Home Zdravstvo Zdravstvene ustanove
Zdravstvene ustanove na području općine Ilijaš

JU Dom zdravlja -Organizaciona jedinica ILIJAŠ


Adresa:  Bogumilska br.6
             71 380 Ilijaš
Kontakt: +387 33 58 43 50
             +387 33 58 43 52

Porodična ambulanta
SREDNJEAdresa:  Srednje bb
             71 385 Srednje
Kontakt: +387 33 48 90 38
 

Porodična ambulanta
GAJEVIAdresa:  Gajevi bb
             71 385 Srednje
Kontakt: +387 33 48 67 55

Porodična ambulanta
KAMENICAAdresa:  Kamenica bb
             71 385 Srednje
 

Porodična ambulanta
PODLUGOVIAdresa:  Moševačka br.88
             71 387 Podlugovi
Kontakt: +387 33 40 20 83

Porodična ambulanta
MRAKOVOAdresa:  Mrakovo bb
             71 380 Ilijaš
Kontakt: +387 33 40 00 10