Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za programe iz oblasti kulture za 2014. godinu

Na osnovu Budžeta općine Ilijaš za 2014.godinu broj:01/1-02-2244-4/13, člana 8., 25. i 26. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2014.godinu broj:01/1-02-2244-5/13, (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj:2/14), Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš broj:07-40-730/13 i prijedloga Komisije za kulturu i sport Općinskog vijeća Ilijaš, Općinski načelnik donosi:


 O D L U K U
 o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš za 2014. godinu