Štab cilivne zaštite: Upozorenje građanima

U P O Z O R E NJ E!

CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE ILIJAŠ UPUTILA JE UPOZORENJE GRAĐANIMA O PREDUZIMANJU PREVENTIVNIH MJERA U CILJU ZAŠTITE OD POŽARA.

U SKLADU SA NASTALOM SITUACIJOM POVEĆANE OPASNOSTI OD POŽARA, KOJA JE UZROKOVANA PORASTOM TEMPERATURE, KAO I LJUDSKIM FAKTOROM, CIVILNA ZAŠTITA UPUĆUJE POZIV GRAĐANIMA DA PREUZMU PREVENTIVNE MJERE I POSTUPKE ZAŠTITE OD POŽARA.

STROGO SE ZABRANJUJE PALJENJE VATRE U BLIZINI ŠUMSKIH KOMPLEKSA, MINSKIH POLJA I POŽARNO OSJETLJIVIH OBJEKATA. ZA ONE KOJI SE NE BUDU PRIDRŽAVALI OVIH UPOZORENJA SHODNO ZAKONU O ZAŠTITI OD POŽARA PREDUZEĆE SE PROPISANE SANKCIJE.

KONTAKT TELEFONI:

033/400-211 PVB ISPOSTAVA ILIJAŠ

033/401-000 POLICIJSKA UPRAVA ILIJAŠ

033/580-695 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Načelnici općina KS traže zaštitu prava na lokalnu samoupravu

U zgradi Općine Novi Grad Sarajevo danas je održan sastanak kojem su pored Općinskog načelnika Akif Fazlića, prisustvovali i načelnici općina Stari Grad, Novi Grad, Ilidža, Hadžići i Trnovo Ibrahim Hadžibajrić, Semir Efendić, Nermin Muzur, Hamdo Ejubović i Ibro Berilo, te pomoćnica načelnika Općine Centar za urbanizam Amela Landžo, Arijana Talović, pomoćnica načelnika Općine Novo Sarajevo za poslove Općinskog vijeća i lokalne samouprave i Selma Fišek, predstavnica Saveza općina i gradova FBiH.

DSCF6219

Na sastanku je razgovarano o Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, koji je donesen 2017. godine, a kojim je preuzeto puno nadležnosti iz Zakona o principima o lokalnoj samoupravi datih općinama, i preneseno na kantonalni nivo koji je neefikasan. Samim tim otežan je rad lokalnih zajednica, a posebno je usložnjena procedura izdavanja raznih saglasnosti i odobrenja za građenje.

Istaknuto je da smo među najsporijim državama na svijetu, zbog zakona koji su neusaglašeni i neprovodivi, a ne donose ih općine, nego kantoni i Federacija BiH.

„Primjetili smo da je Zakon o prostornom uređenju KS u neskladu sa Zakonom o principima o lokalnoj samoupravi u FBiH, a isto tako je u suprotnosti i sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, i samim tim danas smo se usaglasili da načelnici svih devet općina potpišu apelaciju prema Ustavnom sudu, da se takav Zakon stavi van snage. Paralelno sa tim ćemo obavijestiti Vladu FBiH da smo podnijeli apelaciju na Ustavni sud i predložit ćemo im da ovakav Zakon zajedno sa općinama izmjene i prije presude, na način da on bude ustavan i da bude u saglasnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i da bude provodiv na jednostavan i brz način, a ne kao što je sada, da otežava rad lokalnih zajednica“, izjavio je Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići i predsjednik Saveza općina i gradova FBiH.

DSCF6207

Na sastanku je usaglašeno i da se Vladi KS, premijeru i ministru prostornog uređenja što prije uputi obavijest o tome da svih devet načelnika pokreće inicijativu i apelaciju prema Ustavnom sudu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, kao i zahtjev da se pokrene procedura za donošenje novog ili izmjenu i dopunu postojećeg Zakona o prostornom uređenju, u koju će biti uključene sve općine iz KS i ispoštovani principi iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Federalni zakon o principima lokalne samouprave.

Između ostalog, dogovoreno je da se u narednom periodu održi press konferencija na kojoj će načelnici općina KS javnost upoznati o svim problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice, a koje uzrokuju zakoni koji nisu usklađeni sa Zakonom o principima lokalne samouprave i Poveljom o lokalnoj samoupravi, te uputiti zahtjeve da ih promjene oni koji su ih donijeli.

Obilježena 30. godišnjica formiranja Patriotske lige Ilijaš

Svečanom sjednicom i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima na centralnom spomen obilježju, Udruženje “Patriotska liga ‘91“ Ilijaš obilježilo je 30. godišnjicu formiranja. Obilježavanju je prisustvovala delegacija Općine Ilijaš i načelnik Akif Fazlić.

patriotska liga delegacija

Predsjednik Upravnog odbora Patriotske lige ’91 Ilijaš, Šerif Ćatić u svom obraćanju govorio je o djelovanju Patriotske lige u svim uvjetima. “Na savjetovanju kod Travnika 07. i 08. februara 1992. godine je ustanovljena Patriotska liga te da raspolažemo sa oko 60 ili 70 hiljada naoružanih pripadnika Lige. Moram reći da je to bilo jako slabo naoružanje u odnosu na ovo što su imali drugi. Tada se formiralo devet regionalnih štabova, 103 općinska štaba smo formirali. Ono što je bitno kazati je da su relativno brza bila osvajanja JNA, ali gdje je god bilo nekog otpora, bilo je i teže osvojiti, međutim prve formacije Patriotske lige su imale upravo taj odlučujući faktor da su uspjeli omogućiti nekim našim stanovnicima da se izvuku. To su neke historijske činjenice u vezi Patriotske lige, ali ono što je bitno kazati jeste da sve ono što je nastalo u Armiji BiH, nastalo je iz Patriotske lige“, rekao je Šerif Ćatić.

Prisutnim se obratio i predsjednik Ratnog Predsjedništva Općine Ilijaš i jedan od prvih pokretača i osnivača Patriotske lige Ilijaš Vejsil Šehić. On je istakao da općina Ilijaš treba da bude ponosna, jer je u tom periodu rame uz rame parirala drugim većim općinama, te da smo dali veliki doprinos BiH. „Nesprsko stanovništvo, kojeg je u tom momentu bilo više od 50%, ostalo je bez općine, bez policije i bez svih institucija komunalnih preduzeća. Ja sad tada nosio najveću funkciju i suočio sam se takvom sudbinom, gdje sam odlučio da treba naći rješenje, treba reći odlučno ne, i krenuti u slijeđenje Ustava RBiH. Sedamnaest odbornika SDA i dva odbornika HDZ su se dogovorili da će nastaviti raditi zajedno i legalno, te da ćemo općinu Ilijaš voditi u skladu sa Ustavom. Ilijaš je u tim uvjetima imao jedan realan izbor, a to je da izmjesti lokaciju na slobodnu teritoriju općine Breza i da formira Općinu i općinske organe, s tim da smo policiju i Štab odmah formirali. Također smo i o narodu morali brinuti, jer su i oni odlučno rekli ne Romaniji", rekao je Vejsil Šehić.

DSC 0847

Općinski načelnik Akif Fazlić poručio je da se ne smije zaboraviti otpor koji je pružila Patriotska liga, kao ni hrabrost da se brani nezavisnost i suverenitet BiH.

„Ova godišnjica je jako važna jer govori puno o ljudima koji su u tom periodu bili svjesni situacije u kojoj se nalazila RBiH, govori o odgovornosti tih ljudi da se pokrene jedna vrsta organizacije koja je značila brigu o svim građanima. Ti ljudi su prepoznali mogući slijed događaja iz tog perioda, prepoznali da će se morati braniti nezavisnost i suverenitet BiH i iz toga je proizašla sva naredna organizacija, sve do samog vrha, odnosno formiranja Armije RBiH. Zbog toga je važno sjećati se tih ljudi i aktivnosti koje su vodili i svega onoga što je Patriotska liga dala. Bitno je da se svake godine podsjećamo na to, na ljude koji su u tom vremenu imali hrabrosti da se odupru sistemu kakav je bio u tom momentu, da doprinesu jednom stanju, odnosno da odbranimo naš narod i naše civilizacijske tekovine”, istakao je načelnik Fazlić.

O važnosti i podsjećanju da se ne zaboravi ono što se dešavalo u periodu 1992 – 1995. govorio je i Enes Durak, prvi komandant 126. brdske brigade. „Znamo ko je davao doprinos i koliko, a davali smo onoliko koliko smo znali i mogli. Bio je to vrlo težak period u kojem je jednom narodu koji je osjećao BiH trebao da nestane sa ovih prostora. Prije izvjesnog vremena sam analizirajući neke stvari, došao do toga da je bilo ustvari četiri plana rada koji su predviđali po fazama nestanak Bošnjaka i svih onih koji su BiH osjećali svojom. Ti planovi su decidno pojasnili korak po korak nestanak. Mi moramo istrajati da sadašnju borbu iznesemo, a da oni koji dolaze to preuzmu od nas i da to rade na najbolji mogući način: naukom, obrazovanjem i onim što najbolje znaju – da osjećaju BiH samo svojom državom. Ovo je vrlo teško vrijeme i u ovom periodu kako znamo za neprijatelje, tako za mnogo stvari ne znamo. Zato vas molim da ne zaboravite šta se dešavalo 1992 – 1995. i da to prenosimo budućim naraštajima i da to bude obaveza svih nas“, istakao je Enes Durak.

DSC 0843

Čestitka maturantima povodom završetka škole

Dragi maturanti i maturantice,

Upućujemo vam iskrene čestitke povodom završetka jednog bitnog razdoblja u životu. Želimo da i dalje nastavite uspješno rješavati sve izazove i da svakog momenta budete svjesni da je obrazovanje ključ uspjeha i slobode.

Vjerujemo da ćete vedra čela i radosna srca, smjelo koračati u nove životne izazove.

Ponosni smo na vas i želimo da vam putevi budu usmjereni ka ispunjavanju vaših snova i ambicija.

Svim maturantima ilijaških škola, njihovim roditeljima/starateljima, njihovim učiteljima, nastavnicima i profesorima, čestitamo završetak osnovnog/srednjoškolskog obrazovanja.

NAČELNIK OPĆINE
Akif Fazlić
-
PREDSJEDAVAJUĆA OV ILIJAŠ
Alma Omerović
Red Blue Traditional College Graduation Canvas

Prihvaćena inicijativa za izgradnju memorijalnog centra

Na radnom konsultativnom sastanku koji je upriličen u reonu Korita, a na kojem su prisustvovali Općinski načelnik Akif Fazlić, član Predsjedništva BiH Željko Komšić, ministar odbrane BiH general Sifet Podžić, ministar za boračka pitanja KS Osmanović Omer, zastupnik u Skupštini KS Mahir Dević, ratni komandant brigade Enes Durak, predsjednik UO Udruženja 126. brigade Bego Durić te ostali članovi Upravnog odbora udruženja 126. ilijaške brigade, općinski vijećnici i borci ilijaške brigade iz Ilijaša i Vogošće, razgovaralo se o incijativi za izgradnju Memorijalnog centra 126. ilijaške brigade i ostalih jedinica koje su učestovale u odbrani slobodnih teritorija općine Ilijaš u širem reonu Čemerske planine.

Cilj projekta jeste da se sačuvaju sjećanja na sve pripadnike 126. brigade, kao i na sve pripadnike Armije BiH koji su učestovali u odbrani ovih područja.

Čemerno delegacija 1

Općinski načelnik Akif Fazlić naglasio je da će Općina pokrenuti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokalitetu budućeg memorijalnog centra, kao i izradu idejnog projekta. Ujedno se zahvalio svima na doprinosu u definisanju ove ideje kao i na izboru mikro lokacije za izgradnju memorijala.

Članovi UO Udruženja 126. brigade i borci iz Ilijaša i Vogošće, a koji su bili pripadnici brigade iskazali su zadovoljstvo što je prihvaćena ovakva incijativa sa očekivanjima da se neće dugo čekati sa početkom realizacije ovog projekta.

Čemerno delegacija

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović je reako da je izgradnja ovog Memorijanog centra značajna za Kanton Sarajevo i da će Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo dati podršku u realizaciji ovog projekta.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić je naglasio da je razlog njegovog dolaska na ovaj sastanak davanje pune podrške borcima i Općini Ilijaš za izgradnju memorijalnog centra.

Delegacija Općine Ilijaš prisustvovala obilježavanju Dana ratnih vojnih invalida

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje na Centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima, 15. juna 2021. godine obilježen je Dan ratnih vojnih invalida općine Ilijaš u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida.

Dan RVI 2021.

Obilježavnju je prisustovala i delegacija Općine Ilijaš na čelu sa Općinskim načelnikom Akifom Fazlićem, koji je naglasio da su ratni-vojni invalidi jedna od najosjetljivijih kategorija u svakom društvu i da društvo treba da vodi posebnu brigu o njima.

“Danas, kada obilježavamo jedan od značajnijih datuma u bogatoj historiji naše općine, a to je dan formiranja Patriotske lige Ilijaš, ujedno obilježavamo i Dan ratnih vojnih invalida općine Ilijaš. Svi zajedno moramo biti ponosni na časnu, pravednu i herojsku borbu naših boraca, kako onih koji su dali svoje živote, tako i onih koji su dali dijelove svog tijela za odbranu naše općine i domovine”, istakao je načelnik Fazlić.

Dan RVI 2021.1

Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti održana je redovna izvještajna skupština Udruženja ratnih vojnih invalida Općine Ilijaš.

Ovogodišnje obilježavanje proteklo je bez uobičajenih aktivnosti zbog situacije sa koronavirusom, a u skladu s epidemiološkim mjerama.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba