Home Materijali OV-a Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 2016 - 2020.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 2016 - 2020.

Poštovani,

Materijale za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš možete preuzeti na sljedećem linku:

alt Materijali za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš