Home Plan kapitalnih investicija Odluka o kriterijima za rangiranje Investicijskih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Ilijaš
Odluka o kriterijima za rangiranje Investicijskih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Ilijaš

U skladu sa Odlukom o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija i Aneksom I - pretpostavke, načela i način izrade programa kapitalnih investicija ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.1/15), a na osnovu člana 107. Statuta općine Ilijaš - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.20/09), Općinski načelnik, donosi:


 O D L U K U
 o kriterijima za rangiranje Investicijskih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Ilijaš

 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE
e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba