Obrazovne ustanove na području općine Ilijaš

PREDŠKOLSKE USTANOVE                                                            

Javna ustanova "Djeca Sarajeva"
Vrtić IlijašDirektorica:
Jasmina Čongo


Adresa:  Kakanjska br. 15
             71 380 Ilijaš
Kontakt: +387 33 40 22 17
E-mail:   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
web:      www.djecasarajeva.edu.ba
 

Predškolska ustanova "Behar"Direktor:
Prof. Elma Jašarević


Adresa:  Lješevo bb
             71 387 Podlugovi
Kontakt: +387 33 40 25 87
E-mail:   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
web:      www.bwhar.edu.ba
 

 

OSNOVNE ŠKOLE                                                                           

Osnovna škola
"Hašim Spahić"

os hasimspahic

Direktor:
Nihad Salkić


Adresa:  Krajiška bb
             71 380 Ilijaš
Kontakt: +387 33 40 04 58 (direktor, sekretar)
             +387 33 40 09 96 (pedagog)
             +387 33 40 02 71 (psiholog)
E-mail:   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

web:     www.oshs.edu.ba

 

  
 

Osnovna škola
"Stari Ilijaš"

os stariilijas

Direktorica:
Alma Salketić


Adresa:  Bosanski put br.151
             71 380 Ilijaš
Kontakt: +387 33 40 24 00
Fax:       +387 33 40 23 00
E-mail:   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

web:     www.stari-ilijas.edu.ba

 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 

Područna škola
MisočaAdresa:  Gornja Misoča bb
             71 380 Ilijaš
Kontakt: +387 33 40 29 71
              

Područna škola
MalešićiAdresa: Malešići bb
            71 380 Ilijaš
Kontakt: +387 33 40 31 72
 

Područna škola
BiočaAdresa: Gornja Bioča bb
            71 380 Ilijaš
Kontakt: +387 33 80 71 92
 

  
 

Osnovna škola
"Podlugovi"Direktor:
Prof. Admir Abadžija


Adresa:  Žrtava genocida u Srebrenici bb
             71 387 Podlugovi
Kontakt: +387 33 40 13 59 (sekretar)
             +387 33 40 00 92 (pedagog)
             +387 33 40 10 17
Fax:       +387 33 40 10 17
E-mail:   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
web:      www.ospodlugovi.edu.ba
 

 
 
 
 
 

Područna škola
LjubinićiAdresa:  Ljubinići bb
             71 387 Podlugovi
              

Područna škola
LješevoAdresa: Lješevo bb
            71 387 Podlugovi

  

Osnovna škola
"Srednje"

os hasimspahic

Direktor:
Prof. Refik Kurtović


Adresa:  Srednje bb
             71 385 Srednje
Kontakt: +387 33 48 90 47

Fax: +387 33 40 88 40

E-mail:   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
web:      www.ossrednje.edu.ba
 

 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
 

Područna škola
DragoradiAdresa:  Dragoradi bb
             71 385 Srednje
              

Područna škola
GajeviAdresa: Gajevi bb
            71 385 Srednje
 

Područna škola
KamenicaAdresa: Kamenica bb
            71 385 Srednje

  

Osnovna škola "Đulistan"
 Direktor:
Prof. Vernesa Hamzabegović


Adresa:  Lješevo bb
             71 387 Podlugovi
Kontakt: +387 33 40 33 21
E-mail:   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
web:      www.djulistan.edu.ba
 

 

SREDNJE ŠKOLE                                                                            

Srednjoškolski centar
"Nedžad Ibrišimović"Direktor:
prof. Amir Džafo


Adresa:  Kakanjska br.16
             71 380 Ilijaš
Kontakt: +387 33 40 27 13
Fax:       +387 33 40 08 15
E-mail:   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
web:      www.mssilijas.edu.ba
 

"Perzijsko-bosanski koledž
sa internatom"Direktor:
prof. Sead Poturak


Adresa:  Lješevo bb
             71 387 Podlugovi
Kontakt: +387 33 40 33 21
             +387 33 42 88 20
Fax:       +387 33 40 24 87
E-mail:   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
web:      www.pbk.edu.ba