Home Odluke Opcinskog vijeca Odluka o utvrdivanju interesa za organizovanje i održavanje manifestacije kulture, sporta i trgovine "Ilijaški dani"
Odluka o utvrdivanju interesa za organizovanje i održavanje manifestacije kulture, sporta i trgovine "Ilijaški dani"

Na osnovu člana 55. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 20/09) i člana 99. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:2/10), Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj redovnoj 18. sjednici održanoj dana 29. 04. 2014. godine, donijelo je:

pdfsmall 
O D L U K U
o utvrđivanju interesa za organizovanje i održavanje manifestacije kulture, sporta i trgovine "Ilijaški dani"