Blog

Lattest News Aroud Business

Najava 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

U četvrtak, 28. oktobra 2021. godine sa početkom u 10 sati plnirana je 10. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative;
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 9. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Ilijaš za period 2021. - 2031. godine;
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na regulaciji potoka Morava u naselju Salkanov Han – Ilijaš;
 5. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br.1077/14 i k.č.br.1077/15;
 6. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br.1077/13;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta broj: 01/1-02-2011-17/20 od 29.09.2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta broj: 01/1-02-2011-14/20 od 29.09.2020. godine;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta broj: 01/1-02-2011-13/20 od 29.09.2020. godine;
 10. Prijedlog Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti kojim se odbija prijedlog Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. za obnovu upravnog postupka;
 11. Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini;
 12. Prijedlog Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini;
 13. Informacija o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2020./2021. godini.
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba