Home Općinsko vijeće
Općinsko vijeće

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

 

Predsjedavajuća Općinskog vijeća: Alma Omerović

Zamjenik Predsjedavajuće Općinskog vijeća: Alen Hasković 

Vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš izabrani na Lokalnim izborima održanim 02.10.2016. godine su:

   SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1.  Šeherzada Ćosić
 2. Alen Hasković
 3. Anel Bumbulović
 4. Vehid Halilović
 5. Alma Omerović
 6. Mehmed Sinanović
 7. Adem Alić
 8. Fahir Hasanović
 9. Mirza Bektić
 10. Semir Dedić
 11. Halid Dizdarević
 12. Rasim Šehić
 13. Melisa Matoruga
 14. Sead Šehić

    SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 1. Alan Šerak
 2. Eldar Šehić
 3. Mirsad Osmanović

    SBB - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST

 1. Akif Bešlija

    GRAĐANSKI SAVEZ (GS)

 1. Edhem Hasanović

     SAMOSTALNI VIJEĆNICI

 1. Semir Dizdarević
 2. Besim Gljiva 
 3. Muhamed Handžić
 4. Almir Špiodić
 5. Meho Džindo
 6. Asim Mujić