Previous Next

Usvojen program Manifestacije kulture, sporta i trgovine "Ilijaški dani 2024": Drugačiji koncept i duži broj dana

Prva konstituirajuća sjednica Organizacionog odbora Manifestacije kulture, sporta i trgovine "Ilijaški dani 2024" održana je danas u kabinetu općinskog načelnika Akifa Fazlića.

Sjednici su prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, direktor JU "KSC i Radio Ilijaš" Nermin Hodžić, pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić, rukovodilac radne jedinice Ilijaš KJKP "Rad" Alan Šerak, Meliha Avdibegović pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ifran Nefić, komandir sedme Policijske uprave – Policijska stanica Ilijaš i stručna saradnica za zdravstvo, sport i kulturu Općine Ilijaš Salkuna Salihović.

U uvodnom dijelu sjednice predsjednik OO Manifestacije kulture, sporta i trgovine "Ilijaški dani 2024" Nermin Hodžić zahvalio se članovima na odzivu, a nakon toga dao je na usvajanje dnevni red sa pet tačaka. Isti je jednoglasno usvojen.

Nakon toga na usvajanje je došla prva tačka dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Organizacionog odbora Manifestacije kulture, sporta i trgovine "Ilijaški dani 2024". Poslije kraćih diskusija ista je usvojena jednoglasno. Za potpredsjednicu OO Manifestacije kulture, sporta i trgovine "Ilijaški dani 2024" izabrana je Sanja Zagorac – Jozić.

Predsjednik OO Manifestacije "Ilijaški dani 2024" Nermin Hodžić iznio je prijedlog programa Manifestacije. Planirani su mnogobrojni kulturni, sportski, edukativni i zabavni sadržaji.

Ovogodišnja Manifestacija "Ilijaški dani 2024" trajat će od 30. juna do 7. jula nakon čega se pravi pauza sedam dana, te se nastavljalju 15. jula i zatvaranje Manifestacije planirano je za 25. juli 2024. godine.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba