Home Radna tijela i komisije OV
Komisije Općinskog vijeća Ilijaš

RADNA TIJELA I KOMISJE OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

Kolegij Općinskog vijeća Ilijaš

Rb Ime i prezime Stranka
1 Alma Omerović SDA
2 Akif Bešlija SBB
3 Halid Dizdarević SDA
4 Alan Šerak SDP
5 Adnan Abadžija NIP


Komisija za izbor i imenovanja

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Mehmed Sinanović Predsjednik SDA
2 Muhamed Handžić Zamjenik predsjednika SBB
3 Denis Dilberović Član SDA
4 Halid Dizdarević
Član SDA
5 Semir Dedić Član SDA


Komisija za statut i propise

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Nihad Suljević Predsjednik SDA
2 Amina Hasečić Zamjenik predsjednika SDA
3 Edis Osmanović Član SDA
4 Alen Bajić
Član SBB
5 Imela Omanović Član SDP


Komisija za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Edin Šehić Predsjednik SDA
2 Azra Herić Zamjenik predsjednika SDA
3 Lamija Mustafić Član SDA
4 Muhamed Handžić Član SBB
5. Mirel Šahmanović Član SDP


Komisija za kulturu i sport

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Vehid Halilović Predsjednik SDA
2 Adnan Dervišević Zamjenik predsjednika SDA
3 Anes Stomornjak Član SBB
4 Adis Adilović Član SDP
5 Alden Mehmeti Član NIP


Komisija za boračka pitanja

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Fahir Hasanović Predsjednik SDA
2 Rusmir Alikadić Zamjenik predsjednika SDA
3 Asim Šehić Član SBB
4 Mirzad Medić Član NIP
5 Nermin Herić Član NIP


Komisija za javna priznanja, obilježavanje historijskih događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Šeherzada Ćosić Predsjednik SDA
2 Nusret Bešlija Zamjenik predsjednika SBB
3 Adnan Sinanović Član SDP
4 Neira Bešlija Član NIP
5 Benaris Čehajić Član SDA


Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Ado Hrustemović Predsjednik SDA
2 Adin Bešlija Zamjenik predsjednika SBB
3 Emina Balta Član SDA
4 Vernes Žero Član SDP
5 Belma Kevro Član NIP


Komisija za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavke i prijedloge

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Adela Smajlović-Beganović Predsjednik SDA
2 Mufid Zukić Zamjenik predsjednika SDA
3 Aida Halilović Član SBB
4 Semira Išerić Član SDP
5 Doris Popić Član NIP


Komisija za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Almira Ćosić-Avdić Predsjednik SDA
2 Šaban Gljiva Zamjenik predsjednika SDA
3 Semir Handžić Član SBB
4 Ibro Mulić Član NIP
5 Elvedin Muminović Član NIP


Komisija za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Samed Mešanović Predsjednik SDA
2 Elvisa Mašić Zamjenik predsjednika SDA
3 Mersed Orić Član SDA
4 Nedina Hasanović Član SBB
5 Dino Bešlić Član NIP


Komisija za sprovođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Minela Osmanović Predsjednik SDA
2 Asim Zukić Zamjenik predsjednika SDA
3 Ramiz Bibić Član SBB
4 Hasan Herić Član NIP
5 Izet Dilberović Član NIP


Etička komisija

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Seid Bektić Predsjednik SDA
2 Alen Arnautović Zamjenik predsjednika SDA
3 Akif Bešlija Član SBB
4 Alema Džafo Član NIP
5 Almir Špiodić Član NIP


Drugostepena stručna komisija

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Eldar Bikić Predsjednik SDA
2 Nizama Kolašinac Zamjenik predsjednika SDA
3 Elemin Bešlija Član SBB
4 Eldina Bešlija Član NIP
5 Adem Mušija Član NIP


Komisija za mlade i obrazovanje

Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
1 Melisa Kišić Predsjednik SDA
2 Mensud Masnopita Zamjenik predsjednika SDA
3 Šejla Nahić Član SDA
4 Omer Alić Član SBB
5 Ajla Šehić Član SDP