Previous Next

KS: Potpisani sporazumi s općinama za projekte uređenja riječnih korita

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je, za brojne projekte lokanih samouprava i gradske uprave obuhvaćene Programom uređenja riječnih korita druge kategorije i zaštite od poplava za 2022. godinu, izdvojilo 4.658.580 KM.

Ranije ove godine Ministarstvo privrede izdvojilo je 2,3 miliona KM dodatnih sredstava iz budžeta KS, neovisno od ovog Programa, za uređenje riječnih korita prve kategorije na području općina Novi Grad i Ilidža, od čega 800.000 KM za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa na trasi regulacije rijeke Željeznice na području općine Ilidža i 1,5 miliona KM na trasi regulacije rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo.

"Naš krajnji cilj je trajna zaštita stanovnika i njihove imovine, privrednih subjekata, infrastrukture, ali i poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja voda izazvanog poplavama i bujicama u rizičnim područjima koja su definisana Kantonalnim planom odbrane od poplava. Zbog toga u kontinuitetu povećavamo izdvajanja namjenskih sredstava u budžetu za ovu namjenu, tako da smo u 2021. i 2022. godini izdvojili oko 10 miliona KM, a od toga je 2,3 miliona KM za riječna korita prve kategorije koja čak i nisu naša nadležnost, ali jesu naša moralna obaveza i odgovornost", kazao je ministar privrede Adnan Delić, podsjetivši da je to siguran pokazatelj opredjeljenja i ozbiljnosti Ministarstva privrede da se poplave koje su Kanton Sarajevo zatekle zadnji put u novembru prošle godine više nikad ne ponove.

Od ukupnog iznosa predviđenog za projekte uređenja riječnih korita, svaka od općina dobit će sredstva po osnovu prijavljenih projekata. Tako je Općina Ilidža za četiri projekta koji podrazumijevaju sanaciju regulisanog korita potoka Tilava u MZ Butmir, regulaciju korita vodotoka Tilava u MZ-Donji Kotorac, čišćenje i sanaciju urgentnih tačaka na svim koritima vodotoka na području općine Ilidža na osnovu Elaborata čišćenja i regulaciju rijeke Zujevine od mosta na željezničkoj pruzi do mosta na cesti Zapadnom prilaza gradu u dužini od 360 metara potpisala sporazum o sufinansiranju u iznosu od 600.000 KM. Ministarstvo privrede će sa 750.000 KM sufinansirati projekte regulacije potoka Lepenica u XV fazi, čišćenje rijeke Miljacke od firme GRAS-do Centra Safet Zajko, čišćenje Miljacke od željezničkog mosta u Telalovom polju nizvodno prema ušću u rijeku Bosnu, te regulaciju dijela Velikog Potoka u Reljevu koji je Općina Novi Grad Sarajevo prenijela iz prethodne godine.

Načelnik Općine Vogošća, Edin Smajić potpisao je sporazum za tri projekta ukupne vrijednosti 550.000 KM, Općina Centar Sarajevo za projekat uređenja potoka Šučica dobila je 500.000 KM, dok je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić potpisao sporazum za tri projekta ukupne vrijednosti 430.000 KM.

Općina Stari Grad Sarajevo potpisala je sporazum za sufinansiranje četiri projekta ukupne vrijednosti 290.000 KM. Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović potpisao je sporazum za dva projekta vrijednosti 458.580 KM.

Iznos od 680.000 KM ove godine pripao je Općini Trnovo, čiji je načelnik Ibro Berilo potpisao sporazum za sufinasiranje projekata uređenja korita rijeka Rakitnice, Crne rijeke i Krsinje, te projekte uređenja suhih (povremenih) potoka Omenik, Kramari i Lukavac i hitne intervencije na bujičnim vodotocima.

Načelnici općina složni su u mišljenju da su Ministarstvo privrede i resorni ministar u pravom trenutku osigurali sredstva za uređenje riječnih korita jer, kako su istakli, ostaje dovoljno vremena da se neophodne procedure završe kako bi realizacija projekata mogla početi već u junu.

"U junu su najniži vodostaji rijeka i pravo vrijeme za izvođenje ovih radova, tako da zaista čestitamo ministru Deliću na ovom blagovremenom odobravanju sredstava. Ovo su značajna sredstva i nama će svakako pomoći jer imamo puno projekata, a malo sredstava i nadamo se da ćemo s ovom dobrom praksom nastaviti i ubuduće", izjavio je načelnik Smajić.

I načelnici Fazlić i Ejubović su istakli da će efikasnost Ministarstva privrede u mnogome olakšati radove i omogućiti da se oni završe do kraja ove godine, dok je Ejubović posebno istakao i pravičnost u podjeli sredstava.

Programom za 2022. godinu obuhvaćena su 24 projekta općina i gradske uprave, a očekuje se da će njihova realizacija biti završena do kraja ove godine.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba