Home Odluke Opcinskog vijeca Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije
Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.2. stav 4., člana 2.12., člana 2.14. i člana 2.15. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), člana 7. i člana 9. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/10, 37/10 i 74/11) i člana 55. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:20/09) Općinsko vijeće Ilijaš na 18. sjednici, održanoj 29.04.2014.godine, donijelo je:

pdfsmall 
O D L U K U
o imenovanju člana Općinske izborne komisije Ilijaš