Zahtjevi
Sluzba za privredu, finansije i investicije

Ovdje možete izvršiti download svih zahtjeva za prava koja možete ostvariti u ovo službi, kao i brošura u kojima se nalaze detaljna objašnjenja za ostvarivanje tih prava:

 

B R O Š U R E

- Izdavanje namjene za privredno društvo

- Prijava obrta

- Privremena obustava obavljanja obrta

- Rješenje o prijavi početka rada za obavljanje javnog prijevoza lica

- Rješenje o prijavi početka rada za obavljanje javnog prijevoza tereta

- Rješenje o promjeni naziva obrta

- Rješenje o promjeni sjedišta obrta sa teritorije druge općine Kantona Sarajevo

- Rješenje o promjeni sjedišta obrta unutar opcine Ilijaš

- Rješenje za obavljanje javnog prijevoza lica -Taxi

- Rješenje za obavljanje javnog prijevoza tereta

- Rješenje za obavljanje obrta u izdvojenom prostoru

- Rješenje za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe

- Rješenje za obavljanje trgovine

- Rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

- Rješenje za odjavu obavljanja obrta

- Rješenje za odjavu obavljanja obrta u izdvojenom prostoru

- Rješenje za odjavu obavljanja trgovine

- Rješenje za odjavu obavljanja ugostiteljske djelatnosti

- Rješenje za ponovni početak rada nakon privremene odjave

- Rješenje za prenos obrtnice na stručnog poslovođu zbog djelimičnog ili potpunog gubitka poslovne sposobnosti obrtnika

- Rješenje za prenos obrtnice na stručnog poslovođu zbog smrti obrtnika i nastavljanje vođenja obrta putem stručnog poslovođe

 

Z A H T J E V I  

Obrt

- Obrazac - Izmjena rješenja o obavljanju obrta

- Obrazac - Odobrenje za obavljanje obrta

- Obrazac - Prijava početka rada nakon privremenog prestanka obavljanja obrta

- Obrazac - Prijava prestanka obavljanja obrta

- Obrazac - Privremeni prestanak obavljanja obrta

 

Poljoprivreda

- Obrazac - Izmjena rješenja o obavljanju individualne poljoprivredne proizvodnje

- Obrazac - Prijava prestanka obavljanja individualne poljoprivredne proizvodnje

- Obrazac - Zahtjev za individualnu poljoprivrednu proizvodnju - privremeno

 

Saobraćaj

- Obrazac - Izmjena rješenja - Javni prijevoz

- Obrazac - Izmjena rješenja - Prijevoz za vlastite potrebe

- Obrazac - Izmjena rješenja - Taxi djelatnost

- Obrazac - Prijava početka rada u slobodnom drumskom saobraćaju

- Obrazac - Prijava prestanka obavljanja obrta - Javni prijevoz

- Obrazac - Prijava prestanka obavljanja obrta - Prijevoz za vlastite potrebe

- Obrazac - Prijava prestanka obavljanja obrta - Taxi djelatnost

- Obrazac - Prijava za obavljanje prevoza - Autoprevoznik

- Obrazac - Prijava za obavljanje prevoza - Taxi

- Obrazac - Privremena odjava - Javni prijevoz

- Obrazac - Privremena odjava - Prijevoz za vlastite potrebe

- Obrazac - Privremena odjavu - Taxi djelatnost

- Obrazac - Zahtjev za prevoz za vlastite potrebe 

 

Trgovina

- Obrazac - Zahtjev za prevoz za vlastite potrebe

- Obrazac - Zahtjev za prevoz za vlastite potrebe

- Obrazac - Prijava prestanka obavljanja trgovinske djelatnosti

 

Ugostiteljstvo

- Obrazac - Izmjena rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti

- Obrazac - Odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

- Obrazac - Prijava prestanka obavljanja ugostiteljske djelatnosti

 

Ostali zahtjevi

- Obrazac - Dostava informacija i podataka

- Obrazac - Izdavanje saglasnosti za namjenu

- Obrazac - Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi/nevodi službena evidencija

- Obrazac - Početak rada - Nakon privremene odjave

- Obrazac - Uvjerenje za obavljanje djelatnosti

- Obrazac - Zahtjev za drzanje muzike uživo