Budžet

2021. godina

Dokument Okvirnog Budžeta Općine Ilijaš za period 2020-2024

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2021.godinu

altBudzet Općine Ilijaš za 2021.godinu

2020. godina

altIzmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2020.godinu

altDokument Okvirnog Budžeta Općine Ilijaš za period 2021-2023.godina

altOdluka o izvršavanju Budžeta za 2020.godinu

altBudžet Općine Ilijaš za 2020.godinu

altZaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta Općine Ilijaš i Odluke za 2020.godinu

altBudžet za građane Općine Ilijaš

altNacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020.godinu

altNacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2020.godinu

2019. godina

altOdluka o izmjeni Plana nabavki Općine Ilijaš za 2019.godinu

altDokument Okvirnog Budžeta Općine Ilijaš za period 2020 -2022.god.

altBudžet Općine Ilijaš za 2019. godinu

altOdlukao izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu

2018. godina

altOdlukao izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu

altBudžet Općine Ilijaš za 2018. godinu

altDokument Okvirnog Budžeta Općine Ilijaš za period 2019.-2021. godina

altNacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018.godinu

alt Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018.godinu

2017. godina

alt Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2017

alt Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2017

alt Odluka o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za 2017.godinu

alt Budžet općine Ilijaš za 2017

altNacrt Budžeta općine Ilijaš za 2017.godinu

altNacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2017.godinu

2016. godina

altIzmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2016 godinu

altIzmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2016 godinu

altDokument okvirnog Budžeta za period 2016.-2018.godine.

altOdluka o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2016.Godinu.

altBudžet Općine Ilijaš za 2016.godinu

altNacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2016.godinu

altNacrt Odluke o izvrsavanju Budzeta Općine Ilijaš za 2016.godinu


2015. godina

altIzmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu

altIzmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu

altDokument okvirnog budžeta za period 2015.-2017.

altOdluka o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu

altBudžet Općine Ilijaš za 2015. godinu

altNacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu

altNacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu


2014. godina

altIzmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

altBudžet Općine Ilijaš za 2014. godinu

altOdluka o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

altNacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

altNacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

altOdluka o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

altOdluka o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

2013. godina

altIzvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2013.godine (tekstualni dio)

altIzvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2013.godine

altIzmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2013. godinu

altBudžet općine Ilijaš za 2013. godinu

altOdluka o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2013. godinu

altOdluka o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kluture koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu

altOdluka o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općina Ilijaš za 2013. godinu

altNacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu

altNacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu

altZaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu

altZaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu


2012. godina

altNacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2012. godinu

altNacrt Budzeta općine Ilijaš za 2012. godinu


2011. godina

altPrijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš 2011. godine

altNacrt Budzeta općine Ilijaš za 2011. godinu


2010. godina

altNacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš 2010. godine

altNacrt Budzeta općine Ilijaš za 2010. godinu


2009. godina

altNacrt Budžeta općine Ilijaš za 2009 godinu


2008. godina

altPrijedlog Budžeta općine Ilijaš za 2008 godinu

 

 

 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 altalt

 
 Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 
 
   
 

alt


alt


alt

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1060
mod_vvisit_counterJuče1338
mod_vvisit_counterOva sedmica3764
mod_vvisit_counterOvaj mjesec4874