Home Odluke Opcinskog vijeca Odluka o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji za 2014. godinu
Odluka o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji za 2014. godinu

Na osnovu člana 3. stav 3. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Sl. novine FBiH br:42/10) i člana 55. Statuta općine Ilijaš- prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo broj: 20/09) i člana 99. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš («Službene novine Kantona Sarajevo broj: 2/10), Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj 18 sjednici održanoj 29. 04. 2014. godine d o n o s i:

pdfsmall 
O D L U K U
o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2014 godinu