pomenute projekte planiramo u potpunosti riješiti i komunalnu infrastrukturu", kazao je općinski načelnik Akif Fazlić.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu prisutnim je prezentirao Nedžad Masnopita, šef Odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš, koji je prisutnim predstavio strukturu planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu. Projecirani prihodi i primici u okviru projekcije Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu planirani su u skladu sa važećim propisima koji definišu i određuju pripadnost javnih prihoda općina, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na višim nivoima vlasti, kao i njihova refleksija na Budžet Općine Ilijaš.

Nacrtom Budžeta planiran je nastavak uređenja školskih i sportskih objekata, također izdvojena su i značajna sredstva za uređenja vodovodne i kanalizacione mreže, prioritet i dalje ostaje sobraćajna infrastruktura, kupovina zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i brojni drugi projekti.

Nakon izlaganja otvorena je diskusija tokom koje su prisutni imali priliku iznijeti svoje prijedloge i primjedbe. U raspravi su uzeli učešće predstavnici Omladinske organizacije "Carpe diem – Iskoristi dan", Udruženja "Budi mi drug", predstavnik MZ Ljubina i građanin naselja Bioča.

Svi prijedlozi i primjedbe biće uvršetni u izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i dostavljeni Općinskom vijeću uz Prijedlog Budžeta za 2020. godinu.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu objavljen je na web stranici www.ilijas.ba i oglasnoj ploči Općine Ilijaš, te se pozivaju građani, predstavnici mjesnih zajednica i svi zainteresovani subjekti da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave u Službu za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš do utorka, 17. decembra 2019. godine, do 12:00 sati.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba