Home Odluke Opcinskog vijeca Odluke OV Ilijaš sa XIV sjednice održane 31.12.2013. godine
Odluke OV Ilijaš sa XIV sjednice održane 31.12.2013. godine

Na svojoj XIV sjednici održanoj dana 31.12.2013. godine Općinsko vijeće Ilijaš donijelo je sljedeće odluke:

 

 Odluka o pristupanju izradi RP Stari Ilijaš