Previous Next

Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odobora JU "KSC i Radio Ilijaš"

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba