Home Odluke Opcinskog vijeca Odluka o o objavi rezultata kandidata za članove Savjeta Mjesnih zajednica na području Općine Ilijaš
Odluka o o objavi rezultata kandidata za članove Savjeta Mjesnih zajednica na području Općine Ilijaš

Na osnovu člana 3. Odluke o provođenju izbora u mjesnim zajednicama br.01/1-02-511-7/14 od 27.02.2014. godine, te člana 5. i 18. Odluke o uslovima, načinu kandidiranja, održavanja izbora i dodjeli mandata u mjesnim zajednicama, Stručna komisija Općinskog vijeća Ilijaš - Komisija za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima, donosi:


 O D L U K U
 o objavi rezultata kandidata za članove Savjeta Mjesnih zajednica
na području Općine Ilijaš