Blog

Lattest News Aroud Business

Previous Next

Održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 18. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ove srijede, a sadržavala je sedam tačaka dnevnog reda. Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Ilijaš Alma Omerović i dopredsjedavajući Akif Bešlija. I na ovoj sjednici vijećnici su imali mnoštvo pitanja i inicijativa usmjerenih na iznalaženje rješenja i olakšavanje života građana, a ticala su se uglavnom realizacije infrastrukturnih projekata.
 
Sa dnevnog reda je povučena tačka dnevnog reda koja je sadržavala Zaključak kojim se usvaja idejni projekat "Skulptura ljuljačka", za koju je planirano da se gradi u pješačkoj zoni u centru Ilijaša, na lokalitetu između dvije stambeno poslovne zgrade do restorana Fontana. Ipak, vijećnici su usvojili Zaključak kojim se idejni projekat daje na javni uvid u periodu od 30. juna do 15. jula 2022. godine, a javna rasprava bit će održana 15. jula 2022. godine, a o tačnom terminu rasprave građani će biti blagovremeno obaviješteni.
 
Podršku vijećnika dobila je i Odluka o usvajanju "Vizije razvoja mjesnih zajednica općine Ilijaš" u sklopu projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini". Vizija se temelji na principima reprezentativnosti, odgovornosti, inkluzivnosti, koordinacije, transparentnosti, profesionalizacije i osposobljenosti predstavnika MZ, nezavisnosti i depolitizacije, demokratskog odlučivanja i participativnosti, navodi se, između ostalog, ova Odluka.
 
Na sjednici je usvojen i Prijedlog Odluke o usvajanju „ Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021.-2027. godine“, nakon uvodnog izlaganja načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića. Ovaj strateški dokument je u potpunosi usaglašen sa razvojnim strategijama viših nivoa vlasti, odnosno Strategijom razvoja Federacije BiH za period 2021.-2027. i Strategijom razvoja Kantona Sarajevo za period 2021.-2027. Povodom izrade ovog dokumenta su pribavljena pozitivna mišljenja data od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
 
Prijedlog Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave je usvojen, a promjena se odnosi na formiranje nove službe – Službe za internu reviziju u sklopu Općine Ilijaš, što je predviđeno i definisano zakonom.
 
Nacrt odluke o usvajanju i provođenju Plana parcelacije "Jelik" također je usvojen, te je nakon poziva vijećnicima da prisustvuju sadržajima Manifestacije "Ilijaški dani 2022", kao i programu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, 18. sjednica završena. 
Previous Next

Zabrana održavanja sportskih i kulturnih događaja koji nisu primjereni manifestaciji „Dani sjećanja-Srebrenica 11. juli 1995. godine

Na osnovu člana 107. Statuta Općine Ilijaš-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 20/09 i 46/18), općinski načelnik na prijedlog Organizacionog odbora Manifestacije "Dani sjećanja – Srebrenica 11. jul 1995. godine" donosi: ODLUKU O ZABRANI ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA KOJE NISU PRIMJERENE MANIFESTACIJI „DANI SJEĆANJA-SREBRENICA 11. JULI 1995. GODINE“

Zabranjuju se sve sportske i kulturne manifestacije u periodu od 07.07. do 11.07.2022. godine na teritoriji općine Ilijaš, a koje nisu primjerene Manifestaciji “Dani sjećanja – Srebrenica 11. juli 1995. godine”. Medijske kuće, organizatori kulturno – umjetničkih i sportskih manifestacija i ugostiteljski objekti na teritoriji općine Ilijaš, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti i Danima sjećanja - Srebrenica 11. juli 1995. godine. Za realizaciju ove odluke zadužuju se:

  • JAVNA USTANOVA “KULTURNO – SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” ILIJAŠ, a koja se obavezuje da oglasi ovu Odluku i da umjesto zabavne i narodne muzike emituje muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  • Policijska stanica Ilijaš.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine.

 
 
 
 
 
 
Previous Next

Na Gradskom stadionu u Ilijašu postavljeno 1.800 stolica

Na Gradskom stadionu u Ilijašu postavljanjeno je 1.800 stolica. Ugovorna vrijednost stolica je 83.315,00 KM sa PDV-om. Izvođač radova je Fazum Gradnja d.o.o. Ilijaš. Nadzor na izvođenju radova je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Previous Next

Održana tematska sjednica o problemima u oblasti zdravstva u Ilijašu

Tematska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš o nagomilanim problemima u oblasti zdravstva održana je danas. Primarni razlog održavanja sjednice je ukidanje rada nedjeljom u Domu zdravlja Ilijaš, otežan rad područnih ambulanti, nedostatak stručnog kadra i specijalista i ostale teškoće koje utječu na kvalitet zdravstvenih usluga u Ilijašu. Sjednici iz opravdanih razloga nisu prisustvovali ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić, kao ni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Abel Baltić. Nakon što su o tematici i radu govorili šef OJ Dom zdravlja Ilijaš Nijaz Štitkovac, direktorica JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS Amra Bašić – Živadinović, te predstavnica JU Apoteke Sarajevo Lejla Spaho. Poslije izlaganja, vijećnici su iznijeli niz pitanja, primjedbi i prijedloga za poboljšanje stanja i rješavanje problema.

O problemima u zdravstvu s kojima se godinama bore građani, ali i Općina Ilijaš razgovarali smo smo sa pomoćnicim načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanjom Zagorac – Jozić. Ona navodi da osim problema dežurstva nedjeljom, ostaje i ono što je evidento u Ilijašu, a to je stalni problem sa nedostatkom stručnog kadra, ljekari koje odlaze na specijalizacije, vrijeme je godišnjih odmora i građani ne dobivaju adekvatne zamjene za taj kadar, područna ambulanta u Gajevima ne radi od 2020. godine, ponovno je uspostavljen rad u ambulante u Mrakovu. U ambulatni u Podlugovima uspostavljen je rad u dvije smjene jer je to ambulanta sa najvećim brojem registrovanih kartona.

"Zbog nemogućnosti nadležnih predstavnika javnih ustanova iz oblasti zdravstva da prisustvuju redovnoj sjednici na kojoj bi Informacija iz oblasti zdravstva bila uvršena na dnevni red, Kolegij Općinskog vijeća je odlučio da se ta Informacija ne razmatra i da se organizuje tematska sjednica koja bi bila posvećena isključivo razmatranju stanja u oblasti zdravstva. Na današnjoj tematskoj sjednici očekivali smo prisustvo ministra zdravstva Kantona Sarajevo Harisa Vranića i generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Abela Baltića koji većinski pruža usluge stanovnicima općine Ilijaš. Tu su još i JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, JU Apoteke Sarajevo i JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva. Nažalost i pored potvrda dolaska i pregovora o terminu sjednice nadležni nisu mogli prisustvovati. Danas ćemo svakako razmotriti aktuelne probleme, jer su građani općine Ilijaš bili šokirani odlukom ministra Vranića da se u prigradskim općinama ukine dežurstvo nedjeljom i da te usluge naši građani mogu dobiti u Domu zdravlja u Centru. Kada mi uzmemo jednog prosječnog stanovnika općine Ilijaš sa Nišičke visoravni i koliko mu treba da stigne nedjeljom do Doma zdravlja u Centru zaista nismo mogli to prihvatiti i osjećali smo da su građani općine Ilijaš diskriminisani po pitanju pružanja zdravstvene zaštite u odnosu na ostale građane KS. Instrukcijom ministra Vranića to je donekle ublaženo, ponovno se uvodi dežurstvo u prvoj smjeni, mada smo ranije imali dežuru u dvije smjene. Mislim da će ta situacija i problematika biti donekle ublažena. Na ovoj sjednici imali smo priliki čuti i postaviti pitanja prisutnima koji su se odazvali iz zdravstvenih ustanova te se nadam da će to ishodovati neke konkretne zaključke i smjernice za buduće aktivnosti na poboljšanju zdravstvne zaštite za građane općine Ilijaš", kazala je Zagorac-Jozić.

Predsjedavajuća OV Ilijaš Alma Omerović objasnila je koji je cilj organizovanja tematske sjednice o zdravstvu.

"Namjera Općinskog vijeća Ilijaš je bila da Informaciju iz oblasti zdravstva predstavimo i pokušamo kroz diskusiju i u konačnici zaključke da sugerišemo nadležnima šta su to ključni problemi kada je u pitanju zdravstvo na području općine Ilijaš. Uputili smo u ime kolegija OV-a Ilijaš poziv ministru zdravstva KS Harisu Vraniću i zaista sam tužna što se ministar nije odazvao, jer je direktno donio odluku da se dežura nedjeljom ukine. Imali smo ga namjeru pitati da li su građani Ilijaša građani trećeg reda i zašto nemamo svi istu zdravstvenu zaštitu na području KS. Direktor Baltić iz opravdanih razloga nije tu, a vjerujem da je bio raspoložen čuti sve naše probleme. Imali smo ranije jednu posjetu direktora Baltića i zaista građani općine Ilijaš očekuju da se tretiraju na isti način kao i građani općina Centar i Stari Grad te da da ni po kojem osnovu ne smiju biti u položaju da nemaju dostupnu zdravstvenu zaštitu", navela je Omerović.

Nakon duge diskusije i brojnih problema i primjera koji su iznijeli vijećnici, a odnose se na koji su način građani Ilijaša uskraćeni za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, vijećnici su jednoglasno usvojili nekoliko zaključaka, koji će biti upućeni Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i nadležnim zdravstvenim ustanovama i čija bi realizacija uveliko poboljšala stanje u ovoj oblasti.

Tako je usvojen zaključak da se traži od Ministarstva zdravstva KS i JU Dom zdravlja KS da se građanima općine Ilijaš obezbjedi pružanje zdravstvenih usluga u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, te da se Pravilnik o radnom vremenu JU Dom zdravlja KS uskladi sa tim Zakonom, te insistira da se obezbjedi rad Doma zdravlja Ilijaš i nedjeljom. Drugim zaključkom traži se od DZ Ilijaš i Ministarstva zdravstva da se kadrovski kapacitira rad i pružanje zdravstvenih usluga u područnim ambulantama na teritoriji općine Ilijaš. Također, usvojeni su i zaključci da se izvrši preraspodjela stomatologa tako da bi stomatološke usluge bile dostupne u Starom Ilijašu i Podlugovima, gdje postoje stomatološke ordinacije, kao i da se obezbjedi i rad pedijatra u danima vikenda u Domu zdravlja Ilijaš.

Previous Next

NK Ilijaš ima novog sponzora – Ugovor na godinu

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić ugostio je u svom kabinetu predsjednika NK Ilijaš Selmira Vrapca, člana Uprave NK Ilijaš Muamera Derviševića i direktora kompanije Ezio inox Sejada Alihodžića.

Na sastanku je dogovoreno da kompanija Ezio inox i NK Ilijaš potpišu sponzorski ugovor za sezonu 2022/2023.

"Zahvaljujem se firmi Ezio inox i Sejadu Alihodžiću koji nam je ukazao povjerenje i koji će podržati NK Ilijaš u predstojećoj sezoni. Nadam se da je ovo početak dugogodišnje saradnje koja će značiti sport na višem nivou", rekao je predsjednik Uprave NK Ilijaš Selmir Vrabac.

Saradnja Nogometnog kluba Ilijaš i kompanije Ezio inox donijet će nove mogućnosti i prilike za obje organizacije rekao je direktor kompanije Ezio inox Sejad Alihodžić i dodao: "Kompanija Ezio inox je prepoznala potencijal i značaj Nogometnog kluba Ilijaš te odlučila ponuditi sponzorski ugovor na godinu dana. Nadam se da ćemo zajednički rasti i dajem povjerenje našem klubu te stojim na raspolaganju za sve dodatne troškove. Cilj nam je da narednih godina pređemo u Premijer ligu BiH."

Nogometni klub Ilijaš je u mjesecu maju osvojio titulu prvaka Kantonalne lige i plasirao se u Drugu ligu Federacije BiH.

Ezio Inox je komapanija koju su 2012. godine u Ilijašu osnovali italijanski partneri i koja koristi tehnologiju za proizvodnju bačvi od nehrđajućeg čelika za skladištenje tekućih namirnica.

 

Previous Next

U Kantonu Sarajevo počela online registracija djece za boravak u predškolskim ustanovama

Online registracija djece za boravak u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo počela je jutros u 09:00 sati.

Roditelji/staratelji/hranitelji djece registraciju mogu izvršiti putem linka: http://predskolsko.emis.edu.ba .

U ovoj fazi registruju se djeca koja po prvi put u narednoj školskoj godini koriste uslugu neke od predškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo, kao i ona djeca za koju nije izvršena rezervacija.

Ova faza registracije ostaje otvorena do 04. jula 2022. godine.

Za roditelje je pripremljeno uputstvo dostupno na linku: http://predskolsko.emis.edu.ba .

Roditelji koji imaju teškoće pri registraciji mogu pozvati Ministarstvo za odgoj i obrazovanje na broj telefona: 033/562-276 ili poslati upit putem opcije podrška na linku: http://predskolsko.emis.edu.ba .

Izuzetno, za roditelje koji se ne mogu registrirati, određeni su i punktovi na kojima mogu potražiti pomoć, a to su:

1. Vrtić Iskrica, ulica Patriotske lige br. 16, Općina Centar Sarajevo,

2. Vrtić Ljiljani, ulica Omladinska br. 22, Općina Vogošća,

3. Vrtić Rosica, ulica Paromlinska br. 7, Općina Novo Sarajevo,

4. Vrtić Lastavica, ulica Gradačačka br. 145, Općina Novi Grad Sarajevo, i

5. Vrtić Vjeverica, ulica Trg Međunarodnog Prijateljstva br. 4, Općina Novi Grad Sarajevo.

Punktovi će biti dostupni od četvrtka, 30. 06. 2022. godine.

Kako bi zainteresiranim roditeljima olakšali proces upisa djece u predškolske ustanove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u proteklom periodu je pripremilo Instrukciju o upisu djece u predškolske ustanove u školskoj 2022./2023. godini, koju možete pogledati na sljedećem linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/instrukcija_pu_0.pdf , kao i odgovore na često postavljena pitanja koje možete pogledati na sljedećem linku: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/pitanja_i_odgovori.pdf

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović je zaželjela sve naljepše mališanima koji se upisuju za pohađanje predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i njihovim roditeljima, starateljima i hraniteljima.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba
opacity: 0;